poliisi

29 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–20.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Mistä löytäisin tiedon, kuinka paljon naispoliiseja on rikostutkinnassa tutkijana, rikosylikonstaapeleina, komisariona jne? Ja kiinnostaa tietenkin myös miten… 96 25.10.2023 Poliisin vastuullisuusraportti vuodelta 2021 mainitsee eräänä poliisin tavoitteena sukupuolten tasa-arvon. Naisten osuus poliisikoulutukseen hakijoista on kasvanut. Liitetaulukko 4. sivulla 20 esittää Poliisin henkilöstön sukupuolijakaumaa ja keski-ikää 2012–2021. Tämän tilaston mukaan naisten määrä päällikkö- ja päällystotehtävissä on hiljalleen noussut vuosittain. Taulukko ei kuitenkaan erittele tarkemmin virkanimikkeitä. https://poliisi.fi/documents/25235045/28127375/Poliisin-vastuullisuusra… Naisia poliisin johtotehtävissä on käsitelty Kaisa-Mari Konun opinnäytetyössä. Sekään ei sisällä tarkempia lukuja virkanimikkeen mukaan. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/755752/ON_Konu.pdf?sequen… Poliisihallituksen julkaisusarjassa...
Miksi vuosina 2009-2013 voimassa ollut poliisilaitosjako jäi verraten lyhytikäiseksi? Poliisilaitosten määrää supistettiin vuoden 2014 alussa 12:een vain… 72 5.7.2023 Poliisin hallintorakenneuudistusta (Pora III) käsittelevän, vajaa 200-sivuisen julkaisun (Sisäasiainministeriö 21.8.2012) esittelytekstissä kerrotaan seuraavasti:"Valtioneuvoston 4.4.2012 antaman kehyspäätöksen mukaan poliisihallinnossa toteutetaan vuosina 2014 -2015 koko poliisihallintoa koskeva hallintorakenteen uudistus (Pora III), jolla vahvistetaan poliisiyksiköiden toimintakykyä niiden määrää vähentämällä ja tehtäväkenttää uudelleen arvioimalla." Maallikon valistuneena arvauksena sanoisin, että uudistuksella on voinut olla jotain tekemistä myös rahan kanssa. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-491-777-3
Miksi poliisiauton kyljessä lukee polis eikä poliisi? 232 12.6.2023 Suomalaisten poliisiautojen ja muiden poliisin käyttämien ajoneuvojen toisessa kyljessä lukee suomeksi poliisi, toisessa ruotsiksi polis. Ks. esim. Poliisin verkkosivut: https://poliisi.fi/ajoneuvot
Poliisin moottoripyörissä oli sivuvaunu, ainakin kuulemma Helsingissä joskus 50 - 60 -luvulla. Onko tästä kuvaa? 98 1.6.2022 Finna hausta löytyy muutamia kuvia sivuvaunullisista poliisimoottoripyöristä. Finna Poliisimuseo kertoo poliisiajoneuvoista ja on kuvallinen. Poliisimuseo Rosvot taisivat joutua kävelemään tai tulemaan perässä muulla kyydillä. Kuvissa sivuvaunussa istuu aina toinen poliisi.
Haluan harrastaa ammuntaa ja metsästystä, mutta minulla on taustaa mielenterveydessä. Saanko aseluvan? 1535 22.3.2022 Luultavasti joudut käymään poliisin haastattelussa. "On mahdollista, että poliisi kutsuu sinut haastatteluun ennen luvan myöntämistä. Aselupa-asiassa haastatellaan aina ensimmäistä ampuma-aselupaa hakevat ne, joiden edellisen luvan myöntämisestä on kulunut enemmän kuin kymmenen vuotta 15 vaan ei 18 vuotta täyttäneen rinnakkaisluvan hakijan huoltaja, joka hakee lupaa aseen säilyttämistä ja kuljettamista varten alaikäiset hakijat Sinut kutsutaan haastatteluun myös siinä tapauksessa, että lupavalmistelussa ilmenee jotain sellaista, minkä perusteella sinun voidaan katsoa olevan mahdollisesti sopimaton pitämään hallussasi ampuma-aseita (esimerkiksi väkivalta, päihteet, terveydelliset syyt). "  https://poliisi.fi/hae-aselupaa Saatat tarvita...
