ammattinimikkeet

14 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–14.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Kuinka monta professoria työskentelee Suomessa? Löytyykö tietoa kuinka monta naista ja kuinka monta miestä? Ja mihin aloihin he painottuvat? 185 23.1.2023 Melko samanlainen kysymys on esitetty tällä palstalla viime lokakuussa. https://www.kirjastot.fi/kysy/tervehdys-haluaisin-tietaa-kuinka-monta?language_content_entity=fi Professoriliitto osaisi varmaan vastata tähän kaikkein parhaiten. Artikkelissa Professuurien määrää tulee lisätä Suomessa 25.4.2018 liitto kertoo näin: "Professoriliitto on erittäin huolestunut kokoaikaisten professorien määrän kehityksestä yliopistoissa. Nyt näitä ns. full-professoreita on Suomen yliopistoissa enää alle 2000. Edellisen kerran Suomessa oli näin vähän professoreita tasan 20 vuotta sitten: vuonna 1998 kokoaikaisten professoreiden määrä oli 1928." https://www.professoriliitto.fi/?x23370=838031 Professoreiden määrää on hankala hahmottaa, sillä yliopistot...
Yhdistyksemme perusti työryhmän tekemään tietokirjaa. Työryhmä valitsi keskuudestaan koordinaattorin. Mitkä ovat koordinaattorin tehtävät? 534 28.7.2022 Koordinaattori on "henkilö, jonka tehtävänä on sovittaa yhteen prosessin eri vaiheita siten, että prosessi etenee asianmukaisesti ja aikataulussaan." "Koordinaattori on yleisnimitys henkilölle, joka koordinoi tiettyjä asioita yrityksessä jotka liittyvät pääasiassa asioiden järjestämiseen, aikatauluttamiseen, kokousten valmistelu ja muun samankaltaiset tehtävät. [--] Koordinaattorin tehtäviä voivat olla esimerkiksi arviointien ja kokousten valmistelu ja järjestäminen, projektien valmistelu ja suunnittelu ja yleensäkin erilaisista asioista koostuvien kokonaisuuksien hallintaa." 
Hiski kirkonkirjoissa oli ammatiksi merkitty Wäfw. Mikä ammatti tämä on? 224 5.4.2022 Kyseessä voisi olla wäfvare, kutoja. Lähde: Väinö Sointula, Sanasto sukututkijoille
Mistä juontaa, että yrityksen johtajaa nimitetään yleisesti toimitusjohtajaksi? Tuotteen toimittamisen suhteen toimitusjohtajalla on tyypillisesti vain hyvin… 140 10.2.2022 Toimitus ja toimittaminen ovat sangen moniulotteisia sanoja. Toimitusjohtajan tehtävänimekettä tarkasteltaessa ei tule ajatella niinkään (tavaran) toimitusta kuin toimitusta sanan merkityksissä 'tehtävä, toimenpide, toimi' tai 'kerrallaan, yhtäjaksoisesti suoritettujen toimenpiteiden sarja' (Nykysuomen sanakirja). Kun tätä taustaa vasten tarkastellaan yritystä ja sen toimintaan liittyviä tehtäviä suoritettujen toimenpiteiden sarjana, toimitusjohtaja asettuu terminä aiempaa ymmärrettävämpään valoon: hän johtaa yrityksen toimia, sitä toimenpiteiden sarjaa, joista yrityksen toiminta muodostuu. Lyhyesti  – Kielitoimiston sanakirjaa lainaten –  sanottuna, toimitusjohtaja on "liikeyrityksen tms. toimeenpaneva johtaja".
Onko kirjasto- ja tietopalvelualan tradenomi pätevä työskentelemään kirjastonhoitajana yleisessä kirjastossa? 995 3.2.2022 Olet pätevä työskentelemään kirjastonhoitajana yleisessä kirjastossa, mikäli olet suorittanut kirjasto- ja tietopalvelualan tradenomitutkinnon ammattikorkeakoulussa. Käytännössä suurin osa kirjastonhoitajan vakansseista edellyttää alempaa korkeakoulututkintoa sekä vähintään 60 opintopisteen laajuisia kirjasto- ja informaatioalan opintoja. Uusi kirjastolaki jättää kuitenkin paljon tulkinnan varaa rekrytoijalle, sillä selkeitä koulutuskriteerejä kirjastoalalle ei enää oikeastaan edes ole. Tästä johtuen myös kirjastonhoitajan vakansseihin voi tehtävänkuvasta riippuen liittyä hyvinkin erilaisia vaatimuksia. Laki yleisistä kirjastoista (29.12.2016/1492) määrittelee työntekijöiden osaamisvaatimukset seuraavalla tavalla: "Yleisellä kirjastolla...
