eläkkeet

18 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–18.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Kenen puoleen kääntyisin kysyen, mikä olisi taloudellisesti edullisin ratkaisu minulle eläkkeelle siirtymisen alhaisimman ikärajan koittaessa ensi… 72 29.5.2023 Suomi.fi-verkkosivuston mukaan yksityiskohtaista eläkeneuvontaa työeläkkeestäsi, vanhuus-, työkyvyttömyys- tai perhe-eläkkeisiin liittyen saat omasta työeläkelaitoksestasi. Jos et tiedä omaa työeläkelaitostasi, voit selvittää sen kirjautumalla Siirry työeläkelaitoksesi palveluun. https://www.suomi.fi/palvelut/elakeneuvonta-elaketurvakeskus/3b872596-e…
Saako Yhdysvaltain, samoin kuin SUomen, presidentin virasta poistuessaan automaattisesti eläkkeen? 154 27.3.2023 Wikipedian mukaan palkka on $226,300. Former Presidents Act - Wikipedia    
2023 tulen saama eläkeen virosta, maksanko veroa Suomessa? 358 15.12.2022 Jos asut Suomessa ja saat eläkettä ulkomailta, eläkkeen verotuksen ratkaisee yleensä Suomen ja eläkkeen lähdevaltion välinen verosopimus. Usein maksat ulkomailta saadusta eläkkeestä veroa ulkomaille. Kun asut Suomessa maksat eläkkeestä veroa myös Suomessa, mutta kaksinkertainen verotus poistetaan Suomessa yleensä hyvittämällä ulkomaille maksetut verot Suomen veroista. Aina eläkettä ei veroteta siinä valtiossa, josta eläke on saatu. Silloin Suomi verottaa eläkkeen normaalisti.  Verotus riippuu kohdallasi siis Suomen ja Viron välisestä verosopimuksesta. Voit kysyä asiasta tarkemmin Verohallinnon asiakaspalvelusta. Lähde Eläkettä ulkomailta - vero.fi
Puhutaan eläkejärjestelmän heikkenemisestä, mutta löytyykö mistään kuvaajaa mikä kertoo eläkejärjestelmän varojen kehityksestä koko järjestelmän historian… 95 25.10.2021 Eläketurvakeskuksen tilastotietokannasta voi tarkastella eläkevarojen kehitystä. Aikasarja alkaa vuodesta 1962. Voit valita taulukosta erikseen tietyn eläkerahaston tai yhteensä-valinnalla kaikkien rahastojen kokonaisvarat. https://tilastot.etk.fi/pxweb/fi/ETK/ETK__180tyoelakkeiden_rahoitus__40…  
Takuueläkkeen eläketuloraja 172 28.9.2021 837,59 euroa kuukaudessa on tämänhetkinen vähimmäiseläkkeen suuruus eli vähintään tuon verran rahaa eläkkeelle jäävä saa. Takuueläke on pienten eläketulojen saajille tarkoitettu Kelan eläke-etuus, jonka tarkoitus on turvata vähimmäiseläkkeen suuruinen eläketurva niille, joiden eläke muutoin jäisi tätä pienemmäksi. Takuueläke turvaa Suomessa asuvalle henkilölle vähimmäiseläkkeen (837,59 e/kk), jos kaikki hänen eläkkeensä ennen verotusta ovat yhteensä enintään 830,82 e/kk. Tuloraja ja vähimmäiseläke jäävät kuitenkin tätä pienemmäksi, jos henkilö on varhennetulla vanhuuseläkkeellä. Takuueläkettä pienentävät kaikki muut eläkkeet Suomesta ja ulkomailta. Ne vähennetään takuueläkkeen täydestä määrästä täysimääräisinä. Laissa on tarkka luettelo...
Onko missään eläkejärjestelmää minkä sijoitustuotot lisäävät eläkkeensaajan eläkettä? 81 3.5.2021 En valitettavasti löytänyt aiheesta hyvää lähdettä. Yleisemmin eläkevarojen sijoitustuotoista voit lukea seuraavilta sivustoilta: https://www.etk.fi/tyo-ja-elakkeet-ulkomailla/kansainvalista-vertailutietoa/rahoitus-ja-sijoitustoiminta/elakevarojen-sijoitustuotot/ https://www.tyoelake.fi/teemat/miksi-elakevaroja-sijoitetaan/
Mistä lähtien Suomessa on maksettu lesken eläkettä? 157 2.11.2020 Leskeneläkettä on meillä maksettu perhe-eläkejärjestelmän alusta saakka eli vuodesta 1967. Silloin tehtiin Suomessa työeläkelakeihin lisäys perhe-eläkkeistä yhtenä viimeisimmistä maista Euroopassa. Perhe-eläke muodostuu lesken- ja lapseneläkkeestä. Eläkkeeseen oikeutettuja olivat naislesket ja edunjättäjän lapset 18 ikävuoteen asti. Kesällä 1990 astui voimaan perhe-eläkeuudistus. Siinä myös miehille laajennettiin oikeus leskeneläkkeeseen. Lähde: Mervi Takala (toim.), Katsaus perhe-eläkkeeseen
Kun Suomen presidentti poistuu virastaan, saako hän automaattisesti ns. presidentti-eläkkeen? 248 13.7.2020 Suomessa Presidentti saa eläkkeen toimittuaan virassa 6 vuotta tai pidempään.   https://www.presidentti.fi/presidentin-toimi/palkkio-ja-elake/  
Kysyn tuttavani puolesta. On Viron kansalainen, ollut suomessa työssä 15 vuotta, saako hän takuueläkettä kun vanhuus alkaa, viron eläke on 150 euroa, saman… 601 2.2.2017 Tätä asiaa on syytä kysyä suoraan Kelasta. Kelan sivut löytyvät täältä,http://www.kela.fi/ ja erityisesti eläkeläisille on kerätty tietoa tänne, http://www.kela.fi/elakelaiset, sivun alalaidassa on Kysy kelasta -linkki. Ylipäätään kansalaisten virallisia neuvontapalveluita löytyy sivulta http://www.kansalaisneuvonta.fi/.