Nykyään poliisiasemilla otetaan sormenjäljet digitaalisesti skannaamalla, mutta siitä ei ole kovin pitkä aika kun se tehtiin vielä musteella. Satuin… 444 4.12.2020 Suomessa siirryttiin digitaaliseen sormenjälkien tallentamiseen vuoden 2007 tienoilla:https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000001497956.html Sormenjälkimustetta on myynnissä verkkokaupoissa, joten aivan kokonaan siitä ei ole luovuttu maailmalla. Hakukoneissa kannattaa käyttää hakusanoja "fingerprint ink". Esimerkiksi:https://www.fingerprintpads.com/ Lasten poliisileikkiseteissä on myöskin usein mukana sormenjälkimustetta ja mustetyyny.  Tarkempia tietoja Suomessa käytössä olleesta mustetyypistä jne. voi kysellä Poliisimuseosta:https://www.poliisimuseo.fi/palvelut/tieto_ja_kuvapalvelu  
Mikä oli maapoliisi? Mikä oli hänen tehtävänsä? 298 11.12.2019 Maapoliisit olivat nimismiehen alaisina toimineita poliisikonstaapeleja, joiden tehtävänä oli yleisen poliisitoimen ja järjestyksenpidon käytännöllinen toteuttaminen maaseudulla. Maalaispoliisin perustamiseen johtanut reformityö alkoi komiteanmietinnöllä vuonna 1884 (6/1884, Komitean mietinnöt maapoliisin asiassa). Senaatti ehdotti vuoden 1888 valtiopäiville kunnallislautakunnan johtaman kunnallisen poliisiorganisaation perustamista. Esitys ei kuitenkaan saanut säätyjen tukea. Vuonna 1889 keisari määräsi senaatin suorittamaan valmisteluja maalaispoliisireformin toteuttamiseksi hallinnollista tietä ilman säätyjen myötävaikutusta. Uudistus sai keisarillisen vahvistuksen helmikuussa 1891 (Keisarillisen Majesteetin armollinen asetus...
Kuinka suuri osa ns. peltipoliiseista on käytössä? 151 8.7.2019 Peltipoliiseissa eli automaattisen nopeusvalvonnan kameratolpissa kierrätetään kameroita, jolloin tolpat eivät aina reagoi ylinopeuteen. Kameroita on siis käytössä vähemmän kuin tolppia. Uudentyyppisistä peltipoliiseista kertovassa YLE:n uutisessa kerrotaan, että pelotevaikutus säilyy, kunhan kamera on kussakin tolpassa vähintään 15 prosenttia ajasta: https://yle.fi/uutiset/3-10657075.  
Ovatko poliisi- ja huumekoirat sellaisia, että ne eivät pure ihmistä muuten kuin ohjaajan käskystä? 228 23.4.2019 Kaikki poliisin partiokoirat saavat ensin peruskoulutuksen ja sen jälkeen koulutuksen yhteen erikoisalaan (huumausaine- tai räjähdysaine-etsintöihin, ruumisetsintään tai palavien nesteiden etsintään). Peruskoulutuksen osa-alueita ovat hallittavuus, voimankäyttö, jäljestäminen, henkilöetsintä sekä esine- ja rikospaikkaetsintä. Poliisiammattikorkeakoulun sivuilla kerrotaan seuraavaa: "Voimankäyttökoulutuksen tarkoituksena on antaa valmiudet käyttää koiraa voimankäyttövälineenä. Koiran tulee olla ohjaajansa hallinnassa, käydä kiinni käskystä ja irrottaa käskystä. Perusteiden kouluttamisen jälkeen harjoituksissa jäljitellään oikeita työtehtäviä sisä- ja ulkotiloissa." Tässä on siis kyseessä voimankäyttö, jossa koira toimii ohjaajan käskyjen...
