englannin kieli

181 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–20.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Onko College Fellowship merkitykselle suomenkielistä vastinetta, esim Fellow of Cambridge University College? 33 3.11.2020 Fellowship ja fellow eivät yleensä käänny yksioikoisesti suomeksi. Fellow käännetään yleensä tehtävän mukaan esimerkiksi tutkijatohtoriksi, stipendiaatiksi tai jäseneksi. Fellowship-ohjelmaa käytetään joskus puhuttaessa apurahaohjelmista. Pitäisi luultavasti kirjoittaa, missä ominaisuudessa henkilö on toiminut kyseisessä collegessa.   https://www.sanakirja.fi/english-finnish/fellow https://www.sanakirja.fi/english-finnish/fellowship https://www.kotus.fi/nyt/kotus-blogi/satunnaisesti_kirjoittava_kotuslai… https://fi.linguee.com/suomi-englanti/search?source=auto&query=universi…
Onko mitään lingvististä termiä sille, kun joskus murteellisessa (Pohjois-Englanti) tai lauletussa englanninkielessä esim. sana "trees" tulee lausutuksi… 60 2.11.2020 Emme löytäneet termiä tälle englannin kielen murreilmiölle. Helsingin yliopiston Nykykielten laitos on julkaissut teoksen nimeltä Englannin aika: elävän kielen kartoitusta (Nevalainen, Terttu; Rissanen, Matti; Taavitsainen, Irma, 2015), joka käsittelee mm. englannin kielen murteita (s. 130-149). Julkaisussa käsitellään monia englannin murteille tyypillisiä ns. dignostisia piirteitä.  Artikkeli on luettavissa verkossa: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/153953    
Mistä termi "Gravity" on peräsin? 56 26.10.2020 Tarkoittanet englannin gravity-sanaa. Oxford English Dictionary -sanakirjan mukaan englannin gravity tulee joko ranskan gravité-sanasta tai latinan gravitās-sanasta. Painovoimaa tarkoittavan merkityssisältönsä sana sai 1600-luvulla.
Netistä ei löytynyt englanninkieliselle ilmaisulle "character study" muuta suomenkielistä vastinetta kuin teennäinen "hahmotutkimus". Löytäisittekö te… 43 21.10.2020 Yleisemmin kirjallisuudentutkimuksessa käytetään termiä henkilöhahmotutkimus. Esimerkiksi teoksessa Kirjallisuudentutkimuksen peruskäsittetä (Tietolipas 174, SKS) character-sanan suomenkieliseksi vastineeksi kirjallisuudessa annetaan "henkilöhahmo". 
Onko tämä kieliopillisesti oikein? "There are quite a lot rude people there". 56 14.10.2020 Lauseesta puuttuu of-prepositio. Idiomi "Quite a lot of" sivustolla The Free Dictionary.
Miksi koneiden/härpäkkeiden osien liittämiin johonkin toiseen on Englanin kielessä "cannibalizing"? 49 12.10.2020 Ilmaus on peräisin sotilasslangista. Kannibalismissa ihminen tai eläin syö oman lajinsa edustajan. Toisessa maailmansodassa armeijassa korjattiin vaurioituneita kulkuneuvoja ottamalla varaosia toisista, yleensä pahemmin vaurioituneista kulkuneuvoista. Samoin pahoja tappioita kärsineitä yksiköitä saatettiin täydentää toisista yksiköistä otetuilla joukoilla. Näin kahdesta epäkuntoisesta tai vajaasta saatiin yksi toimiva tai täysilukuinen. Prosessin saattoi myös nähdä niin, että siinä yksi "haavoittunut" yksilö uhrattiin toisen "ravinnoksi". Siksi alettiin puhua kannibalismista, kun vaikka lentokoneeseen saatiin kaivattu uusi siipi samanmallisen lentokoneen hylystä. Ilmaisu levisi sodan jälkeen yleiseen käyttöön. Vähitellen se laajeni...
Onko hollannin kielessä esiintyvälle käsitteelle "polder" suomen- tai englanninkielistä nimeä? 43 18.8.2020 Kyseessä on maa, joka on kuivatettu tai pysyy kuivana patoamalla tai sulkujen avulla, hollannin kielisiä vivahteita löytyy Nederlandse encyclopedie:stä https://www.encyclo.nl/begrip/polder Hollanti-englanti -sanakirjasta löytyi käännös englanniksi ja se on polder. Oxford Cambridge Dictionary:stä sana löytyy myös, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/polder. Käsitteelle ei taida suomen kielessä olla yhtä vastaavaa käsitettä. Sanakirjoista esim. Kielitoimiston sanakirja, https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/#/kuivatus ja mm. AFO - Luonnonvara- ja ympäristöontologia http://finto.fi/afo/fi/, löytyy sana kuivatus, jota on käytetty luonnon suojeluun ja maanviljelykseen liittyvissä teksteissä, joita selailin. Niissäkin ilmaus...
