kreikan kieli

24 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–20.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Kun jättiläishai on megalodon ja sapelihammastiikeri smilodon yms. niin tarkoittaako tuo -don jotain? 128 1.8.2023 Affiksit -odon, -odont, -odonto- viittaavat kreikan kielen hammasta tarkoittavaan sanaan ὀδούς (odoús). Näin ollen suurihammashai megalodonin nimi tarkoittaa nimenomaan suurta hammasta (kre. megálo- "suuri" + odónt-, odoús "hammas". Sapelihammaskissojen smilodon-suvun nimi taas tarkoittaa "lihaveitsihammasta" (kre. smíle "lihaveitsi" + odónt-, odoús "hammas".
Luin että sarkofagi tarkoittaa lihansyöntiä tai jotain siihen päin. Miksi niitä hauta-arkkuja kutsutaan sarkofageiksi? 253 14.3.2022 Näin äkkiseltään en onnistunut löytämään kirjastostamme käsiini etymologista sanakirjaa, joka selittäisi sanan alkuperää. Internetistä kuitenkin löytyy selitys sanalle. Esimerkiksi Wikisanakirjasta löytyy sana-artikkeli: https://fi.wiktionary.org/wiki/sarkofagi Artikkeli kertoo sarkofagi-sanan alkuperästä seuraavaa: Etymologia ranskan ja latinan kautta muinaiskreikasta, sanoista σάρξ 'liha' ja -φάγος verbistä ἔφαγον 'syödä', mikä tarkoittaa 'lihaa syövä', 'lihansyöjä', alun perin fraasista lithos sarkophagos, 'lihaa syövä kivi' Saman selityksen antaa esimerkiksi Encyclopedia Britannica: https://www.britannica.com/topic/sarcophagus (Greek sarx, “flesh,” and phagein, “to eat”) ---religious and folkloristic ideas may have been...
Onko kuvan kreikankielisessä passileiman päiväyksessä kyseessä päivämäärä, 2 kesäkuu 1985, vai 2 heinäkuu 1985? 105 10.9.2021 Passi on leimattu 2. kesäkuuta. Kesäkuu on kreikaksi Ιούνιος, júnios.   Suomi-kreikka-suomi sanakirja (toim. Eleftherios Gavrielides et al., 2009)
Puhutaanko yhä Iliaan ja Odysseian lauluista, vai käytetäänkö niistä nimitystä kirja? 204 17.12.2020 Ilias ja Odysseia jakaantuvat molemmat kahteenkymmeneenneljään osaan. Näiden osien vakiintunut nimitys on yhä laulu. Nimitys tulee suurella todennäköisyydellä 500-luvulta eKr., jolloin ammattirunonlaulajat alkoivat Ateenassa esittää molempia eepoksia Suuri Panathenaia -juhlassa. Tällöin sekä Ilias että Odysseia jaettiin 24:ään rapsodiaan (ῥαψῳδία). 
Onko Kalevalaa käännetty kreikaksi? Jos on niin mistä sen voisi hankkia itselle. 226 24.8.2020 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (SKS) kirjastossa on lainakappaleet kreikankielisen Kalevala-valikoiman painoksista 1991 ja 2004. Sieltä saa kaukolainoja oman kirjaston kautta. https://www.finlit.fi/fi/kirjasto Kalebala : to finlandikó épos Ekman, R. W. ; Martzoúkou, María N. Kastaniōtēs cop. 2004. [2., täyd. p.] Julkaisija  Athēna : Kastaniōtēs cop. 2004. ISBN 960-03-3729-2 nidottu Kirjaa voi etsiä myös nettidivareista, myös kreikkalaisista koska kustantaja on kreikkalainen.  
Sana ikävoitto esiintyy mm vanhassa Homeros-käännöksessä. Mitä se tarkoittaa ja mikä on tämän hienon sanan historia? 165 20.5.2020 Sana "ikävoitto" tosiaan esiintyy Otto Mannisen Ilias-suomennoksessa (2.662-664): Kasvoi Tlepolemos katon kauniin all', ikä karttui, niin jopa taatoltaan oman löi enon hengeti kerran, surman hält' ikävoitto Likymnios sai, vesa Areen. Lainaus on niin sanotusta homeerisesta laivaluettelosta, jossa Ilias-eepoksen runoilija kuvaa ne kreikkalaisten joukko-osastot, jotka purjehtivat Troijaan. Tlepolemos oli rodoslaisten joukkojen komentaja, Likymnios taas oli Tlepolemoksen isosetä. Mannisen käännöksessä "ikävoitto" kääntää kreikan γηράσκοντα-sanan (gēráskonta), joka on γηράσκω-verbin (gēráskō) partisiippi. Sanan perusmerkitys on "vanheta" ja siihen myös "ikävoitto"-sana viittaa. Likymnios oli siis iäkäs mies silloin, kun Tlepolemos hänet...
