kirjastoala

158 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–20.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Millaiset työllistymismahdollisuudet kirjastonhoitajalla tällä hetkellä ovat? Ja mikä tutkinto pitää hankkia, mikäli alaa halajaa opiskella? 66 22.1.2020 Kysy kirjastonhoitajalta -palvelussa on aiemminkin kysytty, miten kirjastonhoitajaksi pääsee ja millainen työllisyystilanne alalla on. Palvelun arkistosta löytyy vielä lisää vastauksia, mutta alla on linkit niistä kahteen:   https://www.kirjastot.fi/kysy/onko-kilpailu-kirjastoalan-tyopaikoista-kovaa?from=term/193443&language_content_entity=fi https://www.kirjastot.fi/kysy/mika-ammatti-pitaa-olla-etta?from=term/193443&language_content_entity=fi   Vuoden 2019 ammattibarometrin mukaan kirjastoalalla oli työttömiä ja lomautettuja paljon. Tammi-kesäkuussa työttömiä tai lomautettuja kirjastonhoitajia tai informaatikkoja oli kuun lopussa keskimäärin 270. Avoimia paikkoja taas oli keskimäärin 42,5 kuukauden aikana. Ammattibarometristä...
Onko kirjastoalalle vaadittavia kirjasto- ja informaatioalan 35 op:n korkeakouluopintoja mahdollista suorittaa tätä nykyä missään avoimessa yliopistossa? 62 9.12.2019 Ainakin Tampereella näyttäisi olevan mahdollista: https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/informaatiotutkimuksen-aine-ja-syventavia-opintoja-valinnaisina-opintoina-avoin Sekä Helsingin seudun kesäyliopistossa lukuvuotena 2020-2021: https://www.kesayliopistohki.fi/kurssit/kategoria/viestinta-ja-tekniikka-fi/informaatiotukimus-fi-24201/ Molemmissa oppilaitoksissa näyttää tosin, että ensi lukuvuonna ovat tarjolla nimenomaan aineopinnot, eli perusopinnot pitäisi olla suoritettuna ennen tätä. Mutta kannattaa olla yhteydessä kyseisiin oppilaitoksiin ja kysellä sieltä tarkemmin lisää mikä on tilanne ja milloin järjestetään seuraavaksi myös perusopinnot: Helsingin seudun kesäyliopisto: https://www.kesayliopistohki.fi/yhteystiedot/yhteystiedot...
Jos haluaa kirjastoon töihin, voiko sinne päästä millä tahansa korkeakoulututkinnolla jos suorittaa 60op infornaatioalan pätevyyden? Itselläni on sosionomin… 109 25.10.2019 Minkä tahansa alan Korkeakoulututkinto ja informaatiotutkimuksen opinnot mahdollistavat hakeutumisen kirjastoalan töihin. Ammattinetti: " Korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu informaatiotutkimuksen opinnot. Informaatiotutkimus voi olla joko pää- tai sivuaineena." http://www.ammattinetti.fi/ammatit/detail/3/3/194_ammatti Lisätietoa koulutuksesta Kirjastot.fi -sivustolta https://www.kirjastot.fi/kirjastoala/opiskelu/ Oulun yliopisto informaatiotutkimus https://www.oulu.fi/informaatiotutkimus/
Onko kirjastoalan verkossa suoritettavista perusopinnoista hyötyä jos aikoo opiskella ammattikorkeakoulun puolella kirjastotradenomiksi? Mikä on kirjastoalan… 102 9.8.2019 Ammattikorkeakouluissa voi hyväksilukea aikaisempia opintoja, mutta alemman tason opintoja ei välttämättä sellaisenaan voi hyväksilukea. Aikaisempien opintojen hyväksiluvut ovat aina tapauskohtaisia, joten yleispätevää ohjetta niistä on vaikea antaa. Opiskelusta on kuitenkin aina hyötyä, ja perusopinnot voivat antaa paljon pohjatietoja, joita voi hyödyntää myöhemmissä opinnoissa. Kirjastoalalla on työ- ja elinkeinotoimistojen näkemyksen mukaan ylitarjontaa kirjastotyöntekijöistä. Vuonna 2019 kirjastotyöntekijät nousivat ylitarjonnasta kärsivien ammattibarometri-listalle. Alueellisesti ja tehtäväkohtaisesti voi kuitenkin olla puutetta pätevistä työnhakijoista. Suurissa kaupungeissa ja kirjasto-opetusta tarjoavilla paikkakunnilla...
