syrjäytyminen

9 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–9.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Jos tahdon metsään asumaan ulkopuoliseksi, hakeeko Poliisi, Sosiaalitoimi tai MIelenterveysviranomaiset minut pois sieltä? 94 22.3.2022 Periaatteessa Suomessa voi muuttaa metsään asumaan. Jokamiehenoikeus takaa kaikilla mahdollisuuden  liikkua jalan, hiihtäen ja pyöräillen luonnossa, kuten metsissä, luonnonniityillä ja vesistöissä ratsastaa maastoa vahingoittamatta oleskella ja yöpyä tilapäisesti alueilla, joilla liikkuminenkin on sallittua poimia luonnonmarjoja, sieniä ja rauhoittamattomia kasveja  veneillä, uida ja kulkea jäällä onkia ja pilkkiä onkiminen ja pilkkiminen on kielletty joissakin vesistöissä (mm. vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueet). Rajoitukset voi tarkistaa osoitteesta kalastusrajoitus.fi. Jokamiehenoikeudet Yöpyminen saattaa kuitenkin olla haastavaa, sillä avotulen tekoon tai pidempiaikaiseen oleskeluun ei ole oikeutta ilman...
Etsin kaunokirjallisuutta - ei mitään kattavaa listaa, muutama nimike - aiheesta terveyden eriarvoisuus. Siis sellaista kaunokirjallisuutta - proosaa tai… 729 14.10.2017 Yhdistelemällä eri tavoin asiasanoja köyhyys, syrjäytyminen, huono-osaisuus, sairastuminen, sairaus ja terveydenhuolto löysin seuraavat teokset, jotka kannattaa tarkistaa. Aivan tarkasti ne eivät ehkä osu kysymääsi aiheeseen, mutta sivuavat kyllä sitä jokainen omalla tavallaan. Sikalat / Susanna Alakoski Svinalängorna; suomentanut Katriina Savolainen. Schildt, 2007 Asiasana: siirtolaiskirjallisuus ; aikakausiromaanit ; lapsikuvaus ; musta huumori ; arkielämä ; alkoho-linkäyttö lapsiperheet ; pelko lapset perheväkivalta ; huono-osaisuus ruotsinsuomalaiset ; kaupungit Ystad 1960-luku 1970-luku ; kehitysromaanit ; perheväkivalta ; ruotsinsuomalaiset ; alkoholistit vanhemmat Postimyyntilapset / Kishwar Desai Origins of love ; suomentanut Ida...
Syrjäytymisen ehkäiseminen. Tarvitsen tietoa valtion, kuntien ym. suunnitelmista tänä vuonna ja tulevina vuosina. 707 5.10.2012 Esimerkiksi seuraavista verkkolähteistä voi etsiä ajankohtaista tietoa valtion, kuntien ja järjestöjen hankkeista koskien syrjäytymisen ehkäisyä: http://www.stm.fi/vireilla/kehittamisohjelmat_ja_hankkeet/syrjaytymisen… Sosiaali- ja terveysministeriön koordinoima syrjäytymistä, köyhyyttä ja terveysongelmia vähentävä poikkihallinnollinen toimenpideohjelma. Köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen ehkäiseminen on yksi vuosien 2011-2015 hallitusohjelman kolmesta painopistealueesta. http://www.tavallisia.fi/ Tasavallan presidentti Sauli Niinistön pyynnöstä on työstetty joukko arkipäivän helpottamiseen tähtääviä ehdotuksia, joiden toivotaan edistävän lasten ja nuorten tervettä kasvua. Ihan tavallisia asioita -hankkeessa ideoidaan keinoja,...
Tarvitsisin erilaisia sosiaalisia ongelmia (köyhyys, työttömyys, syrjäytyminen, väkivalta, mielenterveysongelmat, lasten suojelukysymykset) koskevaa… 3255 5.10.2011 Työttömyyttä, köyhyyttä ja syrjäytymistä käsittelevää kaunokirjallisuutta löytyy kirjaston tietokannasta runsaasti. Tässä muutamia ehdotuksia: Kaiho Nieminen: Hännikäisen tapaus (WSOY, 2010) Juha Seppälä: Hyppynaru (1990) Hanna Marjut Marttila: Kertoi tulleensa petetyksi (Otava, 2002) Torsti Lehtinen: Kun päättyy Pitkäsilta (Karisto, 1982; Arktinen banaani, 2011) Seppo Saraspää: Ansiosidonnainen (Karisto, 2008) Hannu Mäkelä: Elävät ja kuolleet (Tammi, 2008) Raija-Sinikka Rantala: Optimisti : äänetön monologi (Like, 2005) Tommi Liimatta: Aksel Sunnarborgin hymy (WSOY, 2004) Arto Salmisen kaikki teokset Klassikoista etenkin Minna Canthin teokset ovat tutustumisen arvoisia. Samoin mielenterveysongelmia on käsitelty suomalaisessa...
