kansanedustajat

24 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–20.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Rainer Erlundilta on ilmestynyt kirja "Jagad med skammen". 35 15.4.2021 Rainer Erlundin teos Jagad med skammen (Söderström 1999) on kirjoitettu ruotsiksi. https://kansalliskirjasto.finna.fi/Record/fikka.3892446 Saska Saarikoski mainitsee Helsingin Sanomien artikkelissaan Häpeä ei jätä (HS, 5.9.1999) lukeneensa teoksen käsikirjoituksesta, mutta artikkelissa ei mainita, että käsikirjoitus olisi ollut suomenkielinen. Myöskään Timo Hämäläisen kirja-arvostelussa (HS, 8.9.1999), että teoksesta olisi olemassa suomenkielinen käsikirjoitus. https://www.hs.fi/sunnuntai/art-2000003825196.html https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000003825790.html
Miten voisi esittää kysymyksen ministerille tai kansanedustajalle. Onko jotain keinoa kuten esim sähköpostin lähettäminen. 62 1.3.2021 Täältä löydät kansanedustajien yhteystiedot, sähköpostin ja puhelinnumeron:  https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/Kansanedustajat-aakko…  
Tyttöjen ympärileikkauksista äänestettiin eduskunnassa, 10 edustajaa ei äänestänyt vastaan. Ketkä he olivat? Ovatko kaikkien edustajien s-postiosoitteet… 101 9.11.2020 Eduskunta äänesti 6.11.2020, että tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen säädetään rikoslaissa rangaistavaksi nykyistä selkeämmin. Kansanedustajat tukivat valiokunnan mietintöä äänin 141-10. Erimielisyyttä ei ollut tyttöjen ja naisten silpomista koskevasta osuudesta, siitä äänestäneet olivat yksimielisiä. Myös ei-äänen antaneet kannattivat tyttöjen silpomisen kieltämistä entistä selvemmin. Kansalaisaloitteen käsittelyn yhteydessä valiokunta selvitti myös poikien ei-lääketieteellistä ympärileikkausta koskevaa oikeustilaa ja käytäntöä. Vastalauseissa haluttiin mietinnön perusteluista pois poikien ei-lääketieteellistä ympärileikkausta koskeva osuus. Ylen verkkouutisesta voi tutkia miten kansanedustajat äänestivät. Äänestyksessä "jaa"...
Voiko Presidentti palata rivikansanedustajaksi presidenttikauden loputtua? 113 24.2.2020 Hei,  presidentti voi virkakautensa jälkeen hyvin asettua ehdokkaaksi eduskuntavaaleihin ja tulla valituksi kansanedustajaksi. Näin on tapahtunutkin. Itsenäisen Suomen ensimmäinen presidentti - K.J. Ståhlberg - valittiin kansanedustajaksi vuonna 1930. Viisi vuotta sen jälkeen, kun hän oli lopettanut virkakautensa presidenttinä.  Tämä on mahdollista, koska perustuslaissa presidentin viran aikaisempaa hoitamista ei ole katsottu esteeksi vaalikelpoisuudelle. Perustuslain mukaan kaikki eivät toki voi asettua vaaleihin ehdokkaiksi, kuten esimerkiksi sotilasvirassa olevat henkilöt, korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden jäsenet tai oikeuskansleri. Presidentin tehtävän aiempi hoitaminen ei kuitenkaan muodosta estettä...
Toimiko kansanedustaja Eino Tainio (1905-1970) Kemin kaupunginvaltuutettuna? 120 18.2.2020 Ei löytynyt tietoa, että hän olisi ollut kaupunginvaltuutettu. Eduskunnan kansanedustajien tiedoista löytyvät tiedot hänen töistään ja tehtävistään: https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/911584.aspx
Kansanedustajamatrikkeli kertoo Eva Heikinheimon syntyneen vuonna 1887 ja muun muassa valmistuneen ylioppilaaksi 1899. Ei kai tämä voi pitää paikkaansa? Eli… 84 17.2.2020 1887 on virheellinen tieto. Heikinheimon oikea syntymävuosi on 1879 (Aikalaiskirja 1941, Suomen kansanedustajat 1907-1982).