Löytyisikö sanan "kritiikki" etymologia tiiviisti ilmaistuna? Toivoisin saavani tietää myös käyttämänne lähteen / lähteet. Kiitos! 415 6.5.2020 Kritiikki-sana on lainattu suomen kieleen ruotsista (kritik), johon se puolestaan on lainattu ranskan kielestä (critique). Sanan juuret ovat kreikan kielessä. Kreikan sana kritikos ’arvioimaan kykenevä, erittelytaitoinen’ on johdos erottamista merkitsevästä verbistä krinein. Kritike tekhne tarkoittaa arvioimisen taitoa. Suomen kielessä kritiikki-sanaa on alettu käyttää 1800-luvun loppupuolella. Sana mainitaan Kirjallisessa Kuukauslehdessä vuonna 1870 ja Agathon Meurmanin sivistyssanakirjassa 1886.   Lähde: Kaisa Häkkinen: Nykysuomen etymologinen sanakirja (WSOY, 2004), s. 493
"Kevyet mullat" (toivotaan, kun joku on menehtynyt) onko se kuinka uusi sanonta ja mistä tullut? Kenties jostain toisesta kielestä tms? 3369 4.5.2020 Euripideen Alkestis-näytelmässä (säkeet 463-464) kuoro toivoo (valittaessaan näytelmän päähenkilön kohtaloa), että κούφα σοι χθὼν ἐπάνωθε πέσοι. Suomennettuna ilmaisu olisi "olkoon maa päälläsi kevyt". Hautapiirtokirjoituksissa esiintyvä latinankielinen lause sit tibi terra levis ("olkoon sinulle maa kevyt") todennäköisesti pohjautuu juuri tuohon Euripideen Alkestis-näytelmän ilmaisuun.  Tässä vielä Leena Joen kirjoitus "Kepeät mullat" -ilmaisun taustoista: https://www.kielikello.fi/-/kepeat-mullat.
Onko missään kielessä sanoja, joissa on kolme samaa kirjainta peräkkäin? 1320 25.3.2020 Esimerkiksi kreikankielisessä ἀάατος-sanassa (aaatos) on kolme a-vokaalia peräkkäin: http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0057:entry=a)a/atos Tämän Eesti Keele Instituutin ohjeen mukaan joihinkin viron kielen sanoihin, joissa on kolme samaa kirjainta peräkkäin, voi laittaa yhdysviivan, mutta tämä ei ole pakollista, esimerkiksi plekkkatus = plekk-katus (peltikatto), tikkkontsad = tikk-kontsad (stilettikorot): https://keeleabi.eki.ee/?leht=8&id=106
Usein näkee englannin kielessä kirjoitettavan christmas muodossa xmas. Mistä tyo X on peräisin? 238 4.3.2020 Se on peräisin kreikan kielen X-kirjaimesta (äännearvo kh). Kyseinen khii-kirjain esiintyy usein kristillisissä symboliikassa, sillä se on Kristus-nimen kreikankielisen muodon (Χριστός, khristos) ensimmäinen kirjain.
Onko mahdollista että muinaiskreikassa (koinee-kreikassa) sana "theos" (Jumala/jumala) pystyi olemaan joko substantiivi tai adjektiivi? Etenkin silloin kun … 1299 5.11.2014 Laajat vanhan kreikan sanakirjat, kuten esim. Liddel & Scott näyttävät tuntevan klassisesta kirjallisuudesta tapauksia, joissa ϑεός/theos on luontevinta tulkita adjektiiviksi, joskus se esiintyy myöskin komparatiivimuodossa ϑεώτερος/theooteros. Uuden testamentin kreikan sanakirjat eivät näytä tällaista adjektiivista käyttöä tuntevan, sana tulkitaan yksiselitteisesti substantiiviksi. Artikkelin käytöllä tai käyttämätömyydellä ei tässä liene merkitystä. Lars Aejmelaeuksen mukaan (§ 98-99) artikelin käyttö vanhassa kreikassa oli yleensäkin melko vapaata ja jätettiin usein pois varsinkin silloin kun sanaa käytettiin paljon tai se tulkittiin erisnimen kaltaiseksi, samoin arvioi Bornemann & Risch (§ 149 -2). Uuden testamentin...
