kunnat

51 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–20.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Olen kiinnostunut kunnan päätöksentekoa koskevasta kirjallisuudesta. Voisitteko mainita tätä aihetta käsitteleviä kirjoja? 13 21.6.2021 Voit tutustua esimerkiksi kuntalain kommentaariin:  https://eduskunnankirjasto.finna.fi/Record/ekk.994203604006250    Uskoisin, että teoksesta löytyy vastaus moniin kysymyksiin.    Kunnan kokousmuisti -kirjassa on kuvattu päätöksenteko- ja kokousmenettelyt: https://eduskunnankirjasto.finna.fi/Record/ekk.994164734006250   Kuntaliitto on julkaissut Kuntapäättäjän käsikirjan, tämän voi varmaan saada jostakin lainaksikin: https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2021/509512-kuntapaattajan-kokousk…   Toivottavasti näillä pääsee alkuun!    Ystävällisin terveisin,
Loppi on perustettu vuonna 1632 ja täyttää 390 vuotta ensi vuonna, mutta minä päivänä? Milloin siis on Lopen kunnan syntymäpäivä? 34 12.3.2021 Emme löytäneet tarkkaa Lopen kunnan perustamispäivämäärää. Lopen kunnan Loppi-infosta asiaa kannattaa vielä kysellä:https://loppi.fi/loppi-info/ 1600-luvun asiakirjoja on luultavasti seurakuntien arkistoissa, sillä "kunta" oli tuolloin seurakunta tai sitten alue, jolla pidettiin omat käräjät - joita niitäkin saattoi johtaa kirkkoherra. Sukututkimusseuran mukaan Loppi on kenties seurakuntana vanhempi kuin 1632: http://hiski.genealogia.fi/seurakunnat/srk?CMD=SRK&ID=305&TYPE=HTML Ensimmäinen kirkkoherra mainitaan 1632, mutta kappalainen on ollut jo 1500-luvulla. Lieneekö niin, että Lopin itsenäisyys lasketaan tuota oman kirkkoherran nimittämisestä?http://hiski.genealogia.fi/seurakunnat/srk?CMD=PRIESTS&ID=305&TYPE=HTML&...
Kuinka monta yli 80-vuotiasta on Vihti-Karkkila alueella? 40 5.3.2021 Tilastoja löytyi Kuntaliiton sivun excel-taulukosta vuodelta 2019 yli 75-vuotiaista, https://www.kuntaliitto.fi/talous/kuntatalouden-tilastot/kuntien-vaesto…. Luku Karkkilassa oli 922 ja Vihdissä 2111. Tilastokeskuksen Kuntien avainluvut antaa yli 65-vuotiaiden määrän, https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Kuntien_avainluvut/?rxid=444223df… Tilastokeskuksesta luvut varmasti löytyvät ja sieltä voi kysyä asiasta, http://www.stat.fi/tup/tilastokirjasto/info.html.
Tarvitsen kunnan- ja kaupunginjohtajien sekä liikunta- tai liikuntatoimen sihteerien sähköpostit. 46 12.2.2021 Vaikuttaa silltä, ettei ainakaan kaikkien kuntien yhteystietoja löydy koottuna listana. Kuntaliiton sivuilta löytyy linkki kaikkiin Suomen kuntiin. Tätä kautta löytyvät yhteystiedot:  https://www.kuntaliitto.fi/kunnat-ja-kuntayhtymat  
Vuoden 2020 lopussa viiden seurakunnan talousyksikön evlut-kirkkoon kuuluvien jäsenmäärä oli alle 60 prosenttia asukkaista alueella (Kaskinen, Kerava, Espoon… 26 1.2.2021 Vuoden 2019 lopun tietojen mukaan mainituilla viidellä alueella asui 1 215 343 asukasta. Koko maan asukasluku oli tuolloin 5 525 292, joten alueiden väestö edusti noin 22 prosenttia koko maan väestöstä. https://www.kuntaliitto.fi/talous/kuntatalouden-tilastot/kuntien-vaestotiedot
Milloin Siilinjärven kunnantalon ja terveyskeskuksen purkaminen alkaa? 46 12.11.2020 Siilinjärven kunnantalolta kerrottiin, että terveyskeskuksen työterveysosaston purkaminen on alkanut, mutta muun terveyskeskuksen ja kunnantalon purkamisen aloittamisesta ei ole vielä tietoa.
