lyhenteet

34 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–20.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Olen nähnyt useinkin julkaisujen "spekseissä" maininnan "Henkilönimi,et al". Mitä tuo "et al" tarkoittaa? 139 21.12.2019 "Et al." on latinankielinen lyhenne, joka tarkoittaa "ja muut" tai "ynnä muut". Sitä käytetään julkaisujen tiedoissa silloin, kun tekijöitä on enemmän kuin kaksi. Vastaava suomenkielinen merkintä on "ym." "Et al." tulee latinan sanoista "et alii" (maskuliini), "et aliae" (feminiini) tai "et alia" (neutri). Kielikellon lyhenneluettelo: https://www.kielikello.fi/-/lyhenneluettelo Merriam-Webster: https://www.merriam-webster.com/dictionary/et%20al.
Mitä tarkoittaa lyhenne vrtl.? Kyseessä muinaiskreikan kielioppi alkujaan 1950-luvulta 86 10.9.2019 Weikko Pakarisen Kreikan kieliopissa löytyy taivutuskaavioista tuo lyhenne, joka tarkoittaa vartalo. Vartaloon liitetään päätteet, jotka esimerkiksi substantiiveilla ilmaisevat sukua, lukua ja sijaa, verbeillä lukua, "suuntaluokkaa" (Pakarisen kieliopissa) eli aktiivi, medium, passiivi, tapaluokkaa ja aikamuotoa.
Mikä on suositeltava lyhenne tai nimi käyttää tittelinä Euroopan parlamentin jäsenestä? Eri ns. viralliset tahot käyttävät sekä mep, meppi ja Euroopan… 148 4.6.2019 Kielitoimiston ohjepankin lyhenneluettelossa lyhenne MEP selitetään näin: arkisesti meppi, Euroopan parlamentin jäsen.  http://www.kielitoimistonohjepankki.fi/ohje/361 Eurooppatiedotuksen sivuilla puhutaan Suomalaisedustajista Euroopan parlamentissa ja luetellaan mepeiksi valitut. https://eurooppatiedotus.fi/suomi-ja-eu/valinta-euroopan-parlamenttiin/ Kielitoimiston sanakirja määrittelee mepin Euroopan parlamentin jäseneksi, eurokansanedustajaksi ja europarlamentaarikoksi. https://mot.kielikone.fi/mot/helkaukir/netmot.exe Eli ilmeisesti kaikkia näitä voi käyttää, eikä yhtä ainoaa oikeaa nimitystä ole.   
Onko redundantin kirjainlyhenteen käyttäminen sallittua jos lyhenne on vieraskielinen? Englanninkielisessä lähteessä (https://en.wikipedia.org/wiki/RAS… 69 15.5.2019 Suomenkielisissä yhteyksissä "Non-Road Transient Cycle" lyhennettynä näyttää olevan joko pelkkä NRTC ["Työkoneiden muuttuvatilainen testisykli (NRTC) on lueteltu liitteen III lisäyksessä 4 normalisoitujen nopeus- ja vääntömomenttiarvojen sekunneittain etenevänä sarjana, jota voidaan soveltaa kaikkiin tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluviin dieselmoottoreihin."] tai NRTC-testi [" --  moottorin on noudatettava määritettyä nopeutta ja vääntömomenttia joko vakaassa tilassa (NRSC-testi) tai muuttuvissa käyttöolosuhteissa (NRTC-testi)"]. Lähde: Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 21. lokakuuta 2003, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/..../EY antamiseksi liikkuviin työkoneisiin asennettavien...
