kristinusko

23 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–20.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Mistä saisin/ mitkä ovat sellaissia kirjoja, jotka kertovat kirkon historiasta, kirkkohistoriasta ja uskonnon synnystä sekä kirkon asemasta keskiajalla… 16 6.5.2021 Onpa laaja kysymys! Kirjoja on hieman vaikea suositella, sillä hyviä teoksia on niin paljon ja erilaisista näkökulmista. Vaara kirjastojen tarkennetulla haulla (aihe: kirkkohistoria, rajaus: kirjat, aikuisten kokoelma, tietokirjallisuus) löytyi jo 677 teosta https://vaara.finna.fi/Search/Results?limit=0&filter%5B%5D=%7Emajor_genre_str_mv%3A%22nonfiction%22&filter%5B%5D=%7Ebuilding_sub_str_mv%3A%221%22&dfApplied=1&lookfor=kirkkohistoria&type=Subject esim. Arffman Karlo: Kristinuskon historia Jos lisää rajaukseen aiheeksi suomi, haku pienenee jo 337 teokseen. https://vaara.finna.fi/Search/Results?sort=relevance&bool0%5B%5D=AND&lookfor0%5B%5D=kirkkohistoria&type0%5B%5D=Subject&lookfor0%5B%5D=suomi&...
Usein näkee englannin kielessä kirjoitettavan christmas muodossa xmas. Mistä tyo X on peräisin? 99 4.3.2020 Se on peräisin kreikan kielen X-kirjaimesta (äännearvo kh). Kyseinen khii-kirjain esiintyy usein kristillisissä symboliikassa, sillä se on Kristus-nimen kreikankielisen muodon (Χριστός, khristos) ensimmäinen kirjain.
Tällaiseen C.S. Lewisin Sanontaan etsin lähdettä: "I believe in Christianity as I believe that the Sun has risen not only because I see it but because by it I… 84 29.7.2019 Tämä lausahdus on peräisin Lewisin esseekokoelmaan The weight of glory and other addresses sisältyvästä esitelmästä "Is theology poetry?" Matias Pehkonen on suomentanut sitaatin Kristillisessä lääkärilehdessä 1/2016 julkaistuun artikkeliinsa "Lääketieteen syvintä olemusta etsimässä" seuraavasti: "Uskon kristinuskoon kuten uskon auringon nousseen: ei pelkästään siksi että näen sen, vaan koska sen paistaessa näen kaiken muun." (s. 25)
Mitä erityispiirteitä Yhdysvaltojen ja Kanadan kristinuskossa on? Miten muut uskonnot ovat vaikuttaneet kristinuskoon Pohjois-Amerikassa? 1167 24.6.2019 Helsingin yliopiston yleisen teologian -verkkokurssista löytyy materiaalia mm. amerikkalaisesta kristillisyydestä. Alla linkki sivustoon: http://www.helsinki.fi/teol/kurssit/khist/05_amerikkalainen.shtml Pääkaupunkiseudun ateistit -yhdistyksen sivuilla on arikkeli nimeltä Kirkko ja valtio Kanadassa, joka on tiivistelmä  Albert J. Menendezin kirjasta Church and State in Canada: http://www.ateistit.fi/uutiset/uuti110328.html Kansanopisto Otavan opiston sivuilla on oppimateriaalipaketti nimeltä Maailmanlaajuinen kristinusko, jossa on myös luku uskonnollisuudesta Pohjois-Amerikassa: https://otavanopisto.muikkuverkko.fi/workspace/ue2-maailmanlaajuinen-kristinusko/materials#p-126382      
Onko Jeesus sama vai eri Jumala kuin se ainut Jumala jolle hän huusi ristillä "Jumalani, Jumalani"? 724 6.11.2014 Kristittyjen varsin yksimielisen raamatuntulkinnan mukaan ei ainakaan voi sanoa, että hän olisi eri Jumala. Kristityt pitävät kiinni monoteismista eli yksijumalaisuudesta. Kaikkien kristillisten kirkkojen yhteinen tunnustus on, että Jumala on kolmiyhteinen. Raamattu ei sisällä tällaista oppia täydelleen muotoiltuna, mutta kyllä monia siihen suuntaan viittaavia kohtia. Jumaluudessa on yksi olemus ja kolme persoonaa: Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Poika on syntyisin Isästä, kun taas Pyhä Henki lähtee Isästä ja Pojasta (itäisessä kristikunnassa on tosin opetettu, että Pyhä Henki lähtee Isästä Pojan kautta. Oikeaksi tunnustetun opin lausui julki Nikaian tunnustus 300-luvulla: "Me uskomme---yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan...
