psykologia

31 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–20.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Onko sotaan joutuneita sotilaita tutkittu? 78 11.4.2022 Sotaa, sotilaita ja ihmisten käyttäytymistä erilaisissa tilanteissa on tutkittu paljonkin. Esimerkiksi Jukka Leskisen toimittama Sotilaspsykologia maanpuolustuksen tukena kuvailee  auktoriteetin voimaa näin:"1.4 Ihmisen alttius väkivaltaisuuteen kiihottamiselle – ideologia ja auktoriteetin voima Milgramin eksperimentillä tarkoitetaan Stanley Milgramin vuonna 1963 tekemää sosiaalipsykologista koetta, jossa tutkittiin koehenkilöiden halukkuutta taipua auktoriteettihenkilön tahtoon. Tutkimuksessa osalle opiskelijakoehenkilöistä annettiin opettajan ja osalle oppilaan rooli. Opettajan roolissa olevalle annettiin vaativuusasteen mukaan tiukkenevia käskyjä antaa oppilaan roolissa olevalle sähköiskuja vääristä vastauksista opettajan kysymyksiin....
Ihmisiä kehotetaan viettämään "sosiaalisesti kognitiivista elämää". Mitä tämä oikein tarkoittaa? 132 28.5.2021 Hei!  Koska emme ole terveydenhoitoalan yms. ammattilaisia, emme pysty antamaan asiantuntijatason vastauksia tämän kaltaisiin kysymyksiin. Kyseistä kehotusta voidaan tulkita niin monesta näkökulmasta. On siis vaikea ottaa kantaa, varsinkin, kun ei tiedä missä asiayhteydessä näin kehotetaan. Tässä kuitenkin jotain pohdintaa jostain näkökulmasta.  Jos asiaa tarkastellaan esimerkiksi terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta, voisiko aihe liittyä esimerkiksi ihmisen toimintakykyyn ja sen edistämiseen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sivuilla https://thl.fi/fi/web/toimintakyky/mita-toimintakyky-on kerrotaan yleisesti mitä ihmisen toimintakyky on ja sen mukaan ihmisen toimintakyvyn voi jäsennellä esimerkiksi seuraaviin osa-...
Mistä löytäisin hyviä tutkimuksia tai kirjoituksia, sosiaaalisista vuorovaikutuksesta psykologian, fyysisen ja sosiaaliseen ulottuvuuden näkökulmasta? Joita… 71 10.11.2020 Painettuja artikkeleita ja kirjoja aiheesta voi etsiä yleisten ja oppilaitoskirjastojen kokoelmista: www.helmet.fi www.finna.fi Tiedelehtien verkkoartikkeleita voi tutkia osoitteessa www.journal.fi Doria-julkaisuarkistosta voi löytyä myös hyödyllisiä artikkeleita: www.doria.fi Englanninkielisiä tieteellisiä artikkeleita löytyy https://www.base-search.net/Search/Advanced ja https://core.ac.uk/
Onko jossain kirjassa selitetty, mitä Raamatun sanoma tarkoittaa psykologisesti tarkasteltuna? 160 22.10.2020 Teologian tohtori Petri Merenlahti käsittelee Teologia.fi-sivustolla psykologista raamatuntutkimusta. Sivulla on myös tietoa aihetta käsittelevistä kirjoista: https://teologia.fi/2007/03/psykologinen-eksegeesi-huonoa-eksegeesi-2/ Myös Suomen teologisen instituutin sivuilla on dosentti Timo Eskolan luento aiheesta Hermeneutiikka - tulkitsemisen taito, jossa käsitellään mm. Raamatun psykologista tulkintaa: https://www.sti.fi/luennot/files/te031219.html
Etsin kirjoja kuolemisesta ja surutyöstä, mutta EN omaisten VAAN kuolevan kannalta, eli jonkinlaista opasta lähestyvän oman kuoleman käsittelemiseen, kenties… 160 18.5.2020 Lähestyvää kuolemaa käsitellään kuolevan näkökulmasta erityisesti omaelämäkerrallisissa teoksissa, joista esimerkkejä listattuna alla. Kuolemaa psykologiselta kannalta käsittelevät myös ainakin Elizabeth Kübler-Rossin klassikoksi muodostunut Raportti kuolemisesta - mitä kuolevat voivat opettaa lähimmäisilleen, omaisille, ystäville, sairaanhoitajille, lääkäreille, papeille (2. p. Otava, 1984), Pirkko Siltalan Elämän päättyessä - matka kohti kuolemaa (Kirjapaja 2017) sekä Tor Björn Hägglundin Tuonelan eteisessä - psykoanalyyttinen tutkimus ihmisen luovuudesta ja suojautumiskeinoista kuoleman edessä (Pohjoinen 1991).  Myös monissa muissa saattohoitoa ja surutyötä käsittelevissä kirjoissa tämä näkökulma saatetaan huomioida yksittäisissä...
