vero

7 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–7.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Pitääkö paikkansa että kirkoon kuuluvat maksavat enemmän palkastaan kirkolle kuin esimerkiksi sairaudenhoitomaksuja terveydenhoitojärjestelmän ylläpitoon? 191 30.4.2021 Tiedot kirkollisveron ja sairausvakuutusmaksun sairaanhoitomaksun maksuperusteista löytyvät esim. vero.fi- ja veronmaksajat.fi-sivustoilta: https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/esitys_ja_opetusm… https://www.veronmaksajat.fi/Palkka-ja-elake/Sairausvakuutusmaksut/sair…    
Onko virallista tilastoa 1990-2021 mistä näkee montako % menee palkoista meni kaikkiin veroihin/maksuihin/ym pois? 91 28.4.2021 Kaikkia kysymiäsi vuosia kattavaa tilastoa en onnistunut löytämään, mutta Tilastokeskukselta löytyy tilasto "Käytettävissä olevat rahatulot henkilön iän ja sukupuolen mukaan, 1995-2019": https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__tul__tjt__henkil… Muita tilastoja palkoista ja työvoimakustannuksista: https://www.stat.fi/til/pal.html Veronmaksajien keskusliiton sivuilta lötyy erittely siitä, mitä eri veroja ja maksuja palkoista vähennetään ja paljonko ne tekevät, kun bruttopalkka on 2 000, 3 500 tai 6 000 euroa: https://www.veronmaksajat.fi/luvut/Laskelmat/palkkakuitti/#f10d9726.  
Miksi yleisradiovero on vero eikä veronluonteinen maksu? Erilaiset sosiaalivakuutusmaksut, kuten sairaanhoitomaksu ja työttömyysvakuutusmaksu, ovat… 203 15.4.2021 Yle-veroon liittyy hallituksen esitys HE 28/20212, asian käsittelytiedot: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiat&docid=he+28/2012 Hallituksen esityksessä todetaan mm. seuraavaa (s. 3): Esillä on edelleen ollut henkilökohtainen kaikille tasasuuruinen veroluonteinen maksu tai vero taikka tulojen mukaan määräytyvä vero, joka perittäisiin tuloverotuksen yhteydessä. Näistä jälkimmäinen olisi toteutettavissa siten, että se täyttää sosiaalisen oikeudenmukaisuuden vaatimuksen. Budjettirahoitukseen perustuvan vaihtoehdon yhteydessä on ollut esillä rahoituksen järjestäminen nostamalla jonkin olemassa olevan veron tasoa. Kyseeseen voisivat tulla esimerkiksi kiinteistöveron korotus, tulo- tai yhteisöveron...
Kiinteistön arvo on 80000€. Pantti-eli haltijavelkakirjoja on 40000€ edestä, jotka jonkin lainan takeena. Maksetaanko vero koko summasta? 201 8.6.2020 Verohallinnosta vastattiin, että näiden tietojen perusteella vero maksetaan koko kauppahinnasta, johon sisältyy myös pantti- ja haltijavelkakirjat, eli tässä tapauksessa vero maksettaisiin tuosta 80 000 eurosta. Jos kyse on kiinteistöstä, vero on 4 prosenttia.   Lisätietoa: https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/asuminen/varainsiirtovero/n%C3%A4in-hoidat-varainsiirtoveron/ Tapauskohtaisesti kannattaa olla yhteyksissä suoraan verohallintoon. https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/yhteystiedot-ja-asiointi/
Löysin laatikosta vanhan laskun. Kyse on helmikuussa 2000 maksetusta vero Nokian osakkeista. Maksun saaja Uudenmaan verovirasto, maksoin veroa v.2000 4 438… 532 4.7.2017 Oletan nyt, että kyseinen vero on osakkeiden myynnistä maksettu luovutusvoittovero. Luovutusvoitto eli tuttavallisemmin myyntivoitto lasketaan tällaisella kaavalla: luovutushinta – (hankintameno + varainsiirtovero) – voiton hankkimisesta koituneet menot = myyntivoitto Myyntivoitto on pääomatuloa. Pääomatuloveroprosentit eri vuosille voit löytää esimerkiksi Veronmaksajat- sivuston lopussa olevasta taulukosta. https://www.veronmaksajat.fi/luvut/Tilastot/Tuloverot/Tuloveroperusteet… Voit maksamasi veron perusteella päätellä, mikä on ollut alkuperäinen myyntivoittosi. Tästä ei tietysti voi vielä suoraan päätellä kuinka paljon Nokian osakkeita olet omistanut. Myyntivoittosi kun on riippunut osakkeiden arvosta silloin kun olet hankkinut ne,...
Haluaisin tietää mitä maksaa profesorin arvonimi? 1203 18.10.2010 Jos arvonimen saaja ei ole päätoimisessa virka- tai työsuhteessa tai siihen verrattavassa palvelusuhteessa valtioon, kuntaan tai kirkkoon 12000 euroa. Jos hän on tällaisessa suhteessa 3000 euroa. Tasavallan presidentin asetus arvonimistä http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000381 sijoittaa professorin arvonimiryhmään 6 Maksut määrää Laki arvonimistä suoritettavasta verosta http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2001/20011388
Paljonko rahaa saa lahjoittaa verovapaasti perheenjäsenille/lähisukulaisille? 1578 9.12.2009 Alle 4000 euron lahjoituksesta ei mene veroa. Tämä koskee samalta henkilöltä kolmen vuoden aikana saatujen lahjoitusten yhteismäärää. Saajan on tehtävä lahjaveroilmoitus kolmen kuukauden kuluessa lahjan saamisesta. Lähde: Verohallinnon Internetsivut http://vero.fi/?article=7582&domain=VERO_MAIN&path=5,451&language=FIN#K…