Mitkä ovat merkittävimmät kielelliset erot nykykreikan ja muinaiskreikan (koinee-kreikan) välillä? Onko kielioppi paljon muuttunut vuosisatojen aikana? Onko… 4608 21.3.2014 Kysyin tätä tuntemaltani alan asiantuntijalta ja sain seuraavanlaisen vastauksen. On vähintään kolme aakkosia käyttävää kreikkaa ennen nykykreikkaa: 1) Arkaainen ja klassinen kreikka (n. 700-330 eKr.) 2) Jälkiklassinen kreikka (n. 330 eKr.- 330 jKr., aluksi koiné, esim. UT) 3) Bysanttilainen kreikka (n. 330 - 1453 jKr.) Arkaaisella ajalla kreikan kielen eri murteet poikkesivat paljon toisistaan. Attikalainen murre kehittyi klassillisesta kreikasta hellenistiseksi yleiskieleksi ja uuden testamentin kreikaksi. Nykykreikka syntyi puhutusta kielestä, joten äänteellinen eriytyminen on ollut käynnissä periaatteessa reilut 2300 vuotta. Kielioppi puhutussa kielessä alkoi yksinkertaistua jo jälkiklassisella kaudella. Bysanttilaisella...
Jukka M. Heikkilän kirjassa KARTHAGO, Karisto 2011, puhutaan koinia. Onko kyseessä keksitty kieli, Kreikan kieli, Kreikan kielen murre vai joku muu kieli?… 572 29.7.2013 Ilmeisesti puhutaan Koineeta. Siitä wikipwedia: Koinee-kreikka (muinaiskreikaksi Κοινὴ Ἑλληνική, Koinē Hellēnikē, yhteinen kreikka) oli muinaisen kreikan kielen sekamurre, joka edustaa kreikan kielen kehityksen toista vaihetta. Koineeta käytettiin noin vuosina 300 eaa. - 500 jaa. Se kehittyi klassisesta kreikasta ja loi pohjan nykykreikalle. Sitä voidaan kutsua myös hellenistiseksi tai yleiskreikaksi tai Uuden testamentin kreikaksi. Koinee oli kreikkalaisten ensimmäinen yhteinen murre ja demoottisen kreikan merkittävin seuraaja. Kieli on merkittävä länsimaisen sivistyksen kannalta, sillä se oli paitsi ensimmäinen "kansainvälinen" kieli tai lingua franca myös Uuden testamentin ja koko kristillisen Raamatun alkuperäinen kieli ja kristinuskon...
Mikä kreikan kielen aikamuoto ilmaisee jatkuvaa tekemistä? Suomessa preesens siis on yksinkertaisesti kulkea. Kreikassa sanotaan "kulkea t. jatkaa kulkemista,… 3806 12.6.2009 Kreikassa on seitsemän aikamuotoa eli tempusta, jotka voidaan jakaa neljään tempusvartaloon: preesensvartalo (johon kuuluvat preesens ja imperfekti), aoristivartalo (aoristi), perfektivartalo (perfekti, perfektin futuuri ja pluskvamperfekti) sekä futuurivartalo (futuuri). Tosin futuuria lukuun ottamatta nämä aikamuodot eivät ensisijaisesti kuvaa verbin tapahtuma-aikaa, vaan sen aspektia. Vakiintunut termi ”aikamuoto” ei siten ole oikeastaan kovin osuva. Preesensvartalon aspekti on duratiivinen eli se korostaa tapahtuman kestoa, aoristivartalon aspekti on yleisesti ottaen punktuaalinen eli se korostaa tapahtuman hetkellisyyttä,perfektivartalon aspekti on resultatiivinen eli se korostaa toiminnan lopputulosta. Futuurivartalolla on aina...