Montako poliisia maailmassa on? 464 19.2.2019 Yritin tutkia tätä asiaa, mutta varsinaista yhtä luotettavaa tietolähdettä en löytänyt. Lähimmäs osui Worldatlas, jossa oli listattuna 30 maata ja niiden poliisien lukumäärä (2017), https://www.worldatlas.com/articles/list-of-countries-by-number-of-poli… Eurostatista löytyi tilasto Euroopan unionista, Euroopan unionissa 1,6 poliiisia (2016), https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190… European Institute for Crime Prevention and Control (HEUNI) -instituutin julkaisussa on kootusti kyseisiä lukuja eri maista (Police staff: Number of police officers per 100 000 population).  Vuonna 2014 julkaistu 5. painos vaikuttaa olevan tuorein: https://wp.unil.ch/europeansourcebook/printed-editions-2/5th-edition/ (kts. 1.1....
Mistä arkistosta löytyisi Turun poliisilaitoksen henkilökunta 1960. Etsin isäni nimikirjoituksia. Hän on käynyt Kokemäen maamieskoulua, mutta milloin. Tästä… 401 27.6.2017 Kannattaa ottaa yhteyttä Kansallisarkiston Turun yksikköön ja tiedustella, mikäli he säilyttävät etsimiänne asiakirjoja.
Kysymykseni koskee täydennyspoliisia, josta on mainittu laissa poliisin hallinnosta. Turvallisuusalan lakeja ollaan uudistamassa, joten en ole saanut tarkkaa… 1404 31.7.2014 Kiitos kysymyksestäsi ! Poliisilain uudistuksen yhteydessä täydennyspoliisijärjestelmää koskevat säädökset siirrettiin osaksi lakia poliisin hallinnosta (873/2011). Tämä laki on tullut voimaan 1.1. 2014. Käytännössä voimassaolevan säädösperustan muodostaa tämän lain 15 b pykälä. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920110 Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa sovittiin, että hallitus selvittää täydennyspoliisijärjestelmän uudistamista. Sisäasiainministeriö asetti 1.6. 2013 työryhmän valmistelemaan täydennyspoliisijärjestelmää koskevien säädösten uudistamista. Työryhmän piti saada työnsä päätökseen 31.5. 2014. Näin ei kuitenkaan käynyt vaan työryhmälle on annettu lisäaikaa selvityksen tekemiseen 30.11. 2014 asti. Koska asia on vasta...
Onko mahdollista,että esim.poliisin promille mittari("puhallus-mittari")näyttäsi-vesiselvälle ihmiselle-promilleja,jos on esim. syönyt turkinpippureita… 2434 2.8.2010 Urbaaneja legendojahan alkometrien toimimattomuudesta liikkuu, mutta ainakin poliisit itse pitävät seulonta-alkometrejä luotettavina. Puhallusmittarit eli oikeammalta nimeltään seulonta-alkometrit ovat toki tarkoitettu nimenomaan mahdollisten humalassa olijoiden seulontaan, mutta varmempi ja oikeudessa pätevä tulos saadaan sitten poliisiasemien tarkkuusalkometreistä tai viimeistään verikokeesta. Poliisin alkometreistä: http://www.poliisi.fi/poliisi/lp/home.nsf/pages/24A198BF46C6DAF4C2256F7… http://www.poliisi.fi/poliisi/lp/home.nsf/pages/AC2F935D254F49C2C2256FA…
Kuka päättää mihin teiden varsille laitetaan automaattinen liikeenteenvalvontakamera? 737 8.5.2010 Valvottavat tiejaksot valitsee poliisi ja Tiehallinnon tiepiiri yhteistyönä. Lähde: Tiehallinto ja sisäasiainministeriön poliisiosasto: Automaattinen nopeusvalvonta - Valvontakohteiden suunnittelu ja toteutus (Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 11/2005), http://alk.tiehallinto.fi/julkaisut/pdf/4000450-vautomaattinen_nopeusva…
Onko kirjastoista saatavilla poliisikoulun kirjoja? Olen katsastusmies enkä hae poliisialalle, mutta alan tietoudesta saattaisi olla hyötyä ja se kiinnostaa. … 854 5.3.2008 Poliisin työstä ja toiminnasta saat tietoa esim. poliisin internet-sivuilta: http://www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/www/poliisi Poliisikoulutuksesta saat parhaat tiedot poliisiammattikorkeakoulusta: http://www.poliisiammattikorkeakoulu.fi/poliisi/poliisioppilaitos/home… Ainakin vuonna 2007 julkaistuja poliisiammattikorkeakoulun oppikirjoja löytyy Suomen yleisistä kirjastoista.