Kantakortista: Mikä on oikea lyhenne sekä sen selväkielinen nimi ja missä joukko sijaitsi ko aikana? 18.1.40 PpKK2 9.6.40 5/JR38 22.9.40 2KrhK/II(room) 8Pr 6… 1224 9.7.2018 Kaikkiin kysymiinne joukko-osastoihin (vast.) on löydettävissä selite sekä vähintäänkin todennäköinen sijaintipaikka seuraavasti:   18.1.40 PpKK2 --> Virallinen lyhenne "Pp. Koul. K 2", avattuna Polkupyöräjoukkojen koulutuskeskus 2, sijaintipaikka Turenki (toimintaa myös Hämeenlinnassa ja Forssassa). 9.6.40 5/JR38 --> Virallinen lyhenne "5. / JR38", avattuna 5. komppania / Jalkaväkirykmentti 38, todennäköinen sijaintipaikka Kesälahdella ennen viimeisiä kotiutuksia. 22.9.40 2KrhK/II(room) 8Pr --> Virallinen lyhenne "2. KrhK. / II / 8. Pr.", avattuna 2. kranaatinheitinkomppania / II Pataljoona / 8. Prikaati", sijaintipaikka Ylämylly. 6.6.41 KrhK/8Pr --> Virallinen lyhenne "KrhK / 8. Pr.", avattuna kranaatinheitinkomppania...
KKO lyhenteeseen päädyttiin selvyyden vuoksi. Kuka, ketkä tai mikä päättivät lyhenteen käyttämisestä? Milloin ja missä asiasta päätettiin? 259 28.9.2017 Vuoden 1920 Lakimies -lehden numerossa 3 olleessa artikkelissa Oikeuslähteiden, lähdeteosten ja oikeustapausten merkitseminen kerrotaan, että Suomalainen Lakimiesten Yhdistys on toukokuun 26. päivänä vuonna 1920 hyväksynyt ja täydentänyt ohjeita, jotka koskevat oikeuslähteiden kirjallisuudessa käytettäviä lyhenteitä. Korkeimmasta oikeudesta käytetty lyhenne KKO on mainittu tässä artikkelissa sivulla 105. Alunperin ohjeita ja lyhenteitä on esitetty jo vuonna 1915, mutta hyväksyminen on tapahtunut vasta 1920. Lähteet: Kansalliskirjaston digiarkisto: Lakimies -lehti. 1920. https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/binding/498801?page=1 Wikipedia artikkelissa Korkein oikeus mainitaan myös lyhenteen KKO synnystä ja siihen liittyvistä...
Kesähousujeni valmistemateriaalit ovat CO PL VI Mitä ainetta on PL ? 727 28.6.2017 Polyesteristä käytetään sekä merkintää PES että PL https://www.fabric-house.eu/fbh/en/cms/textileabbreviations Suomen tekstiili- ja muotisivustolla on lyhenne PES https://www.stjm.fi/kuituopas/#/tekokuidut/synteettiset%20kuidut/polyes… https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/frantic/stjm/Tekstiilikuitusanasto-2… . Tekstiilikuitusanaston mukaan PL on vanhempi, ei suositeltava lyhenne
Mitä tarkoittaa kaikki hoidettavissa ea.lla liittyy verisuonitukokseen 356 19.4.2017 Lääketieteen termit - Duodecimin selittävä suursanakirja (2002) kertoo ea:n tarkoittavan ensiapua, eli loukkaantuneelle tai sairastuneelle tapahtumapaikalla annettavaa välitöntä apua.
2 Y's U R 2 Y's U B I U R 2 Y's 4 Me! 296 24.11.2015 Lähettämäsi viestihän ei ole varsinainen kysymys, haluatkohan siihen selvennystä vai testaatko hoksaako kirjastonhoitaja? ;) 2 Y's U R 2 Y's U B I U R 2 Y's 4 Me! -akronyymin voisi kääntää seuraavasti: Too Wise You Are, Too Wise You Be, I See You Are Too Wise for Me (vaikkakin kirjainlitaniasta puuttuu tuo yksi C välistä.) Tämän kaltaiset lyhennelmät ja akronyymit ovat kovasti yleistyneet netin keskustelupalstoilla ja tekstiviesteissä, ovathan ne nopeita kirjoittaa.
