viitteet

29 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–20.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Onko lähdeluettelo pakollinen kaunokirjallisissa teoksissa, esimerkiksi historiallisissa romaaneissa? 101 Lähdeluettelo on keskeinen osa tieteellisiä, tutkimuksellisia julkaisuja ja pakollinen esimerkiksi opinnäytteissä. Lähteisiin viitataan tekstissä sovitun käytännön mukaan. Kaunokirjallisuus on kuitenkin fiktiota, kielitoimiston sanakirjan sanoin sepitettä eli mielikuvitukseen perustuvaa kirjallisuutta. Siinä lähdeluettelo ei ole pakollinen eikä yleensä tarpeellinenkaan. Toisaalta jos historiallisen romaanin tekijä pyrkii teoksessaan uskottavuuteen, hyvä taustatyö ja lähdekirjallisuuteen perehtyminen ovat suureksi eduksi. Lähteistä voi kertoa esimerkiksi kirjan esipuheessa tai loppusanoissa, vaikka ei kokoaisikaan varsinaista lähdeluetteloa. Lähdekirjallisuuden käytöstä on on tarpeen kertoa joskus myös tekijänoikeuksellisista syistä, jos...
Miten "I always get to where I'm going by walking away from where I have been" (Winnie the Pooh) on suomennettu? 108 Ilman tarkempia kirjan tietoja en löytänyt kysymääsi kohtaa. Vapaasti suomennettuna se tarkoittaa "Pääsen aina sinne minne olen menossa kulkemalla poispäin sieltä mistä lähdin."
Vaaditaanko sanomalehtien/muiden uutisten artikkeleissa (myös kolumnit jne.) käytetä tekstiviitteitä tai lähdemerkintöjä? 113 Kysyin tätä julkisen sanan neuvostolta. He vastasivat:"Journalistin ohjeessa 7 todetaan ”Myös toisen työtä käytettäessä on noudatettava hyvää tapaa. Lähde on mainittava, kun käytetään toisen julkaisemia tietoja”. Ohjetta on täsmennetty periaatelausumassa lainaamisesta:https://www.jsn.fi/periaatelausumat/lainaaminen-2010/ Neuvosto on tulkinnut näitä ohjeita päätöksissä, joita voit hakea nettisivuiltamme esimerkiksi haulla JO 7 tai hakusanalla lainaaminen." Linkin periaatelausumana:" Neuvoston kanta: Julkisen sanan neuvosto korostaa, että lähteiden käyttöön on kiinnitettävä toimituksissa erityistä huomiota riippumatta siitä, mistä välineestä ja mihin välineeseen toisen juttua lainataan. Kun verkossa julkaistaan toisen työtä sisältävä...
Miten saan Overdrive-palvelussa näkyviin painetun kirjan sivunumeron? Minulla on Overdriven kautta lainassa Bessel van der Kolkin The Body Keeps The Score ja… 162 OverDriven kirja on epub-tiedosto, jonka sivunumerointi vaihtelee esim. käytetyn tekstikoon mukaan, jos sitä on ilmoitettu ollenkaan. Monessa OverDriven kirjassa on käytössä vain prosenttimäärä luetusta määrästä. Painetun kirjan sivunumerointia siitä ei löydy. Painetun kirjankin sivunumerointi vaihtelee painosten välillä, joten viitteissä tavallisesti ilmoitetaan myös mistä painoksesta tieto on otettu.
Kirjoitan kirjaa, jonka lähdeluetteloon kaipaan tietoja ja sivunumeroita teoksesta Mauri Aalto, Hannu Alho, Kalervo Kiianmaa ja Lolan Lindroos (toim.):… 211 Alkoholin ongelmakäyttö on yleistä, s. 12-12 (sisältyy isompaan kokonaisuuteen Alkoholin ongelmakäyttö, s. 7-15. Kokonaisuuden on kirjoittanut Mauri Aalto. Oikeus hoitoon ja hoidon tarve alkoholiriippuvuudessa, s. 8-8, sisältyy isompaan kokonaisuuteen Alkoholin ongelmakäyttö, 8-16. Kokonaisuuden on kirjoittanut Mauri Aalto. Päihdelääketieteen professorin Mauri Aallon mukaan kieltämisen syyksi voi ajatella myös sairauteen kuuluvaa ajattelukyvyn heikentymistä. Sairaus johtaa siihen, että alkoholisti ei kykene havaitsemaan monimutkaisia ilmiöitä tai päättelemään näiden ilmiöiden yhteyksiä, hän kirjoittaa. - tämä kohta löytyy s. 8, eli sisältyy tuohon edelliseen lukuun Kirjassa on luku Alkoholi ja elimelliset sairaudet, s. 187-220, mutta en...