Mitä asioita päätetään ja käsitellään kuntatasolla ja mitä päätetään eduskuntatasolla. Mitä näihin toimiin hakeutuvat tulisivat tietää yhteiskuntarakenteesta? 73 25.9.2020 Hei, tässä hyvin tiivistetty vastaus. Lopussa lukuvinkkejä aiheesta. Eduskunta edustaa ylintä päätöksentekovaltaa ja sen tärkein tehtävä on lakien säätäminen. Lakien säätämisen lisäksi eduskunta päättää valtion budjetista ja Suomea koskevien kansainvälisten sopimusten hyväksymisestä. Kuntien tehtävä on järjestää kuntalaisille peruspalvelut, joista on säädetty laeilla. Kuntien itsehallinnosta on säädetty perustuslaissa (731/1999), ja valtiolla on vain rajattu oikeus puuttua itsehallinnollisten yhteisöjen toimintaan. Kunnalliseen hallintoon kuuluvat virkamiehet työskentelevät käytännössä tiiviisti valtion alue- ja paikallishallinnon viranomaisten kanssa. Kuntien ylimpänä päätöksentekoelimenä on kuntavaaleilla valittu valtuusto. Kuntien...
Onko niin, että nykyisen Raaseporin kaupungin alueella on ollut aiemmin kahdeksan itsenäistä kuntaa? 77 15.9.2020 Raaseporin kaupunki muodostui 1.1.2009 kun Tammisaaren ja Karjaan kaupungit ja Pohjan kunta yhdistyivät. Wikipedia-artikkelin mukaan nykyisen Raaseporin kaupungin alueella on tosiaan ollut kahdeksan kuntaa: Bromarv, Tenhola, Pohja, Karjaan mlk, Karjaa, Snappertuna, Tammisaari ja Tammisaaren mlk. Niitä on aikojen kuluessa jo yhdistelty eri tavoin. https://fi.wikipedia.org/wiki/Raasepori
Kuinka suuri Iisalmen ja Siilinjärven väkiluku on ollut enimmillään? Nykyään Siilinjärvellä on hiukan enemmän asukkaita. 152 28.8.2020 Vuosien 1925-2018 tilastojen mukaan siilinjärveläisiä on ollut eniten vuonna 2015: 21 794 asukasta. Iisalmessa oli vuosien 1980-2014 tilastojen mukaan eniten asukkaita vuonna 1995: 24 042 asukasta. Tiedot ovat peräisin Siilinjärven kunnan sivuilta, Iisalmen Wikipedia-artikkelista ja Pohjois-Savon liiton sivuilta: https://storage.googleapis.com/siilinjarvi-production/2019/05/15332259-asukasluku.pdf https://fi.wikipedia.org/wiki/Iisalmi https://www.iisalmi.fi/loader.aspx?id=dc8441bb-aca9-4583-963b-b0dd9a8a9507
Löytyykö tutkimusta kuntien osakeomistusten ja kuntien hankintojen mahdollisista riippuvuussuhteista? 51 7.7.2020 Varsinaista tutkimustietoa löytyy todennäköisimmin korkeakoulujen artikkelitietokantojen kautta. Ainakin julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen on tutkinut osakeomistajuuden ja kuntien julkisuusperiaatteen käytäntöönpanon yhteyksia. Juttu Edilexissä. Aihetta osaltaan koskeva tutkimus on myös Kunnallisalan kehittämissäätiön julkaisema Kuntayhtiöt lainsäädännön ristiaallokossa (2015).
Montako kuntaa on Suomessa ? Kuinka monessa kunnassa Keskusta on kunnanvaltuuston suurin puolue ? Kuinka monessa kunnassa Keskusta ja Kokoomus yhdessä… 177 12.6.2020 Kuntaliiton mukaan Suomessa on yhteensä 310 kuntaa. Eri puolueiden kuntakohtaisia valtuustopaikkoja on koottu esimerkiksi julkaisuun Kuntavaalit, ehdokkaat ja valitut vuonna 2017 (Tekijät: Pekola-Sjöblom Marianne & Piipponen Sirkka-Liisa, 2018) johon voit tutustua osoitteessa: https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2018/1899-kuntavaalit-ehdokkaat-ja-valitut-vuonna-2017  Kuntaliiton verkkosivuilta löytyy myös lukuisia muita mielenkiintoisia kuntavaali- ja demokratiatilastoja joihin voi tutustua osoitteessa: https://www.kuntaliitto.fi/tilastot-ja-julkaisut/kuntavaali-ja-demokratiatilastot Lisäksi viimeisimpien kuntavaalien tuloksia kunnittain voi tutkia esimerkiksi Tilastokeskuksen vaalikarttapalvelusta(http://pxnet2.stat.fi/explorer/...
