etiikka

23 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–20.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Pohdimme ystäväni kanssa siviilien tappamisen oikeutusta sodassa. Löytyisikö joku kirja, jossa pohdittaisiin sodan ja rauhan julmuuksien eron historiaa… 63 7.4.2022 Tässä muutamia teoksia, joista toivottavasti löytyy joitakin vastauksia kysymyksiinne. Kirjojen esittelyt ovat LummeFinna.tietokannasta (https://lumme.finna.fi/). Parkkari, Juhani: Sodan oikeussäännöt, 2018 Sodan oikeussäännöt on yleistajuinen käsikirja sodan säännöistä eli kansainvälisestä humanitaarisesta oikeudesta ja sen toteutumisesta. Siinä käsitellään sodan tuhoja rajoittamaan pyrkiviä sopimuksia ja tapaoikeussääntöjä sekä sitä, miten niitä noudatetaan käytännössä. Kirjassa tarkastellaan sodan osapuolia, taistelijoita, sotavankeja ja siviiliväestöä sekä lääkintähuoltoa ja kansainvälisiä avustusjärjestöjä. Lisäksi perehdytään erilaisiin sodankäynnin muotoihin, kuten maa-, -meri- ja ilmasotaan, sekä uuteen uhkaan, kybersotaan. Myös...
Mihin perustuu eräissä uskonnoissa tapahtuva poikien tai tyttöjen sukuelinten leikkely ja miksi näitä toimenpiteitä ei ole asetettu tuomittavaksi suomessa… 366 25.6.2018   Mihin ympärileikkaus perustuu, millä se selitetään?  ”Tyttöjen ympärileikkausta perustellaan kulttuurisilla, uskonnollisilla, moraalisilla, sosiaalisilla, taloudellisilla, seksuaalisilla sekä esteettisyyteen ja puhtauteen liittyvillä syillä. Syyt tyttöjen ympärileikkaamiseen vaihtelevat maasta, alueesta ja kulttuurisesta taustasta riippuen. Tyttöjen ympärileikkausikä vaihtelee eri alueilla ja eri etnisissä ryhmissä. Tyttöjen ympärileikkaus voidaan tehdä jo vauvana, lapsuusvuosina, ennen avioliittoa, ensimmäisen raskauden aikana tai vasta synnytyksen jälkeen. Useimmiten leikkaus kuitenkin tehdään 4 ja 10 ikävuoden välillä. Samoin leikkaustavat voivat vaihdella samankin alueen sisällä riippuen paikallisesta perinteestä, ympärileikkaajan...
Muistelen, että olisi olemassa kirja nimeltään "Pahuus hoitotyössä". Ilmeisesti muistan väärin, koska en googlaamalla kirjaa löydä. Kyseessä oli… 294 31.1.2018 Tuntomerkit viittaavat Hannu Lauerman esseekokoelmaan Hyvän kääntöpuoli (2014), missä aiheena on mm. potilaita surmaavat terveydenhuollon ammattilaiset. Aihepiiriä käsittelee myös Martti Lindqvist alun perin vuonna 1990 julkaistussa teoksessaan Auttajan varjo: pahuuden ja haavoittuvuuden ongelma ihmistyön etiikassa.   Molemmat teokset kuuluvat oman kirjastosi kokoelmiin.
Tekisin tutkielmaa eettisestä ruuantuotannosta, enkä löydä siitä tietoa millään. 900 24.10.2013 Hei! Tässä olisi muutamia kirjoja, joista voisit löytää tietoa tutkielmaasi varten: Lappalainen, Elina: Syötäväksi kasvatetut Kamara: mitä kaikkea syömmekään (toim. Moby & Miyun Park) Muuntogeenisen ruoan etiikka (toim. Helena Siipi ja Marko Ahteensuo) Näitä kirjoja on saatavana kaupunginkirjastoista.
