maahanmuutto

16 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–16.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Onko joillain valtioilla todella lakeja, mitkä estävät vammaisen ihmisen muuttamisen tähän maahan? 121 10.5.2023 Tunnetuin esimerkki maasta, jossa vammaisten maahanmuuttoa on lainsäädännöllisesti rajoitettu, lienee Kanada. Vaikka sen maahanmuuttolaista 1990-luvulla poistettiinkin maahanmuuton esteitä käsittelevässä pykälässä aiemmin käytetyt ilmaukset "invaliditeetti" ja "vammaisuus", niiden tilalle tullutta tulkinnanvaraista "ylettömän terveys- tai sosiaalipalvelujen tarpeen" kriteeriä on sovellettu paljolti vuoden 1869 maahanmuuttolain hengessä, jota laadittaessa vammaiset nähtiin pelkkänä taakkana yhteiskunnalle: "38 (1) A foreign national is inadmissible on health grounds if their health condition -- (c) might reasonably be expected to cause excessive demand on health or social services." Tähän vuonna 2001 voimaantulleen lain pykälään vedoten on...
Mistä saisi tietoa siirtolaisista? 116 18.9.2022 Ensi alkuun voisi kokeilla Siirtolaisinstituutin tietokantoja. https://siirtolaisuusinstituutti.fi/aineistot/sukututkimus/ Goara vestisyna -sivusto kertoo siirtolaisuudesta Venäjältä ja Neuvostoliitosta Yhdysvaltoihin. https://goaravetisyan.ru/fi/emigraciya-iz-rossiiskoi-imperii-v-ssha-volny-russkoi-emigracii-ot-ivana/ FamilySearch -sivustosta voisi myös olla apua. https://www.familysearch.org/en/wiki/United_States_Emigration_and_Immigration Sieltä löytyy linkkejä erilaisiin arkistoihin Yhdysvalloissa.
Haluaisin tietoa ukrainataustaisten ja venäjätaustaisten sijoittumisesta Suomen kuntiin sekä Ukrainan kielisuhteista? 1.) Mikä on viimeisen väestölaskennan… 1016 9.3.2022 Tässä Tilastokeskuksen tietopalvelun koostamia vastauksia kysymyksiin sekä Tilastokeskuksen tietojen että muiden tiedonlähteiden pohjalta. Huom. vastausta päivitetty vuoden 2021 väestötiedoilla 5.4.2022. 1.) Mikä on viimeisen väestölaskennan mukaan Suomen kunnissa ukrainataustaisten (kansalainen tai 1. polven jälkeläinen) sijoittuminen: kunnat ja määrät. Tilastokeskuksen tuoreimmat väestörakennetilastot koskevat vuotta 2021. Väestörakennetilaston kotisivu: https://stat.fi/tilasto/vaerak Tässä poiminta Ukrainan kansalaisten määristä kunnittain 31.12.2021: https://pxweb2.stat.fi:443/PxWeb/sq/ae342ea5-505a-4cb9-b5ff-17da995bae46 Tässä poiminta henkilöistä, joilla on taustamaana Ukraina, kunnittain 31.12.2021: https://pxweb2.stat.fi:443/...
Milloin suomalaistaustaiset jäävät vähemmistöksi Suomessa? 218 26.3.2021 Tilastokeskuksen syntyperä-luokituksen mukaan vuonna 2019 ulkomaalaistaustaisten määrä Suomessa oli  423 000 ihmistä: https://www.stat.fi/tup/maahanmuutto/maahanmuuttajat-vaestossa/ulkomaal… Kuntaliitolle vuonna 2020 tehdyn selvityksen mukaan vieraskielisen väestön määrä enemmän kuin kaksinkertaistuu Suomessa vuoteen 2040 mennessä, jos maahanmuutto pysyy vähintään nykyisellä tasolla. Alla linkki Kuntaliiton sivuille: https://www.kuntaliitto.fi/tiedotteet/2020/kuntaliitto-selvitti-vierask… Tällöin suomalaistaustaisia on edelleen suuri enemmistö. Tämän pidemmälle ulottuvista ennusteista ei löytynyt tietoa.  