Opiskelen Oulun ammattikorkeakoulussa ja teen tutkielmaa tunteista ja väreistä. Löysin täydellisen lähdemateriaalin, Eva Hellerin Psychology of colour, josta… 151 1.3.2019 Eva Hellerin saksankielinen kirja Wie Farben wirken : Farbpsychologie, Farbsymbolik, kreative Farbgestaltung (1989) löytyy Helsingin yliopiston kirjastosta. Sitä voi pyytää kaukolainaksi lomakkeella https://webkake.kirjastot.fi/wtil/tilaa?pa_ulid=5 . Netillä on espanjankielinen Psicologia del color ladattavana. Englanninkielistä julkaisua en onnistunut löytämään kirjastoista enkä netiltä useista viittauksista huolimatta. Suomen kirjastoista voi hakea vastaavia kirjoja hakusanoilla ’väripsykologia’ / ’värit’ ’psykologia’. Löytyy esim.Värit havaintojen maailmassa / Arnkil, Harald (2007) ja The beginner's guide to colour psychology / Angela Wright (1995). Seinäjoen ammattikorkeakoulussa on vanhempi kirja Color & human response : aspects...
Muistan lukeneeni noin parikymmenta vuotta sitten jo silloin kuluneen ja kellastuneen kirjaston kirjan ” Toinen nainen”. Kansi oli muistaakseni musta… 379 2.11.2017 Kuvauksenne sopisi Shirley Eskapan teokseen Toinen nainen - ystävä vai vihollinen? (Woman versus woman), joka ilmestyi suomeksi vuonna 1985 Eeva-Liisa Jaakkolan suomentamana. Googlettamalla teoksen nimellä löydätte helposti kuvan teoksen kannesta. Teosta on Helmet-kirjastojen varastossa yksi kappale, joten voitte tilata sen omaan lähikirjastoonne lainattavaksi.
Mikähän tämä sitaatti olisi suomeksi? "When I am reading expressively and I pronounce this word, it is, so to speak, filled brimful with its meaning. And now… 484 22.4.2017 Ludwig Wittgensteinin Bemerkungen über die Philosophie der Psychologie on julkaistu suomeksi nimellä Huomautuksia psykologian filosofiasta 1 ja 2. Kyseinen katkelma löytyy ensimmäisestä osasta ja kuuluu Heikki Nymanin suomentamana näin: "Kun ilmeikkäästi lukiessani lausun tämän sanan, se on niin sanoaksemme merkityksensä täyttämä. Voisimme kysyä: "Miten näin voi olla"?" (Sana 'voi' on kursivoitu.) Wittgenstein, Ludwig: Huomautuksia psykologian filosofiasta 1. (toim. G. E. M. Anscombe ja G. H. von Wright, WSOY, 1988)
Luin vuosikausia sitten ( ehkä 2000-luvun alkupuolella) suomennoksen amerikkalaispsykologin miesasiakkaista, joilla on tyypillisiä miesten ongelmia … 453 2.9.2016 Etsitty kirja saattaisi olla Alon Gratchin Jos miehet puhuisivat... (Otava, 2003). Gratch on kliininen psykologi, jonka asiakkaat ovat pääasiassa miehiä, ja hänen kirjansa tapausselostukset ovat koosteita hänen potilaittensa kertomuksista.
