Mihin perustuu eräissä uskonnoissa tapahtuva poikien tai tyttöjen sukuelinten leikkely ja miksi näitä toimenpiteitä ei ole asetettu tuomittavaksi suomessa…

Kysytty
21.6.2018

Mihin perustuu eräissä uskonnoissa tapahtuva poikien tai tyttöjen sukuelinten leikkely ja miksi näitä toimenpiteitä ei ole asetettu tuomittavaksi suomessa mikäli kyseinen toimenpide suoritetaan lapsen vanhempien suostumuksella (pahoinpitely)?

Vastaus

Vastattu
25.6.2018
Päivitetty
26.6.2018

 

Mihin ympärileikkaus perustuu, millä se selitetään?

 Tyttöjen ympärileikkausta perustellaan kulttuurisilla, uskonnollisilla, moraalisilla, sosiaalisilla, taloudellisilla, seksuaalisilla sekä esteettisyyteen ja puhtauteen liittyvillä syillä. Syyt tyttöjen ympärileikkaamiseen vaihtelevat maasta, alueesta ja kulttuurisesta taustasta riippuen. Tyttöjen ympärileikkausikä vaihtelee eri alueilla ja eri etnisissä ryhmissä. Tyttöjen ympärileikkaus voidaan tehdä jo vauvana, lapsuusvuosina, ennen avioliittoa, ensimmäisen raskauden aikana tai vasta synnytyksen jälkeen. Useimmiten leikkaus kuitenkin tehdään 4 ja 10 ikävuoden välillä. Samoin leikkaustavat voivat vaihdella samankin alueen sisällä riippuen paikallisesta perinteestä, ympärileikkaajan tottumuksista, sukulaisten toiveista, koulutuksesta tai sosiaaliluokasta.”

 ”Tyttöjen ympärileikkaus ei kuulu minkään uskonnon perusopetuksiin.”

 ”Tyttöjen ympärileikkaus yhdistetään usein islamiin siitä huolimatta, että kyseessä on islamia vanhempi perinne. Monet maailman ympärileikatuista naisista ovat kuitenkin muslimeja. Toisaalta monissa islamilaisissa maissa tapa on tuntematon, ja hyvin suurta osaa musliminaisista ei ole ympärileikattu.”

 ”Tyttöjen ympärileikkaukselle ei ole mitään lääketieteellistä perustetta. Tyttöjen ympärileikkaaminen on Suomen lainsäädännön mukaan silpomista ja rangaistava teko. Tytölle Suomessa suoritetusta tai suunnitellusta ympärileikkauksesta tulee ilmoittaa lastensuojeluviranomaisille.”

 ”Suomessa ei ole tiettävästi ollut yhtään tyttöjen ympärileikkaukseen liittyvää oikeustapausta, mutta todennäköisesti se katsottaisiin törkeäksi pahoinpitelyksi. Rikoslain mukaan pahoinpitely määritellään törkeäksi silloin, kun aiheutetaan vakava ruumiinvamma tai sairaus ja teko on kokonaisuutena katsoen törkeä.”

 Lähde: Ihmisoikeusliitto ry

 https://ihmisoikeusliitto.fi/wp-content/uploads/2014/05/Tyttojen_ja_naisten_ymparileikkaus_Suomessa_Suositus_sosiaali_ja_terveydenhuollon_henkilostolle_IOL_2011.pdf

 

Poikien ympärileikkauksella on pitkä perinne juutalaisuudessa ja islamissa. Ympärileikkaus on initiaatioriitti juutalaisuudessa. Islamissa miestä ei pidetä täysivaltaisena, jos häntä ei ole ympärileikattu. Anglosaksisissa maissa ympärileikkauskäytäntö on levinnyt laajalle kulttuurillisista syistä, sillä ympärileikkauksesta ajatellaan olevan terveydellistä ja siveydellistä hyötyä.

Ympärileikkaus altistaa potilaan aina komplikaatioille. Se on rinnastettavissa tyttöjen ympärileikkaukseen. Koska pieneltä pojalta ei voida saada asianmukaista suostumusta, niin sekä eettisesti että juridisesti tarkasteltuna ympärileikkaus loukkaa yksilön vapautta ja henkilökohtaista koskemattomuutta.”

Pojan rituaalista ympärileikkausta pyytävien vanhempien kanssa tulee keskustella toimenpiteestä luopumisesta tai sen siirtämisestä ajankohtaan, jolloin poika on itse kykenevä päättämään siitä.

Vaikka rituaaliset ympärileikkaukset terveydenhuollossa hyväksyttäisiin, tulee lääkärillä aina olla mahdollisuus kieltäytyä niiden tekemisestä” (Lääkäriliitto)

Juridiikka:

Suomen lääkäriliiton lähteessä kerrotaan erinäisistä Suomessa tapahtuneista poikien ympärileikkauksista ja niihin kohdistuneista oikeudellisista toimenpiteistä. Laki on yksi, sen tulkinta ja päätös toinen asia. Näistä juridisista päätöksistä pitäisi kysyä päätöksen tehneiltä korkeilta virkamiehiltä. Joka tapauksessa lopuksi lähteessä todetaan seuraavasti:

”Perusteluissaan käräjäoikeus totesi, että KKO:n vuoden 2008 ennakkopäätös ei tarkoittanut ympärileikkauksen sallimista ja lisäksi että sen jälkeen on saatettu voimaan 1.3.2010 Euroopan neuvoston yleissopimus ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojelemiseksi biologian ja lääketieteen alalla. Sen mukaan terveyteen kohdistuvia toimenpiteitä voi suorittaa suostumuksen antoon kykenemättömälle vain, jos niistä on tälle välitöntä hyötyä. Tähän viitaten käräjäoikeus huomautti, että ympärileikkauksesta ihmisen on voitava päättää itse.”

Lähde :Suomen Lääkäriliitto

https://www.laakariliitto.fi/laakarinetiikka/lapset-ja-nuoret/ymparileikkaus/

 

Muuta aiheeseen liittyvää tietoa:

Kirja, jonka saa luettavaksi kirjastosta sekä verkkojulkaisuna linkistä:

Tyttöjen ja naisten ympärileikkauksen estämisen toimintaohjelma 2012-2016 (FGM)

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/72751/URN%3aNBN%3afi-fe201504226213.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

Kirjalähteet:

Nawal El Saadawi : Eevan kätketyt kasvot ; nainen arabimaailmassa, 2002, Otava

Ulla Dahlen : Silvottu sielu ; maailma maahanmuuttajaäidin silmin, 2017, Aikamedia

Waris Dirie : Aavikon kukka (kirjoittaja perustanut ihmisoikeusjärjestön, joka toimii tyttöjen ympärileikkausten poistamiseksi ja estämiseksi)

3 ääntä
Oliko vastauksesta sinulle hyötyä?
 
Haluatko jättää uuden kysymyksen? Lähetä se kysymyslomakkeen kautta.

Kommentoi vastausta

Ei muotoiluja

  • Sallitut HTML-tagit: <i> <b> <s>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.