oikeustiede

12 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–12.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Mistä sasin käsiini ulkomaalaislain kokonaisuudessaan vuodelta 1988-1989? 51 22.12.2021 Suomessa on säädetty kolme ulkomaalaislakia –vuonna 1984, 1991 ja 2004. (Lähde: Lehto, Olli. ”Sydämellä, muttei sinisillä silmillä” : Ulkomaalaislakien 1984, 1991 ja 2004 eduskuntakeskustelu. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto. Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos. 2018.) Vuoden 1984 ulkomaalaislain säädösnumero näyttäisi olevan 400/1983. Finlex-sivusto listaa myös lain nojalla annetut säädökset sekä sen muutokset, jotka ovat: 159/1988 593/1987 354/1984 252/1984 Vuoden 1991 ulkomaalaislaki (378/1991) kumosi vuoden 1984 lain. Valitettavasti vuoden 1984 ulkomaalaislakia ei löydy sähköisestä säädöskokoelmasta. Säädöskokoelmia löytyy painettuina esimerkiksi kirjastoista. Olet merkannut kotikunnaksesi Helsingin,...
Löytyisikö oikeustieteellisessä kirjallisuudessa juridiset perusteet, miksi rotua ei ole mahdollista määrittää lainsäädäntöön? – Biologisesti ihmisrotuja ei… 166 11.10.2018 Yhdistyneiden kansakuntien hyväksymässä Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 2. artiklassa todetaan "Jokainen on oikeutettu kaikkiin tässä julistuksessa esitettyihin oikeuksiin ja vapauksiin ilman minkäänlaista rotuun, väriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittiseen tai muuhun mielipiteeseen, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, omaisuuteen, syntyperään tai muuhun tekijään perustuvaa erotusta. "  Suomen yhdenvertaisuuslaki löytyy Finlex-palvelusta osoitteessa https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141325 Varsinaisia juridisia perusteita kannattaa kysyä oikeustieteen ammattilaisilta; oikeusministeriön viestintäyksikön s-postiosoite on viestinta.om@om.fi Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus https://...
Mihin perustuu eräissä uskonnoissa tapahtuva poikien tai tyttöjen sukuelinten leikkely ja miksi näitä toimenpiteitä ei ole asetettu tuomittavaksi suomessa… 363 25.6.2018   Mihin ympärileikkaus perustuu, millä se selitetään?  ”Tyttöjen ympärileikkausta perustellaan kulttuurisilla, uskonnollisilla, moraalisilla, sosiaalisilla, taloudellisilla, seksuaalisilla sekä esteettisyyteen ja puhtauteen liittyvillä syillä. Syyt tyttöjen ympärileikkaamiseen vaihtelevat maasta, alueesta ja kulttuurisesta taustasta riippuen. Tyttöjen ympärileikkausikä vaihtelee eri alueilla ja eri etnisissä ryhmissä. Tyttöjen ympärileikkaus voidaan tehdä jo vauvana, lapsuusvuosina, ennen avioliittoa, ensimmäisen raskauden aikana tai vasta synnytyksen jälkeen. Useimmiten leikkaus kuitenkin tehdään 4 ja 10 ikävuoden välillä. Samoin leikkaustavat voivat vaihdella samankin alueen sisällä riippuen paikallisesta perinteestä, ympärileikkaajan...
Löytyykö englanninkielisenä Suomen oikeusjärjestelmää kuvaava oppikirja tai eri oikeudenaloja esim. rikos-, prosessi-, sopimusoikeus jne. käsitteleviä kirjoja… 489 19.6.2017 Englanniksi näyttää löytyvän suhteellisen vähän Suomen oikeusjärjestelmää yleisellä tasolla kuvaavaa kirjallisuutta. Nekään eivät kaikki ole kovin tuoreita ja saattavat sisältää viittauksia lakeihin tai niiden osiin, jotka ovat jo vanhentuneet. Tällaisia teoksia löytyy Helmet-kirjastosta ja Helka-kirjastoista seuraavia: - Access to Finnish law / Aapo Surakka (Sanoma Pro, 2012) - An introduction to Finnish law (Finnish Lawyers' Publishing, 2002) - Constitutional law in Finland / Ilkka Saraviita (Kluwer Law International, 2012) - Doing business in Finland : taxation, accounting (KHT-Media, 2005) - Finnish labour law in practice / Markus Äimälä, Johan Åström, Mikko Nyyssölä (SanomaPro, 2012) - Intellectual property law in Finland / Niklas...
Mikä on virallinen käännös (tai käypä käännös) vapaaehtoissovittelijan nimikkeelle englanniksi? Tarkoitan siis vapaaehtoissovittelijaa, joka työskentelee… 880 13.5.2015 Helsingin sovittelutoiminnan sivuilla osoitteessa http://www.sovittelutoiminta.fi/in_english käytetään itse toiminnasta termiä ”mediation in offences and disputes”. Sivuilla olevassa esitteessä käytetään sovittelijasta termiä ”voluntary mediator”. Kenties siltä pohjalta voisi muodostaa termin ”voluntary mediator in offences and disputes”, joka selittäisi, mistä on kysymys. Tuollaista termiä tosin ei ainakaan Google-haun mukaan näytä olevan käytössä, mutta ainakin täsmällinen merkitys välittyisi.
Onko kirjastossa mahdollisuus selailla Edilexin aineistoa? 945 4.7.2011 Turun kaupunginkirjastossa ei valitettavasti ole mahdollista käyttää juridiikan ammattilaisille suunnattua Edilex-lakitietopalvelua. Turussa sitä voi käyttää sekä Turun yliopiston että Åbo Akademin kirjastoissa.