Olen Google Scholar -haun avulla saanut seuraavat epätäydelliset artikkeliviitteet: Nelson J. D. 1949. Effects of Music on the Performance of the Rorschach… 404 14.1.2016 Näyttäisi siltä, ettei kyseisiä artikkeleita tai niiden tiivistelmiä ole saatavissa verkossa. Tein lukuisia hakuja sekä Helsingin yliopistossa että kaupunginkirjastossa käytettävien tietokantojen avulla tuloksetta. Yliopiston puolella muiden muassa tietokannat PubMed, EBSCO ja PsycARTICLES antavat muutamia tuloksia kummaltakin kirjoittajalta, joiden joukossa ei kuitenkaan ollut etsimiäsi artikkeleita. Kaupunginkirjastossa käytettävistä tietokannoista WorldCat antoi tuloksen, jonka mukaan kyseiset artikkelit ovat saatavissa fyysisinä kappaleina amerikkalaisissa yliopistokirjastoissa, toinen Floridassa ja toinen Utahissa. Helsingin yliopiston kirjaston Nelli-portaalista pääset tutkailemaan WorldCatia ja artikkelien saatavuustietoja. http...
Mistä Helsingin kirjastoista voisi löytyä laajin valikoima esim horoskooppi-, uni-, psykologiakirjoja ja elämäntapaoppaita? 562 12.11.2014 Laajimmat valikoimat noista aiheista lienevät Pasilan kirjastossa, jossa on muutenkin suurin kokoelma tietokirjallisuutta. Osa vanhemmasta aineistosta saattaa olla HelMet-kirjavarastossa, joka sijaitsee Pasilassa ja josta saa kirjoja Pasilan kirjaston aukioloaikana pyytämällä niitä palvelutiskiltä. Pasilan jälkeen eniten kyseisiä kirjoja on varmasti muissa suurissa kirjastoissa eli Rikhardinkadun, Itäkeskuksen ja Kallion kirjastoissa. Kirjoja voi etsiä osoitteessa http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/. Kirjoittamalla sopivan asiasanan – kuten horoskoopit tai unet – saa näkyviin aihetta käsitteleviä teoksia. Parhaat tulokset saa, kun valitsee kohdasta ”Muut hakutavat” hakutavaksi ”Asiasana”. Silloin haku kohdistuu vain aiheutta...
Haluaisin alkaa lukea kirjoja ihmisten psykologiasta. Mikä olisi hyvä paikka aloittaa? Kiitos! 3389 27.3.2014 Jos aloitat ihan psykologian peruasioista, lukion ensimmäisen psykologian kurssin kirja olisi hyvä aloituskohta. Psykologian perusteita esittelevät ainakin seuraavat kirjat: Mielen maailma. 1 : Psykologian perustiedot (Sanoma Pro, 2012) Persoona. 1 : Psykologian perusteet (Edita, 2005) PS : lukion psykologia. 1 (Otava, 2011) Psykologia. 1 : Toimiva ihminen (WSOY, 1999) Psykologia!. Kurssi 1 : Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus (WSOY, 2005) Psykologian verkot : lukion johdantokurssi (Opintoverkko, 2009) Skeema. 1 : Psykologian perusteet (Edita, 2013) Lukion oppikirjoissa on se hyvä puoli, että perusteiden jälkeen voi valita sarjoista seuraavia osia päästäkseen syventymään psykologiaan ja sen osa-alueisiin laajemmin.
