reserviläiset

6 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–6.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Sotilasarvot asevelvollisuusajan päätyttyä 1677 9.12.2021 Yleinen palvelusohjesääntö (2017) kertoo lyhenteiden evp ja res -käytöstä seuraavasti: 36. Vakinaisesta tai määräaikaisesta palveluk­sesta eronneen sotilaan sotilas- ja palvelusar­vojen jäljessä käytetään lyhennettä evp (eron­nut vakinaisesta palveluksesta). Evp-lyhenteen käyttöoikeus edellyttää, että sotilas on ollut ni­mitettynä vakituiseen tai määräaikaiseen soti­lasvirkaan. Sotilaasta, joka ei ole palvellut puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen virassa, käytetään sotilasarvon jäljessä lyhennettä res (reservissä, reservin sotilasarvo). Sopimussotilaasta, joka on eronnut vakinaisesta palveluksesta, käytetään sotilasarvon jäljessä lyhennettä res (reservissä, reservin sotilasarvo). (Lähde: Pääesikunta. Henkilöstöosasto, Suomi....
Terve! Onko mahdollista käydä Suomen Puolustusvoimien armeijakoulutusta toista kertaa? Vahva luulo on, että ei. Että tämmöistä tällä kertaa. 453 15.12.2019 Kerran loppuun suoritettua varusmiespalvelusta ei ole mahdollista käydä uudelleen. Kertausharjoitukset ja vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus tarjoavat kuitenkin reserviläisille väyliä ylläpitää sekä kehittää omia tietojaan ja taitojaan. Miehistöstä aliupseeriksi- ja aliupseerista upseeriksi-täydennyskoulutukset mahdollistavat myös etenemisen vaativampiin tehtäviin reservissä. Lisätietoja mm. Puolustusvoimien ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen sivuilta: https://intti.fi/reservissa https://mpk.fi/  
Mistä voisi tiedustella todistusta/selvitystä varusmiespalvelusajastaan ja siitä vielä eriteltynä alokas- ja muun kauden mukana? 6623 7.8.2015 Todistusta varusmiespalvelusajasta voi pyytää puolustusvoimien aluetoimistosta. Aluetoimistot neuvovat asevelvollisia ennen ja jälkeen varusmiespalveluksen ja hoitavat reserviläisten asioita. Asevelvollisuusrekisteriin on tallennettu asevelvollisten sotilaskoulutustiedot. Tietoa tai otteen omista rekisteritiedoista saa käymällä henkilökohtaisesti aluetoimistossa. Tietoja ei luovuteta puhelimitse tai sähköpostitse. Lähde: http://www.puolustusvoimat.fi/portal/puolustusvoimat.fi/!ut/p/c5/04_SB8… Aluetoimistojen yhteystiedot löytyvät alla olevasta linkistä: http://www.puolustusvoimat.fi/portal/puolustusvoimat.fi/!ut/p/c5/pZBNbo… Esimerkiksi Turku kuuluu Lounais-Suomen aluetoimiston alueeseen, alla yhteystiedot: http://www.puolustusvoimat.fi/...
Heii! 18-28-vuotiaana suomalaisnuorukainen joutuu päättämään, käykö hän armeijan, aseettoman palveluksen vai siviilipalveluksen. Jos esimerkiksi valitsee… 1962 11.10.2014 Reserviläisestä siviilipalvelusmieheksi siirtyminen on mahdollista. Reservistä poistutaan hakeutumalla täydennyspalvelukseen, jonka suoritettuaan reserviläinen vapautuu asevelvollisuudesta niin rauhan kuin kriisinkin aikana. Asevelvollisuudesta vapautuminen perustuu vuonna 2008 voimaantulleeseen siviilipalveluslakiin. Täydennyspalvelukseen haetaan täyttämällä täydennyspalvelushakemus, joka palautetaan Lapinjärven siviilipalveluskeskukseen tai puolustusvoimien aluetoimistoihin. Täydennyspalvelus kestää enintään 40 päivää, mutta käytännössä se kestää useimmiten viisi päivää. Reservistäkieltäytymisen jälkeen yli 28-vuotias ei voi enää palata reserviin. Sen sijaan alle 28-vuotias voi anoa siirtoa takaisin armeijaan. (Siviilipalveluskeskus....
Hollannissa järjestetään vuosittain heinäkuussa Nijmegenin marssi. Marssin suorittaneet saavat Vierdaagse-ristin, joka on Alankomaissa virallinen kunniamerkki… 2689 4.11.2011 Yleisenä periaatteena kunnia- ja ansiomerkkien osalta on se, että suomalainen sotilas ottaa vastaan vain virallisia ulkomaisia kunniamerkkejä. Ulkomainen ansiomitali tai -risti voidaan hyväksyä kannettavaksi sotilaspuvussa, jos merkin on myöntänyt maan valtioneuvosto (vast) tai puolustusvoimat (vast) ja jos merkki on myönnetty ansioista esimerkiksi ulkomailla pitempiaikaisessa palveluksessa kunnostautuneelle henkilölle. Pääesikunnan henkilöstöosaston normin mukaan palveluksessa olevien sotilashenkilöiden tulee anoa ulkomaisen kunnia- tai ansiomerkin kanto-oikeutta sotilaspuvussa puolustusvoimain komentajalta. Reserviläiset eivät ano kanto-oikeutta, mutta heidän tulee sotilaspuvussa esiintyessään noudattaa kunnia- ja ansiomerkeistä...
Olisin kysynyt reserviläisten ylennyksistä. Olen suorittanut varusmiespalvelukseni 1980-luvulla ja kotiuduin viestimiehenä. Se on myös nykyinen sotilasarvoni… 4721 10.8.2011 Aktiivinen osallistuminen Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen toimintaan voidaan laskea lisäansioksi, jonka perusteella reserviläinen voidaan erityisissä tapauksissa ylentää, vaikka koulutus- ja osaamisvaatimukset eivät täyttyisikään. Sama lisäansioperuste voidaan katsoa ylentämisperusteeksi vain kerran. (Pääesikunnan henkilöstöosaston määräys: Reserviin tai varareserviin kuuluvan asevelvollisen ylentäminen (30.12.2009) http://www.reservilaisliitto.fi/files/6565/PVHSM_HENKILOSTOALA_034_V1.p… Edellä mainitussa asiakirjassa todetaan myös: "kaikki PV:n johtamat vapaaehtoiset harjoitukset sekä PV:n Maanpuolustuskoulutusyhdistykseltä (MPK) tilaamat ja johtamat sotilaalliset koulutustapahtumat lasketaan täysimääräisesti...