Etsin tietoa Kuopion Vehmasmäen kiertokoulunopettajain valmistuslaitoksesta. Milloin perustettu, kuinka kauan toiminut. Kiitos vastuksesta.

Kysytty

Etsin tietoa Kuopion Vehmasmäen kiertokoulunopettajain valmistuslaitoksesta. Milloin perustettu, kuinka kauan toiminut.
Kiitos vastuksesta.

Vastaus

Vastattu
Päivitetty

Kansakoulunopettaja Johan Bernhardt Airaksinen ja hänen vaimonsa Amanda Airaksinen opettivat kiertokoulunopettajia Vehmasmäen kansakoululla.
Kiertokouluopettajien koulutusta he näyttävät antaneet ainakin lukuvuosina 1905—06 ja 1906—07.

Lähteitä 3

1.
SUOMENMAAN VIRALLINEN TILASTO. x
ALAMAINEN KERTOMUS SUOMEN KANSAKOULUTOIMEN KEHITYKSESTÄ LUKUVUOSINA 1905— 1910.
KOULUTOIMEN YLIHALLITUKSEN JULKAISEMA.

Julkaisuun pääsee tästä linkistä
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/96456/xkansak_a_1905-1910_1…

Julkaisun sivulla 142 mainitaan
"Vuosirahasäännössä olevasta 2,000 markan määrärahasta on edelleenkin avustettu muutamien kansakoulunopettajien toimeenpanemia kursseja opettajien valmistamiseksi kiertokouluja varten. Kurssien järjestelyyn nähden ovat yhä voimassa Ylihallituksen kiertokirjeessä 31 p. lokakuuta 1879 annetut määräykset.
Tällaisia valmistuskursseja ovat puheenaolevana aikana toimeenpanneet:
Opettaja Abr. Björck Paimion Vistan koululla lv. 1905—1906; opettajatar Hulda Uppman Finbyn Utön koululla lv. 1905—06; opettajat J. B. ja Amanda Airaksinen Kuopion Vehmasmäen kansakoululla lv. 1905—06 ja 1906—07; [...]"

2.
Tekijä: Lipponen, Päivi
Nimeke: Kansakouluhanke valtion, kunnan ja kyläyhteisöjen vallanjaon haasteena : kansakoulujen perustaminen Kuopion maalaiskunnassa vuoteen 1907 mennessä.
Julkaistu: Helsinki : Helsingin yliopisto, 2006.
Huomautus: Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, soveltavan kasvatustieteen laitos
Väitöskirja: Diss. Helsingin yliopisto.
Huomautus: Myös paperimuodossa (ISBN 952-10-2692-8).
ISBN: 952-10-2693-6 (PDF)
Muut nimekkeet: Kansakoulujen perustaminen Kuopion maalaiskunnassa vuoteen 1907 mennessä.

Julkaisuun pääsee näistä linkeistä
http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/kay/sovel/vk/lipponen/
http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/kay/sovel/vk/lipponen/kansakou.pdf
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/20044/kansakou.pdf?seq…

Julkaisun sivulla 121 - 122 kerrotaan
"Tapio-lehdessä keskusteltiin kiertokoulujen perustamisesta. Lehdessä oli 18.7.1888 artikkeli kiertokoulujen asettamisesta Kuopion maaseurakuntaan. [...] Kiertokoulu ja kansakoulu olivat paikoitellen toimineet hyvässä sovussa, mistä esimerkkinä oli se, että kansakoulunopettajat olivat kouluttaneet kiertokoulun opettajia."
Julkaisun sivun 122 alanootissa 401 mainitaan "Tapio 18.7.1888. Kuopion maalaiskunnassa Vehmasmäen kansakoulun opettaja koulutti kiertokoulunopettajia."

