taloushistoria

13 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–13.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Haluaisin lukea Hollannissa 1600-luvulla tapahtuneesta tulppaanikriisistä. Mistä löytäisin tästä aiheesta kirjoitetun kirjan? 138 Niin sanotusta tulppaanimaniasta löytyy ainakin Mike Dashin kirjoittama tietokirjallinen teos Tulipomania: the story of the world's most coveted flower and the extraordinary passions it aroused. Kirjaa ei nähtävästi ole suomennettu. Kirja löytyy Joensuun pääkirjastosta, josta sen voi tilata kaukolainana.  https://www.finna.fi/Record/vaarakirjastot.11488740 Lisäksi Deborah Moggach on kirjoittanut aihetta sivuavan kaunokirjallisen teoksen Tulppaanikuume (suom. Irmeli Ruuska), jonka pohjalta on tehty myös samanniminen elokuva.  https://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__Rb1412230 https://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__Rb1718177  
Tiedotusvälineet ovat uutisoineet, että ruoan hinta ei ole kymmeniin vuosiin kohonnut niin paljon kuin nyt. Viimeksi elintarvikkeet kallistuivat yhtä paljon… 207 Suurin yksittäinen syy on toisen maailmansodan jälkeisinä vuosina krooniseksi muuttunut inflaatio, jonka taustalla olivat yhtäältä maailmantalouden muutokset, toisaalta kotimaiset tapahtumat. 1950-luvun lopulta maltillisena jatkuneen hintatason nousun katkaisivat vuonna 1964 maailmanmarkkinahintojen kallistuminen ja tuottavuuden nousun ylittäneet palkankorotukset. "Sotiin ja jälleenrakennukseen liittyvän inflaation voidaan katsoa päättyneen vuonna 1949, -- . Korean suhdanne aiheutti kuitenkin voimakkaan hintapyrähdyksen vuosina 1950 ja 1951. Maailmanmarkkinahintojen alenemisen sekä toteutetun subventiojärjestelmän takia hintakehitys oli tämän jälkeen hyvin vakaa, ajoittain jopa aleneva. Vuoden 1956 kevään yleislakko tuntuvine...
Miten elämä muuttui Suomessa 1850-1915? Mistä löydän hyvän teoksen, jossa esitetään selkeä kokonaiskuva? 294 Yleiskuvaa teollisuuden ja elämäntapojen kehityksestä aikavälillä 1850–1915 kannattaa lähteä etsimään esimerkiksi Suomen historian yleisesityksistä. Saatavilla on useita koko Suomen historian kattavia yleisesityksiä, tiettyihin aikakausiin keskittyviä teoksia sekä johonkin teemaan syventyviä teoksia. Yksi tuore teos on Juhani Koposen ja Sakari Saaritsan toimittama Nälkämaasta hyvinvointivaltioksi: Suomi kehityksen kiinniottajana (2019), joka käsittelee Suomen taloudellista ja yhteiskunnallista kehitystä 1500-luvulta nykypäivään. Teoksesta löytyy esimerkiksi Sakari Saaritsan kirjoittama artikkeli "Miten Suomi lakkasi olemasta kehitysmaa? Taloudellinen ja inhimillinen kehitys 1800- ja 1900-luvuilla". Toinen tuore esitys on Pertti Haapalan...
Katsoin Youtubesta pari videota, joissa näytettiin Helsinkiä 1930-luvulta. Joku oli kommentoinut, että vaikka video saattaa näyttää sellaiselta, että kaikki on… 261 1930-luvulla elettii kovia aikoja. Suuri lama-aika alkoi USA:sta ja levisi ympäri maailmaa. Bruttokansantuotteella mitattuna olivat rikkaimmat maat kuitenkin melko samat kuin nykyisinkin.  USA, Kiina, Saksa, Britannia, Neuvostoliitto, Intia, Ranska, Italia, Japani ja Espanja olivat maailman 10 suurinta. https://www.youtube.com/watch?v=4-2nqd6-ZXg Laman hetkellisiä menestyjiä olivat mm. Argentina ja  Belgia, vaikkeivät ne kovin suuria olletkaan BKT:n  kannalta. https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Depression#/media/File:Graph_charting_income_per_capita_throughout_the_Great_Depression.svg https://en.wikipedia.org/wiki/Economic_history_of_Argentina   Aikojen vertailu Suomen kohdalla ei ole kovin helppoa, sillä meillä tehtiin...