Etsin afrikkalaiselle ystävälleni äänikirjoja englanninkielellä. Hänelle sopii kirjallisuus kristinuskosta, afrikkalaisuudesta sekä historia ja… 852 24.7.2013 Englanninkielisiä äänikirjoja voi etsiä HelMetin, http://www.helmet.fi, tarkennetussa haussa valitsemalla kokoelmaksi äänikirjat ja kieleksi englanti alasvetovalikoista. Aiheeksi kirjoitetaan kristinusko ja lisätään toiseksi hakuoperaatoriksi Ei ja kirjoitetaan hakulaatikkoon "kaunokirjallisuus", jollei haluta muuta kuin tietokirjat. Jos etsitään äänikirjoja afrikkalaisuudesta kirjoitetaan kristinuskon tilalle afrikka* ja jos historiasta, kirjoitetaan hakulaatikkoon histo*. Esim. näin: http://haku.helmet.fi/iii/encore/home?lang=fin&suite=cobalt&advancedSea…. Katkaisemalla sanan loppu tähdellä saadaan enemmän tuloksia, kun sanan eri taivutukset tulevat mukaan. Hakutuloksia saadaan enemmän myös, jos kaikkia hakuja...
Miten eri uskonnot suhtautuvat kuolemantuomioon? 12682 22.1.2013 Tämä on hieno kysymys, mutta niin laaja, että tästä voisi oikeastaan tehdä gradun tai väitöskirjan. Uskontojakin on kovin monta ja niihin kaikkiin perehtyminen veisi paljon aikaa. Yksiselitteisiä vastauksia ei ole. Laitan oheen joitakin käsityksiä suurimmista uskonnoista, mutta voit myös kääntyä kotiseurakuntasi puoleen. Monissa seurakunnissa on tarjolla Kysy papilta -palvelu tai nettipappi, jolle voi esittää kysymyksiä. Juutalaisuus: Vanhan testamentin Mooseksen laissa määrätään kuolemantuomio useista rikkomuksista. Nyky-Israelissa ei kuitenkaan jaeta kuolemantuomioita Mooseksen lain mukaan. Kristinusko antaa rangaistuksen esivallan käsiin. Kristinuskon käsitykset löytyvät Uudesta testamentista, esim. Room 13:3-4: 3 Ei sen, joka...