Tarvitsisin Kanava-lehden sivunumerot seuraavalle artikkelille: Wiio, Osmo A. (1975). Onko objektiivista joukkoviestintää? Kanava, 5. Kiitos! 130 Kyseisen artikkelin sivunumerot ovat 273-281.
Olen hieman epätietoinen tästä lainauksen viitteestä. Kun on kyse laulun yhdestä säkeestä jonka lauloi Irwin, mutta kun tekstistä ei suoraan tuntemattomalle… 492 Laittaisin Irwin Goodmanin lisäksi myös Vexi Salmen (nimimerkillä Emil von Retee) viitteeseen.
Lähdeviittauksiin liittyviä kysymyksiä: Jos jotain esitelmää, tutkielmaa tms. varten etsii tietoa fyysisestä kirjasta, mikä vuosiluku tulee merkitä… 256 Vuosiluku on lähteenä käyttämäsi niteen julkaisuvuosi. Usein mainitaan myös ensimmäisen painoksen julkaisuvuosi. Myös kuvittajan nimi tulee mainita lähdeluettelossa.
Kun lainaan kirjan sähköisenä, siinä ei näy sivunumeroita. Miten voin tehdä lähdeviitteen tällaiseen teokseen (tai yksittäisren lainaukseen teoksen sisältä)… 630 Usein sähköisissä kirjoissa on sivunumerot, mutta myös sivunumerottomia e-kirjoja on olemassa. Tällaisissa tapauksissa voit esimerkiksi viitata siihen lukuun tai kappaleeseen, jossa lainattava kohta on. Lisätietoa esimerkiksi täältä: https://libguides.centria.fi/oppariopas/viittaaminen. On myös syytä pitää mielessä, että viitteiden merkitsemisessä on paljon erilaisia tapoja ja käytäntöjä, jotka vaihtelevat oppiaineiden ja -laitoksien välillä. Esimerkiksi laajaa opinnäytettä kirjoittaessa tällaiset käytännöt olisi hyvä selvittää jo aikaisessa vaiheessa.
Onko mitääsn vakiintunutta tapaa kirjoittaa esim. runon jälkeen tekijää, vuosilukua ja teosta, josta runon lainaus on peräisin esim. Eino leino, Syysmetsässä… 352 Löysin aiheesta sivun, jossa oli ohjeita siihen, miten viitataan johonkin runolähteeseen. Linkki alla:  http://www.xn--minjanikk-02ad.fi/AeI-3-Kirjallisuuden-keinoja-ja-tulkintaa/Runous/Kuinka-runoon-viitataan/mobile/ 
Kumpi on oikea lähdemerkintätapa kun teen opinnäytetyön lähdeluetteloa. Jos olen käyttänyt lähteenä vuoden 2017 muuttamatonta lisäpainosta niin merkitäänkö… 231 Oikea tapa on käyttää merkintää, joka viittaa käytettyyn painokseen. Vaikka lisäpainos asiasisällöltään vastaisikin sitä edeltävää uudistettua painosta, niin esimerkiksi sivunumerot eivät välttämättä täsmää. Taitava lukija osaa kyllä jäljittää muuttuneet sivunumerot vanhemmasta painoksesta, jos sisältö on sama. Opinnäytteestä on kuitenkin voitava kiistatta osoittaa, mihin tekstikohtaan viitataan. Tässä tapauksessa käyttäisin siis jälkimmäistä merkintää.
