Ihmisiä kehotetaan viettämään "sosiaalisesti kognitiivista elämää". Mitä tämä oikein tarkoittaa?

Kysytty
26.5.2021

Ihmisiä kehotetaan viettämään "sosiaalisesti kognitiivista elämää".
Mitä tämä oikein tarkoittaa?

Vastaus

Vastattu
28.5.2021

Hei! 

Koska emme ole terveydenhoitoalan yms. ammattilaisia, emme pysty antamaan asiantuntijatason vastauksia tämän kaltaisiin kysymyksiin. Kyseistä kehotusta voidaan tulkita niin monesta näkökulmasta. On siis vaikea ottaa kantaa, varsinkin, kun ei tiedä missä asiayhteydessä näin kehotetaan. Tässä kuitenkin jotain pohdintaa jostain näkökulmasta. 

Jos asiaa tarkastellaan esimerkiksi terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta, voisiko aihe liittyä esimerkiksi ihmisen toimintakykyyn ja sen edistämiseen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sivuilla https://thl.fi/fi/web/toimintakyky/mita-toimintakyky-on kerrotaan yleisesti mitä ihmisen toimintakyky on ja sen mukaan ihmisen toimintakyvyn voi jäsennellä esimerkiksi seuraaviin osa-alueisiin: fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen ja sosiaalinen toimintakyky. Nämä kaikki osa-alueet vaikuttavat ihmisen kykyyn ja edellytyksiin selviytyä itselleen merkityksellisistä ja välttämättömistä jokapäiväisen elämän toiminnoista, kuten työstä, opiskelusta, vapaa-ajasta ja harrastuksista, itsestä ja toisista huolehtimista – siinä ympäristössä, jossa ihminen elää.  

Teoksessa Psykologian sanasto / Mirja Kalliopuska (2005) määritellään käsitteet kognitiivinen ja sosiaalinen seuraavasti: 

kognitiivinen, cognitive, tiedollinen; tajunnan sisältöön liittyvä; tietoon perustuva (esim. ajattelu, muisti, oppiminen). “ [s.100] 

sosiaalinen, social, yhteiskunnallinen; yhteisöllinen; yhteisöön liittyvä; yhteisöön sopeutuva; yhteiskuntakelpoinen.” [s. 185] 

Jos asiaa tarkastelisi esimerkiksi osana psykologiaa, voisiko se liittyä esimerkiksi persoonallisuuspsykologiaan, jonka yhteyteen voidaan liittää Sosiaalis-kognitiivinen teoria (lähde https://fi.wikipedia.org/wiki/Persoonallisuuspsykologia, viitattu 28.5.2021) tai kehityspsykologiaan.  

Myös sosiaalisen kognition teorian käsite on määritelty teoksessa Psykologian sanasto / Mirja Kalliopuska (2005) seuraavasti: 

Sosiaalisen kognition teoria, social cognitive theory, sosiaalisen oppimisen teoria, jossa keskitytään oppimiseen, muistiin ja sosiaaliseen kognitioon sekä niiden ajattelu- ja käyttäytymisvaikutukseen. Kehittäjä Albert Bandura 1980-luvulla.” [s.187] 

Persoonallisuuspsykologiasta löytyy teoksia Helmet-verkkokirjastosta hakusanoilla “persoonallisuuden psykologia”, esimerkiksi teos Meitä on moneksi : persoonallisuuden psykologiset perusteet / Riitta-Leena Metsäpelto & Taru Feldt (toim.) (2009)

Kehityspsykologiasta löytyy teoksia Helmet-verkkokirjastosta hakusanoilla “kehityspsykologia”, esimerkiksi teos Ihmisen psykologinen kehitys / Jari-Erik Nurmi, Timo Ahonen, Heikki Lyytinen, Paula Lyytinen, Lea Pulkkinen, Isto Ruoppila (2014).

2 ääntä
Oliko vastauksesta sinulle hyötyä?
 
Haluatko jättää uuden kysymyksen? Lähetä se kysymyslomakkeen kautta.

Kommentoi vastausta

Ei muotoiluja

  • Sallitut HTML-tagit: <i> <b> <s>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.