Mitä tarkoittaa vapahtaja? 1544 12.12.2012 Netistä löytyy "Aamenesta öylättiin". Se on sanasto, johon on koottu perustietoa Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta. Sen mukaan Vapahtaja on "yksi Jeesuksen arvonimistä, joka viittaa syntien sovitukseen. Jeesuksen sovituskuolema vapauttaa kaikki ihmiset pahan vallasta ja siirtää heidät Jumalan valtakunnan vapauteen. Nimeä käytettiin Jeesuksesta jo hänen syntyessään, kun enkelit ilmoittivat paimenille: "Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra." (Luuk. 2:11)" Vapahtaja on siis kristinuskon mukaan Jeesus Kristus, joka on vapauttanut eli vapahtanut ihmiset synneistä ja pahan vallasta. Lähde: Aamenesta öylättiin http://www.evl2.fi/sanasto/index.php/Etusivu
Koulusta, 8. luokka, tuli kotiin viesti, että netistä tulisi lukea evl.fi sivuilta "Kristinuskon opilliset asiat". Nuoret ensi vuonna rippikouluiässä ja… 616 5.9.2011 Tarkoitettaisiinko sivua http://evl.fi/EVLfi.nsf/Documents/C22570AA0069ECDDC22574720038F229?open…
Paljonko maailman väestöstä oli kristittyjä vuonna 1974? Mistä linkistä löytyy ko. asiaan liittyvää vanhempaa tilastotietoa? Jatko-opintoja varten etsin… 777 22.2.2011 Vuosiluvun tarkkuudella ei tilastoja ollut saatavilla, mutta hyvään likiarvoon päästään vuosien 1970 ja 1980 tiedoilla. Vuonna 1970 kristittyjä oli maapallon väestöstä 33,7 % (väkiluku n. 3,666 miljardia). Vuonna 1980 kristittyjä oli 32,8 % (väkiluku n. 4,418 miljardia). Linkki: http://www.tandemproject.com/program/major_religions.htm Tilastoja maailmanuskonnoista lähinnä nykyhetken osalta tarjoaa myös www.adherents.com
Olen tekemässä uskonnon etiikan tutkielmaa ja tarvitsisin kristinuskon virallisen mielipiteen abortista. 2957 27.1.2011 Voisit tutustua kirjaan Rakkauden lahja : piispojen puheenvuoro perheestä, avioliitosta ja seksuaalisuudesta, Kirjapaja 2008. Alla suora lainaus kirjan sivulta 94: "Raamatussa ei oteta suoraan kantaa raskauden keskeyttämiseen. Kristillinen kirkko on kuitenkin alusta lähtien puhunut syntymättömän elämän suojelemisen puolesta. Tämä vakaumus pohjautuu yleiseen velvollisuuteen suojella kaikkea elämää. Raamatussa puhutaan kunnioittavasti kohdussa sikiävästä ihmiselämästä (Ps. 139:13; Jes. 44:2; Luuk. 1:15, 41; Gal. 1:15). Myös Hippokrateen lääkärinvalassa ja YK:n lastenoikeuksien julistuksessa tunnustetaan syntymättömän sikiön oikeus elämään ja huolenpitoon." Kirja on lainattavissa Kokkolan kaupunginkirjastosta ja luettavissa myös internetissä...
Mistä löytäisin materiaalia (suomeksi ja/tai englanniksi) Marxin uskontokritiikistä? 626 22.2.2010 Wikipediasta löytyy artikkeli marxilaisesta uskontokritiikistä: http://fi.wikipedia.org/wiki/Marxilainen_uskontokritiikki Sivun lopussa on myös kirjallisuusluettelo aiheesta. Hakemalla Googlella sanoilla marxilainen uskontokritiikki löytyy aiheesta lisää, mm. blogitekstejä ja Vesa Oittisen Marxilainen uskontokritiikki -nimisen kirjan kirja-arvosteluita. Seinäjoen pääkirjastosta löytyy aiheesta kaksi teosta: Oittinen, Vesa. Marxilainen uskontokritiikki. 1979. Gollwitzer, Helmut. Marxilainen uskontokritiikki ja kristillinen usko. 1966. Muita teoksia, joita voi tilata kaukolainaksi: Marx, Karl. ja Raines, John C. Marx on religion. Toimittanut John Raines. 2002. Thrower, James. Marxist-Leninist "scientific atheism" and the study of religion...