Miten Saksa rahoitti sotavarustelunsa toisessa maailmansodassa? 2693 Historioitsija Frank B. Tipton esittää lyhyen yhteenvedon aiheesta teoksessaan A History of Modern Germany Since 1815 (Continuum, 2003). Vuonna 1929 alkanut lama iski Saksaan erityisen raskaasti, mikä johti esimerkiksi korkeaan työttömyyteen. Saksan talous elpyi kuitenkin 1930-luvulla suhteellisen nopeasti verrattuna esimerkiksi Yhdysvaltoihin. Vuoteen 1938 mennessä Saksassa oli saavutettu käytännössä täystyöllisyys. Tutkijoiden keskuudessa ei ole täyttä yksimielisyyttä siitä, mikä rooli kansallissosialisten talouspolitiikalla oli Saksan talouden elpymisen kannalta. Joidenkin käyttöhyödykkeiden tuotanto oli lähtenyt kasvuun jo ennen kansallissosialistien valtaannousua vuonna 1932. Kansallissosialistit olivat kuitenkin luvanneet töitä ja...
En löydä juurikaan tietoa Helsingin metallitalosta, mutta haluisin tietää sen merkityksestä Suomen taloushistorialle. 579 Tarkoitat ilmeisesti Helsingin Hakaniemessä sijaitsevaa Metallitalona tunnettua rakennusta, jossa sijaitsee Metallityöväen Liiton toimisto? Itse rakennuksella tuskin on ollut suurta merkitystä Suomen taloushistorialle mutta siellä toimivalla Metallityöväen Liitolla toki paljonkin. Liitosta on kirjoittua kolme historiikkia: Suomen metallityöväen liitto 1961-1983 / Eino Ketola Suomen metallityöväen liitto 1899-1930 / Johan Koivisto Suomen metallityöväen liitto 1930-1949 / Karl Gustaf Kunnas Noista teoksista siis varmasti löytyy tietoa liiton merkityksestä taloushistorian eri käänteissä. Jos taas haluat tutustua yleisemmin Suomen taloushistoriaan teollisuusalojen nousun ajalta, voisi hyödyksi olla Suomen taloushistoria -sarja ja erityisesti...
Voisiko saada listauksen 1800-luvun lopun 1900-luvun alun teollisuusmiesten elämäkerroista. Erityisesti tekstiiliteollisuuteen liittyvistä (esim. Alfred… 1082 Oletettavasti tarkoitetaan suomalaisia tai Suomessa vaikuttaneita henkilöitä. Valitettavasti tällaisen listan tekeminen näyttää olevan aika hankalaa. Monet varhaisemman teollisuutemme suurmiehistä olivat monialayrittäjiä ja tekstiiliteollisuus lienee ollut useallakin ainakin jonkinlainen sivuhobby. Näyttää myös siltä, että monesta henkilöstä löytyy eniten tietoa heidän perustamiensa/johtamiensa yritysten historiikeista. Arto Seppälän kirjan Lanka läpi vuosisatojen : lukemisto suomalaisen tekstiiliteollisuuden vaiheista 1700-luvulta vuoteen 2005, jolloin alan työnantajain liitto täyttää sata vuotta. - Tekstiili- ja vaatetusteollisuus, 2005 mukaan tällaisia tuon ajan tekstiilialan yrittäjiä ja sijoittajia voisivat olla mm. Finlayson, James...
Suomen valtion laina II-maailman sodan ajalta jonka antoi USA tuli ainoana maana maksettua sentilleen takaisin USA:lle. Onko tästä mitään materiaalia jossa… 1639 Riitta Hjerppe ja Vappu Ikonen ovat tutkineet Suomen sotavelkojen takaisinmaksua ja mainetta hyvänä velanmaksajana: Hjerppe, Riitta The only honest thing to do - sotavelat, Suomi ja Hooverin moratorio / Hjerppe, Riitta ; Ikonen, Vappu Kansantaloudellinen aikakauskirja 1995; (91 ; 1): 15-28
Onko olemassa koostetta keskiajan tai muun esiteollisen ajan Euroopan ihmisten keskimääräisistä palkoista – tai siis lähinnä työn arvosta suhteessa erilaisiin… 1386 Kysymyksestäsi ei käy suoraan ilmi, haetko tietoa Suomen alueen vai jonkin muun Euroopan alueen taloudellisista olosuhteista keskiajalla. Tilanne on luonnollisesti vaihdellut myös yhteiskuntaluokittain. Keskiajan taloushistoriaa käsitteleviä teoksia on mm. Turun kaupunginkirjastossa useita. Tietoa taloushistoriasta löytyy myös yleisemmistä keskiajan historiaa käsittelevistä teoksista.Tässä muutama poiminta Turun kaupunginkirjaston kokoelmista: Heikkilä, Tuomas: Euroopan synty: keskiajan historia (2004) Kallioinen, Mika: Kauppias, kaupunki, kruunu: Turun porvariyhteisö ja talouden organisaatio varhaiskeskiajalta 1570-luvulle (2000) Kallioinen, Mika: Kirkon ja kruunun välissä: suomalaiset ja keskiaika (2001) Pirenne, H.: Economic and social...
