latinan kieli

43 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–20.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Grimbergin Kansojen historia -teoksen 13. osassa (3. uudistettu laitos) sivulla 312 kerrotaan, että "Lutherin nimen kirjaimista tulee näet sekä hepreassa että… 48 2.1.2020 Katolinen teologi Peter Bungus (k. 1603)  todistaa teoksesssaan Numerum Mysteria (1599), että Martti Luther on antikristus.Hän käytti laskukaavassaan Martti Lutherin nimestä latinankielistä versiota Martin Lutera, jolloin hän sai tulokseksi 666. Hän antoi kirjaimille arvoja kreikkalaisten lukujen innoittamana. Tässä aan arvo on yksi ja aakkosten viimeisen kirjaimen Z:n arvo on 600. Näin MARTINLUTERA saa arvot 30+1+80+100+9+40+20+200+100+5+80+1=666. Peter Bunguksen teos on ladattavissa ilmaiseksi netistä jos latina sujuu. Numerum Mysteria
Olen nähnyt useinkin julkaisujen "spekseissä" maininnan "Henkilönimi,et al". Mitä tuo "et al" tarkoittaa? 125 21.12.2019 "Et al." on latinankielinen lyhenne, joka tarkoittaa "ja muut" tai "ynnä muut". Sitä käytetään julkaisujen tiedoissa silloin, kun tekijöitä on enemmän kuin kaksi. Vastaava suomenkielinen merkintä on "ym." "Et al." tulee latinan sanoista "et alii" (maskuliini), "et aliae" (feminiini) tai "et alia" (neutri). Kielikellon lyhenneluettelo: https://www.kielikello.fi/-/lyhenneluettelo Merriam-Webster: https://www.merriam-webster.com/dictionary/et%20al.
Millä tavoin sukunimi Calamnius lausutaan? 73 20.3.2019 Sukunimi "Calamnius" on latinaa matkiva suomalainen sukunimi, joka lausutaan "Kalamnius". Latinankielen c-kirjain lausutaan aina k-kirjaimena. 1500-luvulta peräisin olevan Calamnius-suvun kantaisä oli Kalajoen kirkkoherra, rovasti Petrus Michaelis (Petter) Arctophilacius (1575–1647), alkuperäiseltä nimeltään Pieti Mikonpoika Mattila. "Calamnius" viittaa siis Kalajokeen, jota jotkut suvun myöhemmät edustajat ovatkin käyttäneet. Tunnetuin Calamnius eli Ilmari Kianto otti suomenkielisen sukunimensä suomussalmelaisen järven nimestä Kianta. Heikki Poroila
Miten sanotaan latinaksi yhdessä ikuisesti? Saako siitä lauseen ei kukaan yhdessä ikuisesti lisäämällä Nemo alkuun? Haluaisin nimenomaan käyttää Nemo sanaa. 193 25.9.2018 Visainen kysymys. Tässä yhden latinan taitajan vastaus: "Yhdessä= una (molemmat vokaalit pitkiä), mutta se edellyttää, että on ‘jonkun kanssa yhdessä’ tai ‘ laulaa yhdessä’. ‘oleilee yhdessä’ tai jotakin muuta sanonnan täydentävää.  Sanan ikuisesti käännös suomi-latina ad īnfīnītum in omne tempus in perpetuum perpetuum semper Nemo tuntuu hankalalta siksi, että se on yksikkö ja ‘yhdessä’-tilanne edellyttää jotakin monikollista jatkoa.Pitäisi tietää koko konteksti, että voisi ottaa kantaa!"
Latinan lause "ille faciet" mitä tarkoittaa sana ille. onko se objekti vai subjekti? Eikös ille tarkoita se-sanaa eli yksikön… 348 10.4.2018 Ille, illa, illud on demonstratiivipronomini ja tarkoittaa tuo eli juuri tuo henkilö, myöskin ille saattaa saada merkityksen kuulu, tuo kuuluisa, tunnettu. Ille muoto on yksikön nominatiivi maskuliinimuoto, ja se on tässä lauseen subjekti. Latinassa objekti on akkusativiissa. Tällöin tuo (mieshenkilö) tulee tekemään on sanojen merkitys. Persoonapronomi hän, se on latinassa is, ea, id. Käännös on siis Juuri hän tulee sen tekemään / on sen tekevä tai myös vähemmän demostratiivisesti Hän tulee sen tekemään / on sen tekevä. (Myöhäisemmässä latinassa demonstratiivipronominit menettivät painokkuuttaan, josta kertoo muun muassa se, että ranskan kielen artikkeli le on alunperin pronominista ille lähtöisin.) Tällaisen lausuman on Ruotsin kuninkaan...