E-kirjan sivunumerot 4566 Kaikissa e-kirjoissa sivunumerot eivät toimi samalla logiikalla kuin painetuissa kirjoissa. Syynä on se, että kirjastossa käytössä olevan Ellibsin kirjojen fontin kokoa voi suurentaa ja pienentää, mikä taas vaikuttaa sivujen määrään ja tekstin asetteluun. Se kyllä hankaloittaa tarkkojen viittausten tekemistä. Joko sivunumerot pitää katsoa painetusta kirjasta tai viitata e-kirjaan luvun tai kappaleen tarkkuudella. Osoitteesta https://kustantajat.fi/sivut/1485/sahkokirjojen-viitausohje löytyy Suomen kustannusyhdistyksen ohjeistus e-kirjoihin viittaamiseen. Jos kyseessä on opinnäytetyö, kannattaa kysyä oppilaitoksesta, mitä menettelytapaa siellä käytetään e-kirjojen kohdalla.
Kuinka kirjaan tietokirjan lähteisiin verkko-osoitteet esillä on http, https, www, joskus selain ei ilmaise kuin nimetyn osoitteen kuten yle.fi voisiko… 414 Verkkosivuihin viitattaessa neuvotaan toimimaan ensinnäkin samoin kuin painettuihinkin lähteisiin viitattaessa. Eli jos lähteellä on henkilötekijä, viitataan nimellä ja vuosiluvulla. Verkossa toimivasta äidinkielen viestintäopas Kielijelpistä löytyvät ohjeet myös verkkolähteiden merkintään: http://kielijelppi.virtamieli.fi/kirjoitusviestinta/lahdeviitteiden-mer…
Väitöskirjaraportissani yksi keskeinen teos on H-G Gadamerin Truth and Method. Teos on julkaistu ensimmäisen kerran vuonna 1975 ja revised edition siitä 1989,… 502 Osoitteesta http://www.helsinki.fi/sup/suomenkieli/ohjeet.pdf löytyvä ”Tutkiva suomen kielen opiskelija: ohjeita seminaarityöskentelyyn ja tutkielmantekoon” (Helsingin yliopiston suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos, 2008; s 39) sanoo asiasta näin: ”Periaatteena on, että lähdekirjallisuutena käytetään aina ensipainosta, jolloin painosta ei tarvitse lähdeluettelossa mainita. Mikäli teoksesta on kuitenkin ilmestynyt uudistettu tai korjattu laitos, on suositeltavaa käyttää sitä ja merkitä tiedot lähdeluetteloon (esim. "3., uudistettu p."), heti teoksen nimen jälkeen. Jos kirjan uusintapainos on muuttamaton, merkintää painoksesta ei tarvita.” Ensisijaisesti pitäisi siis käyttää ensimmäistä painosta. Ymmärtäisin tuon kuitenkin niin...
Jos pyydetään hakemaan jotakin kirjastohaussa tietyillä asiasanoilla - sitten sanotaan, että anna hakusi perusteella löytynyt yksi hyvä VIITE, niin mitä sillä… 373 Olet aivan oikeassa. Kielitoimiston sanakirja määrittelee sanan 'viite' seuraavasti: viite48*C 1. viittausmerkintä kirjeen alussa, kirjoituksen sisässä t. alareunassa. Alaviite. Kirjallisuus-, lähdeviite. Kirjeen viitteessä mainittu puhelinkeskustelu. Numeroidut ja petiitillä painetut viitteet. 2. vihje. Taudin aiheuttajasta on saatu viitteitä. Kuvailemassasi tilanteessa siis tulee kyseeseen ykköskohdassa selitetty merkitys ja siitä varsinkin kohta "kirjallisuus-, lähdeviite". Kirjastojen tietokannat ovat yleensä ns. viitetietokantoja eli niistä löytyvät viitteet aineistoon, mutta itse varsinainen aineisto löytyy kirjaston hyllystä. Viite siis kertoo, mikä tiedon lähde on. Kun et mainitse, missä yhteydessä (esim. minkä tasoisiin...
Miten muodostaa esittelyviittaus esseessä nettisivusto lähteestä? 1346 Helsingin yliopiston Kielikeskuksen äidinkielen viestintäopetuksen palveluyksikön ylläpitämä Kielijelppi-sivusto opastaa viittaamaan nettisivuun lähteenä seuraavasti: "Tekstin yhteyteen tuleva lähdeviite kirjataan muotoon: “Sivun otsikko”. Kielijelpin www-sivusto. < #link::7261f83a-49d8-4011-b15a-1b16a8180df7::http://www.kielijelppi.fi/::linkend# >. Päivämäärä, jolloin sivua on käytetty lähteenä." Eli tämä vastaukseni merkittäisiin näin: “Lähdeviitteiden merkintä”. Kielijelpin www-sivusto. < #link::7261f83a-49d8-4011-b15a-1b16a8180df7::http://www.kielijelppi.fi/::linkend# >. 26.3.2015.
