Onko maisteri arvonimi,vai oppiarvo? Jos se on arvonimi,niin paljonko se maksaa?

Kysytty
23.4.2012

Onko maisteri arvonimi,vai oppiarvo? Jos se on arvonimi,niin paljonko se maksaa?

Vastaus

Vastattu
24.4.2012
Päivitetty
4.10.2018

Maisteri on ylemmän korkeakoulututkinnon nimi Suomen yliopistoissa. Se on siis oppiarvo eikä arvonimi. Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta löytyy tietoa tutkinnoista ja niiden nimistä, samoin kuin linkki luetteloon, jossa luetellaan tutkintojen nimet:

http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/yliopistokoulutus/opiskelu_ja_tutkinn…

Valtion säädöstietopankki Finlexin kautta löytyy Tasavallan presidentin asetus arvonimistä. Siinä on mm. lueteltu arvonimet ryhmittäin:

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000381

17 ääntä
Oliko vastauksesta sinulle hyötyä?
 
Haluatko jättää uuden kysymyksen? Lähetä se kysymyslomakkeen kautta.

Kommentit

Maisteri oli vielä muutama vuosi sitten nimenomaan maksullinen arvonimi, jonka sai lunastaa kun oli suorittanut vaaditun ns. ylemmän korkeakoulututkinnon. Esimerkiksi filosofian kandidaatti oli tutkinto (5 - 6 v opinnot) ja filosofian maisteri oli ostettu oppiarvo. Kaikilla aloilla tätä ei ollut, esimerkiksi teknillisen korkeakoulun suorittaneesta ei voinut tulla maisteria, mutta kauppakorkeakoulun ylemmän tutkinnon suorittaneesta kyllä.

En aikoinani maksanut tuosta maisterin arvonimestä - valmistuin filosofian kandidaatiksi v. 89 - mutta nyt haluaisin saada maisterin tittelin. Miten toimia?

Aina kun mahdollista ilmoita oppiarvosi yhteydessä parilla sanalla gradusi aihe. Esittelytilanteessa esim "valmistuin 1989 fil.kandiksi ja graduni käsitteli ..." ja kirjallisesti heti arvonimen ja vuoden jälkeen ilmoita gradun aihe ja/tai arvosana.

Tästä tiedotteesta ei käy ilmi että aikoinaan maisteri oli nimenomaan vain maksullinen arvonimi jonka sai maksamalla pienen maksun tutkinnon suorittamisen jälkeen (kts. myös toinen kommentti alla). Monet jättivät arvonimen ostamatta luottaen tutkintoon, jonka nimi on jälkikäteen valitettavasti kärsinyt uudesta käyttötavasta.

Maisterin arvonimen hankkimiseen oikeuttava tutkinto oli esimerkiksi humanistisella alalla Fil. Kand. tai FK (Filosofian kandidaatti) ja tämä nimi tarkoitti silloin ylempää tutkintoa, ei alempaa kuten nykyisin.
Alempaa tutkintoa kutsuttiin esimerkiksi humanistisilla aloilla nimellä Hum. Kand (HuK, humanististen tieteiden kandidaatti), luonnontieteellisillä aloilla LuK.

Suurempaa sekaannusta aiheuttaa siis se, että FK tai Fil Kand saattaa tarkoittaa joko vanhaa esimerkiksi 80-luvulla suoritettua korkeampaa yliopistollista tutkintoa (jos tutkinnon haltija ei ole hankkinut maisterin arvonimeä johon hänellä oli oikeus) tai myöhemmin, kuten nykyisin, suoritettua alempaa tutkintoa.

Asian sekoittamiseksi entisestään todettakoon että tuolloin oli tapana kutsua juuri ylempää tutkintoa perustutkinnoksi (tuolloin haluttiin ihmisten suorittavan nimenomaan niitä ylempiä tutkintoja joita arvostettiin tieteellisinä). 1. Fil kand siis voi olla ylempi tutkinto jos se on hankittu ennen tätä muutosta, esimerkiksi 80-luvulla tai sitä ennen. 2. Maisteri on siis niissä tapauksissa maksullinen arvonimi joka hankittiin selkeyden vuoksi. Sen ostaneet ovat kyllä kaikki suorittaneet ylemmän yliopistotutkinnon tai sen tasoisen korkeakoulututkinnon tietyillä aloilla (siis sanan "korkeakoulu" tuolloinen merkitys), esimerkiksi kauppakorkeakoulusta valmistunut kauppatieteiden maisteri. Maisteri- arvonimen tuolloin ostaneilla ja maisterin tutkinnon myöhemmin suorittaneilla siis kaikilla on ylempi tutkinto, ei alempi.

Tuohon aikaan arvonimet olivat selkeitä ja arvostettuja mutta monet jättivät pelkän arvonimen hankkimatta luottaen tutkintoon. Ne ihmiset, jotka silloin hankkivat filosofian kandidaatin tutkinnon (siis ylemmän tutkinnon) eivätkä halunneet ostaa arvonimeä, ovat yhä olemassa ja heidän joukossaan on esimerkiksi professoreja. Heidät tavallaan petettiin kun heidän ylemmän tutkintonsa nimeä alettiin käyttää alemmasta tutkinnosta (näin hoidettiin kansainvälistymistä mutta ei otettu huomioon tutkinnon aikaisemmin hankkineiden tilannetta).

