puolustusvoimat

21 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–20.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Mitä tarkoittaa palvelukelpoisuusluokka B 1 80 ac tai B 1 80 a2. Nämä merkinnät on käteen haavoittuneen sotilaan kantakortissa ja lähtötarkastuspaperissa… 110 12.10.2021 B 1 tarkoittaa palveluskelpoisuusluokkaa ja 80 ac taas sairausdiagnoosia. B (1,2) tarkoittaa vähäistä tai suurta haittaa. Tarkkaa diagnoosikoodia kannattaa tiedustella Maanpuolustuskorkeakoulun kirjastosta: kirjasto.mpkk@mil.fi
Sotien aikana ja ennen sotia reserviläisten kantakorttiin merkittiin kansalaiskunto numeerisesti. Löytyisikö jostain tietoa, mikä mikäkin lukuarvo tarkoitti… 98 15.7.2021 Ossi Heinäsen artikkelin mukaan 1930-luvulla mm. paikalliset nimismiehet ja suojeluskunnat arvioivat asevelvollisten poliittista luotettavuutta ennen kutsuntoja kolmiportaisella asteikolla. Luotettavat merkittiin numerolla 1, epäluotettavat numerolla 3 ja muut jätettiin numeroimatta. Luotettavina pidettin suojeluskuntalaisia tai luotettavista perheistä tulevia ja epäluotettavina mm. kommunistiseen puolueeseen kuuluneita. Epäluotettavista laadittiin listat perusteluineen. Tiedot lähetettiin kutsuntatoimistoon, joka merkkasi tiedot kutsuntaluetteloihin ja kantakortteihin kohtaan "kansalaiskunto". (Heinänen, s. 266; kts. myös Nurminen, s. 58.) Lähteitä: Heinänen, Ossi. ”’Tunnetusti kommunisti ja kansalaiskunto aivan heikko’ :...
Mitä tarkoittaa sotilaskantakortissa diagnoosimerkintä: Jälkitarkastuksessa 15.10.41 vapautetaan kokonaan asevelvollisuudesta LTO D 54 nojalla? 402 28.2.2020 LTO on lyhenne puolustusvoimien termistä lääkärintarkastusohje. D viittaa tästä ohjeesta poistettuun D-luokkaan. Nykyisen LTO:n mukaan ”aiempien ohjeiden mukaan D-luokkaan kuuluva vapautettiin pysyvästi asevelvollisuuden suorittamisesta. Luokitusta käytettiin, kun sairaus tai ominaisuus oli luonteeltaan pysyvä sekä aiheutti merkittävät toimintarajoitukset.” Lähde: https://puolustusvoimat.fi/documents/1948673/2258811/PEVIESTOS-Terveystarkastusohje2012.pdf/d8fec7e9-1178-44bf-8b6e-cdd9fd585ec3   54 tarkoittaa perusterveydenhuollon kansainvälisessä luokittelussa proteesin asennusta tai poistoa, ompelua tai kipsausta. Lähde: https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/ICPC2%20FIN%20v.5.0%20Fin%20%282016%29.pdf     Näin ollen...
Mitä tarkoittaa puolustusvoimien lääkärintarkastusohjeen koodi 83 ? (1944) 460 8.1.2020 Vuoden 1943 Lääkärintarkastusohjesäännön (L. T. O.) mukaan koodi 83 tarkoittaa ylätasolla "Lihaston ja jänteiden viat ja sairaudet". Koodi jakautuu vielä erikseen alaluokkiin:  83a "Myotonia congenita. Myasthenia gravis Dystrophia musculorum progressiva" 83b "Lihasreumatismi" 83c "Luutuva lihas" 83d "Toimintaa haittaavat arvet" sekä 83e "Muut lihasten ja jänteiden viat ja sairaudet".   Kyseinen Lääkärintarkastusohjesääntö on lainattavissa / kaukolainattavissa muun muassa Maanpuolustuskorkeakoulun kirjastosta: https://mpkk.finna.fi/Record/taisto.112402 
Ylen 27.8.2018 tekemän uutisen https://yle.fi/uutiset/3-10371756 mukaan Puolustusvoimat avaisi Internetiin kuva-arkiston ilmeisesti vuodenvaihteessa 2018-2019… 191 27.4.2019 Arkiston julkaisu on viivästynyt, mutta pitäisi tulla valmiiksi tämän vuoden puolella, kerrottiin Sotamuseosta.
