Koulutus ja työkokemus kirjastossa

Kysytty
9.1.2019

Kirjastoon haetaan kirjastotyöntekijää ja pääsyvaatimuksena pitkä työkokemus (10 v.). Jos paikkaa hakee koulutettu kirjastovirkailija, onko hänet valittava?

Vastaus

Vastattu
14.1.2019
Päivitetty
14.1.2019

Emme ole juridiikan asiantuntijoita, joten tätä vastausta ei kannata pitää millään tavalla pätevänä laintulkintana.

Nähdäkseni asia riippuu täysin siitä, mitä hakuilmoituksessa on vaadittu hakijalta. Jos koulutusta on edellytetty, ovat koulutetut valinnassa etusijalla. Työkokemuksen edellyttäminen taas asettaa etusijalle ne, joilla se kriteeri täyttyy. Jos hakijoita on monta ja he täyttävät vaaditut ehdot, työnantaja voi tarkastella heidän muita ansioitaan ja soveltuvuutta täytettävään tehtävään. Koulutus voi olla yksi soveltuvuuden kriteeri, jos sitä ei ole erikseen edellytetty.

Laissa yleisistä kirjastoista (17 §) sanotaan seuraavaa: ”Yleisellä kirjastolla tulee olla riittävä määrä kirjasto- ja informaatioalan koulutusta saanutta ja muuta henkilöstöä. Asiantuntijatehtävässä toimivalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa, jollei tehtävän luonteesta muuta johdu. [– –] Kunnan kirjastolaitosta johtavalta vaaditaan virkaan tai tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johtamistaito ja hyvä perehtyneisyys kirjastojen tehtäviin ja toimintaan.” Laki löytyy kokonaisuudessaan Finlex-tietokannasta osoitteesta https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161492

Laki siis jättää melko paljon väljyyttä henkilökunnan koulutuksen suhteen, kun taas aikaisemmin voimassa ollut valtioneuvoston asetus kirjastoista sääti tiukemmin koulutuskriteereistä. Toki työnantajalla on kuitenkin mahdollisuus edellyttää korkeampaa koulutusta kuin mitä laki edellyttää. Jos epäilee joutuneensa työnhaussa syrjityksi jollakin perusteella, kannattaa ottaa yhteys omaan luottamusmieheen tai ammattiliittoon.

Tässä muutama rekrytoinnissa tapahtuvaa syrjintää koskeva artikkeli:

Tasa-arvovaltuutettu – https://www.tasa-arvo.fi/syrjinta-tyontekijoiden-valinnassa

Työsuojeluhallinto – https://www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/yhdenvertaisuus/syrjinta

Suomen yrittäjät – https://www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/yhdenvertaisuus/syrjinta

PAM – https://www.pam.fi/wiki/yhdenvertaisuus-tyopaikalla.html

0 ääntä
Oliko vastauksesta sinulle hyötyä?
 
Haluatko jättää uuden kysymyksen? Lähetä se kysymyslomakkeen kautta.

Kommentoi vastausta

Ei muotoiluja

  • Sallitut HTML-tagit: <i> <b> <s>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.