kuntoutus

11 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–11.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Kuntoutuslaitokset palaavat toimimaan normaalisti milloin? 55 24.6.2020 Kela on linjannut 11.5.2020, että kuntoutuspalveluja voi alkaa toteuttaa lähipalveluina 1.6.2020 alkaen. https://www.kela.fi/yhteistyokumppanit-kuntoutuspalvelut-ajankohtaista/-/asset_publisher/Aw8qiePfWs1Y/content/kelan-kuntoutuspalvelujen-toteuttaminen-1-6-2020-alkaen Hallitus linjasi 23.6.2020, että suositus yli 70-vuotiaiden fyysisten kontaktien välttämisestä kumotaan ja matkailurajoituksia puretaan edelleen heinäkuun alussa. Myös yleinen etätyösuositus kumoutuu 1.8.2020 https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallitus-linjasi-neuvottelussaan-rajakysymyksista-etatyosta-ja-yli-70-vuotiaita-koskevista-suosituksista Osa kuntoutuspalveluista on siis jo käynnistänyt toimintaansa 1.6. ja monet varmaan käynnistelevät...
Etsin 1-3 ruotsinkielistä kirjaa, jotka kertovat muistisairauksista (myös pelkästään Alzheimerin taudista kertova kirja käy) sekä niiden hoidosta ja… 749 9.12.2013 Tässä olisi neljä kirjavaihtoehtoa: 1.Fife, Bruce. Stoppa alzheimer nu!: undvik, förebygg och bromsa demenssjukdomar. Sundbyberg: Optimal, 2013. 2. Skog, Margareta. Bättre demensvård nu!: hur du förbättrar den dagliga vården och omsorgen för personer med demenssjukdom. Stockholm: Liber, 2012. 3.Lindgren, Ann. Allt du behöver veta innan du glömmer. Stockholm: Prisma, 2008 4. Alzheimer/Sirkka-Liisa Ekman...[et al.] [Stockholm]: Karolinska Institutet University Press, 2007. Ruotsinkielisiä teoksia aiheesta on pääkaupunkiseudun HelMet-kirjastoissa vähän. Tarkempia tilastoja emme voi myöskään toimittaa, mutta katsoin lainauskertoja ja niiden perusteella nopeasti arvioiden suosituimmat kirjat ovat nro 4 ja 1. Siksi laitoinkin vielä...
Onko invalidienkuntoutuksesta tehty historiallista selvitystä tai tutkimusta. Itseäni kiinnostaa lähinnä viime sotien aikainen ja sen jälkeinen kuntoutus,… 784 22.8.2013 Vammaisten kuntoutusta ja vammaistyön historiaa: - Avun kohteesta itsensä auttajaksi : katsaus Suomen vammaishistoriaan, toim. Toivo Nygård ja Kari Tuunainen, 1996. Seuraavissa historiikeissa on myös jotain: - Mähönen, Hannu: Omin voimin yhteistoimin : Invalidiliitto ry 60 vuotta, 1998 - Vuolle-Selki, Tuula: Kohti itsenäistä elämää : vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö 120 vuotta, 2010. Sotainvalidien kuntoutuksesta julkaistuja teoksia: - Ranta-Knuuttila, Jaakko J: Amputoitu sotavammainen : tutkimus Suomen sotien 1939-1945 amputoitujen ammatillisesta kuntoutuksesta. WSOY,1962. - Ranta-Knuuttila, Jaakko J: Sotavammaisten huolto Suomessa. WSOY, 1967. - Honkasalo, Markku: Suomalainen sotainvalidi. Otava, 2000 Myös historiikki...
Vanhusten viriketoiminta/musiikki 4510 27.8.2007 Ymmärsin teidän haluavan tietoa musiikkia sisältävästä vanhusten viriketoiminnasta. Näistä alla olevista voisi päästä liikkeelle. Numerointi on tarkoitettu helpottamaan lukemista, ei arvottamista varten: 1. (Tätä saa pääkaupunkiseudun yleisistä kirjastoista) Adolfson, Britt-Marie: Sano se laulaen : Vanhusten huollon ja palvelukeskusten musiikkiterapeuttiseen toimintaan / Kehitysvammaliitto, 1994 laulunopas (43 s.) ; 31 cm ISBN 951-580-076-5 2.(Tätä saa pääkaupunkiseudun yleisistä kirjastoista) Musiikkiterapian monet kasvot / (toim.) Jaakko Erkkilä & Kimmo Lehtonen JULKTIEDOT [Jyväskylä] : [Suomen musiikkiterapiayhdistys], 1999 ULKOASU 398, [1] s. : kuv., nuott. ; 23 cm STAND NRO 952-91-0827-3 (nid.) 3. (Tämän saanee kaukolainattua...