Haluaisin tietää mikä on oikeaoppinen latinankielinen nimitys linnunpöntölle (ruots. fågelholk, engl. nest box)? 249 9.2.2018 Linnunpesä on latinaksi nidus, lintuhäkki cavea, lintu avis. Kaikki nämä sanat esiintyvät klassisessa latinassa. Linnunpelätti on formido avium, linnunlaulu avium cantus. Latinan kielen antiikin teksteihin perustuvissa sanakirjoissa ei löydy linnunpönttö-sanaa, sellainen käsite lienee ollut vieras tuona aikakautena tai sitä ei esiinny teksteissä. Nykylatinaahan on myös ja Suomi on yksi nykylatinan harrastuksen keskeinen maa, eli tällainenkin käsite voidaan rakentaa. Nykylatinan sanakirjasta löytyy sana koirankoppi casula canis. Casula merkitsee pientä mökkiä, joten tästä voitaisiin johtaa linnun pikku asuinmökiksi casula avium, lintu monikossa ehkä mielellään siksi, että kyse on linnuille tarkoitetusta mökistä (vrt. linnuille tarkoitettu...
Haluasin ehdottaa muunneltua latinankielistä lentävää lausetta vuosikurssimme hupparin selkämykseen, mutta latinan taivutusmuodot ovat minulle vieraita… 298 12.10.2016 Ehdottaisin, että käyttäisitte kuitenkin sanaa bibliotheca 'kirjasto' Silloin olisi In bibliotheca veritas (Librarium näyttää olevan merkitykseltään aika epämääräinen, se taipuisi muotoon librario)
Haluaisimme kaiverruttaa kihlasormuksiimme tekstin "Amor vincit omnia" siten, että puolet lauseesta on toisessa sormuksessa ja loput toisessa. Tätä varten… 362 11.4.2016 Ainoa vaihtoehto on vin-cit
Mikä on sanan bussi alkuperäinen merkitys? 836 7.8.2014 Bussi-sana tulee latinan sanasta 'omnibus', joka tarkoittaa 'kaikille'. Sanan alkuosa tulee sanasta 'omnis' ('joka, jokainen', monikossa 'kaikki') ja sanan loppuosa -bus on datiivin pääte. Lähteet: Suomen sanojen alkuperä. Etymologinen sanakirja. SKS, 1992. Heikel: Latinalais-suomalainen sanakirja. Otava, 1935.
Mistä mahtaa olla peräisin sanonta "Puhutut sanat unohtuvat, mutta kirjoitettu teksti säilyy"? 637 20.5.2014 Kyseessä on käännös latinankielisestä sanonnasta "Verba volant, scripta manent" ja sitä on ilmeisesti käyttänyt Rooman senaatissa senaattori Caius Titus. http://en.wikipedia.org/wiki/Verba_volant,_scripta_manent
Erään kirjan tiedot ovat: Författare: Daniel Danielsson Solander (praeses) / Carl Magnus Siercken (resp.) Mitä tarkoittavat suluissa kirjoitetut praeses ja… 1057 9.5.2014 Kysymiäsi temejä käytettiin vanhoissa yliopistollisissa väitöskirjoissa. Praeses (preeses) on opinnäytteen (etenkin väitöskirjan) ohjaaja. Resp. (respondentti) on opinnäytteen (etenkin väitöskirjan) puolustaja. Määritelmät ovat SKS:n Biografiakeskuksen sivuilta (Matrikkelissa esiintyviä lyhenteitä ja termejä) osoitteessa http://www.kansallisbiografia.fi/paimenmuisto/?p=10. Sanat tulevat latinan kielestä. Sanakirjan mukaan prae-ses on mm. edessä istuva, joko suojatakseen tai ohjatakseen. Re-spondeo merkitsee mm. vastata. Seuraava lainaus on sivustolta Filosofia.fi osoitteessa http://filosofia.fi/suomalainen_filosofia/bibliografia/tietoa. Sen mukaan kyseiset merkinnät ovat tuttuja Turun Akatemian ajan väitöskirjakäytännöstä (vuoteen 1828...
Miten olisi oikeaoppista merkitä tekstin alkuperä messusävellyksissä. Ovatko osien tekstit (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei) suoraan Raamatusta? Nämä… 722 17.3.2014 Messun ordinarium-osilla tarkoitetaan niitä ehtoollisjumalanpalveluksen osia, jotka toistuvat muuttumattomina kirkkovuoden eri sunnuntaina ja pyhäpäivinä. Vaihtuvista osista käytetään yhteisnimitystä proprium-osat (tai proprium de tempore -osat). Ordinarium-osat perustuvat raamatullisiin esikuviin, mutta suoria sitaatteja ne kuitenkaan eivät ole. KYRIE ELEISON 'Herra armahda' on kreikkaa ja jo sillä perusteella voi sanoa, että se on erittäin vanhaa perua. Kreikan kieli nimittäin oli kristittyjen jumalanpalveluskielenä jo ennen latinaa, millä muut ordinarium-osat ovat. 'Herra armahda' -huudahdus esiintyy Raamatussa jo Vanhassa testamentissa, esim. Psalmi 6:3, Psalmi 9:14, Uudessa testamentissa Markus 10:47. Kristillinen lisäys Kyrie-...
