Teen gradua aiheesta Kollegiaalisuus kotitalousopettajan työssä. Kollegiaalisuudesta löytyy tietoa enimmäkseen lääkäreitä koskevana. Tarvitsisin opettajiin…

Kysytty
12.3.2013

Teen gradua aiheesta Kollegiaalisuus kotitalousopettajan työssä. Kollegiaalisuudesta löytyy tietoa enimmäkseen lääkäreitä koskevana. Tarvitsisin opettajiin kohdistuvaa luotettavaa tietoa, eli tutkimustietoa tai tieteellisiä artikkeleita. Voisinko saada hiukan apua tähän? Kiitos etukäteen!

Vastaus

Vastattu
12.3.2013
Päivitetty
13.3.2013

Tieteellisen aineiston hakupalvelusta Google Scholarista http://scholar.google.com ja korkeakoulukirjastojen kokoelmatietokannasta Melindasta http://melinda.kansalliskirjasto.fi löytyy useita myös verkossa julkaistuja väitöskirjoja, joissa käsitellään kollegiaalisuutta opettajan työssä:

Opettajien kollegiaalinen yhteistyö ammattikorkeakoulussa : mikropoliittinen näkökulma opettajuuteen / Pasi
Savonmäki. Jyväskylä : Koulutuksen tutkimuslaitos,2007.
https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/37746/T023.pdf?seq…

Yksin mutta yhdessä -Opettajat omaa työtä ja oppilaitoksen toimintaa kehittämässä / Mäntylä, Ritva, 2002.
http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/67243/951-44-5459-6.pdf?seq…

Verkosto opettajien tukena / Jyrkiäinen, Anne, 2007
http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/67794/978-951-44-7149-0.pdf…

Opetussuunnitelman uudistamistyö opettajan ammatillisen kasvun välineenä : kohteena peruskoulun kotitalouden opetus
/ Katriina Sulonen. Helsinki : Helsingin yliopisto, 2004 - (Kotitalous- ja käsityötieteiden laitoksen julkaisuja;
13) http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/kas/kotit/vk/sulonen/opetussu.pdf

Opettajuus : ajassa elämistä vai suunnan näyttämistä? / Olli Luukkainen. Tampere : Tampere University Press : 2004.
https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/6734/951-44-5885-0.pdf?seq…

Yhteistyön ristiriitaiset puhetavat : diskurssianalyyttinen näkökulma luokanopettajien tulkintoihin tiimityöstä / Arto Willman. - Diss. Oulu : Oulun yliopisto, 2001. http://herkules.oulu.fi/isbn9514264053/isbn9514264053.pdf

Tiilikkala, Liisa.
Mestarista tuutoriksi : suomalaisen ammatillisen opettajuuden muutos ja jatkuvuus / Liisa Tiilikkala. Jyväskylä :
Jyväskylän yliopisto, 2004. https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/13296/9513917215.p…

Ammatillisen käytännön toistajasta monipuoliseksi aluekehittäjäksi? : ammattikorkeakoulu-uudistus ja opettajan työn
muutos vuosina 1992-2010 / Pekka Auvinen. - Diss. Joensuu : Joensuun yliopisto, 2004.
http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_952-458-536-7/urn_isbn_952-458…

Vain painettuna julkaistu väitöskirja Opettajayhteisön kokema päätöksenteko kouluorganisaatiossa / Eija Vulkko.
Joensuu : Joensuun yliopisto, 2001 on Itä-Suomen yliopiston kokoelmissa.

Verkkojulkaisuina löytyi kaksi aihetta käsittelevää pro gradua:

"Mutta siinäkin nää kollegat tulee aika paljon avuksi" : tapaustutkimus kyläkoulujen opettajien työstä ja
yhteistoiminnasta / Niemelä, Airi https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/10556/aniemela.pdf…

Opettajan kokema opetussuunnitelmaprosessi peruskouluorganisaation kehittämistyön kuvaajana – case Hämeenlinna / TUOMAINEN,EVELIINA. Aikuiskasvatus/kasvatustiede http://tutkielmat.uta.fi/pdf/gradu02327.pdf

Ita-Suomen yliopiston kirjaston kokoelmissa ovat seuraavat kirjat, jotka liittyvät aiheeseen:
Koulu maailmassa - maailma koulussa : opettajien, kuntatyönantajien ja yrityselämän näkemyksiä yleissivistävän opetuksen ja opettajankoulutuksen tulevaisuudesta / Jouni Välijärvi (toim.). Helsinki : Opetushallitus, 2000.
ja Työ haastaa tutkimaan : opettajien arkihavainnoista kokonaisuuksien ymmärtämiseen / toimittanut Pauli Kaikkonen. Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, 2008.

Teos Opettajan työ ja oppiminen, Koulutuksen tutkimuslaitos, 2006 sisältää artikkelin Savonmäki, P. 2006. Opettajien kollegiaalinen yhteistyö ammattikorkeakoulussa, ja verkossa on luettavissa kaksi artikkelia:

Janne Säntti: Opettajan muuttuva työ vastakohtaisuuksien näkökulmasta. Kasvatus & Aika 2 (1) 2008, 7–22
http://www.kasvatus-ja-aika.fi/dokumentit/santti_0903082257.pdf

Rakasta muutosta ja kestä kaaosta! / Nurmi, Heli , 2008
http://elektra.helsinki.fi/se/a/0358-6197/28/1/rakastam.pdf

0 ääntä
Oliko vastauksesta sinulle hyötyä?
 
Haluatko jättää uuden kysymyksen? Lähetä se kysymyslomakkeen kautta.

Kommentoi vastausta

Ei muotoiluja

  • Sallitut HTML-tagit: <i> <b> <s>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.