Kysyn koska minua kiinnostaa Kalevala ja Australiassa Dreamtime. Luomiskertomukset alkuperäisheimoissa ympäri maailmaa ovat mielenkiintoisia, toisistaan… 1222 25.9.2009 Sielu-käsitteellä on ollut ajattelun ja uskontojen historiassa monenlaisia ja usein epäselviä merkityksiä. Länsimaisessa aatehistoriassa jonkinlaisen täsmällisen määritelmän (tai ainakin luonnehdinnan) sana sai kreikkalaisen Platonin (427-347 eKr) filosofiassa (http://fi.wikipedia.org/wiki/Platon#Sielu_ja_ruumis ). Oleellisinta Platonin näkemyksessä on, että sielu ja ruumis ovat toisistaan erillisiä ja vain sattumalta yhtyvät toisiinsa. Kun ruumis kuolee ja katoaa, sielu jatkaa elämäänsä, koska se on ikuinen. Kristinusko on syntynyt juutalaisuuden lahkona. Juutalaisuuden ihmiskäsitykselle on luonteenomaista, että ihminen on yksi jakamaton kokonaisuus. Perustekstinä tässä on 1. Moos. 2:7: ”Ja Herra Jumala muovasi maan tomusta ihmisen ja...
Mistä tulee sanonta : "Kymppi kuuluu jumalille" ja miten se menee kokonaisuudessaan? 1564 28.10.2008 Sanonta liittynee kristilliseen ajatukseen kymmenyksistä. Sen mukaan kymmenesosa varallisuudestamme tulisi antaa Jumalalle. Mooseksenkirjasssa sanotaan mm. näin: "kymmenesosa kaikesta maan tuotosta, sekä pellon sadosta että puiden hedelmistä, on Herran" (3.-Moos.-27:-30,32) Sanonta lienee muunnelma tästä. Googlaamalla huomasin, että sanonta "Ten belongs to God" on käytössä myös englannin kielessä. Luku 10 liitetään juutalais-kristillisessä perinteessä muutenkin Jumalaan: kymmenen käskyä, Jumalan luoman ihmisen sormien lukumäärä sekä lukuisat muut viittaukset, joita löytyy Wikipedian artikkelista http://en.wikipedia.org/wiki/10_(number)
Vuosi tai pari sitten julkaistiin pari kirjaa, jotka käsittelevät kirkon, kristinuskon ja Raamatun suhdetta ruumiillisuuteen. Olen unohtanut nimet ja tekijät. 861 28.1.2008 Ainakin seuraavat teokset käsittelevät kyseistä teemaa : Utriainen, Terhi : Alaston ja puettu : ruumiin ja uskonnon ääret. Vastapaino, 2006. Taivaallista seksiä : kristinusko ja seksuaalisuus / toimittaneet Minna Ahola, Marjo-Riitta Antikainen ja Päivi Salmesvuori. Tammi, 2006. Mustavuori, Jaana-Mirjam : Elämän juurilla : ruumiillisuus ja läsnäolo. Kirjapaja, 2007. Näen Jumalan toisin : kristinuskon feministisiä tulkintoja / toimittaneet Pauliina Kainulainen ja Aulikki Mäkinen. Kirjapaja, 2006. Jumalan silmissä ihme : puhetta seksuaalisuudesta, ruumiillisuudesta ja sukupuolisuudesta/Eija Järviö…et al. Aids-tukikeskus, 2006. http://www.aidstukikeskus.fi/sivut/media/ihme_taitto.pdf Kirjojen sijainti- ja saatavuustiedot pääkaupunkiseudulla...