Haluaisin tilata kantakortin kansallisarkistosta liittyen missä isäni on suorittanut asepalveluksen Suomessa ja sotaan liityviä asioita. Hän on syntynyt 1914… 443 10.10.2017 Mikäli kantakortin tilaaminen Astia-verkkopalvelun kautta ei ole teille mahdollista, ottakaa yhteyttä Kansallisarkiston kirjaamoon sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@arkisto.fi tai puhelimitse numeroon 029 533 7400 (arkisin klo 10-15). https://www.arkisto.fi/fi/palvelut/n%C3%A4in-tilaat-kantakortin
Mitä tarkoittavat lyhenteet Smki ja Kmki sotilaspassini suoritukset-kohdassa? Ilmeisesti jotain kivääriammuntaan liittyvää. 496 14.8.2017 Kyseessä ovat puolustusvoimien kuntomerkki (Kmki) ja suunnistusmerkki (Smki). Nykyisen puolustusvoimien kilpailutoiminnan sääntökirjan mukaan asevelvolliset voivat suorittaa kuntomerkin 12 minuutin juoksutestissä. Suunnistusmerkki voidaan suorittaa puolustusvoimissa käsketyissä kilpailuissa suunnistuksessa, ampumasuunnistuksessa ja partiosuunnistuksessa, sekä kansallisissa ja kansainvälisissä arvokilpailuissa suunnistuksessa ja hiihtosuunnistuksessa.
Mistä voisi tiedustella todistusta/selvitystä varusmiespalvelusajastaan ja siitä vielä eriteltynä alokas- ja muun kauden mukana? 4031 7.8.2015 Todistusta varusmiespalvelusajasta voi pyytää puolustusvoimien aluetoimistosta. Aluetoimistot neuvovat asevelvollisia ennen ja jälkeen varusmiespalveluksen ja hoitavat reserviläisten asioita. Asevelvollisuusrekisteriin on tallennettu asevelvollisten sotilaskoulutustiedot. Tietoa tai otteen omista rekisteritiedoista saa käymällä henkilökohtaisesti aluetoimistossa. Tietoja ei luovuteta puhelimitse tai sähköpostitse. Lähde: http://www.puolustusvoimat.fi/portal/puolustusvoimat.fi/!ut/p/c5/04_SB8… Aluetoimistojen yhteystiedot löytyvät alla olevasta linkistä: http://www.puolustusvoimat.fi/portal/puolustusvoimat.fi/!ut/p/c5/pZBNbo… Esimerkiksi Turku kuuluu Lounais-Suomen aluetoimiston alueeseen, alla yhteystiedot: http://www.puolustusvoimat.fi/...
