ikääntyneet

10 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–10.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Pidän senioritalossa kerran viikossa lukutuokion. (Luen kirjaa ääneen ja sitten keskustelemme aiheesta.) Ryhmässä keski-ikä on 85 vuotta. Ryhmän koko vaihtelee… 504 7.9.2017 Mietimme muutamia teoksia, jotka voisivat sopia lukutuokioonne: - Lipponen, Erkkuli: Renttahelekku : tarinoita Oulusta - Lipponen, Eino "Erkkuli": Kollo-Tolonen : avojalakasen raateja Oulussa - Maiju Lassila: Tulitikkuja lainaamassa : Kuolleista herännyt - Pentti Haanpää: Eräs avioliitto ja muita kadonneita juttuja Hieman uudempia: - Oranen Raija: Sulo tuli taloon ja muita käänteentekeviä kertomuksia (espanjalaiselta kirpputorilta löytynyt sekarotuinen koiranpentu Sulo Raitis mullistaa omistajansa arjen - Pentti Lassila: Ihmisten asiat. Romaani, josta voisi poimia katkelmia. Esimerkiksi "Nuorena ajattelee, että aika on ainetta, josta voi tehdä mitä haluaa, elettävän päivän ja tulevatkin päivänsä. Olkoon se vaikka erivärisiä lankoja..."...
Etsin kirjallisuutta, artikkeleita ja verkkomateriaalia ikääntyneisiin kohdistuvasta lähisuhdeväkivallasta. Omien hakujeni perusteella en juurikaan löytänyt… 483 26.3.2015 Fennicasta Suomen kansallisbibliografista löytyi muutamia teoksia asiasanoilla vanhukset ja perheväkivalta. https://fennica.linneanet.fi/vwebv/searchAdvanced . Esimerkkejä: - Perttu, Sirkka: Perheväkivalta auttamistyössä : opas ammattihenkilöstölle, 1999. Julkaisija Ensi- ja turvakotien liitto, 1999 - Vanhuksiin kohdistuvaan väkivaltaan ja siitä ilmoittamiseen liittyvät asenteet : tutkimusraportti. Ensi- ja turvakotien liitto, 1998. - Serpola, Leena: Ikäihmisten kaltoinkohtelun ehkäisy -projekti 2003-2005 : loppuraportti. Helsinki : Suvanto, 2006. Palkitun Suvanto-hankkeen sivusto: http://www.suvantory.fi/ Ensi- ja turvakotien liiton julkaisu: http://www.ensijaturvakotienliitto.fi/liitto/julkaisut/vanhuksiin_kohdi… Uudempia tutkimuksia on...
Onko seniorikirjastotyöstä ilmestynyt kirjallisuutta tai jotain raportia, selvitystä tms.? 1513 25.3.2010 Kirjastojen kokoelmaluetteloissa käytettävä asiasana on ikääntyneet, lisäksi kirjasto? (sanavartalon katkaisu Lindassa ?) Yliopistokirjastojen yhteistietokanta Lindasta löytyi em. haulla seuraavat julkaisut (kaksi ensimmäistä luettavissa e-aineistoina) http://linda.linneanet.fi Ikääntyneiden kirjastopalvelut Länsi-Suomen läänissä / Länsi-Suomen lääninhallituksen julkaisu 8/2009 http://www.laaninhallitus.fi/lh/biblio.nsf/98D6E09E7C601111C225760F0025… Ikääntyneiden informaatiokäyttäytyminen [Elektroninen aineisto] : laadullinen tutkimus arkielämän informaatiokäytännöistä ja toimintaan aktivoitumisesta / Raimo Niemelä. Oulun yliopiston kirjasto, 2006. http://herkules.oulu.fi/isbn9514282906/ Vanhuskäsitys yleisessä kirjastossa / Liisa Isomursu...
Olisin pyytänyt apua tutkimustyön aloittamiselle. Mistä löytäisin ikääntyvien maahanmuuttajien integroitumiseen liittyvää tutkimusaineistoa tai kirjoja,josta… 2109 3.11.2009 Vanhustyön keskusliitton projektien ja ikäMAMU-toiminnan yhteydessä on julkaistu useita ikääntyviä maahanmuuttajia käsitteleviä teoksia, joista osa on luettavissa myös verkossa, ks. http://www.vanhustyonkeskusliitto.fi/fin/jarjestotoiminta/ikaantyvat_ma… Muita Vanhustyön keskusliiton julkaisuja aiheesta ovat mm.: Kuusi, Ulla: Ikääntyvät maahanmuuttajat Suomessa : Mamu-projektin loppuraportti, 2000. Salokangas, Tuula: Ikääntyvän maahanmuuttajan kotoutuminen, 1999. Jaakkola, Eila: Vanhuus vieraalla maalla, 2003. Kärkkäinen, Tanja: Maahanmuuttajavanhukset ja suomen kieli : haastattelututkimus inkerinsuomalaisten, bosnialaisten ja vietnamilaisten vanhusten kielenoppimismotivaatiosta, sosiaalisista verkostoista ja etnolingvistisestä...
