"Ansioeläkkeitä aletaan korottaa sellaisella indeksillä, jossa hintojen nousun vaikutus on 80 ja palkkojen nousun 20 prosenttia". Millainen on muutos…

Kysytty
7.5.2004

"Ansioeläkkeitä aletaan korottaa sellaisella indeksillä, jossa hintojen nousun vaikutus on 80 ja palkkojen nousun 20 prosenttia". Millainen on muutos aikaisempaan indeksiin? Miksi tähän ollaan menty, koska uusi indeksin laskutapa lisää entisestään hyvinvointikuilua työeläkeläisten ja ansityössä olevien välillä? Kuka tai ketkä olivat ne, jotka tekivät esityksen, aloitteen tai ehdotuksen lindeksin laskemisperusteen muuttamiseksi?

Vastaus

Vastattu
10.5.2004
Päivitetty
10.5.2004

Kysymys on ns. taitetusta indeksistä. Esitys perustuu työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 12 marraskuuta 2001 ja sitä täydentävään 5 päivänä syyskuuta 2002 tehtyyn sopimukseen yksityisalojen työeläkkeiden kehittämisestä.

Eduskunnassa asiasta on päätetty hallituksen esityksen HE 242/2002 pohjalta. Muutos tulee voimaan 1.1.2005

Nykyinen TEL:n 9 kuuluu seuraavasti:

9 § (18.12.1995/1482)

Eläketurva sidotaan maan palkka- ja hintatason muutokseen siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään. Tätä varten sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa joka kalenterivuodeksi indeksiluvut. Niitä määrättäessä palkkatason muutoksesta vähennetään määrä, joka vastaa 12 b §:ssä tarkoitetun työntekijäin eläkemaksuprosentin muutosta edeltävän kalenterivuoden alussa.

Sen kalenterivuoden loppuun, jona työntekijä täyttää tai edunjättäjä täyttäisi 65 vuotta, eläketurva sidotaan indeksiin, jossa palkkatason muutoksen painokerroin on 0,5 ja hintatason muutoksen painokerroin 0,5. Tämän jälkeiseltä ajalta käytetään indeksiä, jossa palkkatason muutoksen painokerroin on 0,2 ja hintatason muutoksen painokerroin 0,8.

Indeksilukujen muutoksen edellyttämällä tavalla tarkistetaan eläkettä myönnettäessä ja eläkkeiden yhteensovitusta uudelleen toimitettaessa eläkepalkka ja sen jälkeen kalenterivuosittain eläkkeen määrä siten kuin sosiaali- ja terveysministeriön päätöksellä tarkemmin määrätään.

1.1.2005 9 § kuuluu seuraavasti:

9 § (27.6.2003/634)

Eläkettä tarkistetaan kalenterivuosittain indeksiluvulla, jossa palkkatason muutoksen painokerroin on 0,2 ja hintatason muutoksen painokerroin 0,8 (työeläkeindeksi). Työeläkeindeksilukua vahvistettaessa perusteena käytetään keskimääräisiä palkka- ja kuluttajahintatason vuotuisia muutoksia edellisen kalenterivuoden kolmannella vuosineljänneksellä. Indeksilukua määrättäessä palkkatason muutoksesta vähennetään määrä, joka vastaa 12 b §:n 1 momentin ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetun työntekijäin eläkemaksuprosentin muutosta edeltävän kalenterivuoden alussa. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa asetuksella työeläkeindeksiluvun kullekin kalenterivuodelle viimeistään kaksi kuukautta ennen sen kalenterivuoden alkua, josta sitä sovelletaan.

Eduskunnan palvelimelta www.eduskunta.fi löytyvät asian käsittelyyn liittyvät dokumentit, kuten hallituksen esitys valiokunnan mietintö, äänestykset ja salissa asiasta käyty keskutelu. Valitse pääsivulta "Asiat ja asiakirjat", jonka jälkeen "Asioiden käsittelyvaiheet". Esiin tulee hakulomake johon kirjoitetaan asian tunnuksen kohtaan HE 242/2002.

3 ääntä
Oliko vastauksesta sinulle hyötyä?
 
Haluatko jättää uuden kysymyksen? Lähetä se kysymyslomakkeen kautta.

Kommentoi vastausta

Ei muotoiluja

  • Sallitut HTML-tagit: <i> <b> <s>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.