Jalastani katkesi sääriluu kolme viikkoa sitten, niinpä joudun kulkemaan kainalosauvoilla vielä parin kuukauden ajan. Kipsin päällä käytän pelkästään isoa… 739 13.1.2014 Kyse on luultavasti uteliaisuudesta. Lapset eivät ole vielä oppineet tukahduttamaan uteliaisuuttansa niin kuin aikuiset. Tiedonhalu on ihmisellä sisäsyntyistä, mutta osa aikuisista häpeää sitä. Aikuisten vaivaantuneisuus tuossa tilanteessa, jossa lapset osoittavat kiinnostusta sinua kohtaan, kertoo ehkä juuri siitä, että me aikuiset torjumme uteliaisuutta ja pideämme sitä jotenkin nolona ominaisuutena. Lainaan tähän Helsingin Sanomien artikkelia 11.5.2013 "Mutta ihmisten kohdalla uteliaisuus on joka tapauksessa tärkein ominaisuus maailman hahmottamisessa. Kapaloista kuoriuduttuaan ihmistaimet mönkivät pitkin lattioita, työntävät jännittävät objektit suuhunsa ja samalla sormensa pistorasiaan. Haltioitunut ilme kasvoillaan lapsi ottaa...
Onko 'perhoset vatsassa' sama asia kuin se, että joskus jotkin asiat (poislukien painovoimasta [esimerkiksi huvipuistolaitteista tai mäkisen tien ajamisesta]… 1831 8.11.2013 Kun jollakulla on "perhosia vatsassa", hän on jännittynyt tai peloissaan. (Lähde: Suurella sydämellä ihan sikana: suomen kielen kuvaileva fraasisanakirja / Pirkko Muikku-Werner, Jarmo Harri Jantunen, Ossi Kokko, 2008) Vatsanpohjasta tai mahanpohjasta ottaminen -ilmaus taas liittyy nimenomaan huvipuistolaitteessa tai mäkistä tietä kiitävässä autossa istumiseen. Tällöin suolet puristuvat mahaontelon seinämiä vasten kun laite tai auto nousee, laskeutuu tai kääntyy äkillisesti. Tieteen kuvalehden sivuilla kerrotaan tästä ilmiöstä: http://tieku.fi/kysy-meiltae/mikae-mahanpohjasta-oikein-ottaa Perhoset vatsassa -ilmiön syyt ovat hermostolliset, eikä oireiden syitä tarkasti tunneta. Tieteen kuvalehden sivuilta löytyy selvitystä tähänkin ilmiöön...
Mitä Viivi Avellanin sinkkunaisen käsikirja tekee Hämeenlinnan pääkirjaston psykologian osastolla? 1098 18.7.2012 Kiitos kysymyksestä. En ole lukenut kyseistä kirjaa, mutta takakannen kuvailun perusteella kirjan hyllyluokka on uskoakseni oikea. Muuten mihin itse sijoittaisit kirjan kirjastossa? Luokka 14.8. ei ole vain psykologian osasto vaan siihen kuuluvat myös psykologiaan ja ihmissuhteisiin liittyvät ilmiöt, joita tämäkin kirja käsittelee (sinkut, ihmissuhteet, seurustelu ym.). Hyllyluokan sisällä on monenlaista ja -tasoista aineistoa. Kirjastoluokituksesta saat lisätietoa osoitteesta: ykl.kirjastot.fi
Miten psykologia selittää sen, että toiset ihmiset ovat tuhoavia toisia ihmisiä kohtaan ja toiset taas tuhoavia itseään kohtaan? Onko se opittu/omittu… 3239 21.5.2010 Tyhjentävää selitystä tähän lienee mahdotonta antaa, mutta aihetta on paljon tutkittu psykologian kentällä. En pysty antamaan kattavaa vastausta, mutta joitain perusasioita uskon voivani tässä esittää. Tuhoamisen motiivi on usein peräisin aggressiosta, vihan tunteesta, jota ihminen ei pysty käsittelemään vaan jonka hän purkaa tuhoavana toimintana. Se, mihin tai kehen tuhoava toiminta kohdistuu, riippuu ainakin osittain syntipukkiajattelusta: kenet tekijä syyllistää, itsensä vai toisen/toiset. Sekä muita että itseään vahingoittavalla ihmisellä voi olla huono tai vääristynyt itsetunto. Opitut käyttäytymismallit, kulttuuri, ihmisten jako "meihin" ja "heihin" ynnä muut kognitiiviset (tiedolliset tai ajatustoimintaan liittyvät) tekijät myös...