Vuonna 2003 olette vastanneet kysymykseen: "Suomen yli satavuotiaiden lukumäärä vuosiluokittain ja miehet ja naiset erikseen?" Voisitteko nyt vastata samaan… 994 1.10.2009 Vuonna 2008 satavuotiaita tai sitä vanhempia oli yhteensä 514 (77 miestä, 437 naista). Kuluvan vuoden osalta tilastoja ei ole vielä saatavissa. 100-vuotiaita oli yhteensä 242 (miehiä 35, naisia 207), 101-vuotiaita 137 (miehiä 25, naisia 112), 102-vuotiaita 74 (miehiä 11, naisia 63), 103-vuotiaita 28 (miehiä 2, naisia 26), 104-vuotiaita 12 (miehiä 1, naisia 11), 105-vuotiaita 10 (kaikki naisia), 106-vuotiaita 7 (kaikki naisia), 107-vuotiaita 3 (2 miestä, 1 nainen) sekä yksi 111-vuotias mies. Lähde: http://pxweb2.stat.fi/database/StatFin/vrm/vaerak/vaerak_fi.asp
Löytyykö kirjaa Ikääntyneen ravitsemus ja erityisruokavaliot 1132 11.5.2009 Tiedustelemaanne teosta löytyy pääkaupunkiseudun kirjastoista neljää eri painosta. Eri painosten tietoihin pääsette seuraavan linkin kautta: http://www.helmet.fi/search~S9*fin/t?SEARCH=Ik%C3%A4%C3%A4ntyneen+r&sea…
Olisko helppotajuista tietokoneopasta,ns. senioriversiota xp:n käyttäjälle? Kirjastosta löytämäni ovat olleet joko 95 tai 98. 840 4.1.2007 Seinorkäyttäjiä varten oa ainakin yksi tietokoneopas, jossa käyttöjärjestelmänä on Windows XP. Se on Sannikka, Ulla: Seniorin tietokoneopas, josta on ilmestynyt 4.uud. p. 2004
Haluaisin saada ohjeita vanhuksille sopivista ja hyödyllisistä tuolijumppa liikkeistä, kiitos. 10088 24.10.2005 Lohjan kaupunginkirjaston aineistotietokannasta http://lohja.kirjas.to/ löytyi video "Varttuneiden jumppa", jossa on mukana tuolijumpaa. Se olisi lainattavissa Ojamon ja Virkkalan kirjastoissa. Löysin lisäksi internetistä seuraavan tuolijumppaohjelman: http://www.tampere.fi/tiedostot/5aqr94JHj/tuolijumppa.pdf .
Onko olemassa kirjoja joista saisin tietoa musiikin vaikutuksesta iäkkäiden mielenterveyteen. 2358 25.2.2005 Musiikin vaikutus mielenterveyteen –aiheesta löytyy tietoa mm. seuraavista teoksista: Lehtonen, Kimmo. Musiikki, kieli ja kommunikaatio : mietteitä musiikista ja musiikkiterapiasta.. Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, 1996 (Jyväskylän yliopiston musiikkitieteen laitoksen julkaisusarja. A). Seniori- ja vanhustyö arjen kulttuurissa. Toim. Marjatta Marin & Sinikka Hakonen. Jyväskylä. PS-kustannus, 2003. Musiikkiterapian monet kasvot. Toim. Jaakko Erkkilä & Kimmo Lehtonen. [Jyväskylä] : [Suomen musiikkiterapiayhdistys], 1999. Suomen musiikkiterapiayhdistyksen 25-vuotisjuhlajulkaisu. Musiikki terveyden edistäjänä. Toim. Kimmo Lehtonen. Porvoo ; Hki ; Juva : WSOY, 1989. (Sairaanhoitajien koulutussäätiön julkaisu). Kaskinen, Mirja....
Kirjallisuutta ikääntyvien kuntosali- yms. harjoittelusta? 1068 21.4.2002 Tässäpä pari kirjavinkkiä: -Ikääntyvien liikunta, terveys ja toimintakyky (kirjoittajat: Ahvo, Leea ... et al) - tämän kirjan sisällysluetteloa pääset vilkaisemaan myös Internetin kautta osoitteessa http://www.vk-kustannus.com/ikaantyvien3.htm -Ikiliikkuja--liikuntaa ikäihmisille (suunnittelu: Raimo Reijonen, Maija-Liisa Pitkä jaJali Westergård) Kumpainenkin on saatavilla pääkaupunkiseudun kirjastoista - voit tarkastaa saatavuustiedot osoitteesta http://www.libplussa.fi Myös täältä voit löytää mielenkiintoisia linkkejä: http://www.makupalat.fi/urheilu.htm