Oliko edesmennyt kansanedustaja Sampsa Aaltio kunnallisneuvos ja jos oli, milloin arvonimi myönnettiin hänelle? 97 16.12.2019 Eduskunnan tietokannassa ei mainita kunnallisneuvoksen arvoa https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/910219.aspx, eikä muissakaan lähteissä sellaista näy Kokoomusbiografia, https://arkisto.kokoomus.net/kokoomusbiografia/elamakerta-artikkelit/aaltio-sampsa-eino-urmas/ Tasavallan presidentin myöntämistä arvonimistä, https://vnk.fi/arvonimet
Juha Sipilä syntyi Vetelissä, mutta minkä ikäisenä hän muutti Puolangalle? 136 17.4.2019 Sipilän omien verkkosivujen mukaan hän asui Puolangalla "kolmen kuukauden ikäisestä ylioppilaskirjoituksiin saakka". https://www.juhasi.fi/juha/
Mistä löytäisin elämäkertatietoa / kertomuksia kansanedustaja Erkki Kanervasta (1944-2013)? 109 27.3.2019 CV ja perustiedot Erkki Kanervasta löytyvät eduskunnan sivuilta. https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/567.aspx Myös sotapolku sivustolta löytyy hänestä tietoja. https://www.sotapolku.fi/henkilot/kanerva_erkki-emil_1903-05-26_savonranta/ Van der Auweraert, Peter on kirjoittanut artikkelin The fate of Joensuu Police Officer Erkki Kanerva : fighting racism in Finland, joka kertoo Erkki Kanervasta poliisin työssä. Joensuun paikallishistoriikeistä saattaisi myös löytyä kertomuksia Kanervasta.
Kuka oli ensimmäinen 1980-luvulla syntynyt kansanedustaja? 177 26.3.2019 Nykyisistä kansanedustajista löytyy luettelo ikäryhmittäin. 1980-luvulla syntyneitä on jo 33 (16,5 %): https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/tilastot/Sivut/hex8230_Kansanedustajien%20ik%C3%A4rakenne.aspx Ensimmäiset 80-luvulla syntyneet tulivat ehkä valituiksi vuoden 2003 eduskuntavaaleissa. Samanlaista ikäryhmäjakoa ei heistä löytynyt. Kukaan heistä ei liene kuitenkaan ensimmäinen, koska kansanedustajat aloittavat työnsä yhtä aikaa. Tässä linkki luetteloon vuoden 2003 kansanedustajista: https://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_vaalikauden_2003%E2%80%932007_kansanedustajista
Minkä puolueiden kansanedustajat puhuvat eduskunnassa vasemmanpuoleiselta puhujakorokkeelta ja minkä puolueiden oikeanpuoleiselta? Ainakin Vasemmistoliiton ja… 113 23.10.2018 Eduskunnan kirjastosta kerrottiin, että puhujakorokkeen valintaan ei liity sääntöjä, eli kansanedustajat saavat itse valita, kumpaa koroketta käyttävät.
Kuinka eduskuntaryhmien sisäinen istumajärjestys muodostuu? Istuvatko ryhmän kansanedustajat ikä-, palvelusvuori- vai aakkosjärjestyksessä? Arvotaanko… 3794 23.4.2015 Eduskuntaryhmät istuvat täysistuntosalissa ns. ranskalaisessa istumajärjestyksessä: vasemmistoryhmät puhemiehen vasemmalla ja oikeistoryhmät oikealla puolella. Poikkeus tähän on ruotsalainen eduskuntaryhmä, joka istuu salin oikeassa laidassa, koska tulkki on lähellä virkamiesaitiossa. Valtiopäiväkokemukseltaan vanhimmat edustajat istuvat yleensä eturiveissä ja nuorimmat takariveissä. Istuntosalissa eduskuntaryhmien rajat päättää eduskunta vaalikauden alussa, puhemiesneuvoston esityksestä. Valmistelu tehdään virkamiestyönä yhteistyössä eduskuntaryhmien pääsihteereiden kanssa. Istumajärjestys rajojen sisällä on kunkin eduskuntaryhmän sisäinen asia. Usein puolueen ja ryhmän puheenjohtajat on sijoitettu valtiopäiväkokemuksen mukaisesta...