Kysymykseni koskee eettistä pornografiaa. Tarvitsisimme erääseen tilaisuuteemme näytteitä eettisestä pornografisesta videomateriaalista. Tavoitteenamme olisi… 1402 15.10.2013 Valitettavasti mekään emme löytäneet mistään mainintaa, että aikuisviihdeteollisuudessa olisi käytössä mitään sertifikaattia, joka takaisi työskentelyolosuhteiden kuvauksissa olleen eettisesti kestävällä pohjalla. Toki pornoelokuvien kuvaamista koskee sama yleinen lainsäädäntö esim. työsuojeluasioiden suhteen kuin muitakin inhimillisen toiminnan aloja, joten ainakaan isojen kaupallisten toimijoiden tuottaman ns. mainstream-pornon kohdalla ei liene erityistä syytä olettaa työolosuhteiden olleen epäeettisten. Sisällöltään eettinen pornografia lienee sellainen asia, jonka määrittely vaihtelee riippuen keneltä kysyy. Feministinen porno – tai englanniksi feminist porn(ography) – on laajalti käytetty termi sellaisesta pornosta, joka pyrkii...
Pitäisi löytää lasten kasvatuksen arvoja ja etiikkaa koskien 1800 lukua 930 18.10.2012 Kajaanin kaupunginkirjastosta löytyy mm. seuraavia teoksia, jossa aihetta käsitellään K. Grue-Sørensen: Kasvatuksen historia, toinen osa. - WSOY 1961 Otto Anderssen: Kasvatustyön historiaa: Ihmisiä ja aatteita, osa 4 : Viime vuosisata. - WSOY 1931 Anna-Leena Välimäki: Lasten hoitopuu: Lasten päivähoitojärjestelmä Suomessa 1800- ja 1900-luvuilla. - Suomen kuntaliitto, 1999 Rinne, Risto: Johdatus kasvatustieteisiin, WSOY 2001 Häyry, Matti: Hyvä elämä ja oikea käytös: historiallinenjohdatus moraalifilosofiaan. - Yliopistopaino 2002
Onko suomennettuna saatavissa kirjaa: "seitsemän kirjettä Melinille", kirjoittaja on Josef Safarik? Kirja on ollut Vaclav Havelille tärkeä. 717 12.3.2012 En valitettavasti löytänyt kirjasta kuin tsekinkielisen version, joten näyttäisi siltä ettei kirjaa ole suomennettu eikä sitä löydy englanninkaan kielellä. Tsekinkielinen versio löytyy Suomesta Kansalliskirjastosta. Asiasanoituksen mukaan kirja käsittelee metafysiikkaa ja etiikkaa.
Onko absoluuttista moraalia olemassa? 2668 26.1.2010 Kysymyksesi voisi tarkoittaa kahta asiaa: ensinnäkin sitä, onko olemassa jotain käyttäytymissääntöjä, joita noudatetaan kaikissa kulttuureissa, ja toisekseen sitä, onko olemassa jotain käyttäytymissääntöjä, joita kaikkien pitäisi noudattaa. Nämä kaksi kysymystä sekoitetaan usein toisiinsa, mutta filosofi David Humen mukaan nimetyn Humen giljotiinin nojalla ne ovat oikeastaan erillisiä kysymyksiä: pelkistä tosiasioista ei voi päätellä sitä, mitä asioiden pitäisi olla. Kysymykset eivät riipu toisistaan, sillä ihmisten tosiasiallinen käytös ja kulttuurien tosiasialliset tavat eivät välttämättä ole moraalisia: vaikka kaikkialla maailmassa esimerkiksi orjuutettaisiin ihmisiä surutta, voisi silti olla, ettei näin pitäisi tehdä. Ensimmäiseen...
Mikä olisi helpoin ja nopein tapa hakea materiaalia aiheeseen "eettinen johtaminen" tai "vastuullinen johtaminen" etsin aika uutta tietoa. Kysymykseen tulevat… 2728 4.2.2009 Yliopistokirjastojen yhteistietokanta Linda on paras lähde aiheellesi. Ihan helppoa ja nopeaa tapaa löytää sopivia lähteitä ei taida olla. Teokset ja tutkimukset ovat vaihtelevasti asiasanoitettuja: kannattaa kokeilla useilla hakusanoilla. Sopivia ovat ainakin etiikka, arvot, työelämä yhdistettyinä sanoihin johtaminen, johtajuus tai johtaminen, johtajuus yhdistettynä sanaan sosiaaliala. Hakutyypiksi valitaan komentohaku, ja hakusanojen väliin tulee and-sana. Haun voi rajata vain suomenkieliseen aineistoon ja haun tekemisen jälkeen lajitella tuloksen näyttämään ensin uusimman aineiston. Samalla tavoin haetaan artikkeleita Artosta. Täysin kattavaa tulosta on tuskin kuitenkaan mahdollista saada. Sopivuudesta ei voi varmasti tietää: kannattaa...
