tieteelliset kirjastot

22 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–20.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Jos lyhyesti pitää esitellä suomalainen kirjastosysteemi pohjoismaalaiselle ryhmälle mitä olisi tärkeimmät seikat saada mukaan.? 171 5.9.2019 1. Kattava kirjaston palvelupisteiden verkko (sekä fyysiset kirjastot että nykyään tietenkin verkko; kaikki yleiset kirjastot ovat verkossa), joka kattaa Suomen jokaisen kunnan. 2 Useimmat palvelut, kaikki peruspalvelut, ovat maksuttomia ja tasa-arvoisesti kaikkien ulottuvilla. 3. Myös useimmat tieteelliset kirjastot ovat Suomessa kenen tahansa kiinnostuneen käytettävissä. 4. Suomessa on paljon valtakunnallisia verkkopalveluita, joiden keskuksena toimii kirjastot.fi. 5. Suomessa on rakennettu paljon kirjastoiksi suunniteltuja rakennuksia, myös syrjäisempiin kuntiin. Monessa kunnassa kirjasto on keskeinen kulttuuripalvelu. 6. Yleisten kirjastojen kokoelmat ovat moniarvoisia eli hankintaa ei säätele arvopohjainen ajattelu saati...
Onko teidän kautta mahdollisuutta lainata Helsingin Yliopistolta aineistoja? Tarvitsisin pro gradu työn NONPROFIT ORGANISAATIOT JA BRÄNDIPÄÄOMA. Case Suomen… 169 8.7.2019 Kysyin  asiaa tämän gradun osalta Helsingin yliopiston kirjaston kaukopalvelusta ja tämä gradu on sellainen, että se pitää pyytää siellä luettavaksi ja siitä ei edes saa kopioita. Osan saa kyllä meille lukusalikäyttöön.
Löytyyko Suometa nettisivua tai kirjaa, biografiaa ansioituneista suomalaisista kirjastonhoitajista? 188 24.1.2019 Ilkka Mäkisen toimittamaa Suomen yleisten kirjastojen historiaa (2009) tutkimalla löytyy kirjastoliikkeen syntyyn vaikuttaneista henkilöistä lyhyet kuvaukset: A. A. Granfelt, William Sippola, Einar Holmberg ja J. A. Kemiläinen, maailmansotien aikana Helle Kannila, myöhemmin Mauno Kanninen ja Mikko Alvar Mäkelä. Helle Kannilasta löytyy myös Hilkka M. Kaupin elämäkerta Helle Kannilan elämänpuut (1976) sekä artikkeli teoksessa Suomalaisia vaikuttajanaisia (1977) Kirjastot.fi -sivustolla on myös tietoa Kannilasta https://www.kirjastot.fi/kirjastoala/kirjastohistoria  Kaikessa täytyy olla vähän hulluutta http://www.kaapeli.fi/kannila/index.html   Tieteellisten kirjastojen puolelta voi mainita esimerkiksi useita Kansalliskirjaston...
Mikä ero on Yleisten kirjastojen konsortiolla ja FinElib-konsortiolla? 159 21.1.2019 Konsortioilla on erilaiset painopisteet. Yleisten kirjastojen konsortio (https://www.kirjastot.fi/konsortio) keskittyy nimen mukaisesti jäsentensä eli yleisten kirjastojen tarpeisiin. Asiakkaille luultavasti tärkein asia ovat e-kirjat, mutta konsortio voi periaatteessa tehdä muutakin yhteistyötä. Vastaavasti FinELib (https://www.kiwi.fi/display/finelib/Tervetuloa) painottuu enemmän tieteellisten aineistojen hankintaan ja ottaa jäsenikseen myös tieteellisiä kirjastoja. Sen huomaa hyvin silmäilemällä sen jäsenille tarjoamien aineistojen luetteloa osoitteessa https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=43451158. Monilla yleisillä kirjastoilla ei ole tarvetta erikoistuneisiin tieteellisiin tietokantoihin ja e-kirjapalveluihin, jolloin...