Kuinka monta prosenttia elossa olevista suomalaisista on tuomittu rikoksesta? Kuinka monta prosenttia nykyisistä kansanedustajista on tuomittu rikoksesta? 892 27.11.2014 Nykyisistä kansanedustajista 21 näyttäisi olevan tuomittu rikoksesta, eli 200 edustajasta noin 10%. Alla linkit Turun sanomien juttuun vuodelta 2011 ja Wikipedia-artikkeliin liittyen asiaan. Vuoden 2011 jälkeenhän on ollut muun muassa vaalirahatuomioita. http://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_rikoksista_tuomituista_kansanedus… http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/218445/Eduskunnassa+istuu++16+rikokses… Ensimmäiseen kysymykseenne tuomituista suomalaisista en validia tilastoa löytänyt. Katsoin suomen tilastollisesta vuosikirjasta sekä rikollisuustilanne vuosikirjasta, mutta niistä en tietoa löytänyt. Myöskään googlettelu ei apua tuonut. Asiassa voisi ottaa yhteyttä Tilastokeskukseen: http://tilastokeskus.fi/org/yhteystiedot/index.html Linkin...
Valtiopäivien avajaisseremoniat pidettiin 1906 (niin kuin yleensä kai oli tapana näihin aikoihin) Nikolainkirkossa ja Keisarillisessa Palatsissa. Erään… 594 8.5.2014 hei, tässä olisi tärkeätä tietää, mitä kuvasta voi päätellä. Jos kuvassa todella näkyy avoinna oleva kirjaston ovi ja sieltä tulevat kansanedustajat, silloin he ovat siellä käyneet. Muuten luulen, että he vain ryhmittyvät jonoon kirjaston edessä. Saattaa tietysti olla, että tilaisuus on viivästynyt ja joku kansanedustajista on mennyt kirjastoon ihan kuluttamaan aikaa.
Jos eduskuntaan valitaan 26-vuotias mies, joka ei ole suorittanut asevelvollisuutta, miten toimitaan? Jättääkö hän eduskunnan ja menee armeijaan? Tekeekö hän… 1003 10.3.2011 Asevelvollisuuslain 1438/2007 35§:n mukaan "Asevelvollisen tekemän ilmoituksen perusteella hänelle määrättyä varusmiespalveluksen aloittamisaikaa siirretään tai hänet vapautetaan kertausharjoituksesta, jos siirtäminen tai vapauttaminen on tarpeen kansanedustajan tehtävän, valtioneuvoston jäsenyyden tai Euroopan parlamentin jäsenyyden hoitamista varten. Varusmiespalvelus on kuitenkin aloitettava viimeistään sinä vuonna, jona asevelvollinen täyttää 29 vuotta. Edellä 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus on tehtävä kirjallisesti aluetoimistolle ja ilmoitukseen on liitettävä selvitys tehtävästä." http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20071438 Ks. myös perustuslaki 731/1999 28§ "Edustajantoimen hoitaminen keskeytyy siksi ajaksi, jonka...
Miksi esimerkiksi itsenäisyyspäivän ja uudenvuoden Jumalanpalveluksissa Helsingin tuomiokirkossa vain presidenteillä on puolisot. Ei koskaan ministereillä eikä… 1244 10.12.2010 Eduskunnan juhlamenotyöryhmä esitti vuonna 2000 muutoksia istumajärjestykseen valtiopäiväjumalanpalveluksessa. Uudempaa tietoa ei löytynyt, mutta sekä entisen että ehdotettujen istumajärjestysten mukaan istumajärjestyksessä vain nykyisen ja entisten presidenttien puolisot on merkitty istumaan presidenttipuolisonsa viereen. Hallitus istuu omalla paikallaan ja ministerien puolisot heistä erillään yhtenä ryhmänä. Kansanedustajilla on oma paikkansa. Muiden kansaedustajien kuin hallituksessa olevien puolisoilla ei ole määrättyä paikkaa, ehkä heitä ei kutsuta mukaan lainkaan. Tietoa istumajärjestyksestä löytyy muistion liitteestä: http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/thw.cgi/trip/?${APPL}=erekj&${BASE}=erekj&${THWIDS}=0.6/...