Määrittele: liikunnallinen ryhmä ? Tarkoituksemme on opinnäytteessämme määritellä liikunnallinen ryhmä. Mikä se on? tarvitsemme tähän lähteen. Jokapaikassa… 1023 21.7.2003 Kysymyksestä ei selviä, minkä alan opinnäytteestä on kyse, mutta ehkä näistä voisi olla hyötyä: Tekijä(t): Pajari, Annika Nimeke: Moniammatillinen muistihäiriöisten liikunnallinen ryhmäkuntoutus Päivärinteen kuntoutussairaalassa Annika Pajari, Sari Vesa Julkaistu: Oulu Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Terveysalan yksikkö 1998 Ulkoasu: 74, [12] s. Sarja: Oulun seudun ammattikorkeakoulu terveysalan yksikkö, kuntoutusalan koulutusohjelma, fysioterapian suuntautumisvaihtoehto Opinnäyte: AMK-opinnäytetyö Asiasanat: kuntoutus, muistihäiriöt, moniammatillisuus, kyselytutkimus, liikunnallinen kuntoutus, ryhmäkuntoutus, moniammatillinen yhteistyö Muu(t) tekijä(t...
Löytyykö tutkimuksia mielenterveyskuntoutujan kokemuksista avoidosta 1452 21.2.2002 Mielenterveyspotilaiden kuntoutumisesta avohoidossa löytyy sekä kirjallisuutta että aikakauslehtiartikkeleita. Aivan suoraan työhönne liittyvää aineistoa, jossa asiaa tarkasteltaisiin potilaan näkökulmasta, sen sijaan on vaikea löytää. Toisaalta teidän kannattaa kahlata aineistoa läpi hyödyllisten lähdeviitteiden ja vinkkien toivossa. Suomen yliopistokirjastojen yhteistietokanta Lindasta löytyy tiedot mm. seuraavista teoksista: 1) Leppänen, Jorma: "Mistä eheyttä mielen maisemiin? : tutkimus psykiatristen pitkäaikaispotilaiden selviytymisestä avohoidosta Kajaanissa." 1997. ISBN 951-800-243-6. 2) Nikkonen, Merja: "Piiriltä siviiliin : etnografinen tutkimus hoitamisesta psykiatristen pitkäaikaispotilaiden avohoitovalmennuksessa ja...
Millä hakusanoilla löytäisin lähinnä suomenkielistä kirjallisuutta ratsastusterapiasta?Tarvitsisin tietoa ratsastusterapiasta erityispedagogiikan esseetäni… 2045 11.12.2001 Kirjastojen kokoelmista ratsastusterapiasta voit etsiä esim. yhdistämällä asiasanat: ratsastus ja vammaiset tai ratsastus ja terapia tai ratsastus ja kuntoutus. Näin löytyivät Oulun kaupunginkirjaston aineistotietokannasta http://www.ouka.fi/kirjasto/intro/index.html Suomen ratsastajain liiton julkaisut: Hevonen vammaisen palveluksessa,1987 sekä Vammainen ratsastaja, 1987. Jos yhdistää asiasanaan ratsastus luokan 79.15 saa huomattavasti enemmän viitteitä, mutta ne eivät kaikki taida liittyä aiheeseesi. Yliopistokirjastojen yhteisluettelosta Lindasta löytyivät seuraavat viitteet: - Wütig-Vihma, Christel: "Kokonaisvaltainen juttu": opettajien ja vanhempien käsityksiä ja kokemuksia ratsastusterapiasta kasvatuksen tukena. Pro gradu,...