Miten menevät ns. 'Poliisilaulun' sanat. Tekijä: Juha Vainio. 2083 27.12.2007 Juha Vainion laulun "Poliisi" sanat löytyvät mm. nuottikokoelmasta Sanojen takana Juha Vainio.
Missä sijaitsee Europolin Suomen yksikkö? 842 9.8.2007 Europolin Suomen kansallinen yksikkö on keskusrikospoliisi (asetus 693/1998, 2§) http://www.poliisi.fi/poliisi/krp/home.nsf/pages/36D2FA329B127512C2256C… Keskusrikospoliisin yhteystiedot http://www.poliisi.fi/poliisi/krp/home.nsf/pages/A20D69CB6CA1B2F9C2256C…
Mikä viranomainen voi pyynnöstä suorittaa tilintarkastuksen rekisteröidyn yhdistyksen kirjanpidosta, kun on ilmeistä, että yhdistys käyttää pimeää työvoimaa? 1248 17.8.2006 Vastaus löytyy esitutkinta- ja pakkokeinolaista, joka on lakikirjan ykkösosassa. Sen 2. §:ssä sanotaan: "Poliisin tai muun esitutkintaviranomaisen on toimitettava esitutkinta, kun sille tehdyn ilmoituksen perusteella tai muutoin on syytä epäillä, että rikos on tehty." - Jos rikos on ilmeinen, voi siis tehdä rikosilmoituksen tai tutkintapyynnön poliisille. - Tilintarkastuksen suorittaa tällaisessa tapauksessa keskusrikospoliisin tai paikallispoliisin talousrikosyksikkö.
Mistä löytyy tutkimustietoa poliisin arvoista? 1624 27.10.2004 Tutkimuskirjallisuutta kannattaa etsiä Suomen korkeakoulujen ja yliopistojen yhteisestä Linda-tietokannasta. Tietokantaa voi käyttää vain kirjastoissa. Voit pyytää haun tekemisessä kirjastohenkilökunnan apua. Yhdistelmähaussa voit käyttää hakusanoina "poliisi" ja "arvot", "moraali", "ammattietiikka". Arvot-sanan ohella kannattaa käyttää näitä muitakin hakusanoja, sillä muuten tulosjoukko jää aika pieneksi. Haun voi kohdistaa asiasanoihin (hakutyypiksi siis valitaan asiasana). Voit kirjoittaa ylimpään hakuruutuun "poliisi" (hakusanat kirjoitetaan ilman lainausmerkkejä) ja alempaan peräkkäin sanat "arvot", "moraali" ja "ammattietiikka". Valitse tämän ruudun kohdalla pudotusvalikosta "jokin sanoista = OR". Klikkaa hae. Tuloslistan voi...
Missä on Turun kaupungin poliisijärjestys esim. vuodelta 1893, olen jo etsinyt Linnean ja muiden hakuohjelmien kautta ja Turun kirjastosta? 1423 23.10.2003 Turun poliisilaitos 1816-1966 teoksen mukaan maistraatti laati jo 10 5.1817 poliisijärjestyksen, josta ei kuitenkaan ole säilynyt ainuttakaan kappaletta. Vuonna 1869 vahvistettiin maistraatin istunnossa vuoden 1817 säännökset kumonnut uusi poliisijärjestys, joka tuli voimaan vuoden 1870 alussa. Tämä Turun kaupungin poliisisääntö 15.11.1869 on merkittyTurun poliisilaitos -teokseen painettuna lähteenä. Voit tiedustella sitä ja myöhempiä poliisijärjestyksiä Turun kaupungin tietopalveluosastolta asianhallintaryhmän kansliasta (puh. 262 7292). Tietopalveluosaston arkistokokoelmaan sisältyy mm. maistraatin arkistokokoelma: http://www.turku.fi/kesvi/tiepo/arkis.htm Tietopalveluosaston yhteydenotot ja asiakirjatilaukset -lomake löytyy osoitteesta...