englannin kieli

174 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–20.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Ainakin pankinjohtaja ja komissaari Erkki Liikanen on todennut joskus, että Euroopassa ei riitä, että osaa vain englantia. Miten asian laita loppupeleissä on? 40 23.7.2020 Englannin kielellä pärjää varmastikin pääsääntöisesti perusarjessa ja matkustaessa, vaikka väärinymmärryksiä ja hankalia tilanteita voi syntyä. En tiedä koskeeko mainitsemasi Liikasen toteamus Eurooppaa yleisesti vai Euroopan unionissa työskentelyä, mutta myös Euroopan unionin toimielimissä pärjää englannilla. Euroopan unionissa on 24 virallista kieltä, joista kolmea (englanti, ranska ja saksa) käytetään sisäisessä neuvottelussa ja viestinnässä. Toki monipuolinen kielitaito on suuri etu ja monessa tehtävässä toimiminen jopa vaatii sitä. Ranskan kielellä on EU:ssa pitkät perinteet ja toimitilat sijaitsevat suurilta osin ranskankielisillä alueilla. Kuitenkin myös englannin kielellä on ollut erityisesti 2000-luvulta lähtien vankka asema ja...
Voidaanko ruotsin kielen edelleenkin ajatella olevan tärkeä pohjoismaisen yhteenkuuluvuuden kannalta, kun miettii, että ainakin monesti Pohjoismaiden neuvoston… 33 23.7.2020 Se, voiko ruotsin kielen ajatella olevan tärkeä pohjoismaisen yhteenkuuluvuuden kannalta, on pitkälti kieli- ja kulttuuripoliittinen keskustelunaihe, josta voi olla montaa mieltä. Yksiselitteistä vastausta siihen ei luultavasti ole.  Pohjoismaiden neuvosto itse vaalii ruotsin (ja muiden pohjoismaisten kielten) ymmärrystä, koska näkee sen edesauttavan ja lujittavan yhteenkuuluvuutta. Tällaista kieliyhteistyötä halutaan ylläpitää erilaisilla sopimuksilla. Pohjoismaista kielipoliittista julistusta lukemalla voi tutustua tarkemmin siihen, mitä asioita kielen ja yhteenkuuluvuuden välisestä merkityksestä esitetään. Julistus löytyy osoitteesta: http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:700895/FULLTEXT01.pdf.   Pohjoismaiden asukkaat...
Mitä tarkoittaa englannin kielen sana "gail"? 66 30.6.2020 Merriam-Webster-sanakirja osoitteessa https://www.merriam-webster.com/dictionary/gyle kertoo sanan gail olevan sanan gyle rinnakkaismuoto. Sen merkityksiksi annetaan ’wort in the process of fermentation added to a stout or ale’ ja ’the beer produced at one brewin’. Sanalle wort lienee suomenkielinen termi vierre (ks. https://fi.wikipedia.org/wiki/Vierre). Painettu The Oxford English Dictionary (second edition; Clarendon Press, 1989) antaa merkitykseksi myös pelkästään ’brewing; the quantity of beer or ale brewed at one time’.
Sanojen "doctor" ja "physician" ero? 60 24.6.2020 Molemmat sanat voivat kyllä viitata lääkäriin, mutta doctor on käyttöalaltaan laajempi. Samalla tavalla kuin suomen sana tohtori se voi viitata myös akateemiseen arvoon. Toisaalta doctor voi viitata myös eläinlääkäriin (veterinarian), kun taas physician hoitaa nimenomaan ihmisiä eikä toisaalta harrasta kirurgiaa vaan hoitaa lääkkeillä. Lisää sanojen merkityksistä löytyy esimerkiksi näistä käyttämistäni sanakirjoista: https://en.wiktionary.org/wiki/doctor https://en.wiktionary.org/wiki/physician https://www.merriam-webster.com/dictionary/doctor https://www.merriam-webster.com/dictionary/physician
Miten käännetään englannin kielen sana "propagator"? 56 4.6.2020 Englanti-suomi-suursanakirjan  (Raija Hurme, Maritta Pesonen, Olli Syväoja, 2003) mukaan propagator on suomeksi "levittäjä" tai, jos puhutaan puista "lämpölava" tai "idätyslaatikko".