Tarvitsisin teorioita terveyden edistämisestä ja syrjäytymisestä opinnäytetyötä varten. 1778 25.8.2009 Teorioita terveyden edistämisestä voi löytyä alan peruskirjallisuudesta. Joensuun seutukirjaston aineistorekisteristä voit asiasanalla 'terveyden edistäminen' hakea kirjoja http://jokunen.jns.fi/ . Esim. seuraavista kirjoista voi olla apua: NÄKÖKULMIA hyvinvointiteknologiaan / toimittaneet Clas-Håkan Nygård ... [et al.] Tampere : Tampere University Press : Taju [jakaja], 2007 NÄKÖKULMIA vaikuttavuuteen : vaikuttavuuden arvioinnin mahdollisuudet terveyden edistämisessä / Pirjo Koskinen-Ollonqvist, Antti Pelto-Huikko ja Päivi Rouvinen-Wilenius (toim.) Helsinki : Terveyden edistämisen keskus, 2005 TAUTIEN ehkäisy ja terveyden edistäminen Pohjois-Karjalassa : terveyskäyttäytymisen ja prosessitekijöiden muutoksia vuosina 1978-1998 = Disease...
Mistä saisin käsiini seuraavan kirjan: Lappalainen, Kristiina: Yläasteelta eteenpäin : oppilaiden erityisen tuen tarve peruskoulun päättövaiheessa ja toisen… 1331 14.6.2007 Lappalainen, Kristiina: Yläasteelta eteenpäin löytyy esim. Kouvolan kaupunginkirjastosta. Jos haluat saada sen kaukolainaksi, ota yhteyttä oman paikkakuntasi kirjastoon. Kirjastoista löytyy runsaasti tietoa oppilaanohjauksesta, oppilashuollosta, koulutusvalinnoista, nuorten syrjäytymisuhasta. Kannattaa tulla paikan päälle kirjastoon katsomaan kirjoja hyllystä, tarvittaessa neuvonnasta saa apua. Tässä muutama kirja: -Tilus Pirjo: Pelistä pois? Huolehtivan koulun haaste - Holtittomasta hortoilusta hallittuun harhailuun - Oppimaan oppiminen toisen asteen koulutuksessa - Muutoksista mahdollisuuksiin: ohjauksen uutta identiteettiä etsimässä
Haluaisin löytää teoksen, jossa käsitellään tietoyhteiskunnasta syrjäytymistä, eikä pelkästään sitä miten tietoyhteiskuntaa kehitetään. 1036 11.11.2005 Aiheestasi on kirjoitettu paljonkin. Esimerkiksi seuraavista kirjoista löydät tietoa: - Ikääntyviä tietoyhteiskunnassa : kulttuuriset ajattelutavat ja sosiaalinen tila / Anne Sankari - Ikääntyvien viestintävalmiudet ja digitaalinen epätasa-arvo / Vesa Mäensivu - Hyve-projektista pysyvään kehittämiskumppanuuteen / Riitta Särkelä ja Pirjo Tiippana (toim.) - Voiko tietoyhteiskunnasta syrjäytyä? / Markus Jokela - Informaatioyhteiskunnan vanavedessä - syrjäytymisen vastainen politiikka 2000-luvun Euroopassa [Elektroninen aineisto] / Marianne Huttunen Viimeksi mainittu on suoraan verkosta luettavissa Suomen yliopistojen Linda-tietokannan kautta. Lindaa voi käyttää mm. yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja kunnankirjastojen verkoissa....
Syrjäytymisen määritelmä? 8966 2.10.2002 Syrjäytyminen on monimuotoinen käsite ja liittyy moneen aihealueeseen. Lyhyt määritelmä löytyy WSOY:n Web-factasta. ”Syrjäytyminen, yksilöä yhteisöön yhdistävien siteiden heikkeneminen. Syrjäytyminen on tavallisimmin seurausta työttömyydestä, köyhyydestä ja joutumisesta yhteiskunnallisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolelle. Syrjäytymisen käsitettä on käytetty erityisesti ransk. yhteiskuntatieteellisessä keskustelussa 1960-luvulta lähtien. EU:n sosiaalipolitiikassa syrjäytymisen vastaisen toiminnan merkitystä alettiin korostaa 1990-luvun alkupuolella. Suomessakin on käyty keskustelua pitkäaikaistyöttömyyden seurauksista. ” Lähde:Web-Facta, WSOY . Lisätietoja: Kirjaston aineistotietokannasta ja Googlesta voit etsiä hakusanalla...
Tarvitsisin tietoa draaman (tai yhteisöteatterin) käytöstä syrjäytymisen ehkäisyn ja/tai asennekasvatuksen menetelmänä. 1332 9.3.2000 Tässä muutama nimeke: - Lehtikari, Pipsa: "Tarttis tehrä jotain". legioonateatteri syrjäytyneen nuoren elämänhallinnan kehittäjänä.Tampere 1996. (Kuuluu Tampereen yliopiston kirjaston kokoelmaan.) - Janhunen, Tarja: Taide ja lastensuojelu: Sosiaali-, nuoriso- ja kriminaalityötä legioonateatterun keinoin. Helsinki. 1997. (Löytyy Helsingissä Itäkeskuksen kirjastosta, Terveystieteiden kekuskirjastosta Helsingistä, Oulun yliopiston kirjastosta, Lapin yliopiston kirjastosta, Tampereen yliopiston kirjastosta ja Åbo Akademin kirjastosta.) - Drama and Theatre in Education. Nigel Dodd, Winifred Hickson. (Oulun yliopiston kirjasto, Tampereen yliopiston kirjasto, Åbo Akademin kirjasto) - Legioonateatteri uskoo ilmaisun parantavaan voimaan (Lapsen...