julkinen hallinto

10 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–10.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Kirjaston työntekijöiden pomo on kirjastonjohtaja? Kuka on hänen pomonsa, ja hänen pomonsa pomonsa...? Mihin asti mennään, tuleeko ministerit vastaan vai… 98 Espoon organisaatiorakenteessa kirjastopalveluiden johtajan esihenkilönä toimii Kulttuurin tulosyksikön johtaja, kulttuurijohtaja. Hänen esihenkilönsä on Elinvoiman tulosalueen elinvoimajohtaja. Seuraavana tuleekin sitten kaupunginjohtaja. Valtionhallintoon ei siis mennä. Lähde: https://www.espoo.fi/fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/organisaatio  (viitattu 5.6.2023)
Missä maissa julkisen talouden osuus työssäkäyvästä väestöstä on suurin? 122 OECD:n tuoreimpien tietojen mukaan julkisen sektorin työntekijöisden osuus työllisistä on korkein Norjassa, yli 30 %. Seuraavina järjestyksessä tulevat Ruotsi ja Tanska. Lähde: OECD, www.oecd.org > Topics > Public Governancehttps://www.oecd.org/employment/pem/ Linkki OECD:n kuviooon "Employment in general government as a percentage of total employment" Excel-muodossa: https://doi.org/10.1787/888934257337 . Euroopan tilastoviraston uusimmat tilastotiedot osoittavat samaan suuntaanhttps://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/european_economy/bloc-4d.htm…  
Mitä asioita päätetään ja käsitellään kuntatasolla ja mitä päätetään eduskuntatasolla. Mitä näihin toimiin hakeutuvat tulisivat tietää yhteiskuntarakenteesta? 228 Hei, tässä hyvin tiivistetty vastaus. Lopussa lukuvinkkejä aiheesta. Eduskunta edustaa ylintä päätöksentekovaltaa ja sen tärkein tehtävä on lakien säätäminen. Lakien säätämisen lisäksi eduskunta päättää valtion budjetista ja Suomea koskevien kansainvälisten sopimusten hyväksymisestä. Kuntien tehtävä on järjestää kuntalaisille peruspalvelut, joista on säädetty laeilla. Kuntien itsehallinnosta on säädetty perustuslaissa (731/1999), ja valtiolla on vain rajattu oikeus puuttua itsehallinnollisten yhteisöjen toimintaan. Kunnalliseen hallintoon kuuluvat virkamiehet työskentelevät käytännössä tiiviisti valtion alue- ja paikallishallinnon viranomaisten kanssa. Kuntien ylimpänä päätöksentekoelimenä on kuntavaaleilla valittu valtuusto. Kuntien...
Löytyykö tutkimusta kuntien osakeomistusten ja kuntien hankintojen mahdollisista riippuvuussuhteista? 152 Varsinaista tutkimustietoa löytyy todennäköisimmin korkeakoulujen artikkelitietokantojen kautta. Ainakin julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen on tutkinut osakeomistajuuden ja kuntien julkisuusperiaatteen käytäntöönpanon yhteyksia. Juttu Edilexissä. Aihetta osaltaan koskeva tutkimus on myös Kunnallisalan kehittämissäätiön julkaisema Kuntayhtiöt lainsäädännön ristiaallokossa (2015).
Jos verrataan suomea kreikkaan, ennen kreikan tukipaketteja, kuinka suuri on julkishallinnon osuus koko väestöstä samoilla laskuperusteilla (suomi vs. kreikka)? 144 Mikäli tarkoitetaan hallinnon kuluja budjetissa, niitä voidaan vertailla palveluissa The EU budget at a glance -palvelussa  https://www.europarl.europa.eu/external/html/budgetataglance/default_en… EU-spending by country ja https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/spending/country_en Näiden mukaan Suomen kulut ovat suuremmat kuin Kreikan. Mikäli tarkoitetaan työtekijöiden määrä julkisen hallinnon palveluksessa tietoa löytyy EU:n julkaisusta Talouspolitiikan EU-ohjausjakso - tietokooste Julkishallinnon laatu s. 3, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/european-semeste… sekä OECD:n julkaisusta s. 90-91 Government at a Glance 2017 https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/gov_glance-2017-en.pdf?expires=… . Sieltä löytyy...
Kysyisin löytyykö Helsingin kaupungin kirjastoista aineistoa aiheesta hakusanoilla: - sähköinen huutokauppa, englantilainen huutokauppa, käänteinen huutokauppa… 620 Pelkästä sähköisestä huutokaupasta Helsingin kaupunginkirjastosta tai pääkaupunkiseudun Helmet-kirjastoista ei löydy aineistoa. Alla mainituista, Helmet-kirjastojen kokoelmiin kuuluvista kirjoista uskoisin aihetta käsiteltävän. Kaikki kirjastojen kirjat ovat lainassa tällä hetkellä, joten asiaa ei voi tarkistaa. - Hankintojen kilpailuttaminen ja sopimusehdot / Elise Pekkala, Mika Pohjonen (2014) - Yrityksen hankintaopas : julkiset hankinnat yrityksen näkökulmasta / Pauliina Karinkanta (toim.) ; Annamari Kontio, Tarja Krakau, Tapio Lahtinen, Susan With (2012) - Eskola, S. & Ruohoniemi, E. / Julkiset hankinnat (2011) - Kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat 2012 / toimittaja: Tuomas Kokkonen (2011) http://www.helmet.fi/fi-FI Aiheesta...