Mistä voisi tiedustella tällaisia asioita puhelimitse: Jos ihminen asuu osan vuotta Espanjassa, kuinka kauan Suomesta hän voi vuosittain olla poissa, että… 598 19.3.2015 Suomi.fi:n mukaan eläkkeen maksamisen perussääntönä on, että EU/ETA-sopimus takaa toisessa maassa ansaitun eläkkeen maksamisen mihin tahansa maahan. Eläkejärjestelmät pohjaavat kuitenkin kunkin maan omaan lainsäädäntöön, ja eläkkeiden – esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeen – myöntämisessä voi olla maaeroja. Eläketurvakeskus neuvoo kaikissa paluumuuttajien tai ulkomaille muuttavien eläkkeitä koskevissa kysymyksissä. Eläketurvakeskuksen yhteystiedot löytyvät täältä http://www.etk.fi/fi/service/yhteystiedot/1571/yhteystiedot Saman sivuston mukaan ulkomailla säännöllisesti yli puolet vuodesta oleskelevilla eläkeläisillä ei yleensä ole oikeutta Suomen sosiaaliturvaan. Jos siteesi Suomeen ovat edelleen kiinteät, sinut voidaan pitää Suomen...
Onko tukiasunnossa asuvan, itse maksavan asukkaan tukipalvelumaksu kotitalousvähennyskelpoinen hänelle itselleen tai hänen lapsilleen/vanhemmilleen? Voiko… 975 8.9.2011 Tapauskohtaista tietoa kotitalousvähennyksestä saat Verohallinosta. Voit soittaa palkan- ja eläkkeensaajien valtakunnalliseen palvelunumeroon p. 020 697 002. Palvelunumeroissa palvellaan ma–pe klo 9–16.15. http://www.vero.fi/fi-FI/Tietoa_Verohallinnosta/Yhteystiedot/Palvelunum… http://www.vero.fi/fi-FI
Eläkkeiden suuruudet ryhmittäin 1632 29.11.2010 Eläketurvakeskuksen sivuilta (http://www.etk.fi/) löytyy tilastoja Suomen eläkkeensaajista vuodelta 2009 (http://www.etk.fi/Binary.aspx?Section=42845&Item=64965). Tilastosta keskieläkkeet eläkelajin mukaan.
Mistä löytyy tietoa siiitä miten eläkkeet ja sosiaalituet ovat muuttuneet viiimeisen esim. 20 vuoden aikana? Miten pienimmän kansaneläkkeen nimellisarvo on… 1210 4.10.2010 Tietoa tähän aiheeseen löytyy seuraavista lähteistä. Kirjastomme käsikirjaston varastossa löytyvät kansaneläkelaitoksen tilastolliset vuosikirjat ajalta 1967-2000. Uusimmat tilastot löytyvät myös Kelan sivuilta, eli vuodet 1996-2008. (http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/241105130835AL?OpenDocument). Uudempia tilastoja ei vielä ole julkaistu. Näistä pitäisi selvitä eläkkeiden sekä sosiaalietuuksien muuttuminen, tosin kahdelta viime vuodelta ei vielä ole tilastoja. Inflaation/elinkustannusten luvut löytyvät seuraavien tilastolinkkien avulla: http://tilastokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_hinnat.html ja Kelan tilastollinen vuosikirja http://tilastokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_hinnat.html sekä samalla sivulla oleva Taskutilasto http://...
Jos otetaan satunnaisotannalla 1000 45-vuotiasta miestä jotka kaikki otavat eläkevakuutuksen niin kuinka monta heistä on elossa 15 vuoden kuluttua ja… 1185 19.1.2010 En ole tilastotieteilijä, mutta näin se kai menee: Tilastokeskuksen Kuolleisuus- ja eloonjäämislukuja 1986-2008 -taulukosta (löytyy osoitteesta stat.fi) voidaan todeta, että 100 000 syntyneestä miehestä on 45-vuotiaana hengissä 95 486, ja 60-vuotiaana 86 615. Kyseisen 15 vuoden ajanjaksona miehistä siis kuolee n. 9,3 prosenttia. Näin ollen 1000 miehestä 93 kuolee ja 907 jää nostamaan eläkettä. Kuinka suuri osa eläkevakuutuksen ottavista miehistä jää eläkkeelle 60 ikävuoteen mennessä, jääkin sitten jonkun viisaamman selvitettäväksi.