Miten kuuluu käännös lauseesta "kuuntele sisintäsi" muinaiskreikaksi? 719 19.3.2009 Ehdottaisin seuraavaa (valitettavasti en teknisistä syistä pysty kirjoittamaan kaikkia paino- ja spiritusmerkkejä) Υπακουε του σου μυχιου (puhuteltava mies tai nainen) tai Υπακουε του σεαυτου μυχιου (puhuteltava mies) Υπακουε του σεαυτης μυχιου (puhuteltava nainen)
Mikä on tämä kirjain µ? 1823 16.11.2007 Kyseessä on kreikan kielen kirjain M μ (mi, suomeksi myy). Ks. esimerkiksi http://fi.wikipedia.org/wiki/Kreikan_kieli kohta Katso myös: Kreikkalaiset kirjaimet (http://fi.wikipedia.org/wiki/Kreikkalaiset_kirjaimet ), http://people.msoe.edu/~tritt/greek.html
Mistä voisin löytää kreikan kielestä käännettyjä runoja suomeksi? 1483 12.11.2007 Et kerro, tarkoitatko klassista vai nykykreikkaa. Lopputuloksen kannalta tällä ei ole väliä, koska hakutulos ei niitä erittele, mutta sinun itsesi pitää ehkä kiinnittää tähän huomiota. Suomen kansalliskirjaston kokoelma FENNICA https://fennica.linneanet.fi/ on erinomainen tapa etsiä tällaista aineistoa. Valitse Haku, valitse hakutyyppi luokitus, ja kirjoita hakukenttään UDK:87 -1 (tarkoittaa luokituksessa kreikan ja latinan kielinen runous), jolloin saat hakutulokseksi kaiken Suomessa julkaistun alkukieleltään kreikkalaisen runouden, joka on julkaistu kirjoina. Mukana tulee myös latinasta käännetty, joten olepa tarkkana. Saatuasi näin listatuksi kirjat voit tarkistaa saatavuuden kirjastostamme, http://www.helmet.fi/ Tämän lisäksi on...
Tarvitsen sanakirjan vanha kreikka-saksa tai vanha kreikka-suomi harjoitustyötäni varten. Valitettavasti en tiedä, mistä sellaisen löydän/mistä sellaisen… 1123 6.11.2006 Oulun kaupunginkirjastossa on lainattavana UT:n kreikka-suomi sanasto, 2001 ja lukusalista löytyy lisäksi Gyllenberg, Rafael : Uuden testamentin kreikkalais-suomalainen sanakirja, 1978. Oulun yliopistossa on kreikka-saksa-sanakirjoja, aika vanhoja.
Etsin äänikaseti + kirja, alkeita Kreikan kieleln opiskeluun . Löytyisikö jostain keskustan kirjastosta? 1128 29.8.2006 Kreikan kielen kielikursseja voi etsiä pääkaupunkiseudun yleisten kirjastojen HelMet-tietokannasta osoitteessa www.helmet.fi. Hakutavaksi kannattaa valita Sanahaku ja kirjoittaa hakusanoiksi ’kreikan kieli kielikurssit’. Hakua voi rajata Aineisto-otsikon alla olevasta pudotusvalikosta aineistotyypin mukaan, esim. c-kasetit tai cd-levyt. Kun haku rajataan c-kaseteiksi saadaan tulokseksi 19 kielikurssipakkausta, joissa on mukana sekä yksi tai useampi kasetti että yksi tai useampi kirja. Suomenkielisiä kielikursseja ovat esim. Kalimera ellada 2: nykykreikan jatkokurssi, Kreikkaa matkailijoille ja Kreikan kielikurssi: Jatkokurssi. Lisäksi on pelkästään kreikankielisiä kielikursseja sekä kielikursseja, joissa opetuskieli on englanti. Kunkin...
Mitä suomalaisia kirjoja on käännetty kreikaksi tai arabiaksi? 3003 23.12.2004 Löydät käännökset Filin, Suomen kirjallisuuden tiedotuskeskuksen käännöstietokannasta: http://dbgw.finlit.fi/fili/kaan.php Valitse alasvetolaatikosta käännöksen kieli ja klikkaa "hae". Kreikaksi on käännetty yli 30 teosta. Arabiaksi on käännetty vähemmän, 8 teosta: Mika Waltarin Vieras mies tuli taloon ja Sinuhe egyptiläinen, Yrjö Varpion Pohjantähden maa, Veijo Meren Manillaköysi, Aarni Krohnin Jaakko Ilkka, Matti Klingen Katsaus Suomen historiaan, Aleksis Kiven Seitsemän veljestä ja Kalevala.