Onko olemassa kirjallisuutta tms. tietokoneavusteisesta kuntoutuksesta liittyen aivovammaisten lähinnä aikuisten kuntoutukseen? 874 20.10.2001 Toimintaterapeutti-lehden numero 1997:5 on tietokoneavusteisen kuntoutuksen teemanumero. Lehti sisältää mm. artikkelin: Meinander, Monika: Tietotekniikan sovelluksia aivovauriopotilaiden kuntoutuksessa (sivut 9-11). Uusi elektroniikka-lehti 1988:17 (sivut 10-11) sisältää artikkelin: Salmela, Jarmo: Kuntoutuksessa teknologia on apuväline. Suomen kuvalehti 1985:3 (sivut 52-54) sisältää artikkelin: Jäämeri, Hannele: Tietokone voi auttaa kun puhe ei suju. Näistä kahdesta viimeisestä artikkelista saatte tietoa tietokonepohjaisen kuntoutuksen alkuvaiheista. Aiheesta löytyi kirja: Sillalla, puhetta tukevan ja korvaavan kommunikaation sekä tietokoneavusteisen opetuksen ja kuntoutuksen seminaari. Helsinki 1999. Opinnäyte aiheesta: Korva, Asta:...
Olisin halunnut tietoa huumeiden käyttäjien kuntoutumisesta, mutta en ole löytänyt teoksia, voisitko auttaa etsinnässä??? 865 5.3.2001 Pääkaupunkiseudun yleisten kirjastojen aineistotietokannasta http://www.libplussa.fi löydät asiasanalla "päihdeongelmaiset kuntoutus" seuraavat 6 teosta: "Paluu normaaliin" / Mikko Tamminen, Stakes, 2000 ; "Päihdekuntoutukset ristiinvalotuksessa" / Pertti Korteniemi, Helsingin kaupunki, 1999 ; "Äitiys on mahdollisuus" / Katja Holopainen, Ensi- ja turvakotien liitto, 1998 ; "Usko, hoito ja toipuminen" / Jorma Niemelä, Stakes, 1998 ; "Yhteisöhoidon suuntauksia" / Kari Murto, Jyväskylän koulutuskeskus, 1997 ; "Asiakkaana päihdekuntoutuksessa" / Arja Ruisniemi, A-klinikkasäätiö, 1997. Jos etsit asiasanalla "riippuvuus päihteet", löydät useita teoksia lisää, sekä kotimaista että käännöskirjallisuutta. Yliopistokirjastojen Linda-...
Tarvitsisin kuntoutuksen alalta tehtyjä uusimpia pro gradu -töitä. Mistä löydän? Tarvitsen aineistoa opiskelua varten. En ole etsinyt tietoa tähän mennessä… 2160 2.8.2000 Yliopistokirjastojen yhteisluettelosta Lindasta voit selata kirjastojen aineistoa, johon myös pro gradut sisältyvät, tätä järjestelmää voit selata lähimmässä yliopiston kirjastossasi. Hakusanaksi voit laittaa kuntoutus ja ehkä täsmentää aiheeseesi sopivalla toisella hakusanalla esim. vanhukset. Seuraavat teokset ovat kuntoutuksesta tehtyjä pro graduja, ne ovat poimintoja Lindasta, kuntoutuksesta on tehty lukuisia pro gradu töitä. Voit tarkistaa alla olevien teosten saatavuuden vaikkapa Terveystieteiden keskuskirjaston Terkon kotisuvuilta http://www.terkko.helsinki.fi/ sivuilla olevasta Helkasta, Helsingin yliopiston kirjastojärjestelmästä. Teokset, joita ei tätä kautta löydy, voit pyytää kaukolainaksi. Kokeile myös muita Terkon sivuilla...
Keskittymiskykyä lisäävänä ja levottomia lapsiakin rauhoittavana mainostetusta nk. aivojumpasta löytyy kyllä lehtijuttuja etc., mutta niissä mainitaan aina … 1548 2.8.2000 Joensuun kaupunginkirjastossa on kirja Birgitta Birath: Aivojumppa: oppimista parantavia liikeharjoituksia, Basam Books, 1999. Siinä esitellään lukuisia harjoituksia kuvin ja tekstein. Kansallisbibliografiatietokannasta löytyi ennakkotieto Paul Dennisonin kirjasta Aivojumppa: opettajan opas. Kustantaja on Suomen kinesiologayhdistys, mutta kirja ei ole vielä ilmestynyt. Yliopistokirjastojen Linda-tietokannasta selviää, että Paul E. Dennisonin kirjaa Edu-K for kids: the basic manual on educational kinesiology for parents & teachers of kids on ainakin Jyväskylän yliopiston kirjastossa. Carla Hannafordin kirjat The dominance factor, 1997 ja Smart moves, 1995 käsittelevät myös asiaa. Edellinen on ainakin Helsingin yliopiston kirjastossa ja...