Mistä mahtaisi löytyä tutkimuksia maahanmuuton aiheuttamista myönteisistä ilmiöistä ja hyödyistä Euroopassa. Julkaisukielellä ei ole väliä. 190 9.9.2019 Voisit kokeilla etsintää ainakin seuraavista kotimaisista aineistolähteistä: Elektra https://elektra.helsinki.fi/ Doria https://www.doria.fi/ Theseus https://www.theseus.fi/ Doriasta löytyvät esimerkiksi,  Pekkala, Sari, Economic Impacts of Immigration: A Survey, 2005 Teksti löytyy verkosta, https://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/09-013_15702a45-fbc3-44d7-be52-477123ee58d0.pdf Sarvimäki, Matti, Maahanmuuton taloustiede, (Kansantaloudellinen aikakauskirja – 106. vsk . – 3/2010) https://www.taloustieteellinenyhdistys.fi/images/stories/kak/kak32010/kak32010sarvimaki.pdf Molempien tutkijoiden nimellä kannattaa etsiä tuoreempaakin materiaalia. Valtion tieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisut löytyvät täältä, https://vatt.fi/...
Mistä maista Suomeen tuli eniten maahanmuuttajia vuonna 2017? 210 2.1.2019 Ajantasaista tietoa maahanmuutosta Suomessa löytyy Migrin eli maahanmuuttoviraston verkkosivuilta. Migrin sivuilta löytyy mm. tilastot maahanmuuttoa koskevista hakemuksista ja päätöksistä. Tilastoissa on mukana oleskelulupia, kansainvälistä suojelua, kansalaisuutta, maasta poistamista, oleskeluluvan jatkamista ja EU-kansalaisen oleskelua koskevat hakemukset ja päätökset. Migrin tilastoista käy ilmi, että vuonna 2017 viisi eniten oleskelulupahakemuksia jättänyttä maahanmuuttajaryhmää olivat venäläiset, kiinalaiset, intialaiset, irakilaiset ja vietnamilaiset.
Onko työmarkkinoiden avaaminen molemminpuolista? 224 21.12.2018 Maahantulon ja työnteon säädökset ovat maakohtaisia, joten automaattisesti työmarkkinoiden avaaminen ei avaa vastavuoroisesti samoja mahdollisuuksia suomalaisille kaikkialle. Asiasta voidaan toki neuvotella ja tehdä sopimuksia, kuten EU:n takaama työntekijöiden vapaa liikkuvuus, joka perustuu valtioiden väliseen sopimukseen. Asia riippuu pohjimmiltaan siis kuitenkin siitä, avataanko työmarkkinoita yksipuolisesti vai solmitaanko siitä vastavuoroinen sopimus. Pitäisin itse melko todennäköisenä, ettei tällaiseen työmarkkinoiden avaamiseen kuuluisi tuota vastavuoroisuutta. EU-kansalaisten oikeuksista löytyy tietoa osoitteesta https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=457&langId=fi.
Etsin romaaneja tai elämänkertoja pakolaisuudesta, turvapaikanhakemisesta ja siirtolaisuudesta viimeisten viiden vuoden ajalta. Mitä on Suomessa ja muualla… 343 15.8.2016 Tässä tuoretta suomenkielistä kirjallisuutta aiheesta. Kaunokirjallisuutta: Bulling, Paula. Aamuvirkkujen maassa (Suomen sarjakuvaseura, 2015) (sarjakuvaromaani) Cleave, Chris. Little Been tarina (Gummerus, 2011) Geda, Fabio. Krokotiilimeri (Otava, 2012) Salminen, Esa & Warsamen, Saeed. Mohammed, suomalainen (Johnny Kniga, 2012) Šiškin, Mihail. Neidonhius (WSOY, 2015) Statovci, Pajtim. Kissani Jugoslavia (Otava, 2014) Syvälä, Maria. Tulit sitten Suomeen, Basir : irakilais-suomalainen sielunmessu (Palladium Kirjat, 2015) (runoteos) Muistelmia, elämäkertoja, haastatteluja: Amelie, Maria. Luvaton norjalainen (Into, 2011) Kekäläinen, Annu. Leiri : tarinoita ihmisistä jotka haluavat kotiin (WSOY, 2010) Khosravi, Shahram. "Laiton" matkaaja...
