Luin uutisen "Varastokirjasto säilyy itsenäisenä virastona ja jää Kuopioon" . Ovatko myös yleiset kirjastot tai kenties jotkut keskuskirjastor virastoja?

Kysytty
14.10.2020

Luin uutisen "Varastokirjasto säilyy itsenäisenä virastona ja jää Kuopioon" . Ovatko myös yleiset kirjastot tai kenties jotkut keskuskirjastor virastoja?

Vastaus

Vastattu
21.10.2020

Virasto-termi on oikeastaan aika rajattu viralliselta käytöltään. Virasto on toiminto, jolle on annettu laissa tai säädöksissä tehtävä, vastuu tai toimivaltuus johonkin asiaan. Lakitekstissä saatetaan määritellä esimerkiksi näin: Virastolla tarkoitetaan lailla tai valtioneuvoston asetuksella perustettua valtion virastoa tai laitosta (kts. esimerkiksi Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20131233 ).

Varastokirjasto ( http://www.varastokirjasto.fi/tehtava-ja-tavoitteet/ ) on opetus- ja kulttuuriministeriön alaisista 11 virastosta yksi: https://minedu.fi/hallinnonala . Varastokirjaston  toimintaa määrittää Laki varastokirjastosta https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1988/19881078 . Valtion suoraan ohjaamia virastoja/laitoksia ovat myös esimerkiksi Näkövammaisten kirjasto Celia ja Suomenlinnan hoitokunta.

Yleiset kirjastot eivät ole virastoja, sillä kirjastoiminnan ylläpitoa ei ole laissa määritelty kirjastolle vaan kunnalle – eli kunta on se viranomainen, jonka tehtävä on ylläpitää kirjastoa. Siis vaikka kirjastoja koskee laki, on sen toteuttaminen kunnan vastuulla ” Kunnan tehtävänä on yleisen kirjaston toiminnan järjestäminen. Kunta voi järjestää yleisen kirjaston toiminnan itse taikka yhteistyössä toisten kuntien kanssa tai muulla tavoin” Laki yleisistä kirjastoista
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161492

Yleisten kirjastojen osalta termi ”keskuskirjasto” on vanhentunut. Vuoden 2016 lain mukaan keskuskirjastoa tai maakuntakirjastoja ei enää ole. Laki lähtee tehtävistä, jotka määritellään laissa ja joita erillisen sopimuksen ja rahoituksen kautta hoitavat jotkut kirjastot. Laissa puhutaan  valtakunnallista kehittämistehtävää hoitavasta kirjastosta sekä yhdeksästä alueellista kehittämistehtävää hoitavasta kirjastosta. Tehtävämäärittelyt löytyvät lain pykälistä 7 ja 8. Mitkä kirjastot näitä kehittämistehtäviä hoitavat? Siitä on säädetty Opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksessa yleisistä kirjastoista https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170660

2 ääntä
Oliko vastauksesta sinulle hyötyä?
Asiasanat
 
Haluatko jättää uuden kysymyksen? Lähetä se kysymyslomakkeen kautta.

Kommentoi vastausta

Ei muotoiluja

  • Sallitut HTML-tagit: <i> <b> <s>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.