Miksi yleisradiovero on vero eikä veronluonteinen maksu? Erilaiset sosiaalivakuutusmaksut, kuten sairaanhoitomaksu ja työttömyysvakuutusmaksu, ovat…

Kysytty
14.4.2021

Miksi yleisradiovero on vero eikä veronluonteinen maksu?
Erilaiset sosiaalivakuutusmaksut, kuten sairaanhoitomaksu ja työttömyysvakuutusmaksu, ovat veronluonteisia maksuja. Yhteistä näille maksuille on se, että ne ovat tosiasiallisesti veroja, eli vaikka (työttömyys- ja työeläkemaksut peritään erillään verojen perinnästä ja) niillä rahoitetaan tiettyjä palveluja, niitä ei peritä käyttötilanteessa, käytön mukaan eriteltynä palvelumaksuina, vaan ne kerätään ennakoivasti vakuutusmaksuina. Sosiaalivakuutusmaksuille on yhteistä myöskin se, että maksut on korvamerkitty, eli veronluontoisen maksun koko tuotto käytetään maksun nimen mukaiseen tarkoitukseen.
Kun yleisradiovero nimettiin veroksi, oliko takana se ajatus, että veron tuotolla rahoitetaan muutakin kuin YLE:n toimintaa? Mitä muuta toimintaa sillä rahoitetaan?

Vastaus

Vastattu
15.4.2021

Yle-veroon liittyy hallituksen esitys HE 28/20212, asian käsittelytiedot:

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiat&docid=he+28/2012

Hallituksen esityksessä todetaan mm. seuraavaa (s. 3):

Esillä on edelleen ollut henkilökohtainen kaikille tasasuuruinen veroluonteinen maksu tai vero taikka tulojen mukaan määräytyvä vero, joka perittäisiin tuloverotuksen yhteydessä. Näistä jälkimmäinen olisi toteutettavissa siten, että se täyttää sosiaalisen oikeudenmukaisuuden vaatimuksen.

Budjettirahoitukseen perustuvan vaihtoehdon yhteydessä on ollut esillä rahoituksen järjestäminen nostamalla jonkin olemassa olevan veron tasoa. Kyseeseen voisivat tulla esimerkiksi kiinteistöveron korotus, tulo- tai yhteisöveron tarkistaminen tai arvonlisäverokannan nosto. Näistä sosiaalinen oikeudenmukaisuus toteutuisi lähinnä tuloverotuksen tarkistamisen yhteydessä.

Ratkaisuksi valikoitui malli, jossa tulonsaajilta peritään erillinen vero, niin sanottu Yle-vero, jonka suuruus määräytyy prosenttiosuutena puhtaiden ansiotulojen ja pääomatulojen määrästä kuitenkin siten, että verolle määritellään vähimmäis- ja enimmäistaso. Mallilla voidaan parhaiten toteuttaa sosiaalisen oikeudenmukaisuuden vaatimus.

Verovelvollisuuden kohdistaminen kaikkiin täysi-ikäisiin laajentaisi maksajapohjaa nykyiseen verrattuna merkittävästi, jolloin yksittäisen maksun määrää voitaisiin alentaa. Tuloverotuksen yhteydessä kannettava vero poistaisi lisäksi nykyiseen televisiomaksuun liittyvät valvontaongelmat. Verokertymä olisi riittävän hyvin ennakoitavissa, ja se turvaisi julkisen palvelun rahoituksen jatkuvuuden.

 

Valtiovarainvaliokunta totesi mietinnössään mm. :

 

Valiokunta pitää perusteltuna myös sitä, että yleisradioveron saajana on valtio televisiomaksun tapaan. Yleisradio on valtio-omisteinen yhtiö, jolle on asetettu lakisääteinen julkinen palvelutehtävä. Veron tuotto tuloutetaan näin valtion talousarvioon, josta rahoitus ohjataan valtion televisio- ja radiorahastoon erillisen määrärahan kautta. Määrärahan suuruus on tarkoitus tarkistaa vuosittain kustannustason muutosta vastaavasti (HE 29/2012 vp, lakiehdotus laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain muuttamisesta, 3 §:n 2 momentti).. Rahastosta siirretään sitten vuosittain valtion televisio- ja radiorahastosta annetussa laissa säädetty summa Yleisradio Oy:lle. Läpinäkyvyys toteutuu siis myös tältä osin.

Ohessa linkki, josta löytyy valtion televisio- ja radiorahaston käyttösuunnitelman vahvistaminen ajalle 1.1.-31.12.2021:

https://www.traficom.fi/sites/default/files/media/file/Valtion%20tv-ja%…

0 ääntä
Oliko vastauksesta sinulle hyötyä?
 
Haluatko jättää uuden kysymyksen? Lähetä se kysymyslomakkeen kautta.

Kommentit

Nuo hallituksen eli poliitikoiden perustelutekstit eivät taida avata asiaa paljonkaan. Ei selviä edes se, minkä noista luetelluista vaihtoehdoista ("henkilökohtainen kaikille tasasuuruinen veroluonteinen maksu tai vero taikka tulojen mukaan määräytyvä vero") hallitus valitsi. Kiinnostaisi tietää onko veronluontoisella maksulla ja verolla ylipäätään jokin semanttinen ero vai onko erottelun ainoana perusteena vakiitunut puhetapa.

Kommentoi vastausta

Ei muotoiluja

  • Sallitut HTML-tagit: <i> <b> <s>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.