Vaaditaanko kirjastojen väliaikaiseen sulkemiseen valmiuslakia vai saako kaupunki/alan ammattilaiset päättää siitä itse? 128 16.3.2020 Viranomaisten toimivaltuudet tartuntataudin torjunnassa löytyvät kootusti Kuntaliiton sivulta https://www.kuntaliitto.fi/ajankohtaista/2020/viranomaisten-toimivaltuu…. Valmiuslain (https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20111552) käyttöön ottoa ei tarvita, päätös voidaan tehdä kunnassa. 
Hirvensalmen uudella hautausmaalla on 1918 punaisten muistomerkki. Milloin tämä muistomerkki on pystytetty, keiden pystyttämä se on? Kuka on suunnittelija ja… 301 13.3.2020 Hirvensalmen historiikkia kirjoittava historiantutkija Erkki Kinnunen kertoo sähköpostissaan 13.3.2020 seuraavaa:    "Pöyryn hautausmaalla eli ns. uudella hautausmaalla paljastettiin vakaumuksensa puolesta henkensä menettäneille pystytetty muistopatsas Hirvensalmen 300-vuotisjuhlien yhteydessä 29.7.1956. Patsasasia oli kehitteillä vuosia. Hirvensalmen työväenjärjestöjen yhteisen patsastoimikunnan toimesta kerättiin varoja patsaan hankkimista varten. Toimikunta, johon kuuluivat Adam Tillonen, Viljam Liimatainen ja Matti Ek, saivat tukea myös kunnalta. Kunta oli luovuttanut aikaisemmin tarkoitukseen 20.000 markkaa ja vuoden 1956 budjetissa 30.000 markkaa ja niin saatiin patsasrahasto kartutettua niin suureksi, että sen turvin voitiin patsas...
Arvon kirjastolaiset. Kiertelen Suomea, ja varsinkin lopetettuja kuntia. Onko olemassa hakuteosta tai muuta hyvää lähdettä Suomen kunnista 1950-60-luvuilla?… 47 16.1.2020 Tässä muutama ehdotus: - Suomen kunnat 1917-2009 / toim. Mika Mäkelä, Pirkko Retti ; [kartat: Kauko Kyöstiö ... et al.] (2008) - Karjalani, Karjalani, maani ja maailmani : kirjoituksia Karjalan menetyksestä ja muistamisesta, evakoiden asuttamisesta ja selviytymisestä / toim. Pirkko Kanervo, Terhi Kivistö & Olli Kleemola ; [artikkelien kirjoittajat]: Tuula Eskeland [ja 10 muuta] (2018) - Suomenmaa-sarja 1-7 (1967-1978): kunnittainen hakuteos - Suomi-käsikirja / [toim. Jussi Keinänen] (1968) - Suomen paikkakuntahakemisto / P. Pauninkoski (1949) Kaksi uusinta löytyvät useista Helmet-kirjastoista ja vanhemmat Helmet-kirjavarastosta Pasilan kirjastosta. Varastossa on myös monia muita vanhoja Suomen matkaoppaita ja hakuteoksia (...
Uusien kuntien perustaminen loppui Suomessa käytännössä 1930-luvulla, jolloin kuntien määräksi muodostui enimmillään noin 600. Viimeinen uusi kunta… 303 6.5.2019 Tutkimusta uusien kuntien perustamisesta ei löytynyt, mutta Arto-artikkelitietokannan https://arto.linneanet.fi/vwebv/searchAdvanced kautta löytyi asiasanoilla kunnat ja perustaminen muutama 2000-luvun sanomalehtiartikkeli suunnitelmista uudeksi kunnaksi: https://arto.linneanet.fi/vwebv/holdingsInfo?searchId=145&recCount=10&recPointer=21&bibId=1747563 (Kaleva 2006)https://arto.linneanet.fi/vwebv/holdingsInfo?searchId=145&recCount=10&recPointer=22&bibId=1747394 (Kaleva 2006)https://arto.linneanet.fi/vwebv/holdingsInfo?searchId=145&recCount=10&recPointer=24&bibId=1719130 (Kalajokilaakso, 6.10.2001, s. 5)  
Mistä löytäisi Maarian entisen pitäjän rajat? Se kai liitettiin palasina osaksi Turkua, ensin osa, sitten loput, mutta aikoinaan käsitti valtavan alueen… 541 27.3.2019 Maarian pitäjä/kunta liitettiin tosiaankin palasina osaksi Turkua. Ensimmäiset liitokset tehtiin jo 1600-luvulla. Ruissalo luovutettiin Turun kaupungille vuonna 1845. Vuonna 1944 liitettiin laajoja alueita Turkuun (mm. Ranistula ja Hirvensalo). Seuraavina vuosikymmeninä liitettiin Turkuun vähäisiä alueita ja vuonna 1967 koko kunta.   Kirjaston kokoelmista ei ikävä kyllä löydy kartta-aineistoa, joka muodostaisi kattavan ajallisen läpileikkauksen Maarian entisen pitäjän rajoista. Kävin läpi kaikki Turun kaupunginkirjaston pääkirjastosta löytyvät Maarian historiaa käsittelevät teokset sekä kokoelmistamme löytyvän vanhan kartta-aineiston. Kävin läpi myös laajan otannan Turun kaupunkihistoriaa sekä Turun asemakaavoituksen historiaa...