Teen tutkimusta lastenkirjoista, joissa otetaan kantaa eläineettisen näkökulman ja eläinsuojelun puolesta. Lastenkirjan eettinen näkökulma voi olla joko… 1154 1.4.2008 Tässä joitakin ehdotuksia: sarjoja: - Lucy Danielsin Eläinten arkki-sarja - Thomas Brezinan Seitsemän tassua ja Penny-sarja (esim. Hyytävä seikkailu, Varokaa pyydyksiä,Väärinkäsityksiä, Koiranelämää, Kamppailu vapaudesta)- Päivi Romppaisen Vilman koiraklubi-sarja yksittäisiä teoksia: - Georg Burghoff: Eläinsankareita - Käpälän kosketus: unohtumattomia eläintarinoita - Ville Suhonen: Poika ja ilves - Leena Lumme: Hannan lintupäiväkirjasta - Ian Whybrow: Harri ja dinot suojelevat eläimiä - Roger Few: Luonnon ystävä - Sinikka Salokorpi: Pekka ja pingviinit - Margaret Rey: Utelias Vili ja koiranpennut - Barbie eläinten ystävä - Roald Dahl: Taikasormi - Varpu Välimäki: Aurinkokissa - Virginia Vail: Lemmikki hyvään kotiin - Jonathon Porrit:...
Kysymys koskee Martti Lindqvistin tuotantoa: hänen jossain kirjassaan/runokirjassaan on "pystyyn kuolemisen aakkoset" niminen runo. 1834 12.10.2007 Teksti on Martti Lindqvistin esseekokoelmasta ”Pidot peilisalissa” (Helsinki: Kirjapaja, 1989), luvusta ”Itsensä hukkaamisen taidosta” (s. 35–36). Lindqvist esittää lukijalle kymmenen käskyä, ”pystyynkuolemisen taidon aakkoset”. Ensimmäinen käsky alkaa: ”Älä koskaan pyydä keneltäkään mitään. Et kuitenkaan saisi sitä.”
Etsin teosta, joka on ilmestynyt huhun mukaan syksyllä 2006 - tämä teos käsittelisi etiikkaa ja siinä olisi jossakin kappaleessa käsitelty kirjaamista … 847 12.1.2007 Kirjaamisen käsitteen liittäminen uusiin hoitotyön etiikkaa käsitteleviin teoksiin osoittautui ongelmalliseksi, mutta olisiko etsitty teos kuitenkin jokin seuraavista? 1. Lindqvist, Martti: Auttajan varjo : pahuuden ja haavoittuvuuden ongelma ihmistyön etiikassa (ilmestyi syyskuussa 2006) 2. Haho, Annu: Hoitamisen olemus : hoitotyön historiasta, teoriasta ja tulkinnasta hoitamista kuvaviin teoreettisiin väittämiin (Acta Universitatis Ouluensis. Series D, Medica, ISSN 0355-3221 ; 898) 3. Antila, Anja: Hoitotyön johtamisen eettiset ohjeet ja niiden toteutuminen johtamistoiminnassa ylihoitajien näkökulmasta Opinnäyte : Kuopion yliopisto, Hoitotieteen laitos
Tarvitsisin lähdekirjallisuutta opinnäytetyötä varten aiheesta "auttajasyndrooma"? 1504 26.9.2006 Auttajasyndroomaa kannattanee lähteä tutkimaan eri ammattiryhmien (kirkon työntekijät, opettajat, sosiaalityöntekijät ym.) työtä kuvaavien teosten kautta. Hakusanoina voi käyttää hoitotyö, sosiaalityö, vapaaehtoistyö jne. yhdistettyinä etiikka, ammattikuva, sosiaaliset suhteet, psykologia, motiivit ym. Seuraavissa teoksissa on ainakin aihetta käsitelty: Piiroinen, Hannu: Epävarmuus, muutos ja ammatilliset jännitteet. Jyväskylän yliopisto, 2005 (väitöskirja). Haapakoski Paavo. 1989. Auttajasyndrooma auttajan ongelmana. Teoksessa: Sielunhoidon aikakauskirja 2/1989 Tommy Hellsten, Salme Blomster ja Martti Lindqvist ovat teoksissaan myös käsitelleet auttamistyön ongelmia ja etiikkaa.