Ainakin pankinjohtaja ja komissaari Erkki Liikanen on todennut joskus, että Euroopassa ei riitä, että osaa vain englantia. Miten asian laita loppupeleissä on? 51 23.7.2020 Englannin kielellä pärjää varmastikin pääsääntöisesti perusarjessa ja matkustaessa, vaikka väärinymmärryksiä ja hankalia tilanteita voi syntyä. En tiedä koskeeko mainitsemasi Liikasen toteamus Eurooppaa yleisesti vai Euroopan unionissa työskentelyä, mutta myös Euroopan unionin toimielimissä pärjää englannilla. Euroopan unionissa on 24 virallista kieltä, joista kolmea (englanti, ranska ja saksa) käytetään sisäisessä neuvottelussa ja viestinnässä. Toki monipuolinen kielitaito on suuri etu ja monessa tehtävässä toimiminen jopa vaatii sitä. Ranskan kielellä on EU:ssa pitkät perinteet ja toimitilat sijaitsevat suurilta osin ranskankielisillä alueilla. Kuitenkin myös englannin kielellä on ollut erityisesti 2000-luvulta lähtien vankka asema ja...
Voidaanko ruotsin kielen edelleenkin ajatella olevan tärkeä pohjoismaisen yhteenkuuluvuuden kannalta, kun miettii, että ainakin monesti Pohjoismaiden neuvoston… 38 23.7.2020 Se, voiko ruotsin kielen ajatella olevan tärkeä pohjoismaisen yhteenkuuluvuuden kannalta, on pitkälti kieli- ja kulttuuripoliittinen keskustelunaihe, josta voi olla montaa mieltä. Yksiselitteistä vastausta siihen ei luultavasti ole.  Pohjoismaiden neuvosto itse vaalii ruotsin (ja muiden pohjoismaisten kielten) ymmärrystä, koska näkee sen edesauttavan ja lujittavan yhteenkuuluvuutta. Tällaista kieliyhteistyötä halutaan ylläpitää erilaisilla sopimuksilla. Pohjoismaista kielipoliittista julistusta lukemalla voi tutustua tarkemmin siihen, mitä asioita kielen ja yhteenkuuluvuuden välisestä merkityksestä esitetään. Julistus löytyy osoitteesta: http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:700895/FULLTEXT01.pdf.   Pohjoismaiden asukkaat...
Mitä tarkoittaa englannin kielen sana "gail"? 81 30.6.2020 Merriam-Webster-sanakirja osoitteessa https://www.merriam-webster.com/dictionary/gyle kertoo sanan gail olevan sanan gyle rinnakkaismuoto. Sen merkityksiksi annetaan ’wort in the process of fermentation added to a stout or ale’ ja ’the beer produced at one brewin’. Sanalle wort lienee suomenkielinen termi vierre (ks. https://fi.wikipedia.org/wiki/Vierre). Painettu The Oxford English Dictionary (second edition; Clarendon Press, 1989) antaa merkitykseksi myös pelkästään ’brewing; the quantity of beer or ale brewed at one time’.
Sanojen "doctor" ja "physician" ero? 68 24.6.2020 Molemmat sanat voivat kyllä viitata lääkäriin, mutta doctor on käyttöalaltaan laajempi. Samalla tavalla kuin suomen sana tohtori se voi viitata myös akateemiseen arvoon. Toisaalta doctor voi viitata myös eläinlääkäriin (veterinarian), kun taas physician hoitaa nimenomaan ihmisiä eikä toisaalta harrasta kirurgiaa vaan hoitaa lääkkeillä. Lisää sanojen merkityksistä löytyy esimerkiksi näistä käyttämistäni sanakirjoista: https://en.wiktionary.org/wiki/doctor https://en.wiktionary.org/wiki/physician https://www.merriam-webster.com/dictionary/doctor https://www.merriam-webster.com/dictionary/physician
Miten käännetään englannin kielen sana "propagator"? 71 4.6.2020 Englanti-suomi-suursanakirjan  (Raija Hurme, Maritta Pesonen, Olli Syväoja, 2003) mukaan propagator on suomeksi "levittäjä" tai, jos puhutaan puista "lämpölava" tai "idätyslaatikko".