Jos siis tahtoo tietää mitä FK tai Fil. Kand. tai vastaava tarkoittaa, on tarkistettava päivämäärä ja otettava selvää. Kyseessä saattaa olla henkilö joka on suorittanut maisterin arvonimeen (oppiarvoon) oikeuttavan ylemmän yliopistollisen tutkinnon ja esimerkiksi laajan opinnäytetyön (ns pro gradu). Henkilö jolla tutkinto on, saattaa pitää sitä perustutkintona ja jopa sanoa niin, vaikka kyse on ylemmästä tutkinnosta. Sitä alempaa tutkintoa heillä ei useissa tapauksissa ole, koska monet pitivät sitä turhana. Sekaannuksia ovat aiheuttaneet terminologian kannalta taitamattomasti hoidetut uudistukset.

Jos on kyse työpaikan hakijasta, selkeyttä asiaan saa useimmiten ottamalla selvää minkälainen opinnäytetyö on laadittu. Myös tutkintotodistuksesta käy ilmi onko ns pro gradu -työ laadittu.

Alla ei ole vastattu kysymykseen mitä ylemmän tutkinnon suorittanut arvonimeä hankkimaton voi tehdä jotta järjestelmän muutoksen aiheuttaman väärinkäsityksen voi korjata. Voiko esimerkiksi pyytää vastaavuustodistuksen? Siis että suoritettu tutkinto on sen arvoinen kuin on, vaikka siitä käytettyä nimeä on myöhemmin käytetty alemmasta tutkinnosta.

Tämä on niin asiallinen yhteenveto että nämä tiedot pitäisi sijoittaa yllä olevan tiedotteen sijaan. Kyse on todellakin taitamattomasti toteutetuista uudistuksista. Lisää sekaannuksia ovat aiheuttaneet myös taitamattomasti suoritetut termien standardisoinnit.

Vanha ylempi oikeustutkinto oli nimenomaan kandidaatin tutkinto. Tutkintoon liittynyt oikeustieteellinen tutkielma oli gradua suppeampi opinnäytetyö, eikä juristeille myönnetty maisterin arvoa. Nykyisin oikiksesta valmistutaan maistereiksi. Nykyisin tutkinnon mukana saa ilmaisen arvonimen muutamilla tieteenaloilla. KTM saa ekonomin arvon ja MMM agronomin tai metsänhoitajan..

Vanha ylempi oikeustutkinto oli nimenomaan kandidaatin tutkinto. Tutkintoon liittynyt oikeustieteellinen tutkielma oli gradua suppeampi opinnäytetyö, eikä juristeille myönnetty maisterin arvoa. Nykyisin oikiksesta valmistutaan maistereiksi. Nykyisin tutkinnon mukana saa ilmaisen arvonimen muutamilla tieteenaloilla. KTM saa ekonomin arvon ja MMM agronomin tai metsänhoitajan..

Yllä olevassa pidemmässä kirjoituksessa on sikäli virhe, että FK (fil kand) tutkinto ei ole 1992 jälkeen ollut käytössä minkään tutkinnon nimenä eikä siis ole koskaan ollut muuta kuin ylempi korkeakoulututkinto, mutta tätä harva nykyisin tietää ja mikä tahansa vanha kandidaatin tutkinto yhdistetään nykyisin alempaan korkeakoulututkintoon.

Minusta olisi ollut reilua, että opetusministeriö olisi heti 1992 linjannut, että kandidaatin nimen sisältävän ylemmän korkeakoulututkinnon oppiarvon saaneet voisivat käyttää maisterin arvoa vaikka eivät sitä aikanaan hakeneet ja siitä maksaneet.

Tieto siitä että Fil Kand ei olisi käytössä alemmasta tutkinnosta on virheellinen koska esimerkiksi Jyväskylän yliopistossa in nykyisinkin mahdollista suorittaa Fil Kand -tutkinto joka siellä on nimenomaan alempi tutkinto.

Paikkansa pitää että uudistus 1992 loukkasi kaikkien aiemman Fil Kand tutkinnon, siis ylemmän, suorittaneiden oikeuksia. Tosiaankin arvon myöntäminen suoraan kaikille sen suorittaneille olisi ratkaissut ongelman.

Tämä tieto on virheellinen ja syrjivä ja se pitäisi poistaa. Maisteri oli vielä ainakin 1980-luvulla nimenomaan maksullinen arvonimi. Arvonimeen oikeuttavan tutkinnon nimi oli Fil.Kand. Koska Fil. Kand. on myöhemmin tullut alemman tutkinnon nimeksi, on sekaannusvaara ilmeinen. Tätä sekaannusta vahvistavan virheellisen tiedon julkistaminen ja julkisuudessa pitäminen on ilmeinen oikeudenloukkaus. Ihmiset jotka ovat Fil Kand tutkinnon saaneet, ovat edelleen olemassa ja heillä on oikeus siihen ettei tätä sekaannusta tahallisesti pitkitetä.

Kommentoi vastausta

Ei muotoiluja

  • Sallitut HTML-tagit: <i> <b> <s>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.