Mistä löytäisin määritelmät käsitteille aluerakenne ja yhdyskuntarakenne? Haluaisin tietää kuinka nämä käsitteet eroavat toisistaan.

Kysytty
1.10.2020

Hei! Mistä löytäisin määritelmät käsitteille aluerakenne ja yhdyskuntarakenne? Haluaisin tietää kuinka nämä käsitteet eroavat toisistaan.

Vastaus

Vastattu
2.10.2020

Hei

Aluerakenteen määritelmästä löytyy oheisen tuoreen seminaariaineiston (sivu 4) kautta määritelmä, kuten se on tarkoitus uudistuvan maankäyttö- ja rakennuslain myötä määritellä. Lainsäädäntöuudistus on kesken, eikä varsinaista hallituksen esitystä, jossa tuo määritelmä tulee todennäköisesti olemaan, ole vielä saatavilla. Teksti vielä tässä:

Tässä laissa tarkoitetaan: 1) aluerakenteella keskuksia ja niiden välisiä liikenneyhteyksiä sekä teknisen huollon infrastruktuuria siltä osin kuin niillä on valtakunnallista tai maakunnallista merkitystä; Aluerakenteeseen kuuluisivat erikokoisten keskusten suhde ajatellen keskustatoimintoja, asutusta ja palveluja. Teknisen huollon infrastruktuuri käsittäisi vesi- ja jätehuollon sekä kiertotalouden kehittämisen. Aluerakenteeseen kuulumisen edellytyksenä olisi, että edellä mainituilla asioilla olisi valtakunnallista tai maakunnallista merkitystä. Aluerakenteeseen ei siten kuuluisi esimerkiksi yksittäisen kunnan yhdyskuntarakenne eikä myöskään kunnan keskustatoiminta-alueen ulottuvuuden määrittelyä. Aluerakenne ei käsittäisi energiantuotantoa kuten tuulivoimaloiden tai aurinkoenergian alueita, yksittäisiä teollisuuden hankkeita eikä luonnonvarojen hyödyntämistä, kuten metsätaloutta, turvetuotantoa, kaivostoimintaa tai maa-ainesten ottoa.

Yhdyskuntarakenteen määritelmä ymparistöhallinnon verkkosivujen mukaan on seuraava:

Yhdyskuntarakenteella tarkoitetaan työssäkäyntialueen, kaupunkiseudun, kaupungin, kaupunginosan tai muun taajaman sisäistä rakennetta. Se sisältää väestön ja asumisen, työpaikkojen ja tuotantotoiminnan, palvelujen ja vapaa-ajan alueiden sekä näitä yhdistävien liikenneväylien ja teknisen huollon verkostojen sijoittumisen ja niiden keskinäisen suhteen. Yhdyskuntarakenteen kehitystä ohjataan kaavoituksella ja rakennuslupakäytännöllä.

0 ääntä
Oliko vastauksesta sinulle hyötyä?
 
Haluatko jättää uuden kysymyksen? Lähetä se kysymyslomakkeen kautta.

Kommentoi vastausta

Ei muotoiluja

  • Sallitut HTML-tagit: <i> <b> <s>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.