peruskoulu

27 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–20.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Minä päivänä koulut alkoivat vuonna 1991? Oliko aloituspäivä sama koko maassa? 67 16.6.2021 Helsingin Sanomien artikkelissa vuodelta 1991 kerrotaan, että puolet Suomen kuntien peruskouluista ja lukioista aloitti lukuvuotensa tiistaina 13.8.1991. Koulut alkoivat pääsääntöisesti viimeistään 14. tai 15. elokuuta. Muutamat koulut olivat alkaneet jo aikaisemmin.  Koulun aloituspäivää ei ole laissa määritelty, ja kukin kunta voi päättää aloituspäivän itse. Yleensä aloituspäivä sijoittuu elokuun puoliväliin:https://fi.wikipedia.org/wiki/Lukuvuosihttps://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980852
Miten peruskoulut nimettiin Neuvostoliitossa 1970-luvulla? 45 2.2.2021 Tutkimani neuvostokouluja käsittelevät kirjalliset lähteet keskittyivät etupäässä koulutusjärjestelmän kuvaamiseen eivätkä ne varsinaisesti puuttuneet koulujen nimeämiseen. Satunnaisten vastaani tulleiden esimerkkien perusteella kuitenkin arvelisin, että koulujen nimet ovat olleet tyyppiä "Oppikoulu numero 1". Neuvostoliittolainen koulutusjärjestelmä ei sinänsä paljon poikennut nyky-Venäjän vastaavasta. Peruskoulu oli kymmenvuotinen yhtenäiskoulu. Alaluokilla opetuksesta vastasivat pääasiassa luokanopettajat, mutta neljänneltä lähtien siirryttiin aineopettajajärjestelmään. Kahdeksannen luokan lopussa kaikki suorittivat pääsytutkinnon, minkä jälkeen osa oppilaista siirtyi erilaisiin ammattioppilaitoksiin, osa jatkoi kaksivuotisessa "...
Kiitos mainiosta palvelusta. Olisin etsimässä novellia seuraavilla tuntomerkeillä: Kyseinen novelli oli mahdollisesti osa kokelmaa, luin tämän suomen kielellä… 41 21.1.2021 Voisiko kyseessä olla Aino Kontulan "Herra Rehtori" (Ajatus, 2009):https://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__Rb1888417?lang=fin tai saman tekijän "Rexi on homo ja opettajat hullui!" (Ajatus, 2005):https://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__Rb1752987?lang=fin tai edelleen saman tekijän "Ei eläinkokeita - käyttäkää mopoja!" (Ajatus, 2007):https://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__Rb1798380?lang=fin Varsinkin tuo makaaberius ja inhorealistisuus viittaa johonkin näistä. Aino Kontulan teoksia Kirjasammossa:https://www.kirjasampo.fi/fi/kulsa/kauno%253Aateos_38982https://www.kirjasampo.fi/fi/kulsa/kauno%253Aateos_41612
Mistä löydän valtakunnalliset peruskoulun opetussuunnitelmat 1970 eteenpäin? 68 20.10.2020 Vanhemmat ovat kirjamuotoisina. Netti kun yleistyi vasta 1990-luvulla. Esim. Frank monihaulla löytyy POPS-70 Turun, Oulun, Itä-Suomen ja Jyväskylän yliopistojen kirjastoista. Myös aikalaismuisteloita löytyy vielä netistä. Esim. http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2019/01/vuoden-1970-pops.html  
Mistähän löytyisi luettavaksi lähinnä 60-luvun, myös 70-luvun, lut- ja ort.uskonnon oppikirjoja? 68 1.8.2020 Helmet-kirjastojen kokoelmista löytyy joitakin vanhoja uskonnon oppikirjoja tuolta ajanjaksolta. Löydät kirjat hakusanoilla "uskonto oppikirjat". Rajaa tämän jälkeen hakutulos haluamaasi ajanjaksoon tulossivun vasemmassa laidassa olevilla rajoittimilla. Sinun kannattanee kuitenkin vierailla Helsingin yliopiston kirjaston pääkirjastossa Kaisa-talossa. Siellä on hyvin laaja kokoelma vanhoja oppikirjoja, joita saa myös kotilainaan. Voit tarkastella kokoelmaa Helka-haulla. https://helka.finna.fi/ Kirjasto on kaikkien kansalaisten avoimesti käytettävissä. Mikäli haluat lainata kokoelmasta jotain, saat kirjastokortin Kaisa-talon asiakaspalvelusta.  https://www.helsinki.fi/fi/helsingin-yliopiston-kirjasto