Millaisia voisivat olla tasa-arvon eettiset kysymykset? 1337 29.8.2006 Kysymyksesi on kovin laaja ja siihen voi vastata kovin eri tavoin esim. sen mukaan, minkä näkökulman (vaikkapa lääketieteen) aiheeseen valitsee. Mutta muun muassa näistä kirjoista voisit etsiä tietoa. Kirjat ovat Kuusamon kirjaston kokoelmissa. - Heikkonen, Moraali ja etiikka käytännössä - Turunen, Halut, arvot ja valta - Pietilä, Mikä meitä yhdistää - ihmisyys ja perusarvot Lehtiartikkeleita aiheesta olisi vaikka näissä: - Ihmisoikeuksien tulee päteä kaikkialla (Invalidityö 2006, nro 1, s. 20-21 ja 50-51) - Filosofin parempi maailma (Helsingin Sanomat, 19.9.2004) - Jokaiselle oma terveystili (Suomen kuvalehti, 2005, nro 38, s. 65)
Olen yrittänyt löytää tietoa kristillisten kirkkojen suhtautumisesta geeniteknologiaan ja biolääketieteeseen, mutta Haluaisin tieoa erityisesti… 1105 12.7.2006 Olet ihan oikeassa siinä, että moniin ajankohtaisiin kysymyksiin on vaikeaa löytää vastausta kirjoista. Tässä tapauksessa voisit aivan hyvin ottaa yhteyttä katolisen kirkon tiedotuskeskukseen osoitteessa http://www.catholic.fi/. Ortodoksisen kirkon sivut löytyvät osoitteessa http://www.ort.fi/fi/index.php Kirjallisuuttakin löytyy ja kirjoistahan voit tehdä kaukolainapyynnon ( ks. sivuhttp://www.vantaa.fi/i_perusdokumentti.asp?path=1;135;137;217;395;5740 ). Tässä muutama, ehkä sinua kiinnostava kirja ja lehtiartikkeli: McGrath, Alister Dawkinsin jumala : geenit, meemit ja elämän tarkoitus Helsinki : Kirjapaja, 2006 , Wilson, Edward O. Konsilienssi Helsinki : Terra cognita, 2001 Human cloning : religious responses / Ronald Cole-Turner...
Aloittelen lopputyötä englanniksi aiheesta Business Ethics, ja olen suorastaan surkea tiedonhakija; kuinka voisin parhaiten löytää materiaalia, kirjoja,… 1039 7.5.2004 Englanninkielistä kirjallisuutta aiheestasi löydät pääkaupunkiseudun yleisistä kirjastoista osoitteesta http://www.helmet.fi. Valitse hakutavaksi sanahaku ja kirjoita hakukenttään esim. liike-elämä etiikka, rajaa aineisto englannin kieleen. Englanninkielisiä lehtiartikkeleita löytyy kirjastojen työasemilla käytössä olevasta Ebsco-artikkelitietokannasta. Parhaiten aineistoa löytyy varmaankin alan oppilaitosten kirjastoista. Helsingin Kauppakorkeakoulun aineistotietokanta HeleconMix on käytettävissä myös Helsingin kaupunginkirjastojen työasemilla. Tiedonhankintataitoja kohentaaksesi voit tutustua mm. seuraaviin tiedonhankinta ja -haku sivuihin: http://www.kyamk.fi/kirjasto/helmi_index.htm sekä tieteellisten kirjastojen tiedonhakuohjeita:...
