Miksi lapsilisät loppuvat lapsen täyttäessä 17 vuotta? Mikseivät silloin, kun täyttää 18 vuotta?

Kysytty
5.7.2019

Miksi lapsilisät loppuvat lapsen täyttäessä 17 vuotta? Mikseivät silloin, kun täyttää 18 vuotta?

Vastaus

Vastattu
10.7.2019

Lapsilisä on yhteiskunnan tuki, jolla on pitkä historia. Sitä ei ole Suomessa maksettu koskaan täysi-ikäisyyteen saakka, alunperin tukea maksettiin 16 ikävuoteen saakka. Myöhemmin 1980-luvun loppupuolella ikäraja on nostettu 17 vuoteen. Alunperin lienee niin, että nuoret kykenivät löytämään töitä ja ansaitsemaan jo omia rahoja tuon ikäisenä, nyttemmin tilanne on muuttunut melko paljon. Tässä gradussa pohditaan lyhyesti ikärajan problematiikkaa s. 17-18 https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/82055/gradu04663.pdf?sequence=1

Lapsilisälaki, https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920796

Lapsilisälain muutokset 2017, https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2017/20170163?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=lapsilis%C3%A4

Ikärajan määrittelyyn on varmaankin pääasiallisesti poliittiset syyt. Lapsilisätyöryhmän muistiossa (Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmämuistioita 2000:26, vuodelta 2001) sanotaan sivulla 36 näin: Lapsilisäjärjestelmä on tarkoitettu kattamaan lapsista perheille aiheutuvia kustannuksia. Tämän vuoksi on vaikeasti perusteltavissa, että lapsilisän maksaminen perheelle päättyy silloin, kun lapsen kulutustarpeet ovat suurimmillaan ja vanhempien elatusvelvollisuus edelleen jatkuu. Monissa aikaisemmissa työryhmissä on esitetty lapsilisän ulottamista 17-vuotiaisiin, mutta toteutumisen esteenä ovat olleet lähinnä valtiontaloudelliset syyt.

Osmo Kontulan Perhepolitiikka käännekohdassa (Väestöliiton perhebarometri 2004),  https://vaestoliitto-fi-bin.directo.fi/@Bin/183708f5280db17335704bffb1020fd1/1562747807/application/pdf/4953367/Perhebarometri%202004_web.pdf analysoidaan lapsilisiä melko perusteellisesti  sivuilla 28-36.

Myös uudessa tutkimuksessa Osmo Kontula, 2020-luvun perhepolitiikkaa todetaan, että lapsilisien loppuminen ennen 18 ikävuotta koetaan useissa perheissä taloudelliseksi ongelmaksi, http://vaestoliitto-fi-bin.directo.fi/@Bin/55e649b9fb128a44f4959d63dbce3803/1562748158/application/pdf/9136344/netti%202020-luvun%20perhe_Baro2018.pdf

Käytännössä nuo 2000-luvun alkupuolen tutkimukset ja suositukset eivät ole toteutuneet. 

7 ääntä
Oliko vastauksesta sinulle hyötyä?
Asiasanat
 
Haluatko jättää uuden kysymyksen? Lähetä se kysymyslomakkeen kautta.

Kommentoi vastausta

Ei muotoiluja

  • Sallitut HTML-tagit: <i> <b> <s>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.