Mikä on keskimääräinen peruskoulun päättötodistuksen keskiarvo? 5042 6.6.2017 Tarkempia tietoja päättötodistusten keskiarvojen keskiarvosta täytyy tiedustella Opetushallituksesta, mutta jotain tilastoja kirjastonhoitajat asiasta löysivät. Kuuden suurimman kaupungin päättötodistusten keskiarvot (7,5 – 8,1) löytyvät pdf-tiedoston sivulta 24 osoitteesta http://www.tampere.cloudnc.fi/download/noname/%7B0d5e8e60-f620-4a72-adc… Tyttöjen ja poikien välillä keskiarvoissa on huomattavaa eroa, kuten näkyy kaaviosta sivulla 17, osoitteesta http://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/suomi_nuorten_kasv… On kuitenkin hyvä pitää mielessä, että keskiarvot eri oppilaitosten välillä, erityisesti lukio- ja ammattikoulutasolla, ovat huonosti toisiinsa verrattavissa, kuten selviää Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen...
Voisiko jostain löytyä nimilistoja Espoon Kauklahden koulun vuoden 1984 peruskoulun päättäneistä? 474 31.1.2017 Tiedot peruskoulun päättäneistä jonakin vuonna lienevät talleessa ainakin kunkin koulun ja kaupungin arkistoissa. Koulun tietoja etsittäessä on syytä ottaa huomioon se, että koulu on voinut muuttaa nimeä, on voitu lopettaa tai liittää johonkin toiseen kouluun. Tässä kysymyksessä tarkoitettaneen Espoon yhteislyseon koulua, joka oli useita vuosia nimeltään Kauklahden koulu, mutta on ottanut takaisin vanhan alkuperäisen nimensä. Espoon yhteislyseon koulun yhteystiedot: http://www.espoo.fi/fi-FI/Paivahoito_ja_koulutus/Perusopetus/Peruskoulu… Myös Espoon kaupungin sivistystoimen tietopalvelu voisi osata auttaa: Puhelinpäivystys (arkisin klo 9-11) 050 395 2215. Sähköposti: sito.tietopalvelu@espoo.fi http://www.espoo.fi/fi-FI/Espoon_kaupunki/...
Onko teillä Kouvolan kirjastossa oheisia kirjoja: - Kolhi, Hämäläinen, Päivärinta: Forum 7, Historian kirja - Leinonen, Lehtinen, Nyberg: Biologia, sisävedet … 375 26.8.2016 Meiltä löytyy ilmeisesti etsimästäsi biologian oppikirjasta vanha versio: Koulun biologia. Sisävedet, 2004. Meillä ei juurikaan ole peruskoulun oppikirjoja kokoelmissamme. Forumia löytyy osaan 6 asti.
Olen aloittamassa iltalukiota keski-iällä. Mm. matikka on päässyt unohtumaan liki kokonaan, luulisin. Mitä kirjoja löytyy peruskoulun matikka 7-9 ja kemia 8-9… 711 20.4.2015 Helmet-kirjastoista löytyy joitakin peruskoulun yläkoulun matematiikan kirjoja: - Kuutio yksilölliseen opetukseen. % / Olli Latva, Sanna Hassinen, Jari-Pekka Makkonen, Aulis Tolvanen - Kuutio. % / Olli Latva, Sanna Hassinen, Jari-Pekka Makkonen, Aulis Tolvanen - Kolmio : matematiikan tietokirja / Olli Latva, Aulis Tolvanen, Tuulikki Tuomaala, Rita Järvinen, Jari-Pekka Makkonen - Laskutaito. 8 / Teuvo Laurinolli, Raija Lindroos-Heinänen, Erkki Luoma-aho, Timo Sankilampi, Kirsi Talvitie, Outi http://haku.helmet.fi/iii/encore/search/C__Smatematiikka%20peruskoulu%2… Tässä kemian kirjoja: - Avain. Kemia. 1 / Jarmo Happonen, Martti Heinonen, Helena Muilu, Kimmo Nyrhinen, Hanna Saarinen - Aine ja energia. Kemia. 2 : Yksilölliseen oppimiseen...
