Otsikko
Onko kirjasto- ja tietopalvelualan tradenomi pätevä työskentelemään kirjastonhoitajana yleisessä kirjastossa?

Kysytty

Olen valmistunut kirjasto-ja tietopalvelualan tradenomiksi (Turun AMK). Onko tutkinto riittävä työskentelemään kirjastonhoitajana yleisessä kirjastossa? Vai pitääkö minun mennä yliopistoon ns. täydentämään?

Vastaus

Vastattu
Päivitetty

Olet pätevä työskentelemään kirjastonhoitajana yleisessä kirjastossa, mikäli olet suorittanut kirjasto- ja tietopalvelualan tradenomitutkinnon ammattikorkeakoulussa. Käytännössä suurin osa kirjastonhoitajan vakansseista edellyttää alempaa korkeakoulututkintoa sekä vähintään 60 opintopisteen laajuisia kirjasto- ja informaatioalan opintoja. Uusi kirjastolaki jättää kuitenkin paljon tulkinnan varaa rekrytoijalle, sillä selkeitä koulutuskriteerejä kirjastoalalle ei enää oikeastaan edes ole. Tästä johtuen myös kirjastonhoitajan vakansseihin voi tehtävänkuvasta riippuen liittyä hyvinkin erilaisia vaatimuksia.

Laki yleisistä kirjastoista (29.12.2016/1492) määrittelee työntekijöiden osaamisvaatimukset seuraavalla tavalla: "Yleisellä kirjastolla tulee olla riittävä määrä kirjasto- ja informaatioalan koulutusta saanutta ja muuta henkilöstöä. Asiantuntijatehtävässä toimivalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa, jollei tehtävän luonteesta muuta johdu.  Kunnan kirjastolaitosta johtavalta vaaditaan virkaan tai tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johtamistaito ja hyvä perehtyneisyys kirjastojen tehtäviin ja toimintaan." Tämän lisäksi muodollisia vaatimuksia kirjastoalalle ei ole, mutta käytännössä kirjastonhoitajana työskentelevillä on lähes aina ainakin alempi korkeakoulututkinto joko yliopistosta tai ammattikorkeakoulusta. Lisäksi suurimmalla osalla on suoritettuna vähintään 60 opintopisteen laajuiset kirjasto- ja informaatioalan opinnot, ja niitä myös usein edellytetään työpaikkailmoituksissa.

Kirjastoalaa voi opiskella Suomessa niin yliopisto-, ammattikorkeakoulu- kuin opistotasollakin. Lisätietoa opiskelusta löytyy esimerkiksi kirjastot.fi-sivustolta: https://www.kirjastot.fi/kirjastoala/opiskelu?language_content_entity=fi. Yleisissä kirjastoissa on käytössä kirjastonhoitajan ohella monia eri ammattinimikkeittä, joilla kaikilla on omat vaatimuksensa. Tällaisia ovat esimerkiksi kirjastovirkailija, erikoiskirjastovirkailija, informaatikko, kirjastopedagogi sekä mediaohjaaja.

 

Lähteet

Elenius, Leena: "Uusi kirjastolaki näkyy jo rekrytoinnissa." Kirjastolehti, 17.11.2017. https://suomenkirjastoseura.fi/kirjastolehti/uusi-kirjastolaki-nakyy-jo… (viitattu 3.2.2022)

Kirjastot. fi: Kirjastoalan opiskelu. https://www.kirjastot.fi/kirjastoala/opiskelu?language_content_entity=fi (viitattu 3.2.2022)

Laki yleisistä kirjastoista 29.12.2016/1492. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161492 (viitattu 3.2.2022)

Oksanen, Virpi: Kirjastolain ilmentyminen työpaikkailmoittelussa: Sisällönanalyysi yleisten kirjastojen työpaikkailmoituksista 2017–2019. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto, Tampere 2020. https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/121754/OksanenVirpi.pdf?se… (viitattu 3.2.2022)

Opi olemaan - Opiskelun ja ammattitietoisuuden tietopankki: Kirjastonhoitaja. https://opiolemaan.fi/ammattinimike/kirjastonhoitaja (viitattu 3.2.2022)

4 ääntä
Oliko vastauksesta sinulle hyötyä?
 
Haluatko jättää uuden kysymyksen? Lähetä se kysymyslomakkeen kautta.

Kommentoi vastausta

Ei muotoiluja

  • Sallitut HTML-tagit: <i> <b> <s>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.