Sivulla 125 mainitaan
"Vuonna 1905 Kuopion maaseurakunnan kiertokoulut toimivat 36 viikkoa, ja yksi koulu viipyi paikallaan kahdesta kolmeen viikkoon. Ne eivät ehtineet vuosittain jokaiseen piiriin, sillä koulupiirejä oli 12–18. Kiertokoulussa opiskeltiin sisälukua, raamatunhistoriaa, katkismusta, kauno-, oikokirjoitusta, laulua ja joskus laskentoa. Opetuksesta oli ollut tuntuva hyöty varsinkin niille lapsille, jotka eivät päässeet jatkamaan opintoja kansakouluun.
Opettajina toimivia J. Jaakkolaa, Hilma Hoffrenia ja Anni Karttusta luonnehdittiin kristillismielisiksi, hyväkäytöksiksi, ahkeriksi ja Jaakkolaa kehuttiin vielä tarmokkaaksi kurinpitäjäksi. Kiertokoulujen valvonnasta ja opetuksen laadusta pyrittiin pitämään seurakunnassa hyvää huolta. Papisto tarkasti koulun kerran vuodessa, ja Vehmasmäen kansakoulun opettaja J. B. Airaksinen oli vaimonsa kanssa pitänyt kiertokouluopettaja seminaaria. Piispantarkastusta varten laaditussa kertomuksessa arveltiin kansakoulunopettajien suhteen kirkkoon olevan hyvin ystävällinen." Alanootti 413

Sivun 125 alanootissa 413 mainitaan " Kertomus Kuopion maaseurakunnan tilasta piispantarkastusta varten 10.–18.10.1905. KU.MAAS.ARK. JOMA. Kiertokoulujen oppisisältöjä kritisoitiin kansakouluaatteen kannattajien taholta."

Sivun 166 alanootissa 507 mainitaan
"Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Vehmasmäen kansakoulu vuosilta 1884 - 1908. KOU.ARK.KA."
(Sivulla 338 on lueteltu Kouluhallituksen arkiston (KOU.ARK) dokumentteja ja tuossa luettelossa on Wehmasmäen kansakoulu kirjoitettu W:llä)

3.
Etelä-Kuopion kylät ry:n tiedotuslehti 2/2009, Eteläkuopiolainen, s. 4-5

Julkaisuun pääsee tästä linkistä
http://kuopiossa.fi/c/document_library/get_file?uuid=c9e3a52b-f6da-4b07…

Sivuilla 4 -5 mainitaan
[Vehmasmäen] Koulu avasi ovensa 14.9.1884. Silloin kirjoittautui kouluun 40 poikaa ja 29 tyttöä iältään 8 - 15 vuotta. Koulu oli tuolloin, kuten sanottiin, ”ylhäisempi kansakoulu poikia ja tyttöjä varten”, ja se tehtiin kaksiopettajaiseksi.
Tytöillä ja pojilla oli omat luokkahuoneensa ja omat opettajansa. Tietenkin koululla oli myös omat asunnot opettajille.
Vehmasmäen koulun ensimmäiset opettajat olivat Johan Bernhardt ja hänen vaimonsa Amanda Airaksinen. Molemmat olivat todella pitkäaikaisia koulun opettajia, Amanda 38 ja Johan 30 vuotta. He olivat myös aktiivisesti mukana muissa kylän toiminnoissa, mm.
perustamassa nuorisoseuraa, osuuskauppaa sekä muita toimintoja, jotka edesauttoivat kylän kehitystä.
[...]
Vuosisadan vaihteen tienoilla koulu sai iäkkäämpiä oppilaita, kun koululla aloitettiin kiertokouluopettajainkoulutus.

2 ääntä
Oliko vastauksesta sinulle hyötyä?
 
Haluatko jättää uuden kysymyksen? Lähetä se kysymyslomakkeen kautta.

Kommentit

Vastauksesta unohtui pois vielä yhden lähteen tiedot.

MAAMME SEMINAARIEN VARSINAISEN OPETTAJAKOULUTUKSEN SYNTY JA KEHITTYMINEN VIIME VUOSISADALLA 1 / VELI NURMI. 1964.
Kustantajat Jyväskylän kasvatusopillinen korkeakoulu ja Jyväskylän yliopistoyhdistys.

Julkaisun sivuilla 181 - 186 on kappale "2. Kiertokoulun- ja pientenlastenkoulunopettajain valmistus"
Sivulla 182 mainitaan Kouluhallituksen kiertokirjeestä 31.10.1879. Kiertokirjeessä kehotettiin "opettajainvalmistuksesta kiinnostuneita opettajia panemaan kouluillaan toimeen kursseja, joiden ohjelman kouluhallitus määritteli".

Minulta löytyy lukukausitodistus Vehmasmäen koulusta vuodelta 1895, todistuksen allekirjoittajina kansakoulunopettaja Johan Bernhardt Airaksinen ja hänen vaimonsa Amanda Airaksinen,

Kommentoi vastausta

Ei muotoiluja

  • Sallitut HTML-tagit: <i> <b> <s>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.