Milloin englanninkielistä musiikkia alkoi kuulua suomalaisissa elokuvissa? 35 3.6.2020 Varhaisia esimerkkejä ovat: Gaby Rossin esittämä Stardust elokuvassa Sellaisena kuin sinä minut halusit (1944). Matti Kassilan Varsovan laulu (1953) -elokuvassa  kuullaan englanninkielinen tunnuslaulu Voice of Ocean.   Lähde: Suomen kansallisfilmografian toimituskunta, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, 3.6.2020. Ks. myöshttps://elonet.finna.fi/  
Mistä sanonta "but that's an other story" on alunperin peräisin? 38 18.5.2020 Ei kerrota tarkemmin mistä on tämä fraasi peräisin, mutta sillä halutaan ilmaista, että kyseinen asia on toinen tarina erikseen ja siitä ei jostain syystä haluta enempää sillä hetkellä kertoa.  Lisätietoa: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/but-thats-another-…
Onko englannin sanalle steezy jotain suomenkielistä vastinetta 42 4.5.2020 Urbandictionary.com-sivuston mukaan sana steezy on yhdistetty sanoista "style with ease" eli huoleton, luonteva tyyli. Lexico.com-verkkosanakirjan mukaan steezy on määritelty "Effortlessly stylish or elegant" eli suomeksi vaivattoman tyylikäs tai elegantti. Suoraa suomennosta ei tälle slangisanalle ainakaan verkkosanakirjoista löydy. https://www.urbandictionary.com/define.php?term=steezy https://www.lexico.com/en/definition/steezy
Mitä Antti Tuurin kirjoja on käännetty englanniksi? 48 21.4.2020 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ylläpitämän käännöstietokannan mukaan Antti Tuurilta on englanninnettu kaksi teosta. Ne ovat Pohjanmaa (A day in Ostrobothnia, käännös Anselm Hollo, Aspasia Books 2001) ja Talvisota (The Winter War, käännös Richard Impola, Aspasia Books 2003). http://dbgw.finlit.fi/kaannokset/lista.php?order=author&asc=1&lang=FIN http://dbgw.finlit.fi/kaannokset/index.php?lang=FIN https://kansalliskirjasto.finna.fi/
Mitä tarkoittaa "great balls of fire"? 78 1.4.2020 "Great balls of fire" on huudahdus, jolla ilmaistaan hämmästystä tai yllättyneisyyttä. Sitä ei siis kannata kääntää sanatarkasti. Vastaava suomalainen ilmaisu voisi olla vaikkapa "tuhat tulimmaista". Otis Blackwellin ja Jack Hammerin kirjoittamassa, Jerry Lee Lewisin tunnetuksi tekemässä laulussa ilmaisu esiintyy yhdessä toisen, samaa tarkoittavan huudahduksen "goodness gracious" kanssa. The Phrase Finder: https://www.phrases.org.uk/meanings/great-balls-of-fire.html Dictionary.com: https://www.dictionary.com/browse/goodness-gracious Songfacts: https://www.songfacts.com/facts/jerry-lee-lewis/great-balls-of-fire  
Tiedän että 'Stonehenge' nimen alkukohta, stone taroittaa kiveä mutta mikän tuo "henge" on? 62 25.3.2020 Oxford English Dictionary sanoo seuraavaa (s.v. Stonehenge): The name is a compound of stone and an element of uncertain origin, probably related to hang. It is often taken to be a reflex of Old English hengen (a derivative of the base of hang, probably pronounced with affricate /dʒ/), which denotes various instruments of torture (to which the sufferer is attached); in the context of Stonehenge, this may have referred to a gallows, since some of the stone settings resemble an early medieval gallows (there is also some evidence that Stonehenge may have been used as a place of execution at that period). Alternatively, it has been suggested that the second element reflects a (related) unattested Old English form *hencg (on which see hinge;...