Olisin kysynyt kirjastoalan pätevyyksistä yliopistokoulutuksella. Tiedän, että kirjastohoitajan pätevyyden saa informaatiotieteen/tutkimuksen perus +… 1341 22.7.2015 Tällä hetkellä voimassa olevan kirjastolain http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980904#a904-1998 mukaan yleisen kirjaston henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista säädetään asetuksella, mutta asianomainen ministeriö voi erityisestä syystä myöntää kelpoisuusvaatimuksista erivapauden. Kirjastolakia ollaan uudistamassa vuoteen 2016 mennessä. Kysymyksessä mainitut korkeakoulututkintoa edellyttävät kelpoisuusehdot koskevat 45 prosenttia yleisten kirjastojen henkilöstöstä. Lisäksi kirjastoasetuksen 4 §:ssä http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20130406#a406-2013 säädetään, että kunnan kirjastolaitoksen henkilöstöstä vähintään 70 prosentilla tulee olla joko edellä mainittu koulutus tai ammatillinen tutkinto 35 viikkotunnin...
Löytyykö Espoo-Helsinki-kirjastoista kirjoja: 1. Hayter, A.J.:Probability and Statistics for Engineers and Scientists, Duxbury, 2002. 2. Bridge, Simon & O… 939 10.7.2009 Yhtäkään näistä kolmesta ei löydy pääkaupunkiseudun yleisistä kirjastoista. Kaikki teokset löytyvät maamme korkakoulukirjastoista, kaksi ensin mainittua teosta (Hayterin ja Bridgen teokset) voi saada kaukolainatuksi oman lähikirjaston kautta. Bridgen teos Understanding Enterprise löytyy tosin vain uudempana, kolmantena painoksena kirjastoissa, kysyttyä toista painosta ei löydy. Kolmas teos ( Shane, Scott : A general theory of entrepreneurship) löytyy myös Helsingin yliopiston kirjastossa, joten sitä ei kaukolainata pääkaupunkiseudulla.
Jos jotain kirjaa on yksi kappale kaikissa suomen kirjastoissa, montako niitä on? Entä jos kirjaa on yksi kappale vain kaikissa tavallisissa kirjastoissa eli… 1193 2.4.2007 Tähän kysymykseen on vastattu palvelussamme jo aiemmin. Kopioin vastauksen http://www.kirjastot.fi/fi-FI/tietopalvelu/kysymys.aspx?questionID=d0c9… arkistosta tähän: Suomen kirjastoverkosto jaetaan kunnallisiin yleisiin kirjastoihin sekä tieteellisiin kirjastoihin. Lisäksi on lukuisia erikoiskirjastoja sekä yrityskirjastot. Lisää aiheesta: http://www.minedu.fi/OPM/Kirjastot/kirjastoverkosto/?lang=fi http://www.kirjastot.fi/fi-FI/kirjastot/ Yleisiä kirjastoja (pääkirjastot, sivukirjastot ja laitoskirjastot) Suomessa oli 939 vuonna 2005, lisäksi vielä kirjastoautot sekä muita palvelupaikkoja. Lisää yleisten kirjastojen tilastoista: http://tilastot.kirjastot.fi/ http://www.minedu.fi/OPM/Kirjastot/tilastot/?lang=fi Suomessa on n. 700...
Montako kirjastoa Suomessa on? 1954 19.1.2007 Suomen kirjastoverkosto jaetaan kunnallisiin yleisiin kirjastoihin sekä tieteellisiin kirjastoihin. Lisäksi on lukuisia erikoiskirjastoja sekä yrityskirjastot. Lisää aiheesta: http://www.minedu.fi/OPM/Kirjastot/kirjastoverkosto/?lang=fi http://www.kirjastot.fi/fi-FI/kirjastot/ Yleisiä kirjastoja (pääkirjastot, sivukirjastot ja laitoskirjastot) Suomessa oli 939 vuonna 2005, lisäksi vielä kirjastoautot sekä muita palvelupaikkoja. Lisää yleisten kirjastojen tilastoista: http://tilastot.kirjastot.fi/ http://www.minedu.fi/OPM/Kirjastot/tilastot/?lang=fi Suomessa on n. 700 tieteellistä kirjastoa (http://www.lib.helsinki.fi/kirjastoala/tilasto/tilasto.html). Tieteellisiin kirjastoihin lasketaan yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kirjastot sekä...
