Etsin tieteellistä artikkelia tai kirjaa, joka käsittelee vähemmistö(lääke)tiedettä. Muistelen, että aihe lähti liikkeelle siitä, kun joskus 1980-luvulla …

Kysytty
17.1.2008

Etsin tieteellistä artikkelia tai kirjaa, joka käsittelee vähemmistö(lääke)tiedettä.
Muistelen, että aihe lähti liikkeelle siitä, kun joskus 1980-luvulla (Ruotsissa?) ensimmäisenä raportoitiin miesten ja naisten välisistä eroista sairauksien oireissa, siis että naispuolisia sydäntautipotilaita ei osattu tunnistaa, kun oirekuvaus oli miesten oirekuvaus. Erityisesti minua kiinnostaa lasten oikeudet lääketieteessä.

Vastaus

Vastattu
18.1.2008
Päivitetty
18.1.2008

Selailin eri hakusanoin kotimaista terveystieteellistä Medic tietokantaa, joka on käytettävissä Helsingin kaupunginkirjaston asiakastyöasemilta. Tervetuloa kokeilemaan. Tietoja Medicistä http://www.terkko.helsinki.fi/medic/

Aiheesta ei juurikaan löytynyt. Tässä hakuni tuloksia:
Tekijä: Portin, Petter Otsikko: Sukupuolten väliset biologiset erot ihmisellä Lehti/sarja: Helsingin lääkärilehti 2001 ; 49(5):20-22

Tekijä: Rahkonen, O
Takala, P Otsikko: Terveydentilan ja toimintakyvyn sosiaaliset erot vanhoilla miehillä ja naisilla Lehti/sarja: Gerontologia 1997 ; 4 vol. 11 ss. 282-291

Tekijä: Tikkanen, MJ Otsikko: Hormonit ja sydäntaudit - miksi naiset elävät kauemmin kuin miehet? Lehti/sarja: Liikunta ja tiede 1994 ; liite s. 12

Hakutuloksia lasten oikeuksista:

Tekijä: Länsimies, Esko Otsikko: Poikien ei-lääketieteelliset ympärileikkaukset kuntien maksettaviksi? : toteutuvatko lasten oikeudet? Lehti/sarja: Suomen lääkärilehti 2003 ; 58(14):1693-1694

Tekijä: Helin, Markku
Otsikko: Lapsi ja vajaakykyinen potilaana
Lehti/sarja: Suomen lääkärilehti 2003 ; 58(40):4025-4028

Tekijä: Ilveskivi, P
Otsikko: Alaikäisen potilaan oikeudellinen asema ja tiedonsaantioikeus
Lehti/sarja: Sairaanhoitaja 1997 ; 6 vol. 70 ss. 39-42

Otsikko: Voiko alaikäisen määrätä pakkohoitoon
Lehti/sarja: SuPer 1996 ; 2 vol. 43 ss. 30-31

Tekijä: Kaltiala-Heino, Riittakerttu
Otsikko: Alaikäisten tahdosta riippumaton hoito : mitä mielenterveyslain käsite vakava mielenterveyden häiriö alaikäisillä tarkoittaa?
Lehti/sarja: Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä. No 7, 2003 ; Helsinki : Sosiaali- ja terveysministeriö, 2003
Kokoteksti: http://www.stm.fi/suomi/eho/julkaisut/selvitys2003_7/ai_pakko.pdf

Tekijä: Kaltiala-Heino, Riittakerttu, Eronen, Markku
Gammelgård, Monica
Otsikko: Alaikäisten oikeuspsykiatrian kysymyksiä
Lehti/sarja: Duodecim 2007 ; 123(19):2381-2389

Lopuksi kaksi pykälää:
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista
7 §
Alaikäisen potilaan asema
Alaikäisen potilaan mielipide hoitotoimenpiteeseen on selvitettävä silloin, kun se on hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden mahdollista. Jos alaikäinen ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenee päättämään hoidostaan, häntä on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan.

Jos alaikäinen ei kykene päättämään hoidostaan, häntä on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen huoltajansa tai muun laillisen edustajansa kanssa.

9 §
Tiedonsaantioikeus ja toimivalta
Potilaan laillisella edustajalla taikka lähiomaisella tai muulla läheisellä on 6 §:n 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa oikeus saada kuulemista varten tarpeelliset tiedot potilaan terveydentilasta.

Jos alaikäinen potilas ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden kykenee päättämään hoidostaan, hänellä on oikeus kieltää terveydentilaansa ja hoitoansa koskevien tietojen antaminen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen.

Edellä 5 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettu selvitys on 7 §:n 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa annettava alaikäisen potilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle.

Alaikäisen potilaan huoltajalla tai muulla laillisella edustajalla ei ole oikeutta kieltää potilaan henkeä tai terveyttä uhkaavan vaaran torjumiseksi annettavaa tarpeellista hoitoa.

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785

0 ääntä
Oliko vastauksesta sinulle hyötyä?
 
Haluatko jättää uuden kysymyksen? Lähetä se kysymyslomakkeen kautta.

Kommentoi vastausta

Ei muotoiluja

  • Sallitut HTML-tagit: <i> <b> <s>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.