kokoelmatyö

22 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–20.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Mikä on kirjaston mielipide/kanta teoksissa esiintyviin rasistisiin tai tiettyjä ihmisryhmiä loukkaaviin kommentteihin? Ajattelen novelleja, elokuvia tai… 208 29.6.2020 Kirjaston keskeisiä arvoja ovat sananvapaus ja moniäänisyys. Tarjoamme kaikille mahdollisuuden muodostaa oma mielipiteensä asioista. Teoksen sisällön perusteella hankkimatta jättäminen tai poistaminen kokoelmasta edellyttää kirjastossa aina erityistä harkintaa. Luotamme lukijan arvostelukykyyn vanhempien teosten kohdalla. Jokainen teos kuvaa omaa aikaansa.
Millä perusteella kirjoja päätetään poistaa kirjastoista? Ovatko ne liian vanhoja vai ovatko ne lainaamatta liian pitkään? 221 18.9.2019 Poistettava aineisto on useimmiten huonokuntoista, loppuun kulunutta ja/tai sisällöltään vanhentunutta. Aineistoa voidaan poistaa myös siksi, että sille on vähän kysyntää. Aikanaan suositusta teoksesta saattaa myöhemmin olla ylimääräisiä kappaleita, kun kaikki niteet enää kierrä lainassa. Kirjasto myös varastoi aineistoa, varastoinnin tarkoituksena on pitää kirjastossa saatavilla kulttuurisesti tärkeää ja käytön kannalta tarpeellista aineistoa.
Mistä sivustolta voin tehdä hankintaehdotuksen kirjasta jota ei ole vielä kirjaston kokoelmissä. 233 7.3.2019 Vaara-kirjastojen hankintatoivomuslomake löytyy kirjaston verkkosivun https://vaara.finna.fi yläpalkin kohdasta Asiakkaalle > Asiakkaana kirjastossa > Hankintaehdotus. Hankintaehdotuksen tekemistä varten ei tarvitse kirjautua verkkokirjastoon.
Millä perusteilla DVD-elokuvia valikoidaan kirjastojen valikoimiin? Välillä vaikuttaa siltä, että ohjaajan tai näyttelijän kiitellympiä elokuvia on hankala… 270 23.7.2018 DVD-elokuvien hankintaan vaikuttaa useampikin asia. Kirjastokäyttöön tulevia DVD-elokuvia ei voi ostaa esimerkiksi divarista tai tilata netissä toimivista kaupoista, joten olemme sopimustoimittajamme valikoiman varassa. Etenkin vanhempia elokuvia on usein hankala saada kun painokset ovat loppu. Pyrimme toki tilaamaan monipuolisesti materiaalia, mutta joskus emme pysty vastaamaan esimerkiksi hankintatoiveeseen juurikin rajoitetun saatavuuden vuoksi. Kannattaa kuitenkin tehdä hankintapyyntöjä, koska DVD- ja Bluray-elokuvien hankinnasta vastaava työntekijä pitää kirjaa toiveista ja kokoelmaa täydennetään aina kun materiaalia tulee hollille. Toivottavasti olet löytänyt hyvää katseltavaa kirjaston kokoelmista.
Opiskelen Åbo Akademissa informationsförvaltningia (en tiedä sanaa suomeksi) ja kirjoitan lopputyötäni aiheena kirjastojen hankintapolitiika sta (ruotsiksi);… 478 15.1.2016 Kirjastojen yhteistietokanta Melindan kautta löytyy aineistoa kirjastojen kokoelmapolitiikasta ja kokoelmatyöstä yleensäkin. Sopivia hakusanoja ovat ainakin kirjastot, kokoelmapolitiikka, kokoelmatyö. Tässä joitakin uusimpia: The weeding handbook : a shelf-by-shelf guide / Rebecca Vnuk. (2015) Floating collections : a collection development model for long-term success / Wendy K. Bartlett. (2014) Medieplanering för folkbibliotek : objektivt, subjektivt och provokativt / Mona Quick. (2014) Rightsizing the academic library collection / Suzanne M. Ward. (2015) Customer-based collection development : an overview / edited by Karl Bridges. (2014) Fundamentals of collection development and management / Peggy Johnson. (2014) Nutturat löystymässä :...