Mikä ero on englannin kielen sanoilla forest ja woods? 105 30.12.2019 Oxford Learner's Dictionaries -sivulta selviää, että woods on pienempi alue kuin forest. Sitä, onko toinen sana yleisemmin käytössä amerikan- tai brittienglannissa, ei kuitenkaan mainita.   Lähde: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
9 vuotias lapseni opiskelee koulussa englantia, mutta ei ole kiinnostunut kielten opiskelusta. Haluaisin suosituksia englanninkielisistä helpoista ja… 52 18.12.2019 Esimerkiksi Roald Dahlin kirjat ovat hauskoja, ne voisivat herättää kiinnostusta:  James and the giant peach / Roald Dahl ; illustrated by Quentin Blake Matilda / Roald Dahl ; illustrated by Quentin Blake The witches / Roald Dahl ; illustrated by Quentin Blake Myös seuraavat näyttävät aika houkuttelevilta: Zog and the flying doctors / by Julia Donaldson ; illustrated by Axel Scheffler The ghost tower / Gillian Cross ; illustrated by Sarah Horne Jack's junk / by Elizabeth Dale and Mirella Mariani Harry Potter -sarja on sellainen, että lapset lukivat sitä englanniksi, kun niitä ei vielä ollut käännetty. Niiden kieli ei ole monimutkaista, mutta ne ovat massiivisen paksuja, joten ehkä niistä ei ole hyvä aloittaa, jos ne eivät muuten...
Missä maissa osataan parhaiten ja missä huonoiten englantia? Olisiko saatavilla ihan sellaista, missä olisi kaikki maailman maat? 55 10.12.2019 Aiheesta löytyi paljonkin erilaisia artikkeleita, joista voi saada jotakin viitteitä. Artikkeleissa on hieman eri käsitys siitä, mitkä maat ovat kärjessä ja mitkä hännillä:  https://www.indy100.com/article/a-map-of-the-countries-that-speak-the-best-english-7421281 https://www.babbel.com/en/magazine/best-non-native-english-speaking-countries/ https://finlandtoday.fi/finland-places-among-the-top-four-english-speaking-countries-in-the-world/ https://www.mosalingua.com/en/english-speakers-in-the-world/ https://ceoworld.biz/2019/11/05/revealed-the-worlds-best-non-native-english-speaking-countries-2019/ https://www.economist.com/graphic-detail/2019/12/04/where-are-the-worlds-best-english-speakers  
Termi King-Post Roof Truss suomeksi? 131 18.10.2019 Kirjastossa käytössä oleva MOT Englannin tekniikka ja kauppa -sanakirja antaa termille king-post truss merkitykseksi ’yksinkertainen riippuansas’. Luulen, että tuota voisi käyttää mainitsemastasi kattorakenteesta. Vastaavaa rakennetta kuvataan esimerkiksi osoitteesta https://livady.fi/wp-content/uploads/2019_Livady_Mikkeli_Lyytikk%C3%A4l%C3%A4n_talo_Restaurointikirja_lowres.pdf löytyvässä Lyytikkälän talo -restaurointikirjassa. Suomenkielinenkään termi tosin ei sellaisenaan aukea maallikolle, joten jos termiä aikoo käyttää jossakin yleisemmässä tekstissä, sen merkitys kannattaisi kirjoittaa auki. Jos tarvitset kaavion muille termeille suomenkielisiä vastineita, muita hyviä lähteitä rakennustekniikan sanastosta ovat Rakennusalan sanakirja...