Mikä mahtaa olla nykypäivänä varusmiesalokkaiden keskipituus? Entä kutsuntojen? 1502 30.4.2015 Puolustusvoimien pääesikunta on tehnyt tutkimuksen palvelukseen tulevista nuorista miehistä http://www.puolustusvoimat.fi/wcm/4e27990041190b9eb6a1ffe364705c96/palv… . Useissa tutkimuksissa mainitaan varusmiesten keskipituudeksi 178 cm ja myös se, että keskipituus on pysynyt vuosia lähes samana, kun taas keskipaino on noussut. Terveyskirjastossa on vastaava tutkimus vuosilta 1993- 2011 http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=ldk00… . Oululaisia kutsuntoihin osallistuneita on tutkittu vuonna 2013 ja heidänkin keskipituutensa on 178. http://www.tuunaamopo.fi/tiedostot/MOPO-seminaari_2013/Hyvinvointimitta…
Heii! 18-28-vuotiaana suomalaisnuorukainen joutuu päättämään, käykö hän armeijan, aseettoman palveluksen vai siviilipalveluksen. Jos esimerkiksi valitsee… 1649 11.10.2014 Reserviläisestä siviilipalvelusmieheksi siirtyminen on mahdollista. Reservistä poistutaan hakeutumalla täydennyspalvelukseen, jonka suoritettuaan reserviläinen vapautuu asevelvollisuudesta niin rauhan kuin kriisinkin aikana. Asevelvollisuudesta vapautuminen perustuu vuonna 2008 voimaantulleeseen siviilipalveluslakiin. Täydennyspalvelukseen haetaan täyttämällä täydennyspalvelushakemus, joka palautetaan Lapinjärven siviilipalveluskeskukseen tai puolustusvoimien aluetoimistoihin. Täydennyspalvelus kestää enintään 40 päivää, mutta käytännössä se kestää useimmiten viisi päivää. Reservistäkieltäytymisen jälkeen yli 28-vuotias ei voi enää palata reserviin. Sen sijaan alle 28-vuotias voi anoa siirtoa takaisin armeijaan. (Siviilipalveluskeskus....
Korhonen kirjoitti puollustusvoimista ja henkilökunnasta niinisalosta ,asui espanjassa ,naiskirjailija 1990aikoihin 907 29.1.2013 Annettujen vihjeiden perusteella kyseessä saattaisi olla Tiina Korhonen ja hänen romaaninsa Kenttämaskotti (WSOY, 1994).
Onko Euroopan alueelta mahdolllista ostaa ajokelpoinen (ampuminen ei välttämätöntä) tankki? Paljonko sellainen maksaa? 559 27.10.2009 Puolustusvoimien verkkosivuilta voi etsiä tietoa ylijäämäkaluston huutokaupoista. Panssarivaunuja on ollut myynnissä viimeksi heinäkuussa 2007, niistä löytyy kuvia ja tietoa osoitteesta http://www.mil.fi/laitokset/tiedotteet/3264.dsp. Vaunuja on myyty siviileille aikaisemminkin 90-luvulla. Ajoneuvojen ajokelpoisuutta, varustelua, käyttömahdollisuuksia ja myyntihintojakin käsitellään Ruotuväki-lehdessä osoitteessa http://www.mil.fi/ruotuvaki/index.dsp?pid=3266. Ulkomaisen raskaan kaluston hankintaa peltotöitä helpottamaan pohditaan osoitteessa http://www.hilavitkutin.com/2009/02/19/kaytosta-poistettua-venalaista-s….
Mistä saisin tietoa Puolustusvoimien II maailmansodan aikaisista kiinteistöistä Suomussalmelta: niiden rakennuttajat, rakennusvuosi, haltijat ja… 836 31.7.2007 Sota-arkistosta www.sota-arkisto.fi löytyy Puolustusvoimien rakennuttamiin kiinteistöihin liittyvät asiakirjat. Asiakirjoja voi tutkia Sota-arkiston asiakaspalvelussa, niitä voi kaukolainata maakunta-arkistoon tai tilata maksullisen selvityksen, josta veloitetaan 53 e/tunti (tehdään korkeintaan kahden tunnin selvityksiä).
Haluaisin tietoa sotilashääperinteistä ja niiden merkityksestä 1225 3.4.2007 Internetin hääsivustojen (esim. http://www.naimisiin.info/) keskustelupalstojen lisäksi tietoa sotilashäistä löytyy ainakin kirjoista: Lehtonen, Juhani U.E. : Sotilaselämän perinnekirja. 2003. Heinonen, Terhi : Häät. 1996. (Melko suppeasti.) Teosten sijainnin ja saatavuuden pääkaupunkiseudulla voi tarkistaa HelMet-tietokannasta http://www.helmet.fi
Suomen armeijan intendenttiosasto vai intendentuuri? intendentiosasto hankki talous-ja vaatetusmateriaalit jne... 1793 10.10.2006 Nettiosoitteessa http://koti.welho.com/ikantone/others/saintfaq.html kerrotaan lyhyesti, että SA-INT tarkoittaa: Suomen Armeijan Intendentuuri. INT-leima tarkoittaa inventenduuria, joka on elin, joka ottaa vastaan armeijan omaisuuden ja pitää siitä kirjaa. SA-leima puolestaan kertoo vain että varuste on Suomen armeijan hyväksymää tyyppiä. Muita ”Inttiin” liittyviä osoitteita: • Puolustusvoimat http://www.mil.fi/ • Epävirallinen slangisanasto http://www.mil.fi/hamr/slangi.htm
Haluaisin tietää mistä saisin tietoa armeijan ruokahuollosta ja sen historiasta 840 6.3.2006 Sinun kannattaa kääntyä erikoiskirjaston, Maanpuolustuskorkeakoulun kirjaston, puoleen. Yhteystiedot osoitteessa http://www.mpkk.fi/fi/kirjasto/aukiolo/yhteydet.html.
Tarvitsisin hyviä tietolähteitä kääntäessäni eräästä tekstistä englanninkielistä armeijasanastoa suomeen päin. Olisin kiitollinen vinkeistä! 3187 14.6.2005 Seuraavat sotilasalan sanakirjat löytyvät HelMet-kirjastoista: Englanti-suomi-englanti : sotilassanasto ja lyhenteet = English-Finnish-English : military vocabulary and abbreviations / [toimittanut: Vesa Yrjölä], Helsinki : [Pääesikunta], 1992 Tekijä: Korppi, Jukka Teos: Ase- ja sotilastekniikan taskusanakirja englanti-suomi-englanti, Tampere : Apali, 2003 Tekijä: Priest, William L. Teos: Swear like a trooper : a dictionary of military terms and phrases, Charlottesville (Va.) : Rockbridge, cop. 2000 Em. sanakirjojen saatavuuden voi tarkistaa osoitteesta http://www.helmet.fi Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto sijaitsee Kruunuhaassa ja palvelee myös siviiliasiakkaita. Lisää tietoa voi hakea osoitteesta: http://www.mpkk.fi/fi/kirjasto/
Mistä löydän viralliset puolustusvoimien lyhenteet. 5175 26.8.2004 Suomen puolustusvoimien sivuilta löytyy sähköinen versio oppaasta Sotilaslyhenteet ja merkit (SLM) http://www.mil.fi/reservilainen/pdf/sotilaslyhenteet.pdf Suomenkieliset lyhenteet alkavat sivulta 92.
Mitä täsmälleen ottaen tarkoittavat armeijan kuntoisuusluokituksen kirjain-numeroyhdistelmät A1:stä niin pitkälle kuin niitä riittää? 1401 17.8.2001 Tarkat tiedot lääkärin määrittämistä ns. palveluskelpoisuusluokituksista saa pääesikunnan tiedotusosastolta. Sähköpostiosoite on: puolustusvoimat@mil.fi
Tanki museomit Suomessa ? Missä ne ovat? 651 3.7.2000 Panssarimuseo sijaitsee Panssariprikaatissa Parolannummella (lähellä Hämeenlinnaa). PL 5, 13701 Parolannummi (03) 1814 5111 (keskus) Lisätietoja: http://www.mil.fi/joukot/pspr/ Lisäksi Hattulassa on Parolan panssarimuseo. Sen tietoja löytyy osoitteesta: http://www.panssarikilta.fi/Museo/index.htm . Sotamuseo on puolestaan Helsingissä, sen internet-osoite on: http://www.luokkis.com/sotamuseo . Tampereen kaupunginkirjastosta löytyy teos Sotahistorialliset erikoismuseot. G 1997. Siitä voi hakea lisää tietoja alan museoista.