Onko pakkosuomen tunteja viikoittain yhtä paljon kuin pakkoruotsin ja alkaako sen opiskelu yhtä varhain kuin suomea äidinkielenään puhuvilla? Olen kotoisin… 840 3.9.2014 Perusopetuslain mukaan toinen kotimainen kieli on kaikille pakollinen oppiaine. Termillä tarkoitetaan siis joko suomea tai ruotsia sen mukaan, mitä kieltä suomalainen puhuu äidinkielenään. Toista kotimaista kieltä täytyy opiskella joko A1-kielenä peruskoulun 3. luokalta, A2-kielenä peruskoulun 4. tai 5. luokalta tai viimeistään B1-kielenä 7. luokalta alkaen. Näistä A1- ja B1-kielet ovat pakollisia ja A2-kieli valinnainen. Näin ollen kaikki oppilaat opiskelevat toista kotimaista kieltä joko peruskoulun 3. tai 7. luokalta lähtien, ja osa saattaa valita sen näiden kahden lisäksi peruskoulun 4. tai 5. luokalla. Ylioppilastutkinnossa toisen kotimaisen kielen koe on nykyään vapaaehtoinen. Opetushallituksen vuonna 1999 julkaiseman tutkimuksen...
Kauanko rehtoreilla on lomaa kouluvuotena, eli syys,-joulu-,talvi ja kesäloma? 3588 30.12.2013 Opettaja-lehdessä sanotaan näin: "Peruskoulujen rehtorit ovat kokonaistyöajassa, joka on toiminnalliset vaatimukset huomioon ottava toimistotyöaika. Vuosilomaa on 38 päivää." http://www.opettaja.fi/cs/Satellite?c=Page&pagename=OpettajaLehti%2FPag… Kuntien opetusalan, myös rehtorien, vuosiloma määräytyy Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) mukaan: http://www.kuntatyonantajat.fi/fi/ajankohtaista/yleiskirjeet/2011/Docum…
Haluaisin katsella, millaisia peruskoulun ala-asteen uskonnon oppikirjat ovat nykyään. Kysyin Töölön kirjastossa, ja siellä ei kuulemma ole sellaisia ollenkaan… 1730 17.1.2013 Peruskoulun oppikirjoja - siis myös uskonnon oppikirjoja - löytyy Helsingin yliopiston kirjaston kokoelmista. Uskonnon oppikirjat kuuluvat pääasiassa käyttäytymistieteellisen tai teologisen tiedekunnan kirjaston kokoelmiin. Kirjojen tarkemmat julkaisu-, saatavuus- ja sijaintitiedot löytyvät Helka-tietokannasta (ks. linkki alla). Yliopiston kirjaston kokoelmat ovat kaikkien täysi-ikäisten kansalaisten käytettävissä. Saat lainauskortin paikan päällä. Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan kirjasto Minerva sijaitsee Helsingin Kruunuhaassa. Teologisen tiedekunnan kokoelmat puolestaan sijaitsevat Helsingin yliopiston pääkirjastossa Kaisa-talossa. Kirjastojen yhteystiedot löydät alla olevasta linkistä. https://helka.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon....
