eläkkeet

12 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–12.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Mistä lähtien Suomessa on maksettu lesken eläkettä? 42 2.11.2020 Leskeneläkettä on meillä maksettu perhe-eläkejärjestelmän alusta saakka eli vuodesta 1967. Silloin tehtiin Suomessa työeläkelakeihin lisäys perhe-eläkkeistä yhtenä viimeisimmistä maista Euroopassa. Perhe-eläke muodostuu lesken- ja lapseneläkkeestä. Eläkkeeseen oikeutettuja olivat naislesket ja edunjättäjän lapset 18 ikävuoteen asti. Kesällä 1990 astui voimaan perhe-eläkeuudistus. Siinä myös miehille laajennettiin oikeus leskeneläkkeeseen. Lähde: Mervi Takala (toim.), Katsaus perhe-eläkkeeseen
Kun Suomen presidentti poistuu virastaan, saako hän automaattisesti ns. presidentti-eläkkeen? 66 13.7.2020 Suomessa Presidentti saa eläkkeen toimittuaan virassa 6 vuotta tai pidempään.   https://www.presidentti.fi/presidentin-toimi/palkkio-ja-elake/  
Kysyn tuttavani puolesta. On Viron kansalainen, ollut suomessa työssä 15 vuotta, saako hän takuueläkettä kun vanhuus alkaa, viron eläke on 150 euroa, saman… 397 2.2.2017 Tätä asiaa on syytä kysyä suoraan Kelasta. Kelan sivut löytyvät täältä,http://www.kela.fi/ ja erityisesti eläkeläisille on kerätty tietoa tänne, http://www.kela.fi/elakelaiset, sivun alalaidassa on Kysy kelasta -linkki. Ylipäätään kansalaisten virallisia neuvontapalveluita löytyy sivulta http://www.kansalaisneuvonta.fi/.
Mistä voisi tiedustella tällaisia asioita puhelimitse: Jos ihminen asuu osan vuotta Espanjassa, kuinka kauan Suomesta hän voi vuosittain olla poissa, että… 505 19.3.2015 Suomi.fi:n mukaan eläkkeen maksamisen perussääntönä on, että EU/ETA-sopimus takaa toisessa maassa ansaitun eläkkeen maksamisen mihin tahansa maahan. Eläkejärjestelmät pohjaavat kuitenkin kunkin maan omaan lainsäädäntöön, ja eläkkeiden – esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeen – myöntämisessä voi olla maaeroja. Eläketurvakeskus neuvoo kaikissa paluumuuttajien tai ulkomaille muuttavien eläkkeitä koskevissa kysymyksissä. Eläketurvakeskuksen yhteystiedot löytyvät täältä http://www.etk.fi/fi/service/yhteystiedot/1571/yhteystiedot Saman sivuston mukaan ulkomailla säännöllisesti yli puolet vuodesta oleskelevilla eläkeläisillä ei yleensä ole oikeutta Suomen sosiaaliturvaan. Jos siteesi Suomeen ovat edelleen kiinteät, sinut voidaan pitää Suomen...
Onko tukiasunnossa asuvan, itse maksavan asukkaan tukipalvelumaksu kotitalousvähennyskelpoinen hänelle itselleen tai hänen lapsilleen/vanhemmilleen? Voiko… 863 8.9.2011 Tapauskohtaista tietoa kotitalousvähennyksestä saat Verohallinosta. Voit soittaa palkan- ja eläkkeensaajien valtakunnalliseen palvelunumeroon p. 020 697 002. Palvelunumeroissa palvellaan ma–pe klo 9–16.15. http://www.vero.fi/fi-FI/Tietoa_Verohallinnosta/Yhteystiedot/Palvelunum… http://www.vero.fi/fi-FI
Eläkkeiden suuruudet ryhmittäin 1545 29.11.2010 Eläketurvakeskuksen sivuilta (http://www.etk.fi/) löytyy tilastoja Suomen eläkkeensaajista vuodelta 2009 (http://www.etk.fi/Binary.aspx?Section=42845&Item=64965). Tilastosta keskieläkkeet eläkelajin mukaan.
Mistä löytyy tietoa siiitä miten eläkkeet ja sosiaalituet ovat muuttuneet viiimeisen esim. 20 vuoden aikana? Miten pienimmän kansaneläkkeen nimellisarvo on… 1071 4.10.2010 Tietoa tähän aiheeseen löytyy seuraavista lähteistä. Kirjastomme käsikirjaston varastossa löytyvät kansaneläkelaitoksen tilastolliset vuosikirjat ajalta 1967-2000. Uusimmat tilastot löytyvät myös Kelan sivuilta, eli vuodet 1996-2008. (http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/241105130835AL?OpenDocument). Uudempia tilastoja ei vielä ole julkaistu. Näistä pitäisi selvitä eläkkeiden sekä sosiaalietuuksien muuttuminen, tosin kahdelta viime vuodelta ei vielä ole tilastoja. Inflaation/elinkustannusten luvut löytyvät seuraavien tilastolinkkien avulla: http://tilastokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_hinnat.html ja Kelan tilastollinen vuosikirja http://tilastokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_hinnat.html sekä samalla sivulla oleva Taskutilasto http://...