Voisitteko suositella joitain klassisia kaunokirjallisia teoksia, joissa ihminen muuttaa vieraaseen maahan paremman elämän toivossa tai rakkauden perässä?… 885 2.6.2016 Asiasanoilla siirtolaisuus, maahanmuutto, maastamuutto ja paluumuutto löytyy paljon kirjallisuutta pääkaupunkiseuden Helmet-tietokannasta. Pääpaino aihepiirin kirjallisuudessa on kuitenkin ehkä uudemmassa kirjallisuudessa. Aihepiirin klassikoksi voisi kutsua Vilhelm Mobergin Maastamuuttajat-sarjaa (Maastamuuttajat, Uuteen maahan, Raivaajat, Viimeinen kirje Ruotsiin). Sarjan pohjalta on tehty myös huippusuosittu musikaali Kristina från Duvemåla. Yhdysvaltoihin lähdetään siirtolaisiksi myös Antti Tuurin Pohjanmaa-sarjassa (Pohjanmaa, Talvisota, Ameriikan raitti, Uusi Jerusalem, Maan avaruus ja Lakeuden kutsu). Siirtolaisuutta Amerikassa kuvataan myös Tuure Vierroksen Kankaanpää-sarjassa (Taivaassa torpan maa, Kultasantainen raitti, Valhetta...
Turvapaikanhakijat ovat olleet viimeaikoina pinnalla mediassa ja kaikki tuntuvat puhuvan heistä. Tuntuu, että aiheesta on paljon mielipiteitä liikenteessä ja… 467 30.11.2015 Sisäministeriö on maahanmuutto-, pakolais- j a turvapaikka-asioita ohjaava ministeriö. Heillä on sivuillaan hyvin tietoa maahanmuutosta yleensä, mutta myös esim. turvapaikkahakijoiden vastaanotosta. Sisäministeriö - Maahanmuutto ja maahanmuuttopolitiikka: http://www.intermin.fi/fi/maahanmuutto Sisäministeriö - Turvapaikanhakijat: http://www.intermin.fi/fi/maahanmuutto/turvapaikanhakijat , ks. esim. Turvapaikanhakuprosessi, Usein kysytyt kysymykset turvapaikanhakijoista Ulkomaalaisvirasto on viranomainen, joka Suomessa käsittelee turvapaikkahakemuksia. Maahanmuuttoviraston sivustoilla on paljon tietoa siitä turvapaikkahakemusten käsittelystä ja turvapaikkahakijoiden kohtelusta. Sivulla on myös listaus lainsäädännöstä, jota...
Mitä virallisia asioita täytyy EU:n alueelta tulevan ulkomaalaisen ottaa huomioon Suomeen muuttaessa työn perässä? 1094 3.8.2011 Hyviä tiedonlähteitä maahanmuutosta löytyy eri virastojen internet-sivuilta. EU:n kansalainen ei tarvitse oleskelulupaa, mutta hänen täytyy kuitenkin rekisteröidä oleskeluoikeutensa, jos oleskelu kestää yli kolme kuukautta. Yleistä tietoa maahanmuutosta, Suomi.fi -portaali: http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/palvelut_aiheittain/maahan-_ja_maasta… Tietoa maahanmuuton periaatteista ja käytännöistä Suomessa, Maahanmuuttovirasto: http://www.migri.fi/netcomm/?language=FI Tietoa työskentelystä Suomessa (eri kielillä), Työ- ja elinkeinotoimisto: http://www.mol.fi/mol/fi/02_tyosuhteet_ja_lait/02_ulkom_suomessa/index… Sosiaaliturva, Kela: http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/291007105418HS?OpenDocument Oleskeluoikeuden rekisteröiminen,...
