Mitä asioita päätetään ja käsitellään kuntatasolla ja mitä päätetään eduskuntatasolla. Mitä näihin toimiin hakeutuvat tulisivat tietää yhteiskuntarakenteesta?

Kysytty
24.9.2020

Mitä asioita päätetään ja käsitellään kuntatasolla ja mitä päätetään eduskuntatasolla. Mitä näihin toimiin hakeutuvat tulisivat tietää yhteiskuntarakenteesta?

Vastaus

Vastattu
25.9.2020

Hei, tässä hyvin tiivistetty vastaus. Lopussa lukuvinkkejä aiheesta.

Eduskunta edustaa ylintä päätöksentekovaltaa ja sen tärkein tehtävä on lakien säätäminen. Lakien säätämisen lisäksi eduskunta päättää valtion budjetista ja Suomea koskevien kansainvälisten sopimusten hyväksymisestä.

Kuntien tehtävä on järjestää kuntalaisille peruspalvelut, joista on säädetty laeilla. Kuntien itsehallinnosta on säädetty perustuslaissa (731/1999), ja valtiolla on vain rajattu oikeus puuttua itsehallinnollisten yhteisöjen toimintaan. Kunnalliseen hallintoon kuuluvat virkamiehet työskentelevät käytännössä tiiviisti valtion alue- ja paikallishallinnon viranomaisten kanssa. Kuntien ylimpänä päätöksentekoelimenä on kuntavaaleilla valittu valtuusto. Kuntien tehtävät ovat eläneet ajassa, ja esimerkiksi nyt käynnissä oleva sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuusuudistus on yksi merkittävimmistä muutoshankkeista kuntien tehtäviin.

Kunnallisesta itsehallinnosta ja valtion ja kunnan välisestä suhteesta säädetään perustuslain lisäksi kuntalaissa. Kuntalakia (2015/410) on uudistettu viimeksi vuonna 2015, jolloin siihen lisättiin luku 12 a, jolla valtio pystyy puuttumaan kunnan sisäiseen hallintoon aiempaa enemmän. Kuntien seuranta ja laillisuusvalvonta kuuluu valtiovarainministeriölle. Se valmistelee parhaillaan julkisen hallinnon strategiaa hallinnon ja palveluiden uudistamiseksi.

Kysymykseen valtuutetuilta ja edustajilta vaadittavasta tietopohjasta ei ole antaa objektiivista vastausta.

Lähteet:

Näin julkinen hallinto toimii, suomi.fi

Suomen perustuslaki (731/1999)

Kuntalaki (2015/410)

Valtiovarainministeriö – Kunnat

Lukuvinkkejä:

Inga Nyholm, Jari Stenvall ym.: Julkinen hallinto Suomessa. 2016

Heikki Harjula ja Kari Prättälä: Kuntalaki - tausta ja tulkinnat. 2019

Tommi Oikarinen ym. Kunnallinen itsehallinto valtion puristuksessa. 2018

0 ääntä
Oliko vastauksesta sinulle hyötyä?
 
Haluatko jättää uuden kysymyksen? Lähetä se kysymyslomakkeen kautta.

Kommentoi vastausta

Ei muotoiluja

  • Sallitut HTML-tagit: <i> <b> <s>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.