Millä nimikkeillä kirjastoissa työskennellään? 462 3.8.2021 Löysin Virpi Oksasen pro gradu tutkielman kirjastoalan ammattinimikkeistä vuodelta 2020. Hän listaa tavallisimpia: kirjastonhoitaja/erikoiskirjastonhoitaja, kirjastovirkailija/erikoiskirjastovirkailija, informaatikko/pedagoginen informaatikko, kirjastoauton virkailija, kirjastopedagogi, mediaohjaaja, kirjastoneuvoja. Lisäksi on tietenkin hanketyöntekijöitä sekä johto-ja esihenkilöitä, joiden nimekkeet vaihtelevat melkoisesti.  https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/121754/OksanenVirpi.pdf?sequence=2 Isomman kunnan ja kaupunginkirjastolla on yleensä kirjastotoimen johtaja tai kirjastopalveluiden johtaja ja mahdollisesti osastonjohtajia tai asiakaspalvelupäälliköitä. Pienemmillä kirjastoilla on kirjastonjohtajat, mutta kirjaston johto...
Miten kirjastosihteerin työ eroaa kirjastovirkailijan tai kirjastonhoitajan työstä? 380 10.6.2020 Kirjastoalalle on tyypillistä, että eri ammattinimikkeitä käytetään eri kirjastoissa melko vaihtelevasti ja niin ollen myös työnkuvat saattavat olla hyvinkin samantapaisia, vaikka nimike on eri. Selkeää määritelmää esimerkiksi kirjastonhoitajan tai kirjastosihteerin työnkuvalle ei ole. Vuonna 2019 tehdyn Kirjasto ammattilaisen silmin -työntekijäselvityksen loppuraportissa on paljon tietoa kirjastoalan ammattilaisista ja heidän työnkuvistaan. Kyseelyyn vastasi yhteensä 1686 eri nimikkeillä työskentelevää kirjastolaista. Raportti löytyy täältä: http://kirjastolehti.fi/files/KirjastoalanTy%C3%B6ntekij%C3%A4tutkimus….    
Mitä kaikkia ammattinimikkeitä kirjastoalalla nykyään on? Koulutusvaatimus muuttui ja Kirjastotoimenjohtaja - kirjastonjohtaja - kirjastonhoitaja -… 848 26.3.2020 Vuonna 2019 tehdyn Kirjasto ammattilaisen silmin: kirjastoalan työntekijäselvityksen loppuraportin mukaan yleisimmät kirjastojen ammattinimikkeet olivat kirjastovirkailija, kirjastonhoitaja, informaatikko, tietoasiantuntija, kirjastonjohtaja, kirjastotoimenjohtaja, palvelupäällikkö, tietopalvelusihteeri, asiakasneuvoja ja ylikirjastonhoitaja. Vastaajista 22 prosenttia sijoittui kohtaan jokin muu, eli myös monia muita nimikkeitä on. Raportin mukaan nimikkeistä on myös paljon variaatioita. Raportti on luettavissa alla olevasta linkistä: http://kirjastolehti.fi/files/KirjastoalanTy%C3%B6ntekij%C3%A4tutkimus.pdf Kirjastot.fi-sivuston tällä hetkellä avoinna olevien työpaikkojen luettelosta löytyy vielä erikoiskirjastovirkailijan, pedagogisen ...
Mistä tulee nimitys "lähihoitaja"? Miksi ammattikoulutus on nimetty näin? Eikö kuvaus "hoitaja (ammattikoulu)" sopisi paremmin nykykäytäntöön? 2827 7.11.2012 Lähihoitajan tutkinto syntyi kun sosiaali- ja terveydenhuollon eri alojen peruskoulutukset yhdistettiin vuonna 1993. Nimitys yhdisti perushoitajien, kodinhoitajien, päivähoitajien ja kehitysvammaistenhoitajien ammattinimikkeet. Aikaisempien vuosikymmenten nimikkeitä hoitotyön perusammattilaisille olivat apusisar, apuhoitaja ja perushoitaja, joista jokainen teki vuorollaan tilaa uudelle koulutukselle ja nimikkeelle. Useimmissa hoitoalan ammattinimikkeissä määritellään hoitajan työtä jollakin tavoin, ehkäpä pelkkä hoitaja-nimitys olisi liian yleinen. Tietoa hoitoalan ammateista löytyy mm. alla olevien linkkien kautta: http://www.superliitto.fi/?cat=57 https://www.hdl.fi/fi/toiminta/historia/koulutuksen-historiaa http://www.ammattinetti.fi...
