Lapset Internetin käyttäjinä (kirjoja aiheesta, hakusanavinkkejä hakujen jatkamiseen, tilastoja/faktoja aiheeseeni)

Kysytty
22.11.2005

Lapset Internetin käyttäjinä (kirjoja aiheesta, hakusanavinkkejä hakujen jatkamiseen, tilastoja/faktoja aiheeseeni)

Vastaus

Vastattu
22.11.2005
Päivitetty
24.11.2005

Vaikka kirjaston tietokannat ovat ilmeisesti jo tuttuja niin annan silti muutamia vinkkejä PIKI-verkkokirjastomme hyötykäyttöön. Ehkäpä asiasanojen käyttäminen tiedonhaussa onkin jo tuttua.

Tämä vastaus tulee nyt Tampereen kaupunginkirjastosta sillä Pirkkalan kirjasto ei ole tämän etätietopalvelun vastaajakirjasto. Joten mainitsemani tietokannat ovat kaikki käytössä Tampereen kaupunginkirjastossa, mutta osa niistä voi löytyä myös Pirkkalasta.

PIKI-verkkokirjastostamme http://kirjasto.tampere.fi/Piki? hakiessa kannattaa tehdä haut etsimästänne aiheesta käyttämällä kahden hakusanan yhdistelmää. Itse tein haun yhdistämällä kahdelle eri asiasanariville kirjoittaen hakusanat Internet ja lapset (kumpikin eri hakuriville). Tulosjoukko oli todellakin aika suppea eli vain 10 teosta. Näistäkin ehkä todella hakemaanne vastaava oli seuraava teos ja yllättäen sekin jo osittain vanhentunut

Saanilahti, Marja, Lasten ja nuorten muuttuva mediakulttuuri / Marja Saanilahti, Tutkimusraportti 1. Tampere] : Tampereen yliopisto 1999 (Juvenes-print). (Julkaisuja / Tampereen yliopisto, tiedotusopin laitos. Sarja B. Raportteja, ISSN 0358-4151 ; 42, ISBN 951-44-4523-6 (nid.))

Tutkimalla ao. teoksen korttinäyttöä (teostietoja) sieltä löytyi vihjeeksi muitakin sanoja, joilla voisi yrittää uutta hakua. Kokeilin uutta hakua yhdistämällä hakusanat uusmedia & lapset. Näin tehtynä tulee hieman laajempi näkökulma asiaan, mutta ehkä näin löytyneistä voisi kuitenkin löytyä lisämateriaalia. Näitä hakusanoja käytettäessä löytyi teos:

Lapsuus mediamaailmassa : näkökulmia lasten tietoyhteiskuntaan / toimittaneet Anja Riitta Lahikainen ... [et al.], Helsinki : Gaudeamus, 2005 (Tampere : Tammer-paino). ISBN 951-662-933-4 (nid.).

Koska yleisissä kirjastoissa ei ole kaikkia mahdollisia mm. tieteellisiä tutkimuksia ja opinnäytteitä, niitä kannattaa etsiä yliopistokirjastojen yhteisluettelosta LINDAsta. Linda on käytössä kaikissa kirjastoissa. Tein Lindaan haun ja sieltä löytyi koko joukko aihepiiriin liittyvää aineistoa, joista osa oli myös englanninkielistä.

Lindasta löytyi mm. teos:
Sutela, Leena, Ala-asteikäisiin lapsiin kohdistuva mainonta viihteellisillä Internet-sivuilla. Turku, 2004 (Opinnäyte: Pro gradu -työ : Turun kauppakorkeakoulu, Markkinointi)

Aleksi-artikkelihakemiston lisäksi Tampereen kaupunginkirjastossa kuten myös Pirkkalassakin on käytössä ARTO-tietokanta, johon kerätty tieteellisissä lehdissä olleiden artikkeleiden viitteitä.

ARTo-tietokannasta löytyi em. hakusanoilla 34 artikkelia.

Muita tietokantoja, jotka löytyvät Tampereen kaupunginkirjastosta ovat mm. Suomen Media-arkisto, josta löytää mm. Aamulehden ja muutaman muun sanomalehden artikkeleita 1990-luvulta alkaen.
Kaikki Tampereen kaupunginkirjaston käytössä olevat tietokannat löytyvät sivulta http://www.tampere.fi/kirjasto/tietok.htm.

Tampereen yliopiston kirjastossa on laajempi kokoelma ulkomaisia tietokantoja ja erityisesti tuhansia erikoisalojen elektronisia lehtiä. Tarkempaa tietoa yliopiston kokoelmista löytyy verkkosivulta http://www.uta.fi/laitokset/kirjasto/

0 ääntä
Oliko vastauksesta sinulle hyötyä?
 
Haluatko jättää uuden kysymyksen? Lähetä se kysymyslomakkeen kautta.

Kommentoi vastausta

Ei muotoiluja

  • Sallitut HTML-tagit: <i> <b> <s>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.