Kun etsin asiaankuuluvia viiteitä Wkipedian Itsenäisyyspäivää koskevaan artikkeliin, jossa ei ollut vapaapäivästä kertovassa osassa (koskien lakia 388/1937 … 664 8.12.2010 Linkki eduskunnan sivustolle kohtaan "Tilastot ja raportit" Loppuunkäsitellyt asiat vaalikaudella 2007 – 2010. Voitte valita myös vaalikaudet 2003 – 2006 ja 1999 – 2002. http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/tixhaku.sh?lyh=vex_r8_07 Hallituksen esityksen (HE), lakialoitteen (LA) ja puhemiesneuvoston ehdotusten (PNE) yhteydessä on päätöstieto siitä, onko laki hyväksytty HE:n, LA:n tai PNE:n mukaisena, muutettuna, kokonaan hylätty tai perustuslain kyseessä ollessa jätetty lepäämään. Lakiehdotus raukeaa, jos sitä ei ole ehditty käsitellä loppuun eduskunnassa ennen vaalikauden päättymistä. Valtioneuvosto tai kansanedustaja voi lisäksi peruuttaa vireillepanemansa asian. Kysymykseenne "Onko tavatonta, että lakialoitteen käsittely kestää vuosia...
Mistä tulevat kansanedustajien kysymykset Eduskunnan kyselytunti -ohjelmaan? 1426 26.4.2010 Tässä kopio eduskunnan kotisivulta: http://web.eduskunta.fi/Resource.phx/eduskunta/tervetuloa/taysistunto.h… Suullinen kyselytunti Suullinen kyselytunti pidetään torstaisin klo 16.00 alkavan täysistunnon alussa. Se kestää nimensä mukaisesti noin tunnin. Puheenvuorojen yhden minuutin pituusrajoituksella turvataan keskustelun elävyys ja nopea rytmi. Läsnä olevat ministerit vastaavat kansanedustajien kysymyksiin. Ministerit eivät etukäteen saa tietoonsa esitettäviä kysymyksiä, joten kyselytunnilla punnitaan ministerin kyky hallita hallinnonalansa ajankohtaiset asiat. Puhemies ratkaisee, missä järjestyksessä edustajat saavat puheenvuorot ja minkä verran kustakin aihepiiristä keskustellaan. Kaikkia pyydettyjä puheenvuoroja ei yleensä ehditä...
Montako Helsingissä syntynyttä valittiin eduskuntaan viime vaaleissa ja mikä on Helsingin vaalipiirin osuus 200 valittavasta? 830 1.8.2007 Helsingin vaalipiirin osuus 200 valittavasta on 21 kansanedustajaa. Viime eduskuntavaaleissa valituista kansanedustajista 22 on syntynyt Helsingissä. Lisätietoja nykyisistä kansanedustajista löytyy eduskunnan verkkosivuilta www.eduskunta.fi kohdasta Kansanedustajat.
Koska tulee Suvi Anne Siimeksen kirja kirjastoon?Tekisin varauksen,kiitos! 972 28.2.2007 Siimeksen teos Politiikan julkisivu on jo varattavissa pääkaupunkiseudulla. Oman tunnusluvun avulla varauksen voi tehdä itse osoitteessa www.helmet.fi. Jos tunnuslukua ei ole kannattaa käydä kirjastokortin kanssa lähimmässä kirjastossa. Tällä hetkellä kirjaa on Vantaalla ja varauksia on kertynyt jo 28 kpl. Espoon ja Helsingin kappaleet tulevat kirjastoihin lähiaikoina.