Löytyykö kirjastosta peruskoulun 7-9 luokan oppikirjoja? 1580 22.10.2012 VASKI-kirjastoista ainakin Turun kaupunginkirjaston pääkirjaston nuortenosasto Stoorista löytyy useamman yläkoulun oppiaineen oppikirjoja. Oppikirjoja on hankittu kokoelmaan näytteenomaisesti. Kustakin oppiaineesta on hankittu jokin sarja. Uudet sarjat löytyvät avohyllystä ja kirjaston varastosta löytyy myös vanhempia oppikirjasarjoja. Myös varastokirjoissa sovelletaan näytteenomaisuutta - eli kaikkia ei varastoida. Oppikirjoista on varastoitu hieman kattavammin ainoastaan äidinkielen ja kirjallisuuden yläkoulun oppikirjoja. Voit etsiä oppikirjaa kirjaston tietokannasta http://www.vaskikirjastot.fi kirjoittamalla hakukenttään haluamasi oppiaineen nimen (esim. "matematiikka") ja "yläkoulu". Näytteenomaisuuteen on päädytty, koska...
Sammonlahti! (Lappeenranta) Tiedustelen, että onko teille tilattuna (tai pääkirjastossa) kasvatus- ja opetusalan lehtiä? Tarkoitan lähinnä peruskoulu opetusta… 757 3.10.2012 Pääkirjastoon tulee seuraavat lehdet, jotka voisivat sinua kiinnostaa: Kasvatus (säilytetään jatkuvasti, on vuodesta 1970 alkaen) Koululainen (on vuodesta 2009 alkaen) Lapsen maailma (on vuodesta 1989 alkaen) Nuorisotutkimus (säilytetään kymmenen vuotta) Nuoristotyö (säilytetään kymmenen vuotta) Opettaja (säilytetään jatkuvasti, on vuodesta 1974 alkaen) Sammonlahteen tulee: Koululainen (on vuodesta 2009 alkaen) Voit tutkia tarkemmin kirjaston lehtilistaa kotisivullamme http://www.lappeenranta.fi/Suomeksi/Palvelut/Kirjasto/Palvelut_A-O/Leht… Lehtien uusinta numeroa ei saa kotilainaan, muuten lehdet ovat lainattavissa. Laina-aika on kaksi viikkoa.
Tahtoisin tietää, miten monta yleistä kirjastoa Suomessa on. Lisäksi haluaisin tietää, miten monta peruskoulun opettajaa Suomessa on. Ja vielä: Miten monessa… 1276 6.8.2012 Hei, Suomessa oli vuonna 2011 (pois lukien Ahvenamaa) 836 yleistä kirjastoa. Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriö, Tilastovertailu yleisten kirjastojen toiminnasta vuosina 2010-2011 (pdf) http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Kirjastot/tilastot/liitte… Tilastokeskuksen Työssäkäyntitilaston 2009 mukaan Suomen työllisessä työvoimassa oli 31.12.2009 yhteensä 29 308 peruskoulun ja lukion lehtoria ja tuntiopettajaa. Lähde: Tilastokeskus, Työssäkäyntitilasto, Tietokantataulukot, Työllinen työvoima ammattiryhmän, sukupuolen ja iän mukaan 2006-2009 http://pxweb2.stat.fi/Database/StatFin/Vrm/tyokay/tyokay_fi.asp Suomessa 81 % kotitalouksista oli internetyhteys vuonna 2010. Tilastokeskuksen teito- ja viestintätekiniikan käyttö tilastoa ei...
Teen parhaillani gradua siitä miten saamelaisia esitetään suomalaisissa koulukirjoissa. Haluaisin tiedustella onko suomalaisissa kirjastoissa missään päin… 1154 16.4.2012 Ainakin täältä kannattaa kysyä tarkemmin: Lastenkirjainstituutti - 1.470 niteen aapis- ja lukukirjakokoelma http://www.lastenkirjainstituutti.fi Käyttäytymistieteiden kirjasto / Helsingin yliopisto, oppimiskeskus Minerva - kotimaisia peruskoulun ja lukion oppikirjoja oppiaineittain ryhmiteltynä -kansa- ja oppikoulun sekä kansalais- ja ammattikoulun oppikirjoja kouluasteittain järjestettynä http://www.helsinki.fi/kirjasto/keskusta/palvelut/minerva.htm Myös Oulun yliopiston tiedekirjasto Pegasuksessa on vanhoja oppikirjoja. Vanhin aineisto on saatavana ainoastaan lukusali- ja tutkijakäyttöön. http://www.kirjasto.oulu.fi/index.php?id=90 Helsingin yliopiston Kansalliskirjastossa on niin ikään vapaakappalekokoelma, jonne on arkistoitu...
