Millainen on Pessin ja Illusian ystävyys-ja rakkaussuhde?

Kysytty

Millainen on Pessin ja Illusian ystävyys-ja rakkaussuhde?

Vastaus

Vastattu
Päivitetty

Esitelmän tekeminen ei ole aina helppoa, mutta ehkä seuraavista vinkeistä on sinulle apua:

Tutkielman teosta ja kirjoittamisen tekniikasta on julkaistu monia oppaita. Tässä muutamia niistä:

Ekholm, Kai: Verkkoajan tutkielmantekijän opas
Ekholm, Kai: Tee gradu! Graduntekijän selviytymisopas
Ohjeita tutkielman kirjoittajille/Anneli Lieko & al.
Gothoni, René: Oletko neuvoton? Lohdutuksen sanoja tutkielman laatijalle

Kuten luettelosta huomaat, useimmat oppaat on suunnattu laajempien tutkielmien kirjoittajille, mutta voit toki soveltaa niitä esitelmien teossa. Helsingin kaupunginkirjastossa näitä oppaita löytyy luokasta 151.2. Hyviä oppaita löytyy myös verkosta, tässä pari vinkkiä:

http://www.uta.fi/laitokset/hoito/wwwoppimateriaali/
http://www.teli.stadia.fi/Opiskelu/Opinnaytetyo-ohje/Prosessi/

Sitten itse esitelmän sisältöön. Olennaista on, että valitset jonkun näkökulman, josta lähdet tarkastelemaan tutkimusongelmaasi. Yrjö Kokosta löytyy biografista eli kirjailijan elämään ja teoksen syntyhistoriaan liittyvää tietoa mm. Suomen kirjallisuuden historioista, joita on useita. Niiden saatavuutta voit tiedustella omasta lähikirjastostasi. Kysymyksestäsi ei voi päätellä, mihin aineeseen teet tutkielmaasi, mutta jos opiskelet kirjallisuutta, voit varmaankin itse määritellä tutkimusaiheesi yhteistyössä esitelmääsi ohjaavan opettajan kanssa.
Jos kirjoitat esseen, saat vapaammin valita kirjoitustapasi. Tärkein lähteesi on itse teksti. Lue se tarkoin lävitse useaan kertaan ja tee muistiinpanoja. Mieti, minkälaiset ovat henkilöiden väliset suhteet, miten ne ilmenevät repliikeissä ja toiminnassa. Tapahtuuko suhteesssa kehitystä tai muutoksia, miten suhde muuttuu ulkoisten/sisäisten tekijöiden vaikutuksesta? Pessi ja Illusia ovat hahmoina varsin erilaisia. Voit miettiä, miten heidän erilaiset lähtökohtansa ja kokemusmaailmansa heijastuvat heidän suhteeseensa.

Minkä tahansa tutkielman teossa on tärkeintä kyetä problematisoimaan eli asettamaan (oikeita tai hyviä) kysymyksiä. Tämän jälkeen niille etsitään oikeita vastauksia, jotka kirjallisuudessa löytyvät ensi sijassa tutkittavasta tekstistä. Toissijaisesti voit turvautua lähdekirjallisuuteen. Tarkoitus ei kuitenkaan ole, että kopioit tekstiä jostain, vaan
lähdekirjallisuus auttaa Sinua jäsentämään ongelmaa, hahmottamaan ja rajaamaan sitä oikein. Esseistisessä käsittelytavassa voit käsitellä aihetta vapaammin ja tuoda esiin omia mielikuviasi ja vaikutelmiasi aiheesta, vertailevassa kirjallisuudentutkimuksessa etsit yhtymäkohtia muihin teksteihin. Näitä voivat olla esim. muut tunnetut sadut ja/tai rakkaustarinat, saman kirjailijan muut tekstit tai samoihin aikoihin julkaistut suomalaiset merkittävät tekstit tms. Voit miettiä esim., löytyykö Pessin ja Illusia tarinasta yhtymäkohtia Romeon ja Julian tarinaan, jos se on sinulle tuttu.

Joka tapauksessa hyvässä esitelmässä on alku, keskikohta ja loppu eli aiheen esittely ja tutkimusongelman rajaaminen, sitten käsittely, jossa pyritään löytämään ratkaisuja esiteltyyn tutkimusongelmaan ja loppuyhteenveto, jossa kokoat kaikki langat yhteen ja esität ajatuksesi ja löydöksesi lyhyesti tiivistetyssä muodossa.

Onnea matkaan!

1 ääntä
Oliko vastauksesta sinulle hyötyä?
 
Haluatko jättää uuden kysymyksen? Lähetä se kysymyslomakkeen kautta.

Kommentoi vastausta

Ei muotoiluja

  • Sallitut HTML-tagit: <i> <b> <s>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.