Haluaisin työllistyä kirjastoalalle. Osaatteko kertoa missä alalle voi opiskella ja missä oppilaitoksissa olisi tarjolla verkko-opintoja, joita voisi opiskella… 101 12.7.2019 Suosittelen tutustumaan kirjastot.fi-sivustolta löytyvään Koulutus ja opiskelu-sivuun, josta löytyy tietoa koulutusta tarjoavista oppilaitoksista: www.kirjastot.fi/kirjastoala/opiskelu/ Monissa oppilaitoksissa voi nykyään opiskella monimuotokoulutuksena, jossa suuren osa opinnoista voi suorittaa etäopiskeluna. Kirjastolakiin kannattaa myös tutustua, sillä pätevyysvaatimukset ovat muuttuneet viime vuosina. Kysy kirjastonhoitajalta -palstalta kysytään kirjastoalalle kouluttautumisesta usein, ja kannattaa myös etsiä vanhoja vastauksia mm. hakusanalla kirjastoala.
Mikä ammatti pitää olla että pääsee kirjastoon töihin? 273 31.1.2019 Suurimmalla osalla kirjastojen työntekijöitä on jokin kirjastoalan koulutus tai muun alan tutkinto, jota on täydennetty kirjastoalan opinnoilla. Kirjastoalaa voi opiskella niin yliopistossa, ammattikorkeakoulussa kuin opistoasteellakin. Kirjastossa työskentelevät voivat olla ammatiltaan esimerkiksi kirjastonhoitajia, informaatikkoja, pedagogisia informaatikkoja, kirjastovirkailijoita, kirjastoautonkuljettajia, erikoiskirjastonhoitajia, erikoiskirjastovirkailijoita tai kirjastosihteerejä. Kirjastojen johtotehtävissä on kirjastotoimenjohtajia tai kirjastonjohtajia, apulaiskirjastotoimenjohtajia, apulaiskirjastonjohtajia tai palvelupäälliköitä. Erilaisia ammattinimikkeitä on paljon.Tieteellisissä kirjastoissa, joita ovat yliopistojen...
Onko kilpailu kirjastoalan työpaikoista kovaa? 143 27.12.2018 Kirjastoalan työpaikkoihin on paljon hakijoita ainakin Jyväskylän seudulla. Äskettäin avoinna olleeseen kirjastovirkailijan toimeen tuli kymmeniä hakemuksia. Pitkäaikaiset sijaiset odottavat joskus useita vuosia, että saavat vakituisen paikan.
Onnistuuko ensi vuonna kirjastovirkailijaksi opiskelu, etäopiskeluna verkon kautta ja työssä oppimalla, enää missään vuonna 2019? Saisin opiskella… 129 29.11.2018 Ainakin Keudassa voi opiskella työmarkkinatuella (=koulutussopimuksella). Keudasta kerrottiin, että opiskelu tapahtuu pääosin työpaikalla kirjastossa  (4 pv/vko ja yksi etäopiskelupäivä). Lähiopetusta on Keravalla noin kerran kuussa. Opiskeluaika on keskimäärin 1,5 vuotta. Lisätietoja ja hakulomake löytyvät täältä:  Tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinto.    
Millaista palkkaa saavat kirjastonhoitajat vuonna 2018? 229 15.10.2018 Alla linkki tilastoon Kuntasektorin kuukausipalkoista ammateittain vuonna 2017. Ne on julkaistu toukokuussa 2018. Tämän vuoden palkoista ei vielä ole tilastoa. Tilastojen lähteenä on Tilastokeskus. https://www.kvtes.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=226 Kirjastonhoitajana tai alan muilla nimekkeillä työskennellään myös tieteellisissä, yritys- ja erikois- sekä erilaisten laitosten kirjastoissa, joiden palkat poikkeavat kunta-alan palkoista.    