Haluaisin tietää muutosta Amerikkaan. Eli voiko kaikki muuttaa sinne, mitä muuttamiseen tarvitsee, ja ennen kaikkea miten sinne voi muuttaa? Tarvitsen tietoa… 2886 2.6.2006 Suomen Yhdysvaltain suurlähetystön sivuilta osoitteesta http://www.finland.org/doc/fi/tietoa/asuminen.asp?&lan= löytyy suomeksi tietoa Yhdystvaltain maahanmuuttomääräyksistä. Suurlähetystön kotisivun osoite on http://www.finland.org/doc/fi/usamap/ . Ajantasaista ja virallista tietoa aiheesta saat myös USA:n Suomen suurlähetystön sivuilta osoitteesta http://helsinki.usembassy.gov/index.htm . Näistä sivuista ei ole suomenkielistä versiota. Hakusanoilla: muutto Usaan pääset Googlesta keskustelupalstojen sivuistoille, joilta löytyy omakohtaisia kokemuksia muutosta USAan. Green card-järjestelmästä (työlupien arvonnasta)löytyy tietoa englanniksi osoitteesta http://www.official-green-card.org/index.asp?af=OGCL_en_100_60 . Ajantasaista ja...
Haluaisin päästä Suomessa asuvien maahanmuuttajanuorten kansalaisuuksien ja/tai kielen ja ikärakenteen jäljille eli kuinka paljon maahanmuuttajnuoria on… 697 22.1.2004 Kysymäsi tieto löytyy seuraavasta julkaisusta: Väestörakenne 2002. Väestö 2003:5. Tilastokeskus 2003. Ko. julkaisussa on Taulu 20. Väestö kansalaisuuden, iän ja sukupuolen mukaan 31.12.2002.
Löytyisikö tietoa siitä, kuinka paljon Suomeen tuli maahanmuuttajia muslimimaista 1960- 1970-ja 1980-luvuilla? Kiitos! 932 9.5.2003 Maahanmuuttajista löytyy Tilastokeskuksesta tietoa syntymämaan, kansalaisuuden tai kielen mukaan. Kuitenkin, kun kyseessä oli pieni määrä henkilöitä vuosina 1960, -70 ja -80, niin ne kirjattiin väestötilastoihin ryhmään 'muut maat'. Siirtolaisuusinstituutin nettisivuille, http://www.migrationinstitute.fi/ , on koottu Tilastokeskuksen väestötietoa osoitteessa http://www.migrationinstitute.fi/db/stat/fin/ .
Kannuksen väestön muuttotiedot 2000-2002 886 14.1.2003 Kannuksen muuttoliiketiedot: Vuonna 2000 kuntien välisen muuttoliikkeen tulomuutto oli 167 ja lähtömuutto 241. Ulkomailta muutti 4 ja ulkomaille muutti 13 henkilöä. Vuonna 2001 kuntien välisen muuttoliikkeen tulomuutto li 189 ja lähtömuutto 271. Ulkomailta muutti 9 ja ulkomaille muutti 11 henkilöä. Vuoden 2002 tammi-syyskuussa kuntien välisen muuttoliikkeen tulomuutto oli 183 ja lähtömuutto 192. Ulkomailta muutti 3 ja ulkomaille muutti 2 henkilöä. Lähde: Tilastokeskus. Aluetietokanta ALTIKA
Haluamme taustatietoa islamilaisuudesta ja artikkeleita somaliperheen maahanmuutosta ja siihen liittyvistä ongelmista. 1842 27.3.2000 Helsingin kaupunginkirjastpn Plussa-tietokannasta löytyi hakusanalla islam lukuisia kirjaviitteitä, joista mainittakoon tässä Hämeen-Anttila, Jaakko: Islamin monimuotoisuus, Gaudeamus 1999 ja Muslimit Suomessa, Yliopistopaino, 1999. Aleksi-lehtitietokannasta - johon pääsee kirjastojen työasemien koneilta ja joidenkin kirjastojen nettikoneiltakin - löytyy myös runsaasti viitteitä aiheestasi. Artikkeliviitteet ohessa 1 Tavallisia suomalaisia : kymmenessä vuodessa somalien etujoukko on kaikessa hiljaisuudessa tehnyt Suomesta kotinsa / Nousiainen, Anu. HS 2000-02- 2 Maailman unohtama Somalia pyrkii rauhaan omin keinoin : kymmenen vuotta ilman hallitusta on luonut kekseliäitä selviytymiskeinoja / Manninen, Mari. HS 2000-01-15 3 *...