Milloin englanninkielistä musiikkia alkoi kuulua suomalaisissa elokuvissa? 42 3.6.2020 Varhaisia esimerkkejä ovat: Gaby Rossin esittämä Stardust elokuvassa Sellaisena kuin sinä minut halusit (1944). Matti Kassilan Varsovan laulu (1953) -elokuvassa  kuullaan englanninkielinen tunnuslaulu Voice of Ocean.   Lähde: Suomen kansallisfilmografian toimituskunta, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, 3.6.2020. Ks. myöshttps://elonet.finna.fi/  
Mistä sanonta "but that's an other story" on alunperin peräisin? 42 18.5.2020 Ei kerrota tarkemmin mistä on tämä fraasi peräisin, mutta sillä halutaan ilmaista, että kyseinen asia on toinen tarina erikseen ja siitä ei jostain syystä haluta enempää sillä hetkellä kertoa.  Lisätietoa: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/but-thats-another-…
Onko englannin sanalle steezy jotain suomenkielistä vastinetta 58 4.5.2020 Urbandictionary.com-sivuston mukaan sana steezy on yhdistetty sanoista "style with ease" eli huoleton, luonteva tyyli. Lexico.com-verkkosanakirjan mukaan steezy on määritelty "Effortlessly stylish or elegant" eli suomeksi vaivattoman tyylikäs tai elegantti. Suoraa suomennosta ei tälle slangisanalle ainakaan verkkosanakirjoista löydy. https://www.urbandictionary.com/define.php?term=steezy https://www.lexico.com/en/definition/steezy
Mitä Antti Tuurin kirjoja on käännetty englanniksi? 69 21.4.2020 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ylläpitämän käännöstietokannan mukaan Antti Tuurilta on englanninnettu kaksi teosta. Ne ovat Pohjanmaa (A day in Ostrobothnia, käännös Anselm Hollo, Aspasia Books 2001) ja Talvisota (The Winter War, käännös Richard Impola, Aspasia Books 2003). http://dbgw.finlit.fi/kaannokset/lista.php?order=author&asc=1&lang=FIN http://dbgw.finlit.fi/kaannokset/index.php?lang=FIN https://kansalliskirjasto.finna.fi/
Mitä tarkoittaa "great balls of fire"? 109 1.4.2020 "Great balls of fire" on huudahdus, jolla ilmaistaan hämmästystä tai yllättyneisyyttä. Sitä ei siis kannata kääntää sanatarkasti. Vastaava suomalainen ilmaisu voisi olla vaikkapa "tuhat tulimmaista". Otis Blackwellin ja Jack Hammerin kirjoittamassa, Jerry Lee Lewisin tunnetuksi tekemässä laulussa ilmaisu esiintyy yhdessä toisen, samaa tarkoittavan huudahduksen "goodness gracious" kanssa. The Phrase Finder: https://www.phrases.org.uk/meanings/great-balls-of-fire.html Dictionary.com: https://www.dictionary.com/browse/goodness-gracious Songfacts: https://www.songfacts.com/facts/jerry-lee-lewis/great-balls-of-fire  
Tiedän että 'Stonehenge' nimen alkukohta, stone taroittaa kiveä mutta mikän tuo "henge" on? 69 25.3.2020 Oxford English Dictionary sanoo seuraavaa (s.v. Stonehenge): The name is a compound of stone and an element of uncertain origin, probably related to hang. It is often taken to be a reflex of Old English hengen (a derivative of the base of hang, probably pronounced with affricate /dʒ/), which denotes various instruments of torture (to which the sufferer is attached); in the context of Stonehenge, this may have referred to a gallows, since some of the stone settings resemble an early medieval gallows (there is also some evidence that Stonehenge may have been used as a place of execution at that period). Alternatively, it has been suggested that the second element reflects a (related) unattested Old English form *hencg (on which see hinge;...
Mikä ero on englannin kielen sanoilla forest ja woods? 122 30.12.2019 Oxford Learner's Dictionaries -sivulta selviää, että woods on pienempi alue kuin forest. Sitä, onko toinen sana yleisemmin käytössä amerikan- tai brittienglannissa, ei kuitenkaan mainita.   Lähde: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
9 vuotias lapseni opiskelee koulussa englantia, mutta ei ole kiinnostunut kielten opiskelusta. Haluaisin suosituksia englanninkielisistä helpoista ja… 56 18.12.2019 Esimerkiksi Roald Dahlin kirjat ovat hauskoja, ne voisivat herättää kiinnostusta:  James and the giant peach / Roald Dahl ; illustrated by Quentin Blake Matilda / Roald Dahl ; illustrated by Quentin Blake The witches / Roald Dahl ; illustrated by Quentin Blake Myös seuraavat näyttävät aika houkuttelevilta: Zog and the flying doctors / by Julia Donaldson ; illustrated by Axel Scheffler The ghost tower / Gillian Cross ; illustrated by Sarah Horne Jack's junk / by Elizabeth Dale and Mirella Mariani Harry Potter -sarja on sellainen, että lapset lukivat sitä englanniksi, kun niitä ei vielä ollut käännetty. Niiden kieli ei ole monimutkaista, mutta ne ovat massiivisen paksuja, joten ehkä niistä ei ole hyvä aloittaa, jos ne eivät muuten...