Erikielisten nimien ääntäminen? 82 27.9.2019 Kysymykseen on mahdotonta vastata yksiselitteisesti. Nimen lausumisen vaikeus on riippuvainen siitä, miten paljon se eroaa puhujan oman kielen ääntämyksestä ja äänteistä. Yksittäisten nimien kohdalla voi olla paljon vaihtelua. Esimerkiksi englannissa th-kirjaimilla kirjoittavat äänteet (θ ja ð) voivat olla vaikeita oppia suomalaisille, koska niitä ei suomen kielessä esiinny. Vastaavasti r-kirjaimella merkittävät äänteet voivat vaihdella englannin eri murteissa kovasti, mikä vaikeuttaa suomalaisten r-kirjaimen sisältävien nimien ääntämistä oikein, esimerkiksi juuri etunimeä Iiro. Venäjän kielessä taas saattaa olla haastavaa ääntää sellaisia nimiä, joissa on äänteitä, jotka suomenkielinen puhuja voisi mieltää yhdeksi ja samaksi s-kirjaimen...
Olen opiskellut English for you too book 5 oppkirjan, mikäli olisi hyvä jatkokirja sille mikä jatkuisi siitä keskitasosta joka soveltuisi myös itseopiskeluun. 88 20.9.2019 New Headway -sarjasta Upper-Intermediate tai Advanced voisivat olla sinulle sopivia kirjoja. Kirjat saa lainaan Satakirjaston kirjastoista: https://satakirjastot.finna.fi/ Hyviä vinkkejä löytyy myös Helsingin työväenopiston sivustolta, jossa esitellään eri kielten oppikirjoja: https://www.hel.fi/sto/fi/opiskelu/oppikirjat
Haluaisin oppia kertaussanoja englanniksi autolla ajaessa, 70 16.9.2019 Hei! Kieliä voi kerrata ja opiskella esimerkiksi verkkokursseilla, lisätietoja saat osoitteesta https://www.helmet.fi/fi-FI/Ekirjasto/Verkkokurssit/Kirjasto_tarjoaa_verkkokielikursseja_kay(135063)  Lisäksi kirjastosta voi lainata erilaisia kielikurssipaketteja, joihin kuuluu cd-äänite tai erilaiset kuullun ymmärtämiseen keskittyvät cd:t, joista löytyy listaus tästä: https://haku.helmet.fi/iii/encore/search/C__Skuullun%20ymm%C3%A4rt%C3%A4minen%20englannin%20kieli__Ff%3Afacetmediatype%3A3%3A3%3ACD-levy%3A%3A__Orightresult__U__X0?lang=fin&suite=cobalt Sanastoa kehittää myös englannin kielisten kirjojen kuunteleminen. Äänikirjoja englanniksi on sekä cd:llä että e-äänikirjoina varsinkin Overdrive-palvelusta.
Miten Newark (New Jersey) ja Newark (Delaware) lausutaan? 92 10.9.2019 Englanninkielisissä ääntämisohjeissa New Jerseyn Newark neuvotaan ääntämään NEW-erk (paino ensimmäisellä tavulla) ja Delawaren Newark New-AHRK (paino jälkimmäisellä tavulla). Painotuksen vuoksi ensin mainittu ääntämistapa lyhenee paikallisten suussa usein muotoon 'Nirk'. Jälkimmäinen ääntämys taas korostaa sanan kaksitavuisuutta. Ääntämistapojen eron voi kuunnella täältä: https://www.dictionary.com/browse/newark.      
Liittyvätkö sanat begynnelse ja beginning toisiinsa? 114 22.8.2019 Kyllä liittyvät. Alkua tarkoittavat ruotsin begynnelse ja englannin beginning ovat johdettu verbeistä begynna ja begin (aloittaa). Molemmat ovat samaa germaanista alkuperää. Ruotsi kuuluu pohjoisgermaanisiin kieliin ja englanti puolestaan länsigermaanisiin. Koska molemmat ovat germaanisia sukulaiskieliä, on niillä paljon sanastollisia yhtäläisyyksiä. Monilla kielten sanoilla on sama muinainen alkuperä. Begynna-verbi esiintyi samassa muodossa jo keskiaikaisessa muinaisruotsissa. Ruotsiin se on tullut keskialasaksan sanasta beginnen, josta vielä vanhempi muinaisalasaksalainen muoto on biginnan. Kyseinen muinaissaksalainen biginnan näyttäisi olevan myös englannin begin-verbin alkuperä. Varhaiskeskiaikaiseen muinaisenglantiin sana tuli...