Mitkä Euroopan maat katsotaan nykyään kehitysmaiksi?

Kysytty

Mitkä Euroopan maat katsotaan nykyään kehitysmaiksi?

Vastaus

Vastattu
Päivitetty

Kehitysmaa on kiistelty käsite eikä sille ole mitään yleisesti hyväksyttyä määritelmää. Arkikielessä kehitysmaalla tarkoitetaan usein maata, jossa on matala bruttokansantuote, vähäinen koulutustaso ja kehno terveydenhoito. Voidaan puhua myös esimerkiksi kolmannesta maailmasta tai ”Etelästä”, mutta myös nämä termit ovat ongelmallisia.

Kehitysmaiksi luokiteltavat maat ovat heterogeeninen ryhmä maita, joissa voi olla valtavaa sisäistä vaihtelua. Seuraavaksi hahmottelen erilaisia tapoja luokitella maita. Näissä tilastoissa ”Eurooppa” käsitetään varsin laajassa merkityksessä; esimerkiksi Venäjä lasketaan usein eurooppalaiseksi maaksi. 

Yksi tapa on luokitella maita bruttokansantulon mukaan matala-, keski- ja korkeatuloisiin maihin. Alemman keskitulon eurooppalaisia maita ovat Kosovo, Moldova ja Ukraina, kun taas ylemmän keskitulon maita ovat Bosnia ja Herzegovina, Bulgaria, Romania, Serbia ja Valko-Venäjä. 

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF laskee seuraavat maat Emerging and Developing Europe –kategorian alle (World Economic Outlook October 2019, List of Tables): 

Albania, Bosnia ja Hertsegovina, Bulgari Kosovo, Kroatia, Moldova, Montenegro, Pohjois-Makedonia, Puola, Romania, Serbia, Turkki, Ukraina, Unkari, Valko-Venäjä ja Venäjä. 

Eräs tapa on mitata inhimillisen kehityksen indeksiä (Human Development Index, HDI), joka ottaa tulotason lisäksi huomioon esimerkiksi odotettavissa olevan eliniän ja koulutuksen. Mittari jakaa maailman valtiot neljään eri ryhmään: 1) hyvin korkea indeksi (esimerkiksi Suomi ja Kuwait); 2) korkea indeksi (esimerkiksi Kiina ja Jamaika); 3) keskitason indeksi (esimerkiksi Irak ja Nepal); 4) matala indeksi (esimerkiksi Jemen ja Niger). Kaikki Euroopan maat lasketaan joko hyvin korkean tai korkean inhimillisen kehityksen indeksin maiksi. 

OECD:n kehitysapukomitea DAC listaa maat, joille annettavan avun katsotaan olevan kehitysapua:  

Eurooppalaisista maista mukana tällä listalla ovat Albania, Armenia, Bosnia ja Hertsegovina, Kosovo, Moldova, Montenegro, Serbia, Ukraina, Valko-Venäjä. 

Voidaan puhua myös vähiten kehittyneimmistä maista (Least Developed Countries). Yhteistä näille maille on matala tulotaso, talouden haavoittuvuus ja matala inhimillisen pääoman taso. Alla on YK:n lista vähiten kehittyneimmistä maista: 

Tällä listalla olevat maat vastaavat ehkä eniten sitä, mitä ”kehitysmaa” usein arkikielessä merkitsee. Tällä listalla ei ole yhtään eurooppalaista maata.

Kysymykseesi vastaaminen riippuu siis pitkälti ”kehitysmaa”-termin määrittelystä. Tiettyjen kriteerien valossa Euroopassa on kehitysmaita, mutta kuten jo vastaukseni alussa mainitsin, ”kehitysmaa”-käsitteen alla on valtavaa vaihtelua. On esimerkiksi selvää, että Moldova ja Afganistan ovat kaksi aivan erilaista maata, vaikka Moldovakin voidaan tietyin kriteerein määritellä kehitysmaaksi. 

18 ääntä
Oliko vastauksesta sinulle hyötyä?
 
Haluatko jättää uuden kysymyksen? Lähetä se kysymyslomakkeen kautta.

Kommentoi vastausta

Ei muotoiluja

  • Sallitut HTML-tagit: <i> <b> <s>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.