Olisiko antaa vinkkiä kirjasta, joka käsittelisi liike-elämän (yritysmaailman tai yksittäisen yrityksen) arvoja ja etiikkaa? Kirja liike-elämän arvot ja… 1716 10.10.2003 Liike-elämän arvoista ja etiikasta on ilmestynyt useampiakin kirjoja: Ethosta etsimässä: puheenvuoroja johtamisen ja yrittämisen etiikasta (2002), Normann, Richard: Normannin liiketoimintateesit (2002), Könnölä, Totti: Elinehtona eettisyys: vastuullinen liiketoiminta kilpailuetuna (2001), Kujala, Johanna: Välittävä johtaminen: sidosryhmät eettisen liiketoiminnan kirittäjinä (2002), Koskinen, Lennart: Kannattaako etiikka? (2000), Heikkonen, Jaakko: Yritysetiikka sekä palasia yrityselämästä (1989) sekä Aaltonen, Tapio: Yrityksen arvot ja etiikka (1999), joka sinulla varmaan jo on. Aihetta sivuaa myös teos: Sairaanhoitaja yrittäjänä: osaaminen menestykseksi, eettisyys lähtökohtana (2000).
Haluaisin tietoa suurimpien maailmanuskontojen eettisistä suhtautumisista vammaisiin ja vammaisuuteen. 757 8.1.2003 Suurimpien maailmanuskontojen eettisistä suhtautumisista vammaisiin ja vammaisuuteen käsittelevää yksittäistä kirjaa en ole minäkään löytänyt. Jyväskylän yliopiston kirjastossa näkyy olevan kirja nimeltään Ethical issues in six religious traditions, jonka on toimittanut Peggy Morgan ja Clive Lawton (Edinburg, Edinburgh University Press, 1997). Vammaisuus saattaa olla siinä käsiteltynä. Suosittelen että kävisit Teologisen tiedekunnan kirjastossa, Aleksanterinkatu 7, 4. kerros, puh. 191 23870. Heillä saattaa olla parempia valmiuksia tämän kysymykseen vastaamiseen. Siellä on myös etiikkaan ja uskontoihin liittyviä suurempia hakuteoksia.
Löytyykö kirjaa tai muuta julkaisua jossa selvitetään elinsiirtoihin liityyviä sääntöjä ja säädöksiä? (Siis ei elinsiirtojen lääketieteellistä vaan eettistä… 1210 30.11.2001 Pääkaupunkiseudun Plussa-aineistohaku http://www.libplussa.fi antaa asiasanalla elimensiirto mm. seuraavat kirjat: *Suomen elinsiirtojen historia, Huhtamies, Mikko, 1997 *Elämän lisäaika elintensiirrot potilaan, omaisten ja henkilökunnan näkökulmasta, Suomen ev.lut. kirkon kirkkohallituksen julkaisuja, 1994, 11 Plussasta selviää kirjojen saatavuustiedot. Valtion säädöstietopankki FINLEX http://www.finlex.fi kohta lainsäädäntö - hae säädöstekstin perusteella - hakusana elinsiir* (merkki * hakee sanan taivutusmuodot) antaa 13 osumaa, joista ainakin seuraavat käsittelevät aihetta: Laki ihmisen elimien ja kudoksien lääketieteellisestä käytöstä n:o 101/2001 ja Valtioneuvoston asetus ihmisen elimien ja kudoksien lääketieteellisestä käytöstä n...
Haluaisin tietää, onko tutkimusluvan hakemisesta olemassa jokin lakipykälä tai sääntö. Tarvitaanko aina tutkimuslupa, silloinkin kun tehdään AMK-opintoihin… 2047 9.10.2001 Laissa on säännökset lääketieteellisestä tutkimuksesta. Lain mukaan tutkijan on ennen tutkimusluvan pyytämistä saatava tutkimussuunnitelmastaan myönteinen lausunto asianomaiselta eettiseltä toimikunnalta. Muussa tutkimuksessa tutkimuslupamenettelyt vaihtelevat aloittain ja kunnittain. Opinnäytetöiden tekijät eivät voi yksinään hakea tutkimuslupaa, vaan siihen tarvitaan myös työn ohjaajan tai laitoksen johtajan hyväksyntä. (Tutkimus ja sen raportointi, 1992, s. 32) Kouluissa tutkimuslupaan tarvitaan koulutuslautakunnan suostumus, ja se edellyttää tutkimussuunnitelman esittämistä(Hirsjärvi, Sirkka: Tutki ja kirjoita, 2000, s. 159). Tutkimusluvan myöntämisestä voi olla säännökset esim. kunnallisissa johtosäännöissä. Tutkimusluvan pyytäminen...