Quod ædificationem. Onko tuo ymmärrettävää latinaa? Pitäisi keksiä q-kirjaimella alkava latinalainen nimi eräälle rakennelmalle. 549 6.11.2013 Quod-sana on latinan kielessä niin monimerkityksellinen, että tuota sanayhdistelmää on aika vaikea ellei suorastaan mahdotonta ymmärtää, kuinka olisi sen sijaan quoad aedificationem 'rakentamiseen/rakennukseen liittyen' Varmaan kannattaisi kuitenkin ottaa käteensä joku latinan sanakirja tai sanasto ja etsiä sieltä. Jos taidat muitakin kieliä kuin latinaa, niin tällaisia sanakirjoja löytyy netistäkin runsaasti, esim. http://www.mediaevum.de/wb6.htm http://www.lexilogos.com/latin_langue_dictionnaires.htm
Tarvitsisin erästä koulutyötäni varten arabian- ja latinankielisiä sanontoja tai sananlaskuja, joiden aiheena on matkustaminen. Mistä voisin näillä kielillä… 737 23.10.2013 Latinakielisiä sananlaskuja ja fraaseja löytyy helpostikin, esim. kirjassa Veni, vidi, vici (2001) on hupaisia lauseita nykyaikaan sovellettuna ja osa niistä on matkailuaiheisiakin. Pekka Tuomiston O tempora, o mores: vallatonta latinaa (2002) sisältää sanontoja kaikenlaisista aiheista, joukosta voi etsiä matkailuun soveltuvia. Pieni vihkonen Latinaa matkailijoille (1994) sisältää uuslatinan sanoja ja lauseita nykymatkailijalle. Edellyttää kyllä alkeiden osaamista. Arabiankielisiä sanontoja saattaisi löytyä uudesta Elias Harbin kirjasta Suomi-arabia matkakieliopas (2013), muuten arabiaksi on enimmäkseen vain kaunokirjallisuutta ja kielen oppimateriaaleja.
Minkä kalan latinankielinen nimi on Nematistius pectoralis? Minkä kalan latinankielinen nimi on Caranx hippos? 728 23.2.2013 Nematistius pectoralis on suomenkieliseltä nimeltään Kukkoahven http://fi.wikipedia.org/wiki/Nematistius_pectoralis Varjo, Markku: Maailman kalojen nimet (2004) sivu 77 Caranx hippos taas on suomenkieliseltä nimeltään Hevospiikkimakrilli http://www.afrikkanet.fi/elaimet/kalat/ahvenkalat5/carangidae/caranx3.h… Varjo, Markku: Maailman kalojen nimet (2004) sivu 77
Mitä tarkoittaa latinan Novus est amor tai Novus amor? Kiitos 869 24.2.2012 Suora käännös on Rakkaus on uusi. Käytetään vihkisormusten kaiverruksissa merkityksessä Ihmeellinen on rakkaus. Ks esim. http://www.amoriini.com/fi/H%C3%A4iden%20suunnittelu/Sormukset%20ja%20k…
En tiedä onko oikea forumi kysymykselleni mutta yrittänyttä ei laiteta. Kuinka latinaksi käännetään/käytetään olla-verbiä. "Minä olen vapaa" = Ego sum licentia… 528 7.6.2011 Parasta on käyttää 'olla'-verbiä esse. Suosittelisin: Miehestä: Liber sum (ääntämys liiber sum) Naisesta: Libera sum (ääntämys liibera sum) Persoonapronominia ei latinassa yleensä käytetä ellei sitä haluta erikseen painottaa, jos käytetään niin paras sanajärjestys ehkä olisi Liber ego sum Libera ego sum Kaikissa esimerkkilauseiden sanoissa paino on ensimmäisellä tavulla.
Haluaisin tietää miten latinaksi kuuluu sanonta: veri on vettä sakeampaa. 2425 26.5.2011 Cruor est lucus quam unda. - Sanaonta ei ilmeisesti ole ollut käytössä antiikin aikana. (Ks. http://latinviaproverbs.pbworks.com)
Mikä on väistöliike latinaksi? 690 16.2.2011 Suoraa käännöstä sanalle ei löytynyt, mutta kirjassa Pitkäranta, Reijo: Suomi-latina-suomi-sanakirja, 2001, verbi "väistää" on käännetty latinaksi "cedere" ja "liike" on "motus". Google-kääntäjä antoi sanalle "väistäminen" merkityksen "recedens".
Onko sellaista kirjaa kuin Latina ja Eurooppa tai Latinan kieli ja Eurooppa? 852 17.12.2010 Lindberg, Bo, Latina ja Eurooppa; suomeksi toimittanut Osmo Pekonen; viimeisen luvun kirjoittanut Teivas Oksala. Jyväskylä : Atena 1997 (toinen laitos 2009). Teosta löytyy kirjastojen kokoelmista, saatavuuden voi tarkistaa vaikkapa Frank-monihaun kautta, http://monihaku.kirjastot.fi .