Ihmistuntemus, mistä koostuu. Kirjallisuusvinkkejä 1039 8.1.2010 Sanat ihmistuntemus, itsetuntemus ja minäkuva ovat laajoja käsitteitä ja kirjastojen asiasanoina niitä käytetään rinnakkaisina termeinä. Tästä johtuen myös osumien määrä noilla eri sanoilla on erilainen. Kysymyksessä oli käytetty sanaa ihmistuntemus ja sitä käytettäessä saadaan esim. seuraavanlaisia esimerkkejä: Friedmann: Kuka minä oikeastaan olen ja Valtonen: Hyvä ja paha sisu. Sanat minäkuva ja itsetuntemus antavat enemmän osumia. Psykologian oppikirjoista saa asiasta perustiedot
Haluaisin oppia paremmin kanssaihmisiäni. Olisiko olemassa hyviä kirjoja ihmisen elämänkaaresta ja rooleista? 845 27.10.2009 Aiheesta löytyy esim. tällaisia kirjoja: Burr, Vivien: Sosiaalipsykologisia ihmiskäsityksiä (Vastapaino, 2004) Dunderfelt, Tony: Elämänkaaripsykologia (WSOY, 2006) Dunderfelt, Tony: Henkilökemia (Dialogia, 2003) Meitä on moneksi: persoonallisuuden psykologiset perusteet (PS-kustannus, 2009) Turunen, Kari E.: Ikävaiheiden kriisit (Atena, 2005) Vuorinen, Risto: Minän synty ja kehitys (WSOY, 1998)
Mitä tarkoittaa narsistinen? 840 19.2.2007 Narsismi tarkoittaa rakkautta omaan itseensä eli itsensä rakastamista. Näin narsistinen ihminen on narsismiin taipuvainen. Narsismi sanalla taas viitataan kreikkalaisen mytologian hahmoon nimeltä Narkissos, joka rakastui omaan heijastukseensa lähteessä. Erään version mukaan Narkissos riutui oman heijastuksensa ääreen kunnes hänestä ei jäänyt jäljelle kuin lähteeseen päin kääntynyt narsissi. http://en.wikipedia.org/wiki/Narcissus_(mythology)
Onko kirjastossa kirjaa, jossa kerrotaan miten regressio tehdään. Eli regressioterapia. Tai hypnoosiin johdattelun kaavaa? 1305 4.10.2006 Seuraavissa kirjoissa sekä lehtiartikkeleissa käsitellään aihetta: Sarre, Heli: Kuka olit ennen? : menneiden elämien mielikuvaterapia - apu ongelmien ratkaisuun, tie itsetuntemukseen, näkemys toisiin ulottuvuuksiin. Hermiakirjat. 1999; Andrews, Ted: Löydä entiset elämäsi. Unio Mystica, 2003; Myllyoja, Susanna: Rohkeasti kipua päin. Julkaisu: Vauva. 2004 ; 10 ; 74-75; Sihvola, Arja: Löydä tie parantavaan menneisyyteen. Voi hyvin: 2004 ; 4 ; 14-17; Hietala, Heidi: Paluu entiseen elämään. Kaleva. 2003-03-06; Yllämainittujen kirjojen ja artikkelien saatavuustiedot pääkaupunkiseudulla löytyy osoitteesta: www.helmet.fi