Kuinka merenkulkualan koulutuksiin hakeutuminen on muuttunut viimeisten kymmenen vuoden aikana ja miten siihen on vaikuttanut alalla oleva manipulointiin,…

Kysytty
25.12.2020

Kuinka merenkulkualan koulutuksiin hakeutuminen on muuttunut viimeisten kymmenen vuoden aikana ja miten siihen on vaikuttanut alalla oleva manipulointiin, väheksyntään ja alistamisee perustuva toimintakulttuuri?

Vastaus

Vastattu
29.12.2020
Päivitetty
29.12.2020

Liikenne- ja viestintäministeriön Suomen meriliikennestrategia 2014-2022 -julkaisussa todettiin merenkulun ammatilliseen koulutukseen ja meriammatteihin hakeutuvien määrä olleen laskussa. Tähän vaikuttavat julkaisun mukaan erityisesti alan maine, palkkaus ja urakehitysmahdollisuudet sekä muutamat muut epävarmuustekijät. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/77909/Julkai…

Aihetta sivuttiin myös Pellervon taloustutkimuksen vuonna 2014 julkaisemassa Katsaus kauppamerenkulun tilanteeseen -raportissa https://www.ptt.fi/media/wp/ptt-raportteja-252-katsaus-kauppamerenkulun…

Merenkulkualan koulutusta koskevia tutkimuksia ja opinnäytetöitä löytyy verkosta useitakin. 

Vuonna 2011 Opetushallitus julkaisi laajan raportin: Merenkulkualan koulutuksen tila ja kehittämistarpeet  https://docplayer.fi/6516996-Merenkulkualan-koulutuksen-tila-ja-kehitta…

Kirsi Uola: Merenkulkualan koulutuksen laadullinen ennakointi  https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/47764/2012_B_3.pdf?sequen…

Merenkulualan koulutusta arvioitiin vuosina 2016-2017   https://karvi.fi/app/uploads/2017/11/KARVI_2317.pdf

Kalle Lampinen selvitti opinnäytetyössään vuonna 2019 Suomessa järjestettävän ohjatun laivaharjoittelun laadukkuutta nykyhetkessä kansipäällystöopiskelijoiden näkökulmasta   https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/168087/Lampinen_Kalle.pdf…

 

3 ääntä
Oliko vastauksesta sinulle hyötyä?
 
Haluatko jättää uuden kysymyksen? Lähetä se kysymyslomakkeen kautta.

Kommentoi vastausta

Ei muotoiluja

  • Sallitut HTML-tagit: <i> <b> <s>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.