Mikä oli lastentarhanopettajien eläkeikä ennen eläkeuudistusta eli niiden, jotka jäävät esimerkiksi tänä vuonna eläkkeelle? 3384 19.10.2009 Lastentarhanopettajien eläkeikä määräytyy eläkettä koskevien lakien ja kunnallisen alan sopimusten (mikäli työnantaja on kunta) mukaisesti. Nykyinen laki koskee lähes poikkeuksetta kaikkia ammattiryhmiä. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20061295 http://www.tyoelake.fi/Page.aspx?Section=39095 Jo ennen vuoden 2005 eläkeuudistusta eläkeiän ja eläke-etuuksien määräytymiseen vaikuttivat monet seikat ammattinimikkeen lisäksi. Toisin sanoen eläkeikä riippui esimerkiksi henkilölle myönnetyn eläkkeen tyypistä ja työhistoriasta. Vuonna 1966 säädettyyn valtion eläkelakiin voit tutustua seuraavassa osoitteessa: http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/1966/19660280?search%5Btype%5D=pika&s… Tarkempaa tietoa eläkeuudistuksen vaikutuksista saat...
Tietääkö joku sopivaa runoa esitettäväksi eläkkeelle jäävälle (lastentarhanopettajalle) läksiäisissä? 17288 1.6.2009 Teoksessa Suomen kansan uusi runorumpu : uusia kalevalaisia runoja 1900-luvun lopulta on hauskoja kalevalamittaisia runoja, joista jokin oli suunnattu eläkkeelle jääville. http://www.helmet.fi/search~S9*fin?/XSuomen+kansan+uusi+runorumpu&searc… Muita ehdotuksia: Teoksessa Maailman runosydän Olisin narri, jos viitsisin surra/Lasse Lucidor Varoitus/Jenny Joseph http://www.helmet.fi/search*fin/X?SEARCH=maailman+runosyd%C3%A4n&search… Teoksessa Päivänlasku: Onnellinen laulu/Hilkka-Helinä Lappalainen Jäähyväiset merelle/Nazim Hikmet http://www.helmet.fi/search*fin/X?SEARCH=maailman+runosyd%C3%A4n&search… Teoksessa Runo puhuu ilosta: Dolce Far Niente/P.Mustapää Kun tulemme vanhoiksi/Timo Pusa Päivät/Aale Tynni http://www.helmet.fi/...
Miten anotaan eläke Suomesta pysyvästi USA:ssa asuvalle suomalaiselle, joka teki noin 10-20 vuotta työtä Suomessa? 1617 27.2.2007 Eläketurvakeskuksen sivuilta (http://www.etk.fi/ ) voi lukea, että, että Suomen vanhuus- ja työkyvyttömyyseläke maksetaan rajoituksetta kaikkiin maihin. Käytännön maksutoimenpiteistä todetaan, että eläkkeet ulkomaille maksetaan eläkkeensaajan valitsemaan rahalaitokseen suomalaisen rahalaitoksen välityksellä. Nämä ohjeet voi lukea kokonaisuudessaan sivulta, joka löytyy osoitteesta http://www.etk.fi/Page.aspx?Section=43247 tai etusivulta linkistä Eläkkeet/Eläkehakemus/Eläkkeen maksaminen ulkomaille. Kaikkia eläkkeitä on haettava. Eläkehakulomakkeet löytyvät myös etusivulta kohdasta Eläkehakemus/Lomakkeet. Työeläketurvaan liittyvien kysymysten esittäminen pitäisi onnistua osoitteessa http://www.tyoelake.fi/ask.aspx?section=39092&...
"Ansioeläkkeitä aletaan korottaa sellaisella indeksillä, jossa hintojen nousun vaikutus on 80 ja palkkojen nousun 20 prosenttia". Millainen on muutos… 865 10.5.2004 Kysymys on ns. taitetusta indeksistä. Esitys perustuu työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 12 marraskuuta 2001 ja sitä täydentävään 5 päivänä syyskuuta 2002 tehtyyn sopimukseen yksityisalojen työeläkkeiden kehittämisestä. Eduskunnassa asiasta on päätetty hallituksen esityksen HE 242/2002 pohjalta. Muutos tulee voimaan 1.1.2005 Nykyinen TEL:n 9 kuuluu seuraavasti: 9 § (18.12.1995/1482) Eläketurva sidotaan maan palkka- ja hintatason muutokseen siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään. Tätä varten sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa joka kalenterivuodeksi indeksiluvut. Niitä määrättäessä palkkatason muutoksesta vähennetään määrä, joka vastaa 12 b §:ssä tarkoitetun työntekijäin eläkemaksuprosentin muutosta edeltävän kalenterivuoden alussa...