Mitä talousongelmia ilmeni maailmansotien välisenä aikana, mistä ne johtuivat ja kuinka ongelmat vaikuttivat tavallisen ihmisen arkeen? 1585 Alla mainituissa kirjoissa käsitellään suomen taloutta niin maailmansotien välisenä aikana kuin myös sitä ennen ja sen jälkeen. Saatavuus tiedot löydät osoitteesta: www.helmet.fi Itsenäinen Suomi 80 vuotta / [toimittajat: Henna Karjalainen, Harri Westermarck] [Helsinki] : Helsingin yliopisto, vapaan sivistystyön toimikunta, 1997 Hjerppe, Riitta: Suomen talous 1860-1985 : kasvu ja rakennemuutos / Riitta Hjerppe ; [julk.:] Suomen pankki Hki : Valtion painatuskeskus, 1988 Vesikansa, Jyrki: Kehitysmaasta elintaso-Suomeen : itsenäisen Suomen talouden vaiheita ja niiden taustaa / Jyrki Vesikansa ; [piirrokset: Camilla Ekman-Suhonen] Helsingissä : Otava, 1992
Mistä kirjasta saisin parhaiten tietoa Norjan taloushistoriasta? 908 Esim. seuraavat teokset käsittelevät Norjan taloushistoriaa: Hentila, Seppo: Pohjoismaiden historia (2002) The economic development of Denmark and Norway since 1870 (1993) Amdam, Rolv Petter: Oppdragsforskning som akademisk disiplin: trekk ved norsk foretakshistorisk forskning (1995) Gran, Thorvald: The state in the modernization process: the case of Norway 1850-1970 (1994) Esping-Andersen, Gösta: Politics against markets: the social democratic road to power (1988) Norsk utenrikspolitikks historie Bind. 6: Oljealder 1965-1995/Rolf Tamnes (1997) Kapitalistisk demokrati?: norsk naeringsliv gjennom 100 år (2003) Det nye Nord-Norge: avhengighet og modernisering i nord (1996) Aro, Petteri: Pohjoiskalotti päättötyö, Rovaniemen kauppaoppilaitos,...
Tarvitsisin tietoa Ruotsin Itä-Intian kauppakomppaniasta esseen tekemiseksi. Hakusana kauppakomppaniat (VESA) ei tuottanut Fennicasta juuri mitään. Onko tietoa… 1143 Totta onkin, että Fennicasta löytyy aiheesta yllättävän vähän tietoa, eikä suomenkielistä painettua aineistoa löydy kovin paljon muistakaan lähteistä, esim. lehtiartikkelitietokannoista. Ruotsiksi sen sijaan alkaa löytyä enemmän. Yliopistokirjastojen yhteistietokannasta Lindasta löytyy asiasanalla 'Ostindiska kompaniet' mm. seuraavat teokset: -Ostindiska Compagniet : affärer och föremål / [redaktör: Kristina Söderpalm]. Göteborg : Göteborgs stadsmuseum, 2000 -Ostindiska kompaniet : människorna, äventyret och den ekonomisk drömmen / Tore Frängsmyr. Stockhom : Wahlström & Widstrand, 1976 -Svensén, Magnus: Ostindienfarare : en berättelse om ostindiska kompaniet / av Magnus Svensén. Stockholm : Svensk läraretidning, 1945 -Olán, Eskil:...
Mista löytyisi tietoa tilitoimistojen historiasta? 1336 Yliopistokirjastojen yhteistietokanta LINDA antaa yhdistelmähaulla tilitoimistot ja historia kirjan nimeltä Ajan taseella 30, 1968-1998 : 30-vuotisjuhlakirja ja -matrikkeli, 170 sivua, julkaisija Kirjanpitotoimistojen liitto. Edelleen haku järjestöhistoriikit ja tilitoimistot antaa kirjan nimeltä Kirjanpitotoimistojen liitto r.y. 20 vuotta, jonka sisällöstä mainitaan:S. 5-29 Tavoitteista totta, S. 31-37 Hyvä tilitoimistotapa, S. 39-105 Tilinpäätösmuistio, S. 107-152 Tase-erittely- ja liiketietomalli. Julkaisija Kirjanpitotoimistojen liitto, 1988. LINDA-tietokannan mukaan edellinen kirja löytyy Helsingin kauppakorkeakoulun kirjastosta, Oulun yliopiston kirjastosta ja Åbo Akademin kirjastosta sekä jälkimmäinen kirja Joensuun, Lapin ja Oulun...