Mitä eri tasoja suomalaisessa hallinnossa on? Mitä tasot tarkoittavat? Pyydän pikaista vastausta. Kiitos! 1286 Julkishallinnon tasoiksi käsitetään ylin hallinto (keskushallinto), valtion aluehallinto, paikallishallinto ja paikallinen aluehallinto. Ylin hallinto käsittää valtion keskushallinnon, johon kuuluvat karkeasti ottaen valtioneuvosto (ministeriöt), eduskunta ja presidentti (http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/tietopaketit/julkishallinnon_toiminta/). Valtion aluehallinto on uudistunutta lääninhallintoa (Etelä-Suomen, Itä-Suomen, Lapin, Lounais-Suomen, Länsi- ja Sisä-Suomen, Pohjois-Suomen aluehallintovirastot, sekä Ahvenenmaan valtionvirasto), jossa "Aluehallintovirastot (AVI) ja elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY) hoitavat 1.1.2010 alkaen alueilla tehtäviä, joita tähän asti ovat hoitaneet lääninhallitukset, TE-keskukset,...
Olisikohan olemassa jotain sanastoa tai muuta lähdettä, josta voisi löytää vastineita englanninkielisille ammattinimikkeille kuten -vice president of… 983 Ehkäpä etsimäsi termit löytynevät seuraavista julkishallinnon sanakirjoista: Valtioneuvostosanasto. Helsinki : Valtioneuvoston kanslia : Edita, 2004. Sijaitsee tällä hetkellä vain Myyrmäen kirjaston käsikirjastossa, ei anneta kotilainaan. Tulossa myös Pasilan ja Tikkurilan kirjastojen käsikirjastoon. Vanhempaa versiota (-98) voi lainata Tikkurilan kirjastosta, jossa se on nyt hyllyssä. Varata voi, varausmaksu on 0,50 e. Tätä vanhempaa versiota voi lainata myös Helsingin yliopiston Opiskelijakirjastosta (osoite: Vuorik. 7, puh: 09-19123920). Juridiikan ja hallinnon suomalais-englantilainen sanasto / toim. Matti Joutsen. [Helsinki] : Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos, 1980 Saatavana lainaksi Opiskelijakirjastosta.
Mistä löydän ajantasaiset julkisen hallinnon toimintaperiaatteet tai arvot (tyyliin avoimuus, tasapuolisuus, ...) ? Mielellään arvovaltainen lähde, johon voin… 1479 Pääkaupunkiseudun yhteisen Plussa-aineistohaun kautta voit selata aineistoamme. Vaihda kohtaan 'hae teoksia ja julkaisuja' joiden asiasana tai luokka ja hakusanaksi julkinen hallinto. Haun osoite on http://www.libplussa.fi/ Toimintaperiaatteiden tai arvojen lisäksi käytetään nykyisin myös ilmaisua julkilausuma. Ilmaisu on ehkä hieman lievempi tapa määritellä organisaation toimintaperiaatteita kuin vaikkapa arvot. Valtiovarainministeriö toimii hallituksen asiantuntijayksikkönä hallinnon kehittämisasioissa. Ministeriö myös käynnistää ja edistää poikkihallinnollisia kehittämishankkeita, näistä löydät tietoa osoitteessa http://www.vn.fi/vn/vm/kehittaminen/index.html Julkaisun Laadukkaat palvelut, hyvä hallinto ja vastuullinen...
Onko olemassa julkaisua Suomen julkishallinnon atk/tietotekniikan päättäjistä? Jos on, niin mikä julkaisu on, ja mistä saatavilla? 1066 Julkaisua johon olisi listattu kaikki julkishallinnon (= valtion, kuntien tm. julkisten yhdyskuntien hallinto) atk-päättäjät ei tietojemme mukaan ole, mutta avuksi kaipaamasi tiedon etsinnässä on sekä Suomen valtiokalenteri (http://www.halvi.helsinki.fi/valtiokalenteri/), jossa luetellaan valtion virastojen ja laitosten ylempi virkamieskunta sekä johtavassa asemassa olevat toimihenkilöt, että Suomen kunnalliskalenteri josta löytyvät kaikkien Suomen kuntien keskeisten viranhaltijoiden yhteystiedot. Kirjat löytyvät yleisistä kirjastoista kautta maan.