Jotkin kirjat muistuttavat juoneltaan hämmästyttävän paljon toisiaan. Onko tämä silkkaa sattumaa vai pyrkivätkö jotkut kirjailijat kirjoittamaan samankaltaisia… 958 Kirjojen yhtäläisyydet voivat olla joskus pelkkää sattumaa mutta joskus aivan tarkoituksellisia viittauksia. Yksinäinen lapsi, muutto johonkin mukavampaan paikkaan, vaarallinen vastustaja ja paras ystävä eivät liene hirveän harvinaisia teemoja. Toisaalta ei ole mahdotonta, että Rowling on halunnut Potter-kirjoissa viitata Lindgrenin teokseen, sillä se on ilmestynyt englanniksi nimellä ”Mio, My Son” ja siitä on tehty elokuvakin. Asiaa tarkemmin tutkimatta on kuitenkin vaikea sanoa, onko kyseessä vain yhteensattuma vai harkittu viittaus. Joskus juonikuviot saattavat olla tietylle genrelle tyypillisiä. Esimerkiksi fantasiakirjoissa on aika tavallista, että sankari on joku tavallinen ihminen (tai muu olento), joka joutuu mukaan suuriin...
Miten merkitään lähdeviittaukset historian esitelmässä? 1501 Lähdeviitteita voidaan merkitä monella eri tavalla. Olennaista on erottaa selkeästi oma ja lainattu teksti ja mainita käytetyt lähteet selkeästi ja johdonmukaisesti. Viitteistä tulee ilmetä tekijän tai tekijöiden sukunimi, julkaisun painovuosi ja sivunumerot. Internet-lähteisiin on merkittävä päivämäärä, jolloin niihin on viitattu. Alkuperäislähteet ilmoitetaan mieluiten alkuperäisessä asussaan ja aakkostetaan arkistojen, julkaisujen ja sanomalehtien mukaan. Lisää tietoa lähdemerkinnöistä löydät esim. seuraavista lähteistä: http://www.kielijelppi.fi/kirjoitusviestinta/lahdeviitteiden-merkinta https://www.jyu.fi/hum/laitokset/hie/opiskelu/.../HISsemohje http://www.helsinki.fi/~pmautio/orientoiva/viittaaminen.html Kirjoja: Kananen, Jorma:...
Miksi tietyn teoksen paperiversion ja e-kirjan sivunumerointi ei täsmää? Kyseessä on Deborah Cameronin Verbal Hygiene, joka löytyy ainakin ebrarysta e-kirjana… 1039 Lähdeluettelossa on hyvä mainita, jos kirjaa on käyttänyt e-kirjana. Esimerkiksi Satakunnan AMK:lla on verkossa ohjeita kuinka viitata e-kirjoihin ja kuinka merkitä ne lähdeluetteloon. http://www.samk.fi/opiskelijat/opinnaytetyo/opinnaytetyoraportti/raport…
Mitä hyötyä asiakkaalle on refwarks tagged formatista 1068 RefWorks on Internet-pohjainen, web-selaimella käytettävä henkilökohtainen kirjallisuusviitteiden hallintaohjelma. Opiskelijaa tai tutkijaa RefWorks auttaa mm. lähdeluettelon tekemisessä, lähdeviittauksien tekemisessä tai vaikka oman viitetietokannan tekemisessä. Kun tuot (import) viitteitä tietokannasta RefWorksiin, joudut päättämään millä filtterillä ne tuot. RefWorksiin on tehty 800 erilaista filtteriä, jotta tiedot erilaisista tietokannoista tulisivat jouhevasti ohjelmaan. Osalle tietokannoista soveltuvin filtteri on RefWorks Tagged Format. Suomalaista tietokannoista mm. Artosta ja Fennicasta tuodessa soveltuvin filtteri on RefWorks Tagged Format. RefWorksin käyttöön löydät hyviä ohjeita yliopistojen kirjastojen sivuilta: Tampere: http...