Erään kirjan tiedot ovat: Författare: Daniel Danielsson Solander (praeses) / Carl Magnus Siercken (resp.) Mitä tarkoittavat suluissa kirjoitetut praeses ja… 1063 9.5.2014 Kysymiäsi temejä käytettiin vanhoissa yliopistollisissa väitöskirjoissa. Praeses (preeses) on opinnäytteen (etenkin väitöskirjan) ohjaaja. Resp. (respondentti) on opinnäytteen (etenkin väitöskirjan) puolustaja. Määritelmät ovat SKS:n Biografiakeskuksen sivuilta (Matrikkelissa esiintyviä lyhenteitä ja termejä) osoitteessa http://www.kansallisbiografia.fi/paimenmuisto/?p=10. Sanat tulevat latinan kielestä. Sanakirjan mukaan prae-ses on mm. edessä istuva, joko suojatakseen tai ohjatakseen. Re-spondeo merkitsee mm. vastata. Seuraava lainaus on sivustolta Filosofia.fi osoitteessa http://filosofia.fi/suomalainen_filosofia/bibliografia/tietoa. Sen mukaan kyseiset merkinnät ovat tuttuja Turun Akatemian ajan väitöskirjakäytännöstä (vuoteen 1828...
Mitä tarkoittaa lyhenteet Erin. 1 SA. Erin. 1 SA Pu 4. Koira näyttelyn lyhenteet. 3174 1.7.2013 Koiranäyttelylyhenteet löytyvät Suomen kennelliiton verkkosivuilta: http://www.kennelliitto.fi/fi/toiminta/nayttelyt/nlynaakkoset.htm Kysymyksessä mainitun kaltaiset lyhenteet ilmaisevat koiran tuomarilta saaman laatumaininnan ja sijoituksen omassa luokassaan. SA tarkoittaa "sertifikaatin arvoista" ja Pu+numero -yhdistelmä koiran sijoitusta Paras uros -luokassa. "Kaikki erinomaisen (ERI) saaneet koirat kilpailevat kilpailuluokassa luokkasijoituksista 1-4. Tuomari voi harkintansa mukaan antaa sekä kilpailuarvostelussa sijoittuneille että muille luokassa kilpailleille erinomaisella palkituille koirille sertifikaatin arvoisen (SA)." "Kun kaikki urokset on arvosteltu, seuraa paras uros -luokka. Siihen osallistuvat koirat, jotka ovat...
Mita tarkoittaa enkl.inh. 1722 28.2.2013 Suomen sukututkimusseuran sivuilta http://www.genealogia.fi/lyhenteet.htmlhttp://www.genealogia.fi/lyhente… löytyvät seuraavat selitykset: - enkl. = enkling = leskimies - inh. = inhysing = loinen, itsellinen, koturi (elätti) Historismi.net-sivuilla osoitteessa http://www.saunalahti.fi/hirvela/historismi_sivut/termitnew.html on vastaava luettelo.
Mitä tarkoittaa lyhenne m mpy GTK:n kalliokartoissa? 1939 29.5.2012 Lyhenne m mpy tarkoittaa "metriä merenpinnan yläpuolella".
Näennäisen yksinkertaiset asiat voivat joskus osoittautua vaikeasti tarkistettaviksi. Nyt on ilmennyt pulmaksi, miten filosofian lisensiaatin oppiarvo… 1616 29.11.2010 Filosofian lisensiaatti on englanniksi Licentiate of Philosophy ja lyhenne Lic.Phil. Tieto löytyi Translatumin sivulta: http://www.translatum.fi/index.php?id=36 . Mistään suomalaisesta lähteestä en löytänyt luetteloa yliopistotutkinnoista ja niistä käytetyistä englanninkielisistä lyhenteistä. Tampereen yliopiston Informaatiotieteiden tiedekunnan tutkinnot on käännetty englanniksi ja heidän sivullaan käytetään samaa lyhennettä(Lic.Phil.)Lyhenteitä on käytetty myös muodoissa ilman pisteitä LicPhil tai L.Phil tai LPhil joissakin lähteissä. Wikipedian sivulla on käytetty myös lyhenteitä Ph.L tai PhL filosofian lisensiaatin oppiarvosta (Licentiate of Philosophy)http://en.wikipedia.org/wiki/Graduate_degree . Ovatko ne sitten enemmän...