Löytyykö Turun kirjastoista oikeustieteellisen pääsykoekirjoja esim. vuosilta 2006-2010. Jos niin mistä niitä kannattaisi kysellä? 978 6.9.2010 Turun kaupunginkirjastosta löytyy Turun oikeustieteellisen pääsykoekirjat, nimeltään Pääsykoekirja (osat 1-4 v. 2006 ja 1-3 v. 2007-2010). Saatavuuden löydät Vaskista http://www.turku.fi/vaski Muiden yliopistojen pääsykoekirjat voit myös etsiä Vaskista. Turun yliopiston kirjaston saatavuuden löydät Volterista https://volter.linneanet.fi/ ja Åbo Akademin kirjaston saatavuuden Almasta https://alma.linneanet.fi/
Mistä nettiosoitteesta löytyy oikeustieteen alan opiskelusanasto suomi-ruotsi? 4248 25.9.2008 Kielikoneelta löytyy verkossa toimivia lakikielen sanakirjoja, tosin ne ovat maksullisia. http://www.kielikone.fi/default.aspx?intProductID=264 http://www.kielikone.fi/default.aspx?intProductID=836 Lapin yliopiston kirjaston Oikeudelliset tiedonlähteet ( http://www.ulapland.fi/?deptid=25793 ) kertoo, että Edilexillä on lakikielen sanakirja suomi-ruotsi-englanti-saksa http://www.edilex.fi/lakikirjasto/lakikielen_sanakirja Sekin on maksullinen. Netissä oleva Ilmainen Sanakirja sisältää jossain määrin oikeustieteen termistöä. http://www.ilmainensanakirja.fi Todettakoon, että Finlexissä on lainsäädäntö myös ruotsiksi. http://www.finlex.fi/sv
Oikeustieteeseen liittyviä elämäkertoja niin ulkomaalaisia kuin kotimaisia on hyvin vaikea löytää. Mistä voisi saada asiaan liityvää tietoa? Onko teillä antaa… 1302 8.3.2005 Helmetin (www.helmet.fi) sanahaussa voi käyttää hakusanoina esim. juristit, asianajajat, oikeustiede ja oikeustieteilijät sekä muistelmat ja elämäkerrat. Tässä muutama tuloksista: Miten meistä tuli oikeustieteen tohtoreita / Heikki Halila ja Pekka Timonen (toim.)(2003); Oikeutta maalla ja kaupungissa : tuomiokuntien ja raastuvanoikeuksien muistitietoa / toimittaneet Mari Hatakka ja Juha Nirkko (2000); Kemppinen, Kullervo: Laamanni muistelee (2000); Rekola, Esko: Viran puolesta (1998).
Paitsi Suomen kielen yleissanakirjoja kuten esim. Nykysuomen sanakirja, on olemassa myös aihe- tai tiedekohtaisia sanakirjoja kuten lakikielestä. Onko olemassa… 1430 27.6.2002 Sanakirjoja löytyy yllättäviltäkin aloilta, mutta niiden etsiminen aineistotietokannasta voi olla hieman työlästä. Lakikielestä löytyy mm. (vanhahko) Hakulinen: Uusi lakikielen sanakirja sekä Oikeudellinen perussanasto. Uskonnon alueelta tämän "hakemisto- tai sanakirjatyyppisiä" teoksia löytyy mm. Iso Raamatun sanahakemisto, Raamatun sanakirja, Raamatun tietosanasto. Näiden teosten saatavuustiedot voitte tarkistaa pääkaupunkiseudun aineistotietokannasta osoitteessa http://www.libplussa.fi - voitte myös koittaa asiasanahakua esim. sanoilla sanakirjat raamattu, mutta kaikkia esim. vanhempia teoksia ei valitettavasti ole ns. asiasanoitettu, joten ihan täydellistä listaa ette tällä tavoin saa.
Please send me in english language to my email address names and email addresses and addresses of internet pages of Law Schools in Estonia (Eesti)and Lithunia … 739 14.6.2002 Dear Sir, In Estonia, The University of Tartu (http://www.ut.ee) has a faculty of law. Also in Estonia there are some private law schools, for example in Tallinn The Institute of Law (http://www.lawinst.ee/). In Lithuania, The Vilnius University (http://www.vu.lt/), VDU (Vytauto Didzioja Universitetas) in Kaunas (http://www.vdu.lt/) and Klaipeda University (http://www.ku.lt/)have faculties of law. A good way to start looking for law schools in any country is to go to The World Law Guide (http://www.lexadin.nl/wlg/). Hopefully these addresses will help you!
Olen kuullut, että olisi olemassa jonkinlainen juridiikan latina-suomi sanakirja, siis jonkinlainen sanasto, josta käy ilmi, mitä ovat suomeksi ne monet… 1363 11.6.2002 Suomalaista kirjaa ei löytynyt. Ruotsissa on ilmestynyt mm. seuraava teos: Anners, Erik Latinsk juridisk terminologi / Erik Anners, Alf Önnerfors Uppsala, 1972 Kirja on noin 100 s. Lisäksi löytyvät teokset: Latin words & phrases for lawyers / editor-in-chief: R.S. Vasan Don Mills , 1980 ; 335 s. ISBN:0-88929-004-0 sekä Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisema oikeustietosakirjasarja: Encyclopædia iuridica Fennica = Suomalainen oikeustietosanakirja Kirjan hakemistosta voi hakea latinankielisia sanoja ja fraaseja. Näkökulma teksessa on suomalainen oikeusjärjestelmä. Pitäsin Kirjasarjaa parhaana lähteenä