Jos otetaan satunnaisotannalla 1000 45-vuotiasta miestä jotka kaikki otavat eläkevakuutuksen niin kuinka monta heistä on elossa 15 vuoden kuluttua ja… 1101 19.1.2010 En ole tilastotieteilijä, mutta näin se kai menee: Tilastokeskuksen Kuolleisuus- ja eloonjäämislukuja 1986-2008 -taulukosta (löytyy osoitteesta stat.fi) voidaan todeta, että 100 000 syntyneestä miehestä on 45-vuotiaana hengissä 95 486, ja 60-vuotiaana 86 615. Kyseisen 15 vuoden ajanjaksona miehistä siis kuolee n. 9,3 prosenttia. Näin ollen 1000 miehestä 93 kuolee ja 907 jää nostamaan eläkettä. Kuinka suuri osa eläkevakuutuksen ottavista miehistä jää eläkkeelle 60 ikävuoteen mennessä, jääkin sitten jonkun viisaamman selvitettäväksi.
Mikä oli lastentarhanopettajien eläkeikä ennen eläkeuudistusta eli niiden, jotka jäävät esimerkiksi tänä vuonna eläkkeelle? 3016 19.10.2009 Lastentarhanopettajien eläkeikä määräytyy eläkettä koskevien lakien ja kunnallisen alan sopimusten (mikäli työnantaja on kunta) mukaisesti. Nykyinen laki koskee lähes poikkeuksetta kaikkia ammattiryhmiä. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20061295 http://www.tyoelake.fi/Page.aspx?Section=39095 Jo ennen vuoden 2005 eläkeuudistusta eläkeiän ja eläke-etuuksien määräytymiseen vaikuttivat monet seikat ammattinimikkeen lisäksi. Toisin sanoen eläkeikä riippui esimerkiksi henkilölle myönnetyn eläkkeen tyypistä ja työhistoriasta. Vuonna 1966 säädettyyn valtion eläkelakiin voit tutustua seuraavassa osoitteessa: http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/1966/19660280?search%5Btype%5D=pika&s… Tarkempaa tietoa eläkeuudistuksen vaikutuksista saat...
Tietääkö joku sopivaa runoa esitettäväksi eläkkeelle jäävälle (lastentarhanopettajalle) läksiäisissä? 15092 1.6.2009 Teoksessa Suomen kansan uusi runorumpu : uusia kalevalaisia runoja 1900-luvun lopulta on hauskoja kalevalamittaisia runoja, joista jokin oli suunnattu eläkkeelle jääville. http://www.helmet.fi/search~S9*fin?/XSuomen+kansan+uusi+runorumpu&searc… Muita ehdotuksia: Teoksessa Maailman runosydän Olisin narri, jos viitsisin surra/Lasse Lucidor Varoitus/Jenny Joseph http://www.helmet.fi/search*fin/X?SEARCH=maailman+runosyd%C3%A4n&search… Teoksessa Päivänlasku: Onnellinen laulu/Hilkka-Helinä Lappalainen Jäähyväiset merelle/Nazim Hikmet http://www.helmet.fi/search*fin/X?SEARCH=maailman+runosyd%C3%A4n&search… Teoksessa Runo puhuu ilosta: Dolce Far Niente/P.Mustapää Kun tulemme vanhoiksi/Timo Pusa Päivät/Aale Tynni http://www.helmet.fi/...
Miten anotaan eläke Suomesta pysyvästi USA:ssa asuvalle suomalaiselle, joka teki noin 10-20 vuotta työtä Suomessa? 1446 27.2.2007 Eläketurvakeskuksen sivuilta (http://www.etk.fi/ ) voi lukea, että, että Suomen vanhuus- ja työkyvyttömyyseläke maksetaan rajoituksetta kaikkiin maihin. Käytännön maksutoimenpiteistä todetaan, että eläkkeet ulkomaille maksetaan eläkkeensaajan valitsemaan rahalaitokseen suomalaisen rahalaitoksen välityksellä. Nämä ohjeet voi lukea kokonaisuudessaan sivulta, joka löytyy osoitteesta http://www.etk.fi/Page.aspx?Section=43247 tai etusivulta linkistä Eläkkeet/Eläkehakemus/Eläkkeen maksaminen ulkomaille. Kaikkia eläkkeitä on haettava. Eläkehakulomakkeet löytyvät myös etusivulta kohdasta Eläkehakemus/Lomakkeet. Työeläketurvaan liittyvien kysymysten esittäminen pitäisi onnistua osoitteessa http://www.tyoelake.fi/ask.aspx?section=39092&...
"Ansioeläkkeitä aletaan korottaa sellaisella indeksillä, jossa hintojen nousun vaikutus on 80 ja palkkojen nousun 20 prosenttia". Millainen on muutos… 762 10.5.2004 Kysymys on ns. taitetusta indeksistä. Esitys perustuu työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 12 marraskuuta 2001 ja sitä täydentävään 5 päivänä syyskuuta 2002 tehtyyn sopimukseen yksityisalojen työeläkkeiden kehittämisestä. Eduskunnassa asiasta on päätetty hallituksen esityksen HE 242/2002 pohjalta. Muutos tulee voimaan 1.1.2005 Nykyinen TEL:n 9 kuuluu seuraavasti: 9 § (18.12.1995/1482) Eläketurva sidotaan maan palkka- ja hintatason muutokseen siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään. Tätä varten sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa joka kalenterivuodeksi indeksiluvut. Niitä määrättäessä palkkatason muutoksesta vähennetään määrä, joka vastaa 12 b §:ssä tarkoitetun työntekijäin eläkemaksuprosentin muutosta edeltävän kalenterivuoden alussa...