Olen luonnontieteiden FM ja tehnyt yli kymmenen vuotta töitä kustannustoimittajana. Mikä olisi helpoin tie pätevöityä kirjastotyöhön? 191 15.5.2018 Kirjastot.fi-sivuille on koottu tiedot alan koulutusmahdollisuuksista: https://www.kirjastot.fi/kirjastoala/opiskelu/ Uusi kirjastolaki tuli voimaan 1. tammikuuta 2017, ja se muutti jonkin verran aiempia kelpoisuusvaatimuksia. Alla on vastaus palvelussa aiemmin esitettyyn kysymykseen pätevyydestä: https://www.kirjastot.fi/kysy/kysymykseni-koskee-kirjastonhoitajan-patevyytta-vaikka  
Maksetaanko kirjastovirkailijalle ilta- ja viikonlopputyöstä lisiä? Eroaako virkailijan työaika kirjastonhoitajien työajasta, esim toinen enemmän aamu- tai… 431 14.3.2018 Yleisissä kirjastoissa noudatetaan yleisen kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaista työaikaa. Kunta-alalla sovelletaan kirjastoissa pääasiallisesti toimistotyöaikaa. Työaika ei siis riipu tehtävänimekkeestä. Ilta- ja viikonloppulisiä maksetaan sopimusten mukaan. Työvuorojen aamu- tai iltapainotteisuus vaihtelee kovasti kirjaston ja työntekijän tehtävien mukaan. Jos kirjasto on auki iltaisin ja viikonloppuisin, työntekijät ovat työvuorossa myös silloin. Useimmat kirjastoalan työntekijät tekevät ilta- ja viikonlopputyötä tehtävänimekkeestä riippumatta. Alla lisää tietoa: https://www.kt.fi/sopimukset/kvtes    
Haluaisin opiskella kirjastoalaa! Mikä ero työllistymisessä on korkeakoulutetun ja toisen asteen tutkinnon suorittaneen välillä? Luin työllistymistä koskien… 227 11.12.2017 Arvioita eri ammattialojen työllistymisestä voi etsiä esimerkiksi Ammattibarometri-sivulla, joka kertoo työ- ja elinkeinotoimistojen näkemyksen keskeisten ammattien kehitysnäkymistä lähitulevaisuudessa. Kirjastoalan työpaikkoja on siellä kaksi ryhmää: kirjastonhoitajat ja informaatikot sekä kirjastotyöntekijät. Kirjastonhoitajan ja informaatikon tehtäviin vaaditaan korkeakoulututkinto. Kirjastotyöntekijöihin sisältyvät tässä jaottelussa kirjastoavustajat ja muut kirjastotyöntekijät. Ammattibarometrin mukaan tällä hetkellä kirjastonhoitajien ja informaatikkojen työllisyys olisi vähän parempi. Ylitarjontaa työnhakijoista on lähinnä niillä seuduilla, joilla on alan koulutusta (esim. Seinäjoki, Tampere, Turku, Oulu). Itä-Suomessa tilanne on...
Olen lukenut itseni maisteriksi kirjallisuudesta, mutta haluaisin nyt lukea kirjasto- ja informaatioalan opinnot, jotta voisin hakea kirjastonhoitajan paikkaa… 681 27.11.2017 Kirjasto-ja informaatioalan 60op laajuiset opinnot voi suorittaa Tampereen yliopistossa tai Åbo Akademissa. Tampere tarjoaa opinnot verkkokurssien muodossa avoimen yliopiston kautta. Lisää voit lukea heidän sivuiltaan: http://www.uta.fi/sis/iti/opiskelijaksi/kirjastoala.html http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/index.html Åbo Akademin tarjonnasta löytyy lisää infoa täältä: http://www.abo.fi/fakultet/fi/informationsvetenskap
Haluaisin tulevaisuudessa kirjastonhoitajaksi/kirjastovirkailijaksi (kumpi vain, ei väliä, kunhan ylipäätään saisin työskennellä kirjastossa). Muistaakseni… 492 15.8.2017 Oppisopimusvaihtoehtoon liittyvien asioiden selvittäminen kannattaa alkaa ottamalla yhteyttä oppisopimustoimistoon. Hämeenlinnan seudun osalta katso https://www.kktavastia.fi/oppisopimustoimisto/ Kirjastoissa on tällä hetkellä oppisopimuksella kirjastovirkailijaksi opiskelevia, mutta tulevaisuuden oppisopimuspaikkoja ei voi ennustaa esimerkiksi Hämeenlinnan kaupunginkirjaston osalta. Ainakin Hämeenlinnan kaupunginkirjastoon on tullut sellaisiakin oppisopimusopiskelijoita, jotka eivät entuudestaan ole olleet töissä juuri tässä kirjastossa. Nykyisin useimmilla kirjastonhoitajilla on takanaan yliopisto-opintoja informaatiotutkimuksesta vähintään kirjastonhoitajan pätevyyteen vaadittava määrä. Oppisopimuksella ei suoraan kirjastonhoitajaksi...
Valmistuin kirjastovirkailijaksi, mutta en ole vielä kirjastossa töissä. Minkälaista käytännön lisäkoulutusta suosittelisit joka auttaisi työelämän… 299 1.8.2017 Kirjastotyö on monipuolista ja vaihtelevaa, joten monenlaisesta osaamisesta on hyötyä. Työelämässä tarvittava osaaminen riippuu paljon työtehtävistä ja työnimikkeestä, joten yleispätevää listausta on vaikea tehdä. Kannattaa lähteä liikkeelle omien mielenkiinnonkohteiden kautta ja miettiä myös sitä, millaisissa tehtävissä haluaisit tulevaisuudessa työskennellä. Aineistontuntemus on tärkeää. Avoimen yliopiston puolelta kirjallisuuden tuntemusta voi kartuttaa esimerkiksi suorittamalla kotimaisen kirjallisuuden tai yleisen kirjallisuustieteen perusopintoja. Suosittelen kartuttamaan myös e-aineistojen hallintaa ja osaamista. Kannattaa opetella käyttämään kirjastojen erilaisia e-aineistoja. Pedagogisesta osaamisesta on hyötyä ja avoimen...
