opetussuunnitelmat

9 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–9.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Mistä löydän valtakunnalliset peruskoulun opetussuunnitelmat 1970 eteenpäin? 39 20.10.2020 Vanhemmat ovat kirjamuotoisina. Netti kun yleistyi vasta 1990-luvulla. Esim. Frank monihaulla löytyy POPS-70 Turun, Oulun, Itä-Suomen ja Jyväskylän yliopistojen kirjastoista. Myös aikalaismuisteloita löytyy vielä netistä. Esim. http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2019/01/vuoden-1970-pops.html  
Onko olemassa suomenkielistä kirjaa, jossa kerrottaisiin kattavasti yhdysvaltalaisesta rti-menetelmästä (rti=response to intervention)? Näkökulmina arvioinnin… 696 27.5.2014 RTI-menetelmää kutsutaan ilmeisesti Suomessa kolmiportaiseksi tueksi. Asiasta näyttäisi löytyvän yksi teos vuodelta 2012 Kaikille kelpo koulu : kolmiportaisen tuen toteuttaminen ja kehittäminen. Teos löytyy Riihimäen kirjaston kokoelmista, voit varata sen joko RATAMO-verkkokirjaston kautta tai soittaa kirjastoon aukioloaikana.
Mistä löytäisin vuoden 1970 perusopetuksen opetussuunnitelman? 2580 11.3.2013 Vuoden 1970 peruskoulun opetussuunnitelma on kirjattu 2-osaisena komiteamietintönä: Peruskoulun opetussuunnitelmakomitean mietintö I : opetussuunnitelman perusteet (Komiteamietintö 1970: A 4)ja Peruskoulun opietussuunitelmakomitean mietintö II : oppiaineiden opetussuunnitelmat (Komiteamietintö 1970: A 5). Molemmat komiteamietinnät löytyvät Jyväskylän kaupunginkirjaston varastosta. Kirjat voi saada lainaksi pyytämällä niitä esim. pääkirjaston tietopalvelusta kirjaston 2. kerroksesta.
Hyvää äitienpäivää! Teen täällä Oulun yliopistossa pro gradu tutkielmaa eduskunnan diskurssista, jossa päätetään uudesta perusopetuksen opetussuunnitelmasta ja… 553 15.5.2012 Eduskunnan asiakirjat ovat julkisia ja haettavissa Eduskunnan sivuilla www.eduskunta.fi kohdassa Valtiopäiväasiat ja –asiakirjat. Opetussuunnitelma asiasana ei ole käytössä, mutta voit etsiä aiheesta sanalla Opetusohjelmat. Eduskunnassa käytyä keskustelua voi seurata täysistuntojen pöytäkirjoista kohdassa Täysistunto ja Istuntopöytäkirjat 9.11.1999 tai Aiemmat istuntopöytäkirjat. Hakusanana voi käyttää mitä tahansa keskustelussa ilmennyttä sanaa.
Etsin tietoa suomalaisesta koulujärjestelmästä peruskoulun osalta. Ensisijaisesti olen kiinnostunut peruskoulun vaiheista historiasta nykypäivään. Löytyisikö… 2572 21.6.2011 Alla mainitut kirjat käsittelevät mm. peruskoulun historiaa. Kaikki ne löytyvät Helmet-kirjastojen kokoelmista: www.helmet.fi - Yhtenäisen peruskoulun menestystarina / toimituskunta: Kauko Hämäläinen, Aslak Lindström ja Jorma Puhakka (pj.) (2005) - Kansakoulusta peruskoulujärjestelmään : oppivelvollisuuskoulu Vantaalla 1967-2007 / Martti Hölsä (2010) - Uuteen sivistysajatteluun : vaikuttajia ja vaikuttavuutta / Liekki Lehtisalo (2009) - Järki hyvä herätetty : koulu politiikan pyörteissä / Jukka Sarjala (2008) - Koulutuksen aatteita, rakenteita ja toimijoita (2008) Helmet-kirjastoissa on jonkin verran koulun opetussuunnitelmia, osin varsin vanhojakin. Ne löytyvät, kun kirjoitat Helmet-haun hakuruutuun opetussuunnitelmat. Alla tiedot...
Millaisia ideologisia tavoitteita oppiaineilla on? 675 18.10.2010 Lyhyesti voitaneen todeta, että oppiaineisiin ei sisälly varsinaisia ideologisia tavoitteita. Toisaalta historian kuluessa on ideologisia tavoitteita ilmennyt, kuten 30-luvulla Suomessa historiaan oppiaineena liittyi isänmaallinen kasvatus. Toisin sanoen tulevaisuudessa historioitsijat voivat havaita nyky-yhteiskuntaa tutkiessaan joitakin painotuksia opetuksessa, mitkä nykyhetkessä eivät tunnu varsinaiselta ideologiselta kasvatukselta. Lisätutkimusta varten oppiaineista sekä opetussuunnitelmista on löydettävissä kirjallisuutta. Kannattaa tutustua ainakin seuraaviin teoksiin: Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet (1985, 1994 ja 2004) Kasvatus -ja koulukysymys Suomessa vuosisatojen saatossa (2007), Suoranta, Juha: Kasvatuksellisesti...
Löytyisikö mahdollisesti kirjaa tai muuta vastaavaa ydinainesanalyysistä mitä se on ja kuinka sitä tehdään. 692 7.1.2005 Tietoa ydinainesanalyysistä suomenkielisenä löytyy seuraavista julkaisuista: Akateeminen opetussuunnitelmatyö / Asko Karjalainen (toim.) Oulu : Oulun yliopisto, opetuksen kehittämisyksikkö, 2003. Verkkojulkaisuna http://www.oulu.fi/tutkintorakenne/tyokalut/akatops305.pdf Karjalainen, A. & Jaakkola, E. : Ydinainesanalyysi Opetusmoniste: Akateemisen opetussuunnitelman kehittäminen. Oulun yliopisto 1999. Verkkojulkaisuna http://www.oulu.fi/opetkeh/julkaisu/materiaalit/ydinainesanalyysi.html
Mistä saan perusopetuksen 1-2 vuosiluokkien opetussuunnitelmien valtakunnalliset perusteet 2000,2001 alkaen 19.12.2000? 657 13.8.2001 Tietoa voimassa olevista opetussuunnitelmista saa Opetushallituksen sivuilta, osoitteesta http://www.oph.fi/ops/index.html .
Mistä voisin saada Suomen peruskoulujen opintosuunnitelman ja jonkunlaisen kurssisuunnitelman (eli mitä yleensä opetetaan eri aineissa eri luokilla)? 588 14.9.1999 Jos menet opetushallituksen ylläpitämille uutis- ja tietopalvelusivuille http://www.edu.fi/ ja etenet siitä koulutusjärjestelmän kautta peruskouluun, pääset peruskoulun opetussuunnitelma -kohtaan, jossa todetaan, että "Viimeisimmät opetussuunnitelman perusteet opetushallitus on laatinut vuonna 1994. Paikalliset opetusviranomaiset ja koulut laativat opetussuunnitelmansa näiden perusteiden mukaisesti." Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet on saatavilla myös yleisissä kirjastoissa, joten kysy julkaisua lähikirjastostasi.