Mitkä ovat tieteelliselle kirjastolle asetettavat vaatimukset? 846 11.10.2006 Opetusministeriön sivulla http://www.minedu.fi/OPM/Kirjastot/kirjastoverkosto/tieteelliset_kirjas… kerrotaan esim. näin: Tieteelliset kirjastot Tieteelliset kirjastot toimivat korkeakouluopetuksen, opiskelun ja tutkimuksen tukena ja koostuvat yliopistojen kirjastoista, ammattikorkeakoulujen kirjastoista ja erikoiskirjastoista. Tieteellisiä kirjastoja on yli 200. Tieteellisten kirjastojen ytimen muodostavat yliopistojen kirjastojen, Varastokirjaston sekä kansalliskirjastona toimivan Helsingin yliopiston kirjaston muodostama yliopistokirjastojen verkosto. Yliopiston kirjastot ovat yleisiä tutkimuskirjastoja, joihin on vapaa pääsy myös muilla kuin yliopiston opiskelijoilla. Yliopistot saavat rahoituksensa valtiolta ja päättävät itsenäisesti...
Kuinka monta tieteellistä kirjastoa on rekisteröity Suomessa. 1160 24.1.2006 Helsingin yliopiston kirjaston ylläpitämä Tieteellisten kirjastojen etusivu (http://www.lib.helsinki.fi/tilke/index.html) listaa Suomen tieteelliset kirjastot seuraavasti: Kansalliskirjasto 1 kpl, yliopistokirjastot 22 kpl, ammattikorkeakoulukirjastot 33 kpl, muut oppilaitoskirjastot 3 kpl, erikoiskirjastot 53 kpl.
Mitkä eri säädökset ja lait säätelevät kirjaston toimintaa? 961 10.2.2005 Yleisten kirjastojen toimintaa koskevat lait löytyvät opetusministeriön kotisivuilta osoitteesta http://www.minedu.fi/opm/kulttuuri/kirjastot/hallinto/index.html Tieteellisten kirjastojen toimintaa sääteleviä lakeja löydät kirjastot.fi palvelusta tai osoitteesta http://www.lib.helsinki.fi/tilke/lait.html Eduskunnan kirjaston toimintaa säätelee oma laki Laki eduskunnan kirjastosta http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1984/19840983?search%5Btype%5D=pi… Erikoiskirjastojen toiminnasta saattaa olla mainintoja asianomaisen viranomaisen toimintaa koskevissa säädöksissä. Jos haluat ottaa mukaan nämäkin, sinun on tehtävä haku finlexin www.finlex.fi Säädökset alkuperäisinä tietokantaan, mutta tässä haku kirjasto* tuottaa todella paljon viitteitä.
Mistä löytäisin tietoa Suomen tieteellisten kirjastojen historiasta? Onko esim. yhtenäistä kirjaa, kuten yleisistä kirjastoista? 1068 9.12.2004 Tieteellisten kirjastojen historiasta voi löytää tietoja kirjaston tietokannasta esim. asiasanoilla TIETEELLISET KIRJASTOT (kaksiosainen asiasana), YLIOPISTOKIRJASTOT, HISTORIA. Jyväskylän kaupunginkirjastosta löytyy asiasanayhdistelmällä TIETEELLISET KIRJASTOT / HISTORIA esim. seuraavia kirjoja: HÄKLI, Esko: Tieteellisen kirjaston synty Suomessa ja Savossa; 1988 BIBLIOTHECA academica: Helsingin yliopiston kirjasto - Suomen kansalliskirjasto; 2001 JOKIPII, Mauno: Jyväskylän tieteellinen kirjastotoimi 85 vuotta; 1997 Asiasanahaussa termillä TIETEELLISET KIRJASTOT löytyy enemmän teoksia, esim. MÄKINEN, Ilkka: Puoli metriä mietintöjä: tieteellisten kirjastojen ja informaatiopalvelujen suunnittelun kehitys Suomessa toisen maailmansodan jälkeen...