Tarvitsisin Suomen kaikkien kuntien ja kaupunkien johtajien ja sivistystoimenjohtajien yhteystiedot. Olisiko tällaisia listoja jossain olemassa valmiina, vai… 1016 27.3.2017 Osa kunnan- ja kaupunginjohtajien nimistä löytyy Wikipedia-artikkelista: https://fi.wikipedia.org/wiki/Luokka:Suomen_kunnanjohtajat_ja_pormestar… Artikkelista löytyy kuitenkin vain osa, eivätkä yhteystiedot löydy tätä kautta. Sivistystoimenjohtajien nimiä ei löytynyt listattuna. Kuntaliiton sivuilta löytyy linkki kaikkiin Suomen kuntiin. Tätä kautta löytyvät myös nimet ja yhteystiedot. Vaikuttaa siltä, että tätä helpompaa tapaa koota yhteystietoja ei ole: https://www.kuntaliitto.fi/kunnat-ja-kuntayhtymat
Löytyisikö netistä koulutusmateriaalia, joka on tarkoitettu kunnan valtuutetuille koskien kuntataloutta. Ensimmäistä kautta olevilla valtuutetuilla ei varmasti… 758 4.5.2016 Kuntaliiton sivuilla osoitteessa http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/kuntatalous/Sivut/default… on aineistoa kuntataloudesta, mutta se ei liene oikein tuollaiseen perehdytykseen sopivaa. Kenties kunnilla voi olla omia aineistojaan, joita voi kysyä suoraan kunnilta itseltään. Useita kuntataloutta käsitteleviä kirjoja, jotka voisivat olla aloittelijoillekin sopivia, löytyy kyllä, esimerkiksi seuraavia: Kunnan hallinto, talous ja valvonta (Edita, 2008) Kunta : kunnallisen itsehallinnon perusteet (Tampere University Press, 2011) Kuntatalous : monen muuttujan summa (Suomen Kuntaliitto, 2012) Kuntatuottavuuden ABC (Suomen kuntaliitto, 2008) Luottamushenkilön käsikirja (UNIpress, 2008) Valtuutetun käsikirja (KAKS - Kunnallisalan...
Silloin kun Suomi vielä ulottui Laatokalle, oliko koko Laatokan vesialue jaettu kuntiin? 554 26.11.2014 Maanmittauslaitos vastasi tähän kysymykseen kertomalla, että Laatokan vesialue oli jaettu kuntiin, kuten muukin Suomi jaettiin 1700-1800 -luvuilla kylittäin. Maanmittauslatoksen Internetsivulta pääsee katsomaan myös Karjalan karttoja osoitteessa: http://www.maanmittauslaitos.fi/ Sieltä löytyy myös heidän asiakaspalvelunumeronsa.
Mistähän saisi ostaa kirjan nimeltään: Ristiinan historia. 1: Esihistoriasta vuoteen 1865, kirjan perustiedot ISBN: 9519512403 Kustantaja: Ristiinan kunta,… 1123 5.6.2014 Ristiinan historiaa,osia I ja II myy Ristiinan kirjasto, jonka yhteystiedot ovat: Ristiinan kirjasto Brahentie 34, 52300 RISTIINA puh. 040 129 4373 ristiinan.kirjasto@mikkeli.fi Ristiinan kirjaston aukioloajat ovat: maanantai, tiistai, torstai klo 13 - 19 keskiviikko, perjantai klo 10 -16 lauantai suljettu Kirjan hinta on 10 euroa per kirja.