Heii! 18-28-vuotiaana suomalaisnuorukainen joutuu päättämään, käykö hän armeijan, aseettoman palveluksen vai siviilipalveluksen. Jos esimerkiksi valitsee…

Kysytty
10.10.2014

Heii!

18-28-vuotiaana suomalaisnuorukainen joutuu päättämään, käykö hän armeijan, aseettoman palveluksen vai siviilipalveluksen. Jos esimerkiksi valitsee armeijan, liittyy sen jälkeen reserviin ja on velvoitettu osallistumaan määrättyihin kertausharjoituksiin tai viime kädessä liikekannallepanon kautta jopa sotilaallisiin toimiin. Siviilipalvelun valinneet joutuvat sodan syttyessä omiin tehtäviinsä, mutta ei varsinaisiin sotatoimiin.

Jos armeijan käynyt henkilö tulee "katumapäälle" ja osallistuisikin sodan syttyessä mielummin siviilitehtäviin, onko "statusta" reserviläisestä siviilipalvelumieheksi mahdollista muuttaa? Jos muutos ei ole mahdollinen, mihin lakiin se perustuu? Joutuuko mahdollisesti 18-vuotias tekemään näin tärkeän, koko loppuelämää koskevan päätöksen?

Jos muutos on mahdollinen, onko asiasta ennakkotapauksia?

Vastaus

Vastattu
11.10.2014
Päivitetty
11.10.2014

Reserviläisestä siviilipalvelusmieheksi siirtyminen on mahdollista. Reservistä poistutaan hakeutumalla täydennyspalvelukseen, jonka suoritettuaan reserviläinen vapautuu asevelvollisuudesta niin rauhan kuin kriisinkin aikana. Asevelvollisuudesta vapautuminen perustuu vuonna 2008 voimaantulleeseen siviilipalveluslakiin.

Täydennyspalvelukseen haetaan täyttämällä täydennyspalvelushakemus, joka palautetaan Lapinjärven siviilipalveluskeskukseen tai puolustusvoimien aluetoimistoihin. Täydennyspalvelus kestää enintään 40 päivää, mutta käytännössä se kestää useimmiten viisi päivää.

Reservistäkieltäytymisen jälkeen yli 28-vuotias ei voi enää palata reserviin. Sen sijaan alle 28-vuotias voi anoa siirtoa takaisin armeijaan. (Siviilipalveluskeskus. http://www.sivarikeskus.fi/fi/taydennyspalvelus)

Vuonna 2012 reservistä erosi 240 armeijan suorittanutta. Keskimäärin täydennyspalvelukseen hakeutuu 170 reserviläistä vuosittain. (Helsingin Sanomat 6.1.2012) Tämän vuoden alkupuolella hakemuksia täydennyspalvelukseen lähetettiin poikkeuksellisen paljon, mikä voi johtua Ukrainan kriisin aiheuttamasta epävarmuudesta (Helsingin Uutiset 29.5.2014). Yleisimpiä syitä reservistä poistumiselle ovat vakaumus ja kertausharjoitusten välttäminen (Aviisi 2/2010).

Lähteet ja lisätietoa:
Siviilipalveluslaki 28.12.2007/1446 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20071446#L8

Siviilipalveluskeskus. http://www.sivarikeskus.fi/fi/taydennyspalvelus

Reserville kiitos ei. Aviisi 2/2010. http://arkisto.aviisi.fi/artikkeli/?num=02/2010&id=8b508ec

Ennätysmäärä armeijan käyneitä kieltäytyi reservistä. Helsingin
Sanomat 6.1.2012. http://www.hs.fi/kotimaa/a1305552834442

Kymmenet jättivät armeijan reservin – vaikuttiko Ukrainan kriisi?. Helsingin Uutiset 29.5.2014. http://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/220490-kymmenet-jattivat-armei…

Täydennyspalvelus. Wikipedia. http://fi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A4ydennyspalvelus

Reservinkieltäytyminen. Aseistakieltäytyjäliitto. http://akl-web.fi/reservi

0 ääntä
Oliko vastauksesta sinulle hyötyä?
 
Haluatko jättää uuden kysymyksen? Lähetä se kysymyslomakkeen kautta.

Kommentoi vastausta

Ei muotoiluja

  • Sallitut HTML-tagit: <i> <b> <s>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.