Voisitteko vastata: Mikä on Omenan ja Itäkeskuksen kirjastojen kokoelmapolitiikka? •aineistojen valinta- ja hankintaperiaatteet •millaisia erilaisia aineistoja… 1068 17.12.2015 Helsingin kaupunginkirjaston ja samalla Itäkeskuksen kirjaston aineiston valinta ja hankinta tapahtuu sopimustoimittajien Bookyn ja BTJ:n kautta. Sopimustoimittajat julkaisevat aineistolistoja, joilta kirjastomme henkilökunta valitsee aineistoa osastoittain. Lastenosasto valitsee lasten aineiston, tietopalvelutiimi aikuisten aineiston ja musiikkiosasto aikuisten musiikkiaineiston. Osa aineistosta valitaan kirjastoihin keskitetysti. Sellaista ovat esimerkiksi bestseller-kirjat. Itäkeskuksen kirjaston hankinnan erityinen painopiste on lastenaineistossa. Muussa tapauksessa hankintaa määrittää eri kokoelmanosiin kohdistuva lainausaktiivisuus. Kokoelmaa ja sen kuntoa tarkkaillaan jatkuvasti. Päivittäin poistettavaa aineistoa ovat esimerkiksi...
Haluaisin tietää missä kirjastossa on suurin valikoima eläinaiheisia kirjoja Helsingin ja Espoon länsiosissa. Varmaan kaikissa kirjastoissa on jotain, mutta… 545 22.4.2015 Listaamistasi kirjastoista suurin kokoelma on Ison Omenan kirjastossa, joten siellä on suurin määrä myös eläinaiheisia kirjoja. Soukan ja Kivenlahden kokoelmat ovat suunnilleen samankokoiset, Saunalahden kokoelma on taas selvästi pienempi. Saunalahden kirjaston kokoelma on painottunut lasten kirjoihin. Eläinkirjoja löytyy kirjastosta useammastakin paikasta. Eläimistä kertova kaunokirjallisuus on kaunokirjallisuudessa (esim. Ruohometsän kansa). Lasten eläin-kuvakirjat ovat kuvakirjoissa - joissain kirjastoissa ne on saatettu ottaa erilleen. Lasten tietokirjallisuus on samoin saatettu järjestää eri kirjastoissa hieman eri tavoin. Aikuisten tietokirjallisuudessa eläimet on jaettu pääosin kahteen osaan: villieläimiin ja kotieläimiin....
Aikomukseni olisi tutkia kandidaatin tutkielmaani alluusioita ja muita kulttuurisidonnaisuuksia nimenomaan nuortenkirjoissa. Tutkimuskohteeksi ajattelin valita… 783 13.5.2013 Kirjaston kokoelmiin kuuluvaa aineistoa on mahdollista ostaa sen jälkeen, kun aineisto on poistettu kirjaston rekisteristä. Kokoelmanhoitotyötä (eli myös poistoja) tehdään koko ajan, joten kirja voi päätyä poistokappaleeksi milloin vain. Kokoelmista poistettua aineistoa myydään yleensä kirjamyyntitapahtumissa, mutta myös jatkuvan kirjamyynnin tavalla. Pääkaupunkiseudun HelMet-kirjastojen kirjamyyntejä voi seurata esimerkiksi helmet.fin tapahtumakalenterin avulla: http://www.helmet.fi/fi-FI/Vinkit/Tapahtumat Monesta HelMet-kirjastosta löytyy myös erillinen kirjakierrätyspiste, josta voi myös löytää etsimänsä. Kirjakierrätyspisteistä löytyy kattava luettelo myös helmet.fin kautta: http://www.helmet.fi/fi-FI/Kirjastot_ja_palvelut
Koskee: Wishes fulfilled : mastering the art of manifesting / Wayne W. Dyer Tuon paketin liikkuminen näyttää olevan todella hidasta. Ilmeisesti 11. varaaja… 688 1.11.2012 Kaikilla aineistolajeilla on samat noutoajat, jotka määräytyvät postin mukaan. Aineiston yleinen laina-aika Helmet-kirjastoissa on 28 vuorokautta. Päätöksen mukaan yleisestä laina-ajasta poikkeavat laina-ajat on seuraavilla kokoelmilla: - Bestseller-aineisto seitsemän (7) vuorokautta - DVD-levyt, BD-levyt ja konsolipelit seitsemän (7) vuorokautta - Kysytyimpien musiikki cd-levyjen laina-aika voi olla seitsemän (7) vuorokautta. Bestseller-kokoelmaan valitaan osa uutuuskirjoista. Kokoelmaan valittuja teoksia ei voi varata internetissä. Helmet-kirjastoille voit antaa suoraan palautetta Helmet-sivustolla osoitteessa www.helmet.fi . (Palautelinkki sivun oikeassa ylälaidassa.)
Onko eri uskontokuntien julkaisuille joku sääntö kirjastossa? Eli saako kirjastossa olla esimerkiksi dvd jehovan todistajien toiminnasta ja mormoonien kirja?… 1182 30.9.2010 Kirjastot voivat hankkia kokoelmiinsa julkaisuja uskontokunnasta tai muusta maailmankatsomuksesta riippumatta. Ainoastaan lait säätelevät hankintaa. Esimerkiksi pääkaupunkiseudun Helmet-kirjastojen kokoelmaohjelmassa sanotaan mm. näin: ”HelMet-kirjasto tarjoaa kokoelmissaan suomalaisen kirjallisen kulttuuriperinnön ja valikoiman maailman kirjallisesta kulttuurista.” http://www.lib.hel.fi/fi-FI/hankintaohjelma/ Helmet-kirjastoilla, (www.helmet.fi) joita on noin 60 eri puolilla pääkaupunkiseutua, on hyvin suuri kokoelma, ja mahdollisuus hankkia varsin laajalti myös eri uskontojen julkaisuja. Helmet-kokoelmista löytyy mm. vhs-video Jehovan todistajista (Jehovan todistajat: järjestö tämän nimen takana) ja Mormonin kirja (Mormonin kirja:...
Mitä tapahtuu vanhoille, vanhentuneille tai ei-ollenkaan-lainatuille kirjoille? - Taustaa: Kirjastoissa täytyy käsitykseni mukaan olla todella paljon … 1068 26.11.2009 Kirjastoissa yksi kokoelmatyön osa on seurata kirjojen kuntoa ja kiertoa. Jos kirja on likainen tai rikkinäinen, se poistetaan kokoelmasta. Vanhentunutta tietoa sisältävät kirjat pannaan myös pois.Kirjan ikä sinänsä ei ole poistamisen syy, mutta jos kirjaa ei ole pitkään aikaan lainattu, eikä sillä kokoelman kannalta ole suurta merkitystä, se poistetaan. Ehjät poistokirjat menevät myyntiin. Useissa kirjastoissa on hyllyjä tai kärry, josta asiakkaat voivat ostaa kokoelmasta poistettuja kirjoja. Joskus järjestetään poistokirjojen myyntitempauksia. Jäljelle jääneet poistettavat kirjat päätyvät kannettomina paperinkeräykseen.
Mitä tarkoittaa täydennyshankinta kirjastolle?Mihin perustuvat poistot kirjastoissa? 1585 26.1.2009 Sekä täydennyshankinta että poistotyö ovat osa kirjastojen kokoelmatyötä. Kirjaston kokoelmaa voidaan täydentää, jos siinä havaitaan puutteitä. Jos esim. kirja osoittautuu suositummaksi kuin on etukäteen osattu ajatella, voidaan hankkia lisäkappaleita tarpeen mukaan. Poistotyötä kirjastossa tehdään pitämään kokoelma elävänä ja ajantasaisena, sekä myös hyväkuntoisena. Poistotyön perusteet vaihtelevat kovasti kirjastoittain: pienen kirjaston kokoelma on erilainen kuin ison, pääkirjaston erilainen kuin sivukirjaston, asiakaskunta vaikuttaa säilyttämiseen ja kirjastolla voi olla myös säilytysvelvoitteita, jotka vaikuttavat poistamiseen. Kirjaston hankintaohjelmasta käy ilmi, millä perusteella aineistoa kirjastoon hankitaan ja mitä kirjasto...
Yritän lainata Tiina Lindholmin toimittamaa kirjaa Varputaito: silmälasit näkymättömään. Se löytyy teiltä, mutta ei ole lainattavissa! Miksi? 1434 16.9.2008 Kirjaa on tilattu ja se on tulossa. Se ei ole vain vielä ehtinyt saapua kokoelmaan, vaikka jo luettelotiedoissa näkyykin nimeketasolla. Joskus kirjat luetteloidaan kokoelmatietokantaan jo ennen kuin yhtään nidettä ehtii saapua kokoelmaan. Kirjojen saatavuustiedot näkyvät kuitenkin kokoelmaluettelossa tällöinkin. Esim. kyseisen kirjan saatavuus- ja nidetiedot eivät näy vielä kokoelmatietokannassa, koska kirjaa ei - vielä - ole yhtään nidettä pääkaupunkiseudun yleisten kirjaston kokoelmassa. Mutta tulossa siis on useitakin lainattavia kappaleita.
Helmetistä ei löytynyt haluamiani kirjoja, eli pääkaupunkiseudun kirjastoissa niitä ei ole. Mihin laitaisin ostoehdostuksen niistä? 1320 7.8.2008 Hankintaehdotuksen voi kätevimmin tehdä Internetissä kirjastojen verkkosivujen kautta. Pääkaupunkiseudun kaupunginkirjastojen hankintaehdotuslomakkeet löytyvät kirjastojen sivuilta osoitteista: http://www.lib.hel.fi/fi-FI/forms/hankintaehdotus.asp (Helsinki) http://www.vantaa.fi/i_perusdokumentti.asp?path=1;217;539&voucher=5ED10… (Vantaa) https://www.webropol.com/P.aspx?id=162676&cid=25286451 (Espoo)
Ottaako kirjasto vastaan lahjoitettuja kirjoja? Meillä olisi useampia englanninkielisiä tietokonekirjoja jotka eivät ole uusinta uutta tietoa, mutta ne ovat… 2064 24.7.2008 Kyllähän lahjoitukset periaatteessa kirjastoille kelpaavat, varsinkin jos ovat aineistoa, jonka voisi olettaa kirjaston asiakkaita kiinnostavan. Kirjastojen hyllytila on rajallista ja siksi jo olemassaolevaa vanhempaa kirjastoaineistoakin, jota asiakkaat eivät enää lainaa, joudutaan joskus poistamaan aika paljon ihan vain tilan puutteen vuoksi, ja koska kirjastoihin tietysti saapuu koko ajan runsaasti uutta aineistoa, jolle sillekin pitäisi löytyä tilaa. Kaikkea lahjoitettua aineistoa ei voida siis aina ottaa hyllyyn ja osa voi joutua poistettavien kirjojen joukkoon myytäväksi. Kannattaa ehkä tuoda mieluiten ensin lista lahjoitettavasti kirjoista näytille kirjastoon kokoelmaihmisten harkittavaksi. Kukin kirja harkitaan yksitellen, esim....
Onko mahdollista ostaa kirjastostanne Aija Pitko-Korkeilan kirja Sanellan Helmisormus vuodelta 1947? Olen lainannut sen Seinäjoen kirjastosta 2-3 vuotta sitten… 2191 6.5.2008 Seinäjoen kaupunginkirjaston kokoelmissa on edelleen lainattavana Aija Pitko-Korkeilan teos Sanellan helmisormus eikä sitä valitettavasti aiota vielä poistaa. Kirjaston toimintatapoihin ei valitettavasti kuulu kirjojen poistaminen sen vuoksi, että asiakas toivoisi saavansa ostaa sen vaan teemme jatkuvasti kokoelmatyötä eli varastosiirtoja ja poistoja ennalta sovittujen periaatteiden mukaan. Tällä hetkellä ei ole näkyvissä ko. teoksen poistaminen. Etsin suomalaisista nettiantikvariaateista samaa teosta ja löysin sen myytävänä Antikvaari.fi-palvelusta http://www.antikvaari.fi. Kirjaa myy hämeenlinnalainen Antikvariaatti Jaarli hintaan 5 euroa. Yhteystiedot: Poltinahontie 80 13130 Hämeenlinna Puhelin: 03-6165222 Sähköposti:paivi.kytoaho@...
Etsiskelen Rhonda Byrnen kirjaa "Salaisuus". Huomasin, että kirja löytyy teiltä ruotsiksi nimellä "Hemligheten". Kirja on hiljattain ilmestynyt myös suomeksi… 884 8.4.2008 Kysymääsi kirjaa on tilattu Espoon kaupunginkirjaston kokoelmiin, mutta suomennos on vielä niin tuore, ettei se ole ehtinyt kirjastoihin asti. Kotimaiset kirjat ovat yleensä varattavissa muutamaa viikkoa ilmestymisensä jälkeen. Kannattaa seurata tilannetta HelMet-verkkokirjaston kautta.
Löytyykö mistään Suomen kirjastojen poistoista Marya Hornbacherin romaania nimeltä Elämä kateissa, minkä asiakas voisi ostaa? 979 19.11.2007 Kirjastoista löytyy kysyttyä teosta lainattavaksi varsin monessa kirjastossa. Kirjastot eivät laadi poistetuista ja myytävästä aineistosta luetteloita, joten tietoja myytävänä olevista kappaleista ei ole saatavilla.
Mihin on hävinnyt kirja Krenatööri 88, tekijä Kivioja, Yrjö. 905 18.2.2007 Kirjat poistetaan luettelosta niiden tultua kovin huonokuntoisiksi tai jos ne ovat olleet kateissa pitkään. Ilmeisesti tämänkin teoksen osalta on käynyt näin. Teos on luettavissa ainakin Kansalliskirjaston lukusalissa. Voitte myös jättää teoksesta kaukolainapyynnön lähikirjastossa. Alla ovat tarkat tiedot teoksesta. Kivioja, Yrjö, Krenatööri numero 88 / [toimittanut] Aune Kivioja. [Jalasjärvi] : [A. M. Kivioja] , 1992 (Vaasa : Vaasa oy. ISBN: 952-90-3888-7 (sid.)
Voisitteko hankkia Eduskunnan kirjastoon teoksen "laman ja rahan pelurit", isbn 978-952-99691-1? Sitä ei löydy muualtakaan. 961 17.1.2007 Mainitsemasi kirja on juuri ilmestynyt, joten sitä ei ole vielä laajasti kirjastoissa tarjolla. Voimme tilata julkaisua kokoelmiimme. Hankintaehdotuksia Eduskunnan kirjastolle voi esittää sähköpostiosoitteeseen kirjasto.kokoelmapalvelu@eduskunta.fi.