Mitä ovat suomeksi literary editor ja publisher's editor? Mikä ero niillä on? 4141 12.10.2007 Wikipedian mukaan literary editor on "an editor in a newspaper or similar publication who deals with aspects concerning literature and books, especially reviews. A literary editor may also help with editing books themselves providing services such as proof reading, copy-editing, and literary criticism." Eli joko toimittaja, joka on erikoistunut kirjallisuusaiheisiin ja kirjakritiikkiin tai kustannustoimittaja (kuten esimerkkinä mainitsemasi Hannu Mäkelä). Publisher's editor tuntuu olevan vähemmän vakiintunut ilmaus. Joillakin englanniksi käännetyillä suomalaisten kirjailijoiden verkkohaastattelusivuilla se näyttäisi tarkoittavan kustannustoimittajaa. On myös olemassa ammattinimike julkaisutoimittaja, jolle publisher's editor olisi...
Minkä nimisiä ammatteja kirjaston väellä on? 3964 27.3.2007 Nimekekäytäntö vaihtelee riippuen onko kyseessä kunnallinen vai tieteellinen kirjasto, sekä minkä kokoisesta kirjastosta on kyse. Kirjastoa johtaa yleensä kirjastotoimen johtaja, hänen apunaan voi olla apulaisjohtaja. Seuraavalla tasolla työskentelevät osastonjohtajat ja heidän alaisuudessaan kirjastonhoitajat. Muutamissa yleisissä kirjastoissa ollaan siirrytty tieteellisten kirjastojen käytäntöön kutsua osaa kirjastonhoitajista nimekkeellä informaatikko. Näiden lisäksi on kunnankirjastoissa kirjastovirkailijoita (erikoiskirjastoissa kirjastosihteereitä) sekä ilman alan koulutusta kirjastoapulaisia tai järjestelyapulaisia sekä vahtimestareita ja kirjastoautonkuljettajia. Käytössä on myös esim. kirjastoamanuenssi-nimeke sekä...
Mikä on oikea ammattinimi ja lyhenne audiovisuaalisen ja multimediaviestinnän ammattitutkinnon suorittaneelle? 1924 27.2.2007 Opintoluotsi tietokannassa on kattavasti koulutustietoa Suomesta. http://www.opintoluotsi.fi/ Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut on medianomi. http://www.opintoluotsi.fi/fi-FI/koulutusalat_ja_ammatit/opetusohjelma…
Kaksi arvo/ammattinimikettä joihin ei ole selvyyttä tai kuvausta löytynyt. Kamarineitsyt ja sivusta-adjutantti. Mitäköhän kyseiset palvelijat tekivät? Anna… 3674 16.9.2005 Suomen kielen perussanakirjan mukaan hovineiti, hovinainen on hovissa palveleva aatelisnainen. Kamarineiti, -neito, -neitsyt on varsinkin ylhäisönaisen seuraneiti. Suomen kielen perussanakirja. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 1990. Sivusta-adjutantti lienee sama kuin sivusadjutantti, hallitsijan henkilökohtaisesta adjutantista aikoinaan käytetty nimitys. http://runeberg.org/pieni/4/0117.html http://www.saunalahti.fi/hirvela/historismi_sivut/ammatit%20a-k.html
Tietopalvelusihteeri, informaatikko, kirjastonhoitaja, kirjastovirkailija - mitä ne ovat englanniksi??? 6427 23.8.2004 Kirjastonhoitaja – librarian (qualified librarian) Kirjastovirkailija – library assistant (librarian) Informaatikko – information specialist (information officer) Tietopalvelusihteeri - information services secretary Lähteet: Liisa Junno: Kirjastosanasto – lend or borrow Kielikone Oy:n NetMot-sanakirja