Luen parhaillani uskonnon kirjoituksiin, mikä olisi hyvä teos missä selviäisi: -kristinusko keksiajalla -Martti Luther (ei kuitenkaan oma elämänkerta) … 935 9.3.2007 Aiheisiisi löytyy useita sopivia kirjoja. Kristinusko keskiajalla: Kristinuskon historia 2000 (osa 1) : alkukirkosta renessanssiin Martti Luther: Roland Bainton: Tässä season : Martti Lutherin elämä Peter Manns: Martti Luther Martin Marty: Martti Luther Maailmanuskonnot: Markus Hattstein: Maailman suuret uskonnot Michael Keene: Maailman suuret uskonnot Buddhalaisuus: Kulananda: Buddhalaisuuden periaatteet John Snelling: Buddhalaisuus
Olisin halukas tietämään osoitteen tai linkin, mistä saa tilattua ilmaisjakeluun Raamattuja ja traktaatteja? 2215 26.7.2006 Raamattuja jakaa ilmaiseksi Suomen Gideonit Ry http://www.suomengideonit.fi/ . Yhdistys toimii seurakuntien apuna, ja he jakavat Raamattuja esimerkiksi hotelleihin, sairaaloihin ja varuskuntiin. Voit tiedustella esimerkiksi heiltä Raamattuja ja traktaatteja ilmaisjakeluun sähköpostiosoitteesta info@suomengideonit.fi Raamattuja ja traktaatteja voi myös ostaa erilaisista kristillisistä kirjakaupoista. Näitä ovat esimerkiksi Kansan Raamattuseuran Kristillinen kauppa http://www.kristillinenkauppa.com/ ja Kotisataman kristillinen kauppa http://kotisatama.net/kauppa/ . Löydätte tiedot muista kristillisistä kirjakaupoista kätevästi osoitteesta http://www.kristillinen.fi/?sid=72 . Sivustolla on listattuna Kristillisen kirjakaupan myymälät...
Haen kirja sarjaa jota luin lapsena. Muistaakseni paahenkilon nimi oli Isa Camillo, han oli munkki joka koki kaikenlaisia seikkailuja. Olen yrittanyt hakea… 968 7.1.2006 Kyseessä on epäilemättä italialaisen Giovanni Guareschin "Isä Camillo"-kirjasarja. Don Camillo ei ollut munkki, vaan roomalaiskatolinen kirkkoherra. Kirjasarja sopii myös lapsille.
Mistä löytäisin laajempaa materiaalia koskien kristinuskoa Japanissa 1500-~1640 luvulla. 719 3.1.2005 Teoksessa Japanin kulttuuri Olavi K. Fältin kirjoittamassa artikkelissa Japani kulttuurivirtojen suvantona löytyy kappale: Kristinuskon tulo – länsimaisen kulttuurin ensimmäinen aalto Teos löytyy useista pääkaupunkiseudun kirjastoista. Saatavuuden voi tarkistaa osoitteesta http://www.helmet.fi Yliopistojen yhteistietokannasta Lindasta löytyvät mm. seuraavat teokset: Teos: Japan´s Hidden Christians, 1549-1999/ed. by Stephen Turnbull Teos on saatavana Helsingin yliopiston kirjastolaitoksesta, Yliopiston pääkirjaston kokoelmasta. Yhteystiedot: Unioninkatu 36 Puh. (09) 191 23196 fax (09) 191 22719 HYK-palvelu@helsinki.fi Avoinna: ma-pe 9-20 la 9-16, su suljettu Tekijä: Higashibaba, Ikuo Teos: Christianity in early modern Japan : Kirishitan...
Maria Magdalenaa siis Magdalan Mariaa käsittelevää kirjallisuutta?Mitä? 1885 21.6.2004 Pääkaupunkiseudun kirjastojen HelMet-aineistotietokannasta http://www.helmet.fi löytyvät sanahaulla (kirjoita hakulaatikkoon maria magdal** ja rajaa aineisto valitsemalla kirjat) seuraavat teokset: Tekijä Boer, Maria de Teos Maria Magdalena : bakom myterna : på jakt efter vem hon verkligen var Tekijä Marjanen, Antti Teos The woman Jesus loved : Mary Magdalene in the Nag Hammadi Library and related documents Tekijä Skantze, Margareta Teos Maria Magdalena : den första aposteln : passionsdrama & essä Tekijä Koivunen, Hannele Teos The woman who understood compeletely : a semiotic analysis of the Mary Magdalene myth in the Gnostic gospel of Mary Tekijä Koivunen, Hannele Teos Madonna ja huora / Hannele Koivunen Teos Eevan tie alttarille :...