Mikä on Limnanthes alba (meadowfoam) kasvin nimi suomeksi? Onko PEG lyhenteelle suomennosta? Kiitos kovasti, jos jostain löytyy tietoa. 2256 10.2.2009 Kasvikirjoista ei löytynyt suomennosta, mutta googlaamalla löytyi nimitys valkohilppa. Et maininnut kysymyksessäsi, mihin tieteenalaan PEG liittyy, sillä lyhenteelle voi olla useitakin suomennoksia. Yleisimmin sillä viitataan Internetissä polyeteeniglykoliin, englanniksi polyethylene glycol. Mainintoja oli myös PEG-menetelmästä, joka on esseenarviointijärjestelmä (engl. Project Essay Grade).
Mikä WCF:n (World Congress of Faiths) suomenkielinen nimi? 1192 2.2.2009 Ilmeisesti käsitteelle ei ole vakiintunutta suomenkielistä nimeä. Lyhennesanakirjoista ei löytynyt lyhenteelle WCF minkäänlaista selitystä. Yritin suomentaa termiä eri tavoin (maailman uskontojen kongressi, maailmanuskontojen kongressi, uskontojen maailmankongressi) ja etsiä Googlen avulla sivuja, joissa näitä termejä olisi käytetty. Haulla maailman uskontojen kongressi sain hakutulokseksi linkin Kirkkohallituksen asettaman monikulttuurisuustyöryhmän mietintöön ( http://www.evl.fi/kkh/to/m_muutt/mm-99.pdf ), jossa käytetään termiä Maailman uskontojen kongressi erisnimen tavoin. Myös muilla sivustoilla oli käytetty samaa termiä, mutta pienellä alkukirjaimella kirjoitettuna. Ehkäpä tuota suomennosta voisi käyttää, käännöksen oikeellisuutta...
Mitä tarkoittaa cop. 2008, siis cop. kirjan julkaisuvuoden edessä? En ole löytänyt mitään yhtenäistä käytäntöä tähän. 1482 12.12.2008 Kirjan tekijänoikeuksiin liittyviä merkintöjä voi olla erilaisia, cop. on lyhenne sanasta copyright tai copyrighted. Merkintä ilmaisee ajankohdan, jolloin teoksen tekijänoikeudet on rajattu. (Lähteet: The Cassell Dictionary of Abbreviations, 1996 ja Niiranen, tekijänoikeuden tietosanakirja, 1998.)
Miten lyhennetään viransijainen? vs, vai v.s.? 4357 1.3.2008 Viransijaisen lyhenne on "vs.", eli piste tulee ainoastaan jälkimmäisen kirjaimen jälkeen. Vastaavasti "virkaa toimittava" lyhennetään "vt.".
Mitä tarkoittaa spa kylpylöiden yhteydessä. Mitä se merkitsee suomeksi ja mistä sana tulee? 4684 23.10.2007 Spa-nimen alkuperästä liikkuu seuraavanlainen kansanetymologia. Sen väitetään perustuvan latinan sanoihin ”sanus per aquam” tai "sanitas per aquam", joka tarkoittaa ”terveyttä vedestä”. Todellisuudessa näyttää siltä, että Spa-nimitys on levinnyt belgialaisen kylpyläpaikkakunnan nimestä englannin kieleen, jossa se jo 1600-luvulla sai yleismerkityksen kylpylä, kylpyläpaikkakunta. Nykyään Spa-sanaa käytetään kansainvälisesti merkitsemään kylpylää. Nämä tiedot sanan alkuperästä löytyvät ruotsinkielisestä artikkelista, jossa tutkitaan myös ruotsin kielessä esiintyvä Spa-sanan etymologiaa. Kirjoittaja on englannin kielen professori Arne Olofsson, "Makten över etymologin. Några fallstudier", teksti löytyy tästä osoitteesta http://hum.gu.se/...
Mikä lienee "virallinen" tapa merkitä raamatunkohtia, eli laitetaanko esim. 1. Moos. 1:1, 1. Moos 1:1, 1 Moos. 1:1 vai 1 Moos 1:1? Kaikkiin olen törmännyt. 752 8.1.2007 Virallista merkintätapaa ei liene päätetty, mutta arvelisin, että perustelluin ja käytännön yhtenäistämistä palvelisi, jos noudattasimme v. 1992 Kirkkoraamatun ristikkäisviitteiden mallia , siis 1. Moos. 1:1.