Jos haluaisi tehdä aloitteen, että peruskoulun lomia muutettaisiin siten, että kesälomasta siirrettäisiin lomapäiviä pääsiäistä edeltävälle viikolle, niin… 934 16.4.2012 Koulujen loma-ajoista päättävät opetuksen järjestäjät eli niitä koskevat aloitteet tulee tehdä oman kunnan opetustoimelle. http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/yleissivistaevae_koulutus/perusopetus…
Etsin tietoa suomalaisesta koulujärjestelmästä peruskoulun osalta. Ensisijaisesti olen kiinnostunut peruskoulun vaiheista historiasta nykypäivään. Löytyisikö… 2632 21.6.2011 Alla mainitut kirjat käsittelevät mm. peruskoulun historiaa. Kaikki ne löytyvät Helmet-kirjastojen kokoelmista: www.helmet.fi - Yhtenäisen peruskoulun menestystarina / toimituskunta: Kauko Hämäläinen, Aslak Lindström ja Jorma Puhakka (pj.) (2005) - Kansakoulusta peruskoulujärjestelmään : oppivelvollisuuskoulu Vantaalla 1967-2007 / Martti Hölsä (2010) - Uuteen sivistysajatteluun : vaikuttajia ja vaikuttavuutta / Liekki Lehtisalo (2009) - Järki hyvä herätetty : koulu politiikan pyörteissä / Jukka Sarjala (2008) - Koulutuksen aatteita, rakenteita ja toimijoita (2008) Helmet-kirjastoissa on jonkin verran koulun opetussuunnitelmia, osin varsin vanhojakin. Ne löytyvät, kun kirjoitat Helmet-haun hakuruutuun opetussuunnitelmat. Alla tiedot...
Montako sekä suomen- että ruotsinkielistä peruskoulun ala/yläastetta ja lukiota sekä ammatillista oppilaitosta oli yhteensä Suomessa v 2000? Paljonko oppilaita… 3229 9.2.2011 Tilastokeskuksen mukaan peruskouluissa oli 593 451 oppilasta vuonna 2000. Peruskouluja oli yhteensä 4 022. (http://stat.fi/til/pop/2000/pop_2000_2004-05-31_tie_001.html, taulukko: http://stat.fi/til/pop/2000/pop_2000_2004-05-31_tau_001.xls) Lukioita oli 477 (määrässä ovat mukana perus- ja lukioasteen käsittävät lukiokoulutusta antavat koulut - varsinaisia lukioita oli varsinaisia lukioita oli 441). Oppilaita oli 130 032. Lähteet: Koulutuksen määrälliset indikaattorit 2003 (Opetushallitus, 2003), Koulutuksen määrälliset indikaattorit 2010 (Opetushallitus, 2010). Molemmat julkaisut ovat saatavilla internetissä: http://www.oph.fi/download/47916_Indikaattorit_2003.pdf, http://www.oph.fi/download/130716_Koulutuksen_maaralliset_indikaattorit…...
Millaisia ideologisia tavoitteita oppiaineilla on? 699 18.10.2010 Lyhyesti voitaneen todeta, että oppiaineisiin ei sisälly varsinaisia ideologisia tavoitteita. Toisaalta historian kuluessa on ideologisia tavoitteita ilmennyt, kuten 30-luvulla Suomessa historiaan oppiaineena liittyi isänmaallinen kasvatus. Toisin sanoen tulevaisuudessa historioitsijat voivat havaita nyky-yhteiskuntaa tutkiessaan joitakin painotuksia opetuksessa, mitkä nykyhetkessä eivät tunnu varsinaiselta ideologiselta kasvatukselta. Lisätutkimusta varten oppiaineista sekä opetussuunnitelmista on löydettävissä kirjallisuutta. Kannattaa tutustua ainakin seuraaviin teoksiin: Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet (1985, 1994 ja 2004) Kasvatus -ja koulukysymys Suomessa vuosisatojen saatossa (2007), Suoranta, Juha: Kasvatuksellisesti...