Kirjastoalan koulutus ja palkkaus 1752 5.6.2017 Kirjastolaissa määritellään kirjaston työntekijöiltä vaadittavasta pätevyydestä näin: 17 § Osaaminen ja johtaminen Yleisellä kirjastolla tulee olla riittävä määrä kirjasto- ja informaatioalan koulutusta saanutta ja muuta henkilöstöä. Asiantuntijatehtävässä toimivalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa, jollei tehtävän luonteesta muuta johdu. Kunnan kirjastolaitosta johtavalta vaaditaan virkaan tai tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johtamistaito ja hyvä perehtyneisyys kirjastojen tehtäviin ja toimintaan. Kirjastoalan koulutusta annetaan korkeakouluasteella, korkeakouluissa ja ammattikorkeakouluissa. Muita kuin korkeakouluasteen tutkintoja ovat toisen asteen Liiketalouden perustutkinto ja Tieto- ja kirjastopalvelujen...
Onko "kirjastoapulainen" vielä yleisesti käytössä oleva tehtävänimike? Jos ei, niin miten tituleerataan kirjastonhoitajaa avustavaa henkilökuntaa? Vai… 815 10.5.2017 Kirjastoapulainen ei ole enää yleisessä käytössä. Nykyisin keskiasteen koulutuksesta valmistunut kirjastotyöntekijä on yleensä kirjastovirkailija. Jako kirjastonhoitajiin ja kirjastovirkailijoihin ei ole toimenkuvallisesti kovin selkeä. Ei ajatella, että kirjastovirkailijat tekisivät ainoastaan kirjastonhoitajaa avustavia tehtäviä. Selvempi ero on koulutuksessa: Virkailijoilla on keskiasteen koulutus ja hoitajilla korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulutason koulutus.
Olen valmistumassa (tietojenkäsittelyn) tradenomiksi. Jos tämän jälkeen tahtoisin kirjastonhoitajan/kirjastovirkailijan pätevyyden, millaisia lisäopintoja… 248 9.1.2017 Uusi kirjastolaki sanoo yleisten kirjastojen henkilökunnan pätevyysvaatimuksista: http://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f8050b29d 17 § Osaaminen ja johtaminen Yleisellä kirjastolla tulee olla riittävä määrä kirjasto- ja informaatioalan koulutusta saanutta ja muuta henkilöstöä. Asiantuntijatehtävässä toimivalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa,jollei tehtävän luonteesta muuta johdu. Kunnan kirjastolaitosta johtavalta vaaditaan virkaan tai tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto,johtamistaito ja hyvä perehtyneisyys kirjastojen tehtäviin ja toimintaan. Parhaiten löydät tietoa kirjastoalan koulutuksesta Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta:http://www.minedu.fi/OPM/Kirjastot/kirjastoalan_koulutus/?...
Voiko kirjastoalan 70 % pätevyysvaaatimuksen omaavan tutkinnon suorittaa jossakin täysin verkko-opintoina? Olen merkonomi ja olen suorittanut kirjastoalan… 516 12.10.2016 Ainakin Jyväskylän ammattikorkeakoulussa näyttää starttaavan taas 2017 uusi tradenomin verkko-opintokokonaisuus. https://www.jamk.fi/fi/Koulutus/Liiketalouden-ala/tradenomi-monimuoto/
Mitä kirjastoalan perustutkinto pitää sisällään ja mitä ammattitutkinto? Mitkä niiden tutkintonimet ovat? Mistä saa lisätietoa koulutusten sisällöstä? Mikä on… 2004 11.8.2016 Kirjastolaissa määritellään kirjaston työntekijöiltä vaadittavasta pätevyydestä näin: 17 § Osaaminen ja johtaminen Yleisellä kirjastolla tulee olla riittävä määrä kirjasto- ja informaatioalan koulutusta saanutta ja muuta henkilöstöä. Asiantuntijatehtävässä toimivalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa, jollei tehtävän luonteesta muuta johdu. Kunnan kirjastolaitosta johtavalta vaaditaan virkaan tai tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johtamistaito ja hyvä perehtyneisyys kirjastojen tehtäviin ja toimintaan. Kirjastoalan koulutusta annetaan korkeakouluasteella, korkeakouluissa ja ammattikorkeakouluissa. Muita kuin korkeakouluasteen tutkintoja ovat toisen asteen Liiketalouden perustutkinto ja Tieto- ja kirjastopalvelujen...