lapsilisät

6 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–6.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Maksetaanko Yhdysvalloissa lapsilisiä? 82 6.9.2022 Yhdysvallat oli vuoteen 2021 saakka niitä harvoja teollistuneita länsimaisia maita, joissa ei maksettu lapsilisää. Presidentti Joe Biden lanseerasi viime vuonna Child Tax Credit -ohjelman, joka mahdollisti lapsilisän lähes kaikille lapsiperheille. Myönnetty tuki on sitä pienempi, mitä suuremmat tulot ovat. Tukiohjelma ei kuitenkaan ole pysyvä, vaan sille on myönnetty rahoitusta lyhyissä erissä. The Child Tax Credit - The White House    
Lapseni täyttää 17 vuotta 29.1.2021. Maksetaanko tammikuulta vielä lapsilisää? 161 15.1.2021 Kyllä. Tässä linkki Kelan sivulle: https://www.kela.fi/lapsilisa  
Miksi lapsilisät loppuvat lapsen täyttäessä 17 vuotta? Mikseivät silloin, kun täyttää 18 vuotta? 1935 10.7.2019 Lapsilisä on yhteiskunnan tuki, jolla on pitkä historia. Sitä ei ole Suomessa maksettu koskaan täysi-ikäisyyteen saakka, alunperin tukea maksettiin 16 ikävuoteen saakka. Myöhemmin 1980-luvun loppupuolella ikäraja on nostettu 17 vuoteen. Alunperin lienee niin, että nuoret kykenivät löytämään töitä ja ansaitsemaan jo omia rahoja tuon ikäisenä, nyttemmin tilanne on muuttunut melko paljon. Tässä gradussa pohditaan lyhyesti ikärajan problematiikkaa s. 17-18 https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/82055/gradu04663.pdf?sequence=1 Lapsilisälaki, https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920796 Lapsilisälain muutokset 2017, https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2017/20170163?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=lapsilis%C3%A4...
Tiedän, että lapsilisien yleinen maksatus alkoi 1948. Mutta miten niiden maksaminen on hoidettu noina aikoina. Nykyäänhän ne maksetaan Kelan kautta, mutta kuka… 3281 29.10.2014 Lapsilisälain 541/22.7.1948 mukaan lapsilisä maksettiin valtion varoista (1 §). Lisä suoritettiin vuosineljänneksittäin huoltolautakunnan toimesta postisiirtoliikkeen välityksellä (10 §). Tarkemmin asiasta määrättiin Asetuksella lapsilisälain täytäntöönpanosta 547/22.7.1948 Henkilön, joka halusi nostaa lapsilisää, tuli tehdä siitä ilmoitus oman kunnan huoltolautakunnalle, joka paikallistasolla hoiti asiaa ja suoritti asianmukaiset tarkistukset. Postisiirtopalvelua hoiti Postisäästöpankki, myöhemmin nimeltään Postipankki, joka yleensäkin hoiti valtion maksuliikennettä. Postisäästöpankin palveluita sai postikonttoreista.
Minulla on muistikuva lapsivähennyksestä? Eli ennen kuin lapsilisä tuli kuukausittain maksettavaksi lapsesta sai veron vähennyksen joka oli jotain 1200 mk … 973 11.9.2014 Lapsilisää on Suomessa maksettu vuodesta 1948 lähtien. Kunnallisverotuksessa myönnettiin lisäksi lapsivähennys jokaisesta lapsesta sekä yksinhuoltajavähennys, ja valtionverotuksessa myönnettiin lapsenhoitovähennys, mikäli huollettavana oli ainakin yksi 3–7 -vuotias lapsi. Nämä vähennykset poistettiin vuoden 1994 perhetukiuudistuksessa, ja vastikkeeksi korotettiin verovapaita lapsilisiä. Yli 24-vuotiaiden naimattomien henkilöiden verottaminen siviilisäädyn perusteella päättyi vuonna 1975. Verohallinnon sivut: http://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Lapset/Miten_lapsi_vaikuttaa_… Vanhanpiian verosta Ylen Elävässä arkistossa: http://yle.fi/elavaarkisto/artikkelit/vanhapiika_maksoi_enemman_veroja_… Wikipedia-artikkeli lapsilisästä: http://...
Mikä olisi ollut "saldo kertymä" lapsilisä ja pankin talletuskorko syntynyt 31.10.1962 kun rahat lapsilisän alusta - loppuun pankkitilillä (ei ottoja tililtä)… 1312 10.1.2014 Kiitos kysymyksestä! Aluksi on heti todettava, ettei Eduskunnan kirjasto pysty laskemaan pyytämäänne saldokertymää. Olemme kuitenkin koonneet kyseiseltä ajalta tiedot vuosittain maksetuista lapsilisien määristä. Vuonna 1962 on ollut voimassa 22.7.1948 annettu lapsilisälaki 541/1948. Lain 1 §:ää, jossa säädetään lapsilisän määrästä, oli muutettu lailla 337/1962, jota sovellettiin 1.4.1962 alkaen. Lapsilisä maksettiin yleensä lapsen äidille eräin laissa säädetyin poikkeuksin. Lapsilisän tarkoitus on sanottu lain alussa: ”Lapsen elatusta ja kasvatusta varten suoritetaan … ” Sen määrä riippui siitä, monesko tuen nostamiseen oikeutetun (yleensä äiti) lapsi oli kyseessä. Lapsilisän määrä (L 337/1962) oli 18000 markkaa vuodessa, toisesta...