Mikä on tieteellisten kirjastojen yhteinen email-osoite, jonka avulla voisi tiedustella, missä kirjastoissa on käytössä Geobase-tietokanta? 808 17.4.2002 Yleisesti tieteellisiä kirjastoja koskevia asioita voit kysyä Helsingin yliopiston kirjastosta - Suomen kansalliskirjastosta (HYK-palvelu@helsinki.fi). Tällä hetkellä Geobase on käytössä Helsingissä Kumpulan tiedekirjastossa, joka on kaikille avoin kirjasto ( http://www.kumpula.helsinki.fi/kirjasto ). Kansallinen elektroninen kirjasto FinELib ( http://www.lib.helsinki.fi/finelib ) hankkii elektronisia aineistoja yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yleisten kirjastojen käyttöön, ja vuodeksi 2003 Geobasea on ehdotettu laajempaan käyttöön.
Millaiset ovat tieteellisten kirjastojen maksuperusteet? 744 2.4.2002 Tieteellisillä kirjastoilla ei ole yhteisiä maksuperiaatteita. Jokainen kirjasto vahvistaa omat maksunsa ja vaihtelu maksujen suuruudessa on aika laaja. Olisi hyvä tietää minkä kirjaston maksuja haet. Tilkkeen sivuilta, http://www.lib.helsinki.fi/tilke/ pääset katsomaan eri kirjastojen palveluhinnastoja. Haluan esim. katsoa Jyväskylän yliopiston kirjaston maksuja. Valitsen kirjasto otsikon alta yliopistokirjastot-Jyväskylän yliopiston kirjastot-palvelut-palveluhinnasto.
Olen koko aamupäivän etsinyt tietoa siitä, mistä löytyisi kaikkien suomalaisten kirjastojen yhteystiedot yhdellä sivulla. Nettisivullanne on kyllä kaikkien… 1391 8.10.2001 Kirjastot.fi -sivustoon on koottu sivulle Suomen kunnan/kaupunginkirjastojen yhteystiedot, http://www.kirjastot.fi/kirjastot/ Täältä löytyvät siis yleisten kirjastojen tiedot, myös kunnan/kaupunginkirjastojen omia Internet-sivuja. Yleisten kirjastojen osalta lisätietoja voi kysyä osoitteesta toimitus@kirjastot.fi . Suomen tieteellisten kirjastojen oppaasta löytyvät yliopiston kirjastot http://www-db.helsinki.fi/kirjastot/ TILKE - Suomen tieteellisten kirjastojen sivun kautta löytyvät ammattikorkeakoulukirjastot ja erikoiskirjastot http://www.lib.helsinki.fi/tilke/
Mistä osoitteesta löytäisin tilastotietoa, raportteja tms. ihmisten kirjastossa käymisestä? 897 12.12.2000 Yleisten kirjastojen tilastoja 1990-luvulta löytyy Kirjastolehden sivuilta osoitteesta http://www.fla.fi/kirjastolehti/faktat/tilastva.html ja Opetusministeriön kulttuuripoliittisen osaston perustilastoista osoitteesta http://www.kirjakaapeli.lib.hel.fi/opm-kupo/kirjastotilastot1999/ .Tieteellisten kirjastojen tilastoja löytyy yliopistokirjastojen yhteistilastosta osoitteesta http://www.lib.helsinki.fi/hyk/kt/tilasto.html Kannattaa tutkia myös BTJ-Kirjastopalvelun vuosittain julkaisemaa kirjastotilastoa, uusin "Kirjastot 1999: yleisten ja tieteellisten kirjastojen toiminta" (2000).
Mistä voisin saada tietää kuinka monta kirjastoa suomessa on ? Tarkoitan kaikenlaisia kirjastoja, sekä kunnan, että yliopistokirjastoja, ja myös… 2453 28.11.2000 Yleisten kirjastojen lukumäärä vuonna 1999 oli 948, joista sivukirjastoja 401 ja laitoskirjastoja 111. Sairaalakirjastot ovat laitoskirjastoja.Tilastotiedot löytyvät Opetusministeriön kulttuuripolitiikan osaston perustilastoista ja ovat luettavissa internet-osoitteessa http://www.kirjakaapeli.lib.hel.fi/opm-kupo/kirjastotilastot1999/ . Tilastossa on mainittu myös kirjastoautojen ja muiden palvelupaikkojen lukumäärä. Tieteellisten kirjastojen lukumääärä vuoden 1996 tilastossa on ilmoitettu seuraavasti: kirjastojen lukumäärä 370 ja toimipisteet 465. Tiedot löytyvät Suomen tieteellisten kirjastojen (TILKE) internet-sivuilta osoitteessa http://www.lib.helsinki.fi/hyk/kt/tilasto.html . Helsingin yliopiston kirjaston yhteistyösihteeristö...
Missä säädetään tieteellisten kirjastojen toiminnasta? Ja löytyisikö ko. lakia/asetusta verkosta? 853 25.8.2000 Tieteelliset kirjastot ovat hallinnollisesti oman kehysorganisaationsa osa. Suomen tieteelliset kirjastot ovat pääosin yliopistojen ylläpitämiä. Niiden rinnalla on joukko tutkimuslaitosten, virastojen ja muiden oppilaitosten kirjastoja. Erillinen laki on olemassa Eduskunnan kirjastosta, Varastokirjastosta ja Näkövammaisten kirjastosta. Kansalliskirjastona toimii Helsingin yliopiston kirjasto. Sitä koskevat säädökset löytyvät yleisestä yliopistolaista ja asetuksesta. Yliopistolaki 27.6.1997/645. Kysy kirjastonhoitajalta-etätietopalvelun arkistosta (http://tietopalvelu.kirjastot.fi/asiasanahaku_main.asp?id=1663&arkisto=…) löytää hakusanalla tieteelliset kirjastot 25.1. 2000 päivätyn vastauksen, jossa selviteään Suomen...
Missä sijaitsee Valtion kirjasto? 1072 19.6.2000 Mainitsemaasi kirjastoa (Valtion kirjasto) ei mielestäni ole olemassa, mutta annan tässä muutaman ehdotuksen, jota saatat ehkä tarkoittaa. Yliopiston kirjasto, joka toimii myös kansalliskirjastona, on kokoelmiltaan kaikkein suurin kirjasto ja valtion ylläpitämä, joten saatat tarkoittaa tätä. Muita ehdotuksia ovat Eduskunnan kirjasto Aurorankatu 6:ssa ja Kansallisarkisto Rauhankatu 17:ssa. Molemmissa kirjastoissa on suuret kokoelmat hallinto- ja yhteiskuntatieteelistä kirjallisuutta. Jos mikään näistä ei vaikuta siltä, mitä haet, voitko kysyä asiaa uudestaan ja kertoa vähän tarkempia tuntomerkkejä. Tieteellisten kirjastojen yhteystiedot löytyvät www-osoitteesta http://hul.helsinki.fi/tilke/
Mitä ja missä ovat keskuskirjastot? 1369 25.1.2000 Helsingin kaupunginkirjasto toimii Suomen yleisten kirjastojen keskuskirjastona. Keskuskirjastotoiminta perustuu kirjastoasetukseen. Sen mukaan yleisten kirjastojen keskuskirjaston tehtävät ovat mm. toimia yleisten kirjastojen valtakunnallisena kaukopalvelukeskuksena ja edistää toisaalta yleisten kirjastojen sekä toisaalta yleisten ja tieteellisten kirjastojen yhteistoimintaa. Keskuskirjaston näkyvintä toimintaa on kaukolainapalvelu. Lisää tietoa yleisten kirjastojen keskuskirjaston tehtävistä saat esimerkiksi Fast-hakupalvelun kautta hakusanalla "keskuskirjasto" tai osoitteesta http://www.kirjastot.fi/kirjastoala/keskuskirjasto/tehtavat.htm. Lisäksi Suomessa toimii kymmenen tieteellistä keskuskirjastoa, joiden tehtävänä Valtioneuvoston...