Otsikko
Onko monikulttuurisuus tai monikultturismi ideologia? Onko kyseessä poliittinen termi?

Kysytty

Onko monikulttuurisuus tai monikultturismi ideologia? Onko kyseessä poliittinen termi?

Vastaus

Vastattu
Päivitetty

Useimmat painetut suomalaiset sanakirjat eivät tunne termiä monikulttuurisuus, koska kyseessä on melko vastikään suomen kieleen ja keskusteluun vakiintunut termi. Kielitoimiston sanakirja vuodelta 2004 määrittää monikulttuurisuuden toisistaan eroavien kulttuurien vuorovaikutukseksi tai niihin liittyväksi. Yhteiskunnallisesta näkökulmasta monikulttuurisen vastakohtana voidaan nähdä yhtenäiskulttuuri.

Ideologia tarkoittaa aatteiden ja arvostusten järjestelmää, joka tavallisesti kytkeytyy johonkin poliittiseen tai uskonnolliseen liikkeeseen. Siinä missä monikultturismi täyttää tämän määritelmän ehdot eli toimii politiikkaa tai yksilön toimintaa ohjaavana arvona, monikulttuurisuus ei välttämättä viittaa ideologiaan vaan sanaa voidaan käyttää esimerkiksi kuvailevana adjektiivina tai sanakirjamääritelmän mukaisesti, tarkoittamaan eri kulttuurien välistä vuorovaikutusta. Suomen kielessä ei kuitenkaan yleisessä keskustelussa aina tehdä selvää eroa ideologioiden eli niin sanottujen ismien ja muiden termien välille.

Monikulttuurisuuteen liittyvässä keskustelussa joudutaan ottamaan kantaa tiedon ja ideologian määritelmiin. Siksi varmaa vastausta siihen, voidaanko monikulttuurisuutta pitää ideologiana, ei ole. Vastauksesta riippumatta monikulttuurisuuden vaikutukset eivät myöskään ole tunnetut tai yhtäläisesti ymmärretyt. Ideologia voidaan ymmärtää joko neutraalina terminä tai esimerkiksi vääristyneen tietoisuuden merkkinä, jossa yhtenäiskulttuuri koetaan vapaana ideologioista.

Kielitoimiston sanakirja. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 132. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ja Kielikone Oy, 2004.

Factum: Uusi tietosanakirja. Weilin & Göös, 2004.

Monikulttuurisuus Wikipediassa
http://fi.wikipedia.org/wiki/Monikulttuurisuus
http://en.wikipedia.org/wiki/Multiculturalism

Poliittisen ajattelun historia ja nykykeskustelu
Luentosarja, Valtiotieteet
http://www.ulapland.fi/includes/file_download.asp?deptid=19903&fileid=7…

Seppälä, Mikko 1998: Tieto modernissa yhteiskunnassa. Pro gradu -tutkielma, Valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/val/viest/pg/seppala/tietomod.pdf

Ideologia Wikipediassa
http://fi.wikipedia.org/wiki/Ideologia

Portti filosofiaan
http://filosofia.fi/

9 ääntä
Oliko vastauksesta sinulle hyötyä?
 
Haluatko jättää uuden kysymyksen? Lähetä se kysymyslomakkeen kautta.

Kommentoi vastausta

Ei muotoiluja

  • Sallitut HTML-tagit: <i> <b> <s>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.