Tarvitsisin teorioita terveyden edistämisestä ja syrjäytymisestä opinnäytetyötä varten.

Kysytty
24.8.2009

Tarvitsisin teorioita terveyden edistämisestä ja syrjäytymisestä opinnäytetyötä varten.

Vastaus

Vastattu
25.8.2009
Päivitetty
25.8.2009

Teorioita terveyden edistämisestä voi löytyä alan peruskirjallisuudesta. Joensuun seutukirjaston aineistorekisteristä voit asiasanalla 'terveyden edistäminen' hakea kirjoja http://jokunen.jns.fi/ . Esim. seuraavista kirjoista voi olla apua:

NÄKÖKULMIA hyvinvointiteknologiaan / toimittaneet Clas-Håkan Nygård ... [et al.]
Tampere : Tampere University Press : Taju [jakaja], 2007

NÄKÖKULMIA vaikuttavuuteen : vaikuttavuuden arvioinnin mahdollisuudet terveyden edistämisessä / Pirjo Koskinen-Ollonqvist, Antti Pelto-Huikko ja Päivi Rouvinen-Wilenius (toim.)
Helsinki : Terveyden edistämisen keskus, 2005

TAUTIEN ehkäisy ja terveyden edistäminen Pohjois-Karjalassa : terveyskäyttäytymisen ja prosessitekijöiden muutoksia vuosina 1978-1998 = Disease prevention and health promotion in North Karelia : changes in health behaviour and process factors in 1978-1998 / Vesa Korpelainen ... [et al.]
Helsinki : Kansanterveyslaitos, 1999

HOITOTYÖN vuosikirja
2003 : Terveyden edistäminen
Tammi ; Helsinki 2002

TERVEYDEN EDISTÄMINEN : UUDISTUVAT TYÖMENETELMÄT / TOIMITUSKUNTA: ANNA-MAIJA PIETILÄ ... [ET AL.]
HELSINKI : WSOY, 2002

YHTEISÖLLISYYS - AVAIN PAREMPAAN TERVEYTEEN : TYÖVÄLINEITÄ HOITOTYÖHÖN / TUIRE PARVIAINEN, MARJAANA PELKONEN (TOIM.)
HELSINKI : STAKES : SAIRAANHOIDON TUTKIMUSLAITOS, 1997

KANSANTERVEYSTIEDE / Jussi Kauhanen ... [et al.] ; [kuvitus: Maija Raitanen]
2. P., 2.-3.p. 2007
Porvoo ; Helsinki ; Juva : WSOY, 1998

Samalla tavalla asiasanalla 'syrjäytyminen' löytyy useita teoksia:

KOULU, syrjäytyminen ja sosiaalinen pääoma : löytyykö huono-osaisuuden syy koulusta vai oppilaasta? / Saija Alatupa (toimittaja), Krister Karppinen, Liisa Keltikangas-Järvinen, Hannele Savioja
Helsinki : Sitra, 2007

KÖYHYYSPOLITIIKKA : johdatus sosiaalipolitiikan ytimeen / toimittanut Juho Saari
Helsinki : Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto, 2005

SUOMALAINEN köyhyys 1990-luvun lopulla - väliaikaista vai pysyvää? / Irmeli Penttilä ... [et al.]
Helsinki : Sosiaali- ja terveysministeriö : [Edita Publishing, jakaja], 2003

KÖYHYYS JA HYVINVOINTIVALTION MURROS / TOIMITTANEET MATTI HEIKKILÄ JA JOUKO KARJALAINEN
HELSINKI : GAUDEAMUS, 2000

AHO, Simo
Kroonisen työttömyyden laajuus, rakenne ja syntytausta / Simo Aho
Helsinki : Työministeriö, 2004

KAUHANEN, Merja
Työssäkäynnin ja taloudellisen syrjäytymisen dynamiikka / Merja Kauhanen
Helsinki : Työministeriö : Sosiaali- ja terveysministeriö, 2005

Tieteellisten kirjastojen yhteisluettelo LINDA:sta löytyi seuraavat terveyden edistämisen teoriaan liittyvät teokset:

Nutbeam, Don. ; Harris, Elizabeth.
Theory in a nutshell : a practical guide to health promotion theories. Sydney : McGraw-Hill, 2004.
ISBN 0-074-71332-9

McQueen, David V. ; Jones, Catherine M.
Global perspectives on health promotion effectiveness / edited by David V. McQueen and Catherine M. Jones.
New York : Springer, cop. 2007.
ISBN 978-0-387-70973-4

Syrjäytymisen teoriasta ei asiasanahaulla LINDA:sta löytynyt mitään. Asiasanoilla 'syrjäytyminen' ja 'tutkimus' löytyi jotakin, esim.

Kangas, Olli. ; Ritakallio, Veli-Matti.
Eri metodit, eri trendit : köyhyys Suomessa 1990-luvulla
[Turku] : [Turun yliopisto], 2003 - (Turun yliopisto. ISSN 1236-1445 ; 13/2003.)
ISBN 951-29-2497-8

Hänninen, Sakari. ; Karjalainen, Jouko. ; Lahti, Tuukka.
Toinen tieto : kirjoituksia huono-osaisuuden tunnistamisesta / Sakari Hänninen, Jouko Karjalainen, Tuukka Lahti (toim.). Helsinki : Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, 2005
ISBN 951-33-1812-5

Artikkeliviitetietokanta ARTOn haulla sain esille seuraavat artikkelit:

Tekijä(t): Koskinen-Ollonqvist, Pirjo.
Nimeke: Tiede terveyden edistäjän tukena.
Julkaisussa: Promo. - Helsinki : Terveyden edistämisen keskus. - (2001) : [4], s. 27-29. -

Tekijät: Koskinen-Ollonqvist, Pirjo.
Nimeke: Uusia lähestymistapoja terveyden edistämiseen.
Julkaisussa: Promo. - Helsinki : Terveyden edistämisen keskus. - - 2004 : 3, s. 28-29. -

0 ääntä
Oliko vastauksesta sinulle hyötyä?
 
Haluatko jättää uuden kysymyksen? Lähetä se kysymyslomakkeen kautta.

Kommentoi vastausta

